Redan i det här tidiga stadiet finns utrymme till att följa Överlevnadsinstinkten med huvudreglerna:

Stanna upp.

Tänk efter.

Orientera och Organisera

Planera

Om MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Tips & råd
Civilförsvarsförbundets tips och råd är till för dig och människorna runt omkring dig.

En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor att klara sig i utsatta lägen.
Därför har vi kurser för både barn och vuxna i allt från hemberedskap till första hjälpen och säkerhet.
Vi ökar ditt riskmedvetande och lär dig hur du kan vara förberedd inför olika krissituationer som kan uppstå.

Vi ger dig även tips och råd kring din hemberedskap och säkerhet i din vardag.
På dessa sidor finner du lite tips och råd om vad du kan behöva tänka på.

PS! Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger också en rad tips på sin sida ”Din Säkerhet”

Har du synpunkter tar vi gärna emot dessa på info(at)civil.se.

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation (1994:524) som bemannar totalförsvaret med utbildad personal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet. Totalförsvaret omfattas av både militärt- och civilt försvar.

Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi erbjuder ungdomskurser med möjlighet att prova det militära livet och för de som vill lära sig mer om nätverksteknik och cybersäkerhet.

Vi rekryterar personal till krigsbefattningar vid främst höjd beredskap och krig, men stödjer även samhället vid olika kriser.

FRO består av 23 förbund fördelade över hela riket. Dessa förbund kan erbjuda fredstida stöd till företag och verksamheter som behöver kommunikationshjälp vid olika events, så kallad sambandsservice.

Frivillig försvarsorganisation
Svenska Brukshundklubben är en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer. Vi har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Annons