Vad är ett Svindleri?

Jingoism är nationalism i form av aggressiv och proaktiv utrikespolitik, såsom ett lands förespråkande för användningen av hot eller faktisk våld, i motsats till fredliga relationer, i ansträngningar att skydda vad det uppfattar som sina nationella intressen.

Hur skiljer sig ett Svindleri från ett Bedrägeri eller bara ett helt Vardagsnära Practical Joke?

Mankurt är termen för en slav i Chinghiz Aitmatovs roman Dagen varar mer än hundra år.

Enligt Aitmatovs påhittade legend var mankurts krigsfångar som förvandlades till slavar genom att exponeras i den heta solen med huvudena insvepta i kamelskinn som torkade och, som ett stålband, skadade deras hjärnor och förslavade dem för alltid.

En mankurt kände inte igen sitt namn, familj eller stam — ”en mankurt kände inte igen sig själv som en människa”.

”Mankurt” kan härledas från den mongoliska termen ”мангуурах” (manguurakh, som betyder ”dum”), turkisk mengirt (en som var berövat minnet).

I bildlig mening används ordet ”mankurt” för att hänvisa till människor som tappat kontakten med sina historiska, nationella rötter.

I Aitmatovs roman blir en ung man som försvarar sitt hemland från invasion av nomaden Ruanruan tillfångatagen, torterad och hjärntvättad för att tjäna sitt hemlands erövrare. Efter att ha tappat minnet helt dödar han sin mamma när hon försöker rädda honom från fångenskapen.

Under åren före Sovjetunionens fall användes mankurt i vardagstal för att beskriva den alienation som människor hade gentemot ett samhälle som förtryckte dem och förvrängde deras historia.

I Media kan Vem som Helst sammanblandas med Vad som helst, eftersom Var och ens Ödesmättade Tragikomiska Personjournalistiska Levnadsöde och Personal Training Life Style kan Vinklas i hur många Grader under Nollbältet som helst.

Helst över Zero Kelvin, förstås.

Moskal, [a] även känd som Muscal, är en historisk beteckning som användes för invånarna i storhertigdömet Moskva från 1100- till 1400-talen.

Idag används det som ett etniskt förtal av ryssar om andra slaviska nationer, främst Vitryssland, Ukraina och Polen.

Termen anses allmänt vara nedsättande eller nedlåtande och ömsesidig till termen khokhol för ukrainare, som används av ryssar.

Putin såg sin sista chans till att bli kvar i några Existensberättigade 15 minuter i Ryskt Lebensraum före Abdikationen i Den Naturliga Avgång utan Vederlag typ Fallskärm, Skyddsnät, Säkerhetslina eller Materiella Förmåner in Natura.

Att Historien skulle upprepa sig är en Kontrafaktiskt Faktaresistent Meme som sprider sig som en Gnista antänder en Präriebrand.

Om Historien ständigt skulle Upprepa sig, så är den Logiska Följden att Historien också skulle Förstås som Förutsägbar och med Facit i handen undgå en Framtida Bakläxa, typ hur Irma Grese utvecklades till en Helautomatisk Sex&Våldbenägen Robot långt utöver och bortom vanligt förekommande S&M-abstrakt Personligt Beteende.

Vi vill inte slåss men genom Jingo om vi gör det
Vi har fartygen, vi har männen, vi har pengarna också
Vi har kämpat mot björnen förut, och medan vi är britter sant
Ryssarna ska inte ha Konstantinopel!

På var Rimlig Analys bör följa minst flera Alternativa Presumtivt Adekvata Sanningar.

Eftersom det Nuvarande Samhällsmaskineriet vilar på Falska Premisser, typ Auktoritär-Totalitär Lösan Sand, kommer Kriget inte som ett Helt Oväntat Paket via en Helt Oförutsägbar Posthantering.

Kriget som Förklaringsmodell om Ecce Homo sapiens sapiens Okontrollerbart Impulsstyrda Passiva Aggressivitet understöds inte av den Iscensatta Föreställningen om Människan som Rationaliserad Guds Avbild som Skapelsens Krona högst upp i Näringkedjans Svagaste Länk.

Ecce homo (/ˈɛksi ˈhoʊmoʊ/, kyrkligt latin: [ˈettʃe ˈomo], klassisk latin: [ˈɛkkɛ ˈhɔmoː]; ”se mannen”) är de latinska orden som används av Pontius Pilatus i Vulgataöversättningen av Johannesevangeliet, när han presenterar en gislad Jesus Kristus, bunden och krönt med törnen, för en fientlig skara kort före hans korsfästelse (Joh 19:5).

