I väntan på besked från Myndigheten för Skydd och Beredskap, kan alla gå med som medlemmar i Svenska Civilförsvarsförbundet.

Ha något att praktiskt och fysiskt göra.

Ha något att tänka på, så att tankarna inte drar iväg med fantasier som aldrig kommer att förverkligas.

Ha någon som du bryr dig om.

Vill du engagera dig i den svenska krisberedskapen?

Sveriges Civilförsvarsförbund är en plattform för dig som vill engagera dig i den svenska krisberedskapen.
Genom att gå våra utbildningar och ta del av vår information i olika kanaler utökar du dina egna
kunskaper och minskar din sårbarhet vid kriser i samhället.

Blir du medlem hos oss väljer du själv om du vill vara med och aktivt arbeta med olika insatser och
delta i utbildningar eller bara vara med och stödja verksamheten. I båda fallen är du med och bidrar
till att vardagen blir lite tryggare i Sverige.”

Det är dels en informationsväg, men också att möjlighet till att skapa nätverk med andra anslutna i ens eget närområde, för att hjälpa varandra, bistå samhället och hålla sig själva aktiva och engagerade.

De som så vill kan ju också kontakta andra religiösa, sociala eller kulturella föreningsverksamheter och organisationer.

Utanför sådana medlemskap kan man lätt falla offer för ryktesspridning, desinformation eller handlingsförlamning.

I eller kring den egna bostaden kan var och en söka naturlig kontakt med grannar och andra vänner för att bygga vidare på nätverk.

Skyddsrum är det dåligt om, men det alla kan fundera över, bortsett från att lyssna på radio och söka alternativa nyhetskällor eller lagra livsmedel, hur att fortsätta med kommunikation, logistik och transporter.

Kan detta låta överdramatiserat?

Ja, helt säkert!

Men det räcker bara med strömavbrott eller att mobilnätet inte fungerar, så står var och en för sig.

Därför kan det också vara bra med kontanter, samt funderingar omkring hur att hålla värmen, laga mat, få tag i rent vatten och ha behållare för att bevara mat och dryck varm, eller endast till för förvaring.

Prepping kan ha många fördelar, men Prepping utan att ingå i ett Socialt Nätverk kommer aldrig att fungera på längre sikt.

Även där gäller det att fundera över framkomliga luft-, vatten- och vägförbindelser.

Det som är enklast att konstatera i det här tidiga stadiet är att ingen vet just nu hur detta kommer att fortsätta.

Därför kan det vara bra att söka svar från flera alternativa kanaler samtidigt.

Därför kan det också vara bra att söka minnas hur informationen spreds i början av Corona-virusets angrepp på samhället.

Redan nu har Vård, Skola och Omsorg utsatts för långvariga belastningar.

Kommer det dessutom att anlända flyktingar från Ukraina, Polen, Estland, Lettland, Litauen och andra drabbade länder, så kommer Vård, Skola och Omsorg också att utsättas för allt svårare prövningar.

Därför är det så betydelsefullt att redan nu i det här tidiga stadiet tänka både kortsiktigt och långsiktigt.

Om nu en sådan, idag, verklighetsfrämmande situation uppstå där även vi svenskar börjar fundera på att fly bort mot närmast liggande NATO-anslutet grannland, så bör var och en ha en plan om vad att ta med och hur att transportera det nödvändiga.

Man kan inte helt utesluta att bristen på både bränsle, energi, livsmedel och andra nödvändiga varor, kommer att öka.

I krislägen öppnas också tillfällen för Grå Zoner av Svart Marknad, typ Dark Net.

Saker som förut har varit självklara och enkla att få tag i, blir plötsligt mycket dyra, om ens överkomliga och tillgängliga.

Att ha en dator och smartphone är bra, men det kan också nyttigt att fantisera om hur att klara sig utan dem, om de inte längre skulle kunna användas som förut, längre.

Att vara beredd inför det otänkbara måste inte innebära att överdramatisera ett värsta tänkbara scenario.

Stanna upp.

Tänk efter.

Orientera och Organisera.

Planera kortsiktigt, Taktik och Strategi.