I Alla Tider har det funnits Omtalade Buspojkar som inte kunnat Dra Jämnt utan måste låta någon Objektifierade Utesluten Tredje person Utsätta Gränserna mellan vad som kan Anses vara Rätt eller Fel att göra och därpå Förklara genom att Peka med Hela Handen att det som kan Göras också Måste utföras innan Natten Faller eller Bäst Före-datumet gått ut på Balkongen med Ballustraden utsmyckad med Gorgoyler från Katedralen i Reims.

Vad nu denna Juridiska Distinktion har med Den Enda Sanningen att Göra, kan Förklaras som helt Absurt Hämtat från Hörsägen i Tomma Luften med en mix av Londonderry Air, Berlinerluft, London Smog och Tokyobor alltid Konspirtoriskt maskerade som Filter mot Lättillgängliga Cancerogena Luftsmittopartiklar i Anaeroba utrymmen.

Den Enda Sanningen lyder i Korthet och Med Frånvaro av Emotionella Sentimentala Notstalgiska Elegier:

Det är som om den Holistiska Hela Medvetna Upplysta Mänskligheten som ingår i Ecce Homo sapiens sapiens Genetiska DNA-uppsättning förr eller senare, eller som nu i det senaste laget, måste Ställas Öga Mot Öga och Tand för Tand inför samma Kontrafaktiska Kontraproduktiva Faktaresistenta Verklighetsberättelse.

En Fluga gör Ingen Sommar.

Sommaren är Kort.

Det mesta Regnar bort och Rinner ut till Minnenas Sandökenkejsare.

Passiviserade med Konkreta Erfarenheter i Praktiskt Tillämpbara Studier av Inlärd Hjälplöshet, med olater som att stå med händerna i Byxfickorna, ägna sig åt Fickbiljard, Sitta på Händerna, eller, om de inte hade något annat för händer, Rulla tummarna en gång Motsols, en gång Moturs, en gång Medurs och en gång Medsols.

Traditionen att använda termerna Moturs och Medurs har med Digitaliseringen av Kronometerns Funktionella Design försvunnit och ingår numera i händelser av Overksamhetens inflytande från Feodalismens Sorglösa dagar och fram i Industrialismens Happy Hours After Work.

Det första som den Röda Tzarens glada gossar utför som i en Handvändning av Samovarglas med Smirnoff, röd eller blå, är att Försätta Samtliga Försvarsvilliga i ett Apatiskt Tillstånd, typ Lyxfälla eller Skuldfälla eller Honungsfälla.

Vad Fällan kallas för eller fyller som pragmatisk Funktion, ingår i Regeln: Make It til You Break it.

Bortsett från de Skiftande, beroende på senaste Lägesrapport Gemene Mans Utsättande av Sig Själv eller sina Närmaste Nära och Kära för Jämna till Ojämna Plågor kan här QAnons PRO, som kan betyda alltifrån Profylaktisk, Professionell, Provisiorisk, Pensionärernas Riksorganisation, Bortförklara de Tre Ytterst Påträngande Hotbilderna inom Naturfenomenliknande Kulturberikande Klimatförändringen, Corona’s Övertrötta Children of the Night samt Ett Eventuellt WW3 som kan få varje Skräckslagen Byracka eller Hundrädd Filifjonka att Önska och Be om Utökad Prepper’s Delight, typ Hitlers Bunker under Landet Narnias Garderob.

Försvarsmakten må ligga i högsta beredskap i Red Light District, men inte ett minsta knyst hörs om ifall Frivilligorganisationer som Civilförsvarsförbundet, Unga Örnar, Turistföreningen och andra Ideella Sammanslutningar också ska dra sitt Strå till Stacken innan Syrsan slutat Spela Beethovens Månskensserenad.