Se Hela Människan såsom Hon verkar genom sin Passionerade Uppenbarelse, typ Impulsstyrd Primitiv Karnivor med förespeglingen av att vara en Gedigen Vegan.

Även Kung Sol har fläckar.

De Svarta Svanar som finns utanför vårt Kortsiktiga Tunnelseende in i en Fyrkantig Box, lägger sällan flera Rötägg i Samma Korg.

Om Historien Upprepar sig mer än En Gång, beror det på att Karma visar att det finns en Bakläxa att inlära som Multiplikationstabellen i Nattmanglingen som endast kan utföras genom verksamma Substanser i Steady State, typ Fenedrin för Ofrivilligt Motvilligt Högflygande Kamikazepiloter som när som helst kommer att Falla ner som en Nyutsprungen Blomma från Anton Tjeckovs Körsbärsträdgården.

Följande kännande arter är avbildade:

Ark Megaforms (негуманоиды Ковчега)
Garrotsniglar (слизни Гарроты)
Golovans (Голованы)
Människor (люди)
Ludens (людены)
Leoniders (леонидяне)
Tagorianer (тагоряне)
Wanderers (Странники)
Andra möjligen kännande arter som nämns i böckerna är septoider (se Middag: 22:a århundradet) vars känsla inte riktigt är bekräftad, halvkännande förhistoriska blötdjur katapumoridako (se Tidsvandrarna) och den oidentifierade kännande varelsen dödad av Pol Gnedykh i Kroox solsystem (Middag: 2200-talet).

Boken avvisades för publicering 1925, delvis på grund av inflytandet från Lev Kamenev, då en ledande partitjänsteman. Bulgakov skrev därefter en pjäs baserad på berättelsen 1926 för Moscow Art Theatre. Pjäsen avbröts dock efter att manuskriptet och kopior konfiskerades av den hemliga polisen, eller OGPU. Så småningom ingrep Maxim Gorkij för att få manuskriptet tillbaka.

Berättelsen publicerades i Sovjetunionen först 1987, mer än 60 år efter att den var färdig, men gjordes känd för ryska läsare via samizdat.

Ett förslag på den verkliga prototypen för professor Preobrazhensky är en rysk kirurg Serge Voronoff som var känd för sina experiment med att implantera människor med djurs testiklar och sköldkörtelkörtlar, även om det fanns andra som gjorde liknande arbete.

Ett annat förslag är professor Vasily Preobrazhensky, som ledde St. Petersburg Institute of Obstetrics and Gynecology vid den tidpunkt då novellen skrevs.

Hans första vetenskapliga publikation handlade om transplantation av äggstockar till män. Liksom den fiktiva professorn ”gillade han inte proletariatet”, och möjligen förvisades han för detta till Archangelsk, där han fortsatte sitt arbete, inklusive transplantationer av äggstockar, med en hörsägen om kortsiktig föryngringseffekt.

Pjäsen öppnar under de tidiga morgontimmarna en sval dag i maj i barnkammaren på Lyubov Andreyevna Ranevskayas förfäders gods, någonstans i Rysslands provinser strax efter 1900-talets början.

Likgiltighet för resultaten av hans arbete (som uttrycks i talesättet ”De låtsas att de betalar oss, och vi låtsas att vi arbetar”).
Brist på initiativ och undvikande av att ta något individuellt ansvar för någonting.

Jerzy Turowicz skrev: ”det är en person som är förslavad, oförmögen, berövad på initiativ, oförmögen att tänka kritiskt; han förväntar sig – och kräver – att allt ska tillhandahållas av staten, han kan och vill inte ta sitt öde i sina egna händer ”.


Likgiltighet för gemensam egendom och småstöld från arbetsplatsen, antingen för personligt bruk eller för vinst.

En rad ur en populär sång, ”Allt tillhör kolchozen, allt tillhör mig” (”всё теперь колхозное, всё теперь моё” / vsyo teperь kolkhoznoe, vsyo teperь moyo).


Sovjetunionens restriktioner för resor utomlands och strikt censur av information i media (liksom överflöd av propaganda) syftade till att isolera det sovjetiska folket från västerländskt inflytande.

Det fanns icke-offentliga ”förbudslistor” över västerländska underhållare och band, som, förutom de vanliga kriterierna att inte överensstämma med grundläggande sovjetiska värderingar, lades till listan av ganska speciella skäl; ett sådant exempel är det irländska bandet U2, vars namn liknade det på Lockheed U-2, ett amerikanskt spaningsflygplan på hög höjd.

Som ett resultat blev den ”exotiska” västerländska populärkulturen mer intressant just för att den var förbjuden. Sovjetiska tjänstemän kallade denna fascination för ”västerländsk avgudadyrkan” / ”avgudadyrkan före väst” (идолопоклонничество перед Западом / idolopoklonnichestvo pered Zapadom).


