Media är oerhört dåliga på att följa upp tidigare negativ informationsdelning.

Var gång som media kommer med nya Skräckscenarios används adjektiv som ”eskalerar exponentiellt”.

Som Passiviserad Konsument är det Synnerligen lätt att få för sig att Om ingen annan information utdelats, så fortsätter sådant som eskalerar exponentiellt all time high.

Det skulle innebära att Näthatet fortsätter att Öka.

Det kan innebära att det uppstår alltfler och fler Incels.

Kriminella Gäng och Nätverk har tidigare en sammanslaget stor Vapenarsenal, men kommer Flyktingströmmarna från Ukraina medföra att ännu fler vapen förs in inom landets gränser?

Flyktingmottagandet och Migrationspolitiken har många gånger tidigare kritiserats, men vad gäller i nuläget?

Kommer Flyktingarna hamna i samma Flyktingförläggningar och Förorter i Utanförskap, som förut?

MSB har information på sin hemsida. Inget konstigt med det. Det brukar de ha. Men är det information som medborgarna kan ta till sig och använda sig av mer i praktiken?

Alla som inte kan hamstra, som hemlösa uteliggare i utanförskap, vad kommer att hända med dem?

Ingen information ges till Medborgare om vad de aktivt kan bidra med, annat än pengar och göra jobbet som de annars ändå brukar utföra.

Krisen i Ukraina är ingen nyhet.

Kriget i Ukraina var väntat.

Klimatförändringen fortsätter att skörda offer som förut.

Omikron sägs nu vara relativt ofarlig.

Kommer det att uppstå nya varianter av Corona, i samband med flyktingströmmarna?

Media är duktiga på att informera om enskilda händelser, men ger som vanligt inte någon större mer omfattande information som Medborgaren kan ha nytta av i sin vardag.

MSB har länge varit medveten om olika krisscenarios, men hur sprider MSB just nu informationen vidare till olika frivilligorganisationer, typ Hemvärnet och Civilförsvarsförbundet?

Varför finns det inte en hel del mer sakliga filmklipp om de just nu pågående krisernas inbördes synergieffekter, på YouTube.

MSB:s informationsklipp är korta och ganska så intetsägande.

Ingen Information leder oerhört snabbt till Rikliga Mängder av Lägen för Desinformation.

Var gång som Saklig Information uteblir, finns ett slukhål tillgängligt för Välformulerad Desinformation.

Det man inte vet, har man inget Ont av, eller?

Om det man inget vet, kommer man snart att börja gissa, spekulera och fantisera.

Fortsätter de kriminella nätverken att langa droger som förut?

Ökar tillgången på droger nu i och med flyktingströmmarna från Öst?

Att hålla två meters avstånd och tvätta händerna, är nog bra, men hur att finna vettiga alternativ till skyddsrum och hållbara, ekologiska matvaror?

Det här är bara ett litet urval av frågor som MSB och Media kan söka upp utan större grävande journalistik tillbaka till 1930-talet.