Det bästa som skulle kunna försätta Putin i Ansvarsbefriat Frihetsbegränsat Felsäkert läge med den före Utförandet att Omvandla Vatten till Vin och Bröd till Köttsliga begär, låta den som Sitter som Tryggt i förvar för både den Objektifierade och Oskadliggjorda Gul- och Blå-slagna Tzarens Kurir, samt Folken inom de respektive motsvarande gränssättningarna mellan Ryssland och Ukraina samt Belarus och Polen, utan vidare försök till Verklighetsflyktiga Dimsträckta Dammbankar och Realitetsanpassade icke Infriade Önsketankar om ett Framtida Sus och Dus i Tzar Vlads Dark Goth Castles Dungeon Rabbit Holes.

Berättelser om Vlads brutala handlingar började cirkulera under hans livstid. Efter hans arrestering främjade Matthias Corvinus hovmän deras spridning. Den påvliga legaten, Niccolo Modrussiense, hade redan skrivit om sådana berättelser till påven Pius II 1462. Två år senare inkluderade påven dem i sina kommentarer.

Meistersinger (motsvarande vår tids på ett ungefär Urtikeskorrespondent eller Nyhetsankare) Michael Beheim skrev en lång dikt om Vlads gärningar, enligt uppgift baserad på hans samtal med en katolsk munk som hade lyckats fly från Vlads fängelse.

Dikten, kallad Von ainem wutrich der heis Trakle waida von der Walachei (”Berättelsen om en despot som heter Dracula, Voievod of Wallachia”), framfördes vid hovet av Fredrik III, den helige romerske kejsaren i Wiener Neustadt under vintern 1463.

Enligt en av Beheims berättelser lät Vlad spetsa två munkar för att hjälpa dem att komma till himlen (tydligen kunde de inte flyga, sväva eller på egen begäran ta sig upp dit själva), och beordrade också att spetsa upp sin åsna eftersom den började svälta efter sin herres död. Beheim anklagade också Vlad för dubbelspel och påstod att Vlad hade lovat stöd till både Matthias Corvinus och Mehmed II men inte höll löftet.

År 1475 förstod Gabriele Rangoni, biskop av Eger (och en före detta påvlig legat), att Vlad hade fängslats på grund av sin grymhet.

Rangoni registrerade också ryktet om att Vlad när han satt i fängelse fångade råttor för att skära upp dem i bitar eller sätta fast dem på små träbitar, eftersom han inte kunde ”glömma sin ondska”.

Finn Fem Evidensbaserade Personliga Skäl som återfinns hos både Trump, Putin och Napoleon XIV. Jämför därpå Vlads dagsverken med de Sades anteckningsböcker.

Vilket talar för Vad, Mest?

Antonio Bonfini skrev också in anekdoter om Vlad i hans Historia Pannonica omkring 1495. Bonfini ville motivera både avlägsnandet och återställandet av Vlad av Matthias. Han beskrev Vlad som ”en man av ohörd grymhet och rättvisa”.

Bonfinis berättelser om Vlad upprepades i Sebastian Münsters Cosmographia. Münster registrerade också Vlads ”rykte för tyrannisk rättvisa”.

… Turkiska budbärare kom till [Vlad] för att visa respekt, men vägrade ta av deras turbaner, enligt deras gamla sed, varpå han förstärkte deras sed genom att spika fast deras turbaner på deras huvuden med tre spikar, så att de inte kunde ta av dem.

— Antonio Bonfini: Historia Pannonica

Verk som innehåller berättelserna om Vlads grymhet publicerades på lågtyska i det heliga romerska riket före 1480. Berättelserna påstås ha skrivits i början av 1460-talet, eftersom de beskriver Vlads fälttåg över Donau i början av 1462, men de hänvisar inte till Mehmed II:s invasion av Valakiet i juni samma år. De ger en detaljerad berättelse om konflikterna mellan Vlad och de transsylvaniska sachsarna, och visar att de har sitt ursprung ”i sachsarnas litterära sinnen”.

Nattmanglingars resultat kan som bäst leda till ett Inledande Förhållande, typ vad som säg i Vegas, stannar i Vegas, någonstans i något för tillfället passande Konferenshotellrum, inklusive barskåp, omoraliska visuella filminslag i videoteven och följande morgon teddybjörnsmjuka badrockar samt Kontinental Frukost före Mötets slut och Deltagarnas Avtackande.