Lydnad eller passiv acceptans av allt som regeringen påtvingar undersåten.
Att slappna av i den beprövade och sanna Homo Sovieticus-stilen – d.v.s. att dricka sig själv i en dvala”.[7]

Det är ofta så att de befolkningar som inte bidrar till klimatförändringarna inte bara befinner sig i geografiska lägen som drabbas av fler miljökatastrofer, utan också har färre resurser för att mildra effekterna av katastroferna.

Även om majoriteten av de amerikanska utsläppen som kan bidra till klimatförändringarna kommer från industri och transporter, var de människor som drabbades hårdast av Katrina inte cheferna för stora företag i landet.

Snarare var de fattiga svarta samhällena i Louisiana de mest ödelagda av orkanen, trots att de inte bidrog lika kraftigt till faktorer som klimatförändringar som sannolikt ökade orkanen Katrinas svårighetsgrad.

De ursprungliga buden är:

Vad som än går på två ben är en fiende.
Vad som än går på fyra ben, eller har vingar, är en vän.
Inget djur får bära kläder.
Inget djur får sova i en säng.
Inget djur får dricka alkohol.
Inget djur får döda något annat djur.
Alla djur är lika.

Lopakhin har kommit för att påminna Ranevskaya och Gayev om att deras egendom, inklusive körsbärsträdgården, ska gå på auktion i augusti för att betala av familjens skulder. Han föreslår att man räddar godset genom att låta en del av det utvecklas till sommarstugor; detta skulle dock kräva förstörelse av deras berömda körsbärsträdgård, som är nationellt känd för sin storlek.

Inget djur får sova i en säng med lakan.
Inget djur får dricka alkohol för mycket.
Inget djur får döda något annat djur utan anledning.

Den auktoritära personligheten har ett strikt överjag, som kontrollerar ett svagt ego som inte klarar av id:s starka impulser.

De resulterande intrapsykiska konflikterna orsakar personlig osäkerhet, vilket resulterar i att överjaget ansluter sig till externt påtvingade konventionella normer (konventionalism), och obestridlig lydnad till de myndigheter som påtvingar och administrerar samhällets sociala normer (auktoritär underkastelse).

Memet skapades av den ryske konstnären Anton Chadskiy under pseudonymen Jedem das Seine. Chadskiy skapade gruppen för karaktären på VK som heter RASHKA – THE SQUARE VATNIK.

Rashka är ett nedsättande smeknamn för Ryssland, härlett från det engelska uttalet av landets namn med det ryska -k diminutivsuffixet bifogat.

Funktioner som konsekvent ingår är grå färg, en röd näsa (från att dricka vodka) och ett blått öga (förmodligen från ett knytnävsslag med en annan vatnik).

Memet blev mycket mer utbrett i samhället efter att den ryska militära interventionen i Ukraina startade 2014.

I början av 2015 rapporterade Anton Chadskiy att han tvingades lämna Ryssland i november 2014 eftersom han fruktade politisk förföljelse av regeringen.

Den auktoritära personen presenterar också en cynisk och föraktfull människosyn, och ett behov av att utöva makt och vara hård, som uppstår ur den oro som skapas av de upplevda förfallen hos människor som inte följer samhällets konventioner och sociala normer (destruktivitet och cynism); en allmän tendens att fokusera på människor som bryter mot värdesystemet och att agera förtryckande mot dem (auktoritär aggression); anti-intellektualism, en allmän opposition mot sinnets subjektiva och fantasifulla tendenser (anti-intraception); en tendens att tro på mystisk beslutsamhet (vidskepelse); och en överdriven oro för sexuell promiskuitet.

Efter att Ranevskaya gått i pension för kvällen erkänner Anya för Varya att deras mamma är tungt skuldsatt.

Akten inleds med att Yepikhodov och Yasha försöker få Dunyashas tillgivenhet genom att sjunga och spela gitarr, medan Charlotta pratar om sitt liv medan hon rengör ett gevär.

Lopakhin retar Trofimov för att han är en evig student, och Trofimov hyllar hans arbetsfilosofi och användbara syfte, till glädje och humor för alla runt omkring.

Under deras samtal går en berusad och rufsig luffare förbi och tigger om pengar; Ranevskaya ger honom tanklöst alla sina pengar, trots Varyas protester.

För att imponera på Trofimov och vinna hans tillgivenhet lovar Anya att lämna det förflutna bakom sig och börja ett nytt liv.

