Sveriges Regering, Riksdag, Myndigheterna och speciellt Myndigheten för Säkerhet och Beredskap står just nu inför minst Fyra olika Stressorer.

Livet är det som pågår medan jag har annat att göra.

Den första är den alltmer hängande risken att dras med in i Rysslands Invasion av Ukraina.

Den andra är att Coronan fortfarande rör sig fritt ute bland Medborgarna och över Gränserna.

Den Tredje är den som Faktaresistenta Foliehattar är allra mest Intresserade av att Förneka fram till Händelsehorisontens kant.

Den Fjärde är Riksdagsvalet den 11 september nu i år 2022.

Att skaffa en vevradio, invänta signalen från Hesa Fredrik, stänga fönstren och bygga ett bo under Köksbordet är, även som Lägenheten är aldrig så Välisolerad, ett Frimodigt Val.

Det första valet är svaret på Frågan: Should I Stay or Should I Go?

Vad om Flyktingströmmar från Ukraina och Baltstaterna kommer hit?

Kan vi förklara för EU att vi redan tagit emot tillräckligt av Flyktingströmmar år 2015?

Sverige är inte medlem i NATO.

Alltså fortsätter Flyktingströmmarna bort över Norska gränsen.

Alla Flyktingströmmar är beroende av Transport, Kommunikation och en välfungerande Logistiskt upplagd Infrastruktur.

I samband med Coronan är det helst Två Meters Avstånd som fortsatt gäller.

Svensk Sjukvård går på knäna.

Sjukvården är Absolut en Ytterst Väsentlig Del av Svenska Totalförsvaret.

Får innerligt hoppas att den Privatiserade Skola, Vård och Omsorg även Fortsättningsvis in i eventuellt kommande Kristider fungerar såsom Överenskommet i Kontrakt, Framtidsvisioner.

Hur att Administrera så att Nu krypande Personal ska få tillräckligt med Välutbildade Vikarier, Ersättare och Inhyrda från Privata Företag med Färdigutbildad Personal samt Administration där Kontinuitet är bland de Viktigaste Av Ingredienser?

Med ständiga Löften om Sänkta Skatter kan nu flertalet Väljare uppleva hur De tidigare Välfyllda Ladorna nu står tomma som Vindpinade Brädhögar.

Sveriges Beredskap är Hög, förutsatt att Omvärldens fungerar Högt Över Förväntan.

Varför är inte Sverige med i NATO?

Det tar lång tid att Ansöka om Medlemskap och Byråkratins Kvarnar Mal långsamt men säkert.

Angående Klimatförändringen så står Vi nu inför valet att Även under Krigstid utnyttja resterande delar av Fossilt Bränsle, eller att Bygga ut Kärnkraftverken?

Vattenkraften är den säkraste Energikällan.

Vindkraften kan i dessa Oroliga Tider uppnå Orkanstyrka.

Kanske att Krigets Kristider kommer att Öka Beredskapen inför kommande Klimatförändringens Konsekvenser?

De Politiska Partiernas Tankesmedjor kör så att Valsedlarna Ryker.

Vad ska bli Riksdagsvalets Huvudfråga?

Begränsningen av Invandring- och Flyktingmottagning verkar vara satt ur Funktion.

Att Försvara sig mot Angrepp utifrån verkar mer handla om Huruvida Sveriges Beredskapsläge också kan Upplevas av Ryssgubbar och Rysk Rot.

Risken är att Karelska Näset kommer att översvämmas från minst två håll.

Från ena hållet en alltmer Stigande Mälaren.

Från andra hållet flyktingströmmar från Baltic Sea.

MSB har inga andra Civilförsvarsmöjligheter att ta till, än att Återanvända Ohållbara Uppmaningar från Andra Världskrigets och Kalla Krigets Brådstörta Dagar.

Ska Sverige än en gång Utveckla en Högst Egen Motsvarighet till Tzar Bomba?

Hur att se till så att Hela Sverige, inberäknat Landsbygden, Samerna, Nationalparkerna och Naturreservaten, så att även Frilevande Djurarter, typ De Fyra Rovdjuren, samt Jaktvillebråd typ Älg, Rådjur, Kronhjort och Fältharar, ska överleva fram till nästa Jaktsäsong?

Om Putin invaderar Sverige, ska då Kungliga Familjen Emigrera till London?

Hur är det med skyddsrum och nedlagda bunkrar, eller med Militära Strategiska Mål, typ Tunnlar och Underjordiska Samhällsfunktioner och Sjukhusapparater?

Ibland gäller Bättre Fly än Illa Fäkta.

Ibland gäller Den Brända Jordens Strategi.

Ibland gäller det att använda allt som finns att tillgå, som Gödselspadar, Högafflar och Symboliska Liar.

Folket får inte stå Inlärt Hjälplöst, Passiviserat Handfallet som Ensamkommande Apatiska Flyktingbarn i Röda Stugor med Vita Knutar.

En Upplyst Befolkningsmängd tror inte på Ryktesspridning typ Rök utan Eld.

Den rådande uppfattningen efter Coronan; att det som Inte Syns, inte heller Finns, kan inte heller användas som Informationsbitar i Brevlådan.

Putin är själv den Agent som kommer att se till att, trots tidigare Vanföreställningar, Historien än en gång inte kommer att Upprepa sig.

Att söka Återuppväcka Kung Karl den XII inklusive Pompe verkar inte heller vara en Gränssättande Fantasi utanför Boxen.

En Positiv Nyuppstånden Framtidsvision är att Vi Alla snart kan uppleva hur att Handla Svenskt och välja Från Svenska Gårdar, Ekologiska varor utan besprutning av Radioaktiv Strålningsdoser från Tjernobyl.

Dock verkar det som om att Alla Inblandade Parter förväntar sig att det Lilla Konungariket nära Nordpolens Arktis kommer att fortsätta som Utbytescentral av Information och Desinformation från Öst till Väst och från Väst till Öst.

En en sak är helt Säkerställd.

En Överraskning kommer sällan Ensam.