Berättelserna om Vlads plundringsräder i Transsylvanien var tydligt baserade på en ögonvittnesskildring, eftersom de innehåller korrekta detaljer (inklusive listorna över de kyrkor som förstördes av Vlad och datumen för räden).

De beskriver Vlad som en ”dement psykopat, en sadist, en ohygglig mördare, en masochist”, värre än Caligula och Nero.

Uppfinningen av tryck med rörlig typ bidrog till populariteten av berättelserna om Vlad, vilket gjorde dem till en av de första ”bästsäljarna” i Europa.

… [Vlad] lät bygga en stor koppargryta och satte ett lock av trä med hål i ovanpå. Han lade folket i kitteln och stoppade deras huvuden i hålen och fäste dem där; sedan fyllde han den med vatten och tände eld under den och lät folket gråta ut sina ögon tills de hade kokat ihjäl. Och sedan uppfann han skrämmande, fruktansvärda, okänd tortyr. Han beordrade att kvinnor skulle spetsas tillsammans med sina ammande bebisar på samma påle. Bebisarna kämpade för sina liv vid sin mammas bröst tills de dog. Sedan lät han skära av kvinnornas bröst och sätta bebisarna inuti med huvudet först; sålunda lät han spetsa dem tillsammans.

— Om en busig tyrann som heter Dracula vodă (nr 12–13)

Det finns mer än tjugo manuskript (skrivna mellan 1400- och 1700-talen) som bevarade texten i Skazanie o Drakule voievode (Sagan om Voivode Dracula). Manuskripten var skrivna på ryska, men de kopierade en text som ursprungligen hade spelats in på ett sydslaviskt språk, eftersom de innehåller uttryck som är främmande för det ryska språket men som används i sydslaviska idiom (som diavol för ”ondska”). Originaltexten skrevs i Buda mellan 1482 och 1486.

De nitton anekdoterna i Skazanie är längre än de tyska berättelserna om Vlad.

De är en blandning av fakta och fiktion. Nästan hälften av anekdoterna betonar, liksom de tyska berättelserna, Vlads brutalitet, men de understryker också att hans grymhet gjorde det möjligt för honom att stärka centralregeringen i Valakien.

Till exempel skriver Skazanie om en gyllene bägare som ingen vågade stjäla vid en fontän eftersom Vlad ”hade att stjäla så våldsamt … att alla som orsakade något ont eller rån … inte levde länge”, och därigenom främjade allmän ordning, och den tyska berättelsen om Vlads kampanj mot ottomanskt territorium underströk hans grymma handlingar medan Skazanie betonade hans framgångsrika diplomati och kallade honom ”zlomudry” eller ”ondskt”.

Å andra sidan kritiserade Skazanie Vlad skarpt för hans omvändelse till katolicismen och tillskrev hans död detta avfall. Vissa delar av anekdoterna lades senare till ryska berättelser om Ivan den förskräcklige av Ryssland.

Var Enskild Självförhärligande Grandios Megalomanisk Agorafobisk Paranoid i Förstadiet till Högpotent Testosteronstinn Incel, kan själv skriva Agendan, utföra Brända Markens Hetaste form av Kortsiktig Strategi, samt i Egentid hinna med Dagboken, Drömboken, Daganteckningarna, Journalhandlingarna och Inskrivandet i Kurvdiagrammet i vilket Blodtryck, Puls och Andningsfrekvensen efter tandborstningen anges med högst tre decimaler.

Stanna upp.

Tänk efter.

Orientera och Organisera

Planera

Den som Väntar för länge, går alltid till sängs med magen tom.

I Valet mellan att Stanna, eller Gå är det sist nämnda så gott som alltid att också Behålla den Egna Intiativkraften Intakt.

Den som väntar förlänge kan Omedvetet hamna i Ofrivillig Objektifierad Passiviserad Apatiskt Eskapistisk Alienerad Hospitalisering.

Annons