I människans psykologiska utveckling sker bildandet av den auktoritära personligheten inom de första åren av ett barns liv, starkt påverkad och formad av föräldrarnas personligheter och den organisatoriska strukturen i barnets familj; således kan relationer mellan föräldrar och barn som är ”hierarkiska, auktoritära och exploaterande” resultera i att ett barn utvecklar en auktoritär personlighet.

Auktoritära personlighetsegenskaper främjas av föräldrar som har ett psykologiskt behov av dominans och som hårt hotar sitt barn att tvinga att lyda konventionella beteenden.

Som en konsekvens av sådan dominans lider barnet känslomässigt av undertryckandet av sina känslor av aggression och förbittring mot de härskande föräldrarna, som barnet vördnadsfullt idealiserar, men inte kritiserar.

Det är också dagen för auktionen av godset och körsbärsträdgården; Gayev har fått en ynka summa pengar av sin och Ranevskayas snåla faster i Jaroslavl, och familjemedlemmarna, trots den allmänna munterheten runt omkring dem, är både oroliga och distraherade medan de väntar på besked om sina öden.

Charlotta underhåller gruppen genom att utföra flera magiska trick.

Lämnad ensam med Ranevskaya insisterar Trofimov på att hon äntligen ska inse sanningen att huset och körsbärsträdgården kommer att säljas på auktion.

Anya kommer in och deklarerar ett rykte om att körsbärsträdgården har sålts.

När Ranevskaya frågar vem som köpt godset avslöjar Lopakhin att han själv är köparen och har för avsikt att hugga ner fruktträdgården med sin yxa.

Anya går in och tillrättavisar Lopakhin för att han beordrade sina arbetare att börja hugga ner körsbärsträdgården när familjen fortfarande är i huset.

Lopakhin ber om ursäkt och rusar ut för att stoppa dem tills vidare, i hopp om att han på något sätt ska försonas med den lämnande familjen.

Utanför scenen hörs yxorna när de hugger ner körsbärsträdgården.

Da Candy
Funktion DJ, live act, MC, VJ
Kön kvinna
Ursprung Ukraina
Genrer bas, hiphop, djungel, moombahton, r&b, trap
E-posta djdacandy@gmail.com

Biografi · 29 april 2020
Da Candy, mest känd för sina verk inom trap, hiphop, djungelbas, jerseyklubb, moombahton, RnB-stilar, artist, sångerska och låtskrivare.

DJ:n som föddes i Kiev, Ukraina. Hon började dj tillbaka in i 2011 med två Technics MK2. 2015 släppte hon sina två första singlar Love Me Loud och Rock It. Sedan dess har hon nått stor popularitet och erkännande för sina Youtube-videor som mixas på 4 CDJ:s.


Hennes senaste släpp ”Booty Pop” fick stöd av DJ Snake, 2SCOOPS, Lady Bee, AlieNation, Sak Noel, Juyen Sebulba, Henry Himself, Justin Prime och många fler.

Da Candy har samarbetat med många duktiga artister som: Justin Prime, Lil Eddie (LA X-Factor Coach), Nathaniel (Swizz Beatz låtskrivare), Ninnos Hanna (Maroon 5 låtskrivare), The Jackie Boyz, Lil Debbie, Dev och en hel del mer världskända namn. Hennes samarbete med Henry Johnson (TWRK), MOJJO (I Know You Wanna Bass) och GLN & Jegers hamnade på topp 100 beatport electrochart.

Da Candys CV inkluderar tidningsomslag för Maxim, Living Magazine, Chilanga Surf, Previligiadas, Artistas Magazine, FHM och DJ Mag Malaysia.

Da Candy har uppträtt på de bästa ställena över hela planeten och deltagit i de mest kraftfulla och inflytelserika evenemangen inom den elektroniska dansmusikscenen med över 50 000 besökare, som:
Jimmys Monaco, High
Club Nice, Loft Paris, La Plage Bordeaux,
BOA Dubai, Bittersweet Amstersam,
Mint Shanghai, Starclub China, Duplex
Prag, Gianpula Malta, Cavalli
Milan, XS Lyon, NRG 2000 Polen,
TM Club Portugal, Shine Club Krakow,
Numberone Club Brescia, Setai Bergamo,
Playclub Kuala Lumpur, bland festivaler:
Holi Festival Marocko, Mystisk värld
Festival Asien, Candyland Festival, sommar
break festival, Springbreak MTV Malta,
HBF Festival Italien, Neapelkarnevalen, Vi
Love Ibiza Festival, Aztec Kingdom
Mexiko, Playboy Festival, Mexiko.

2012, ett år sedan hon startade sin dj-karriär, hade hon redan uppnått en 2:a plats på World Girls Top DJ Festival i Frankrike.

2015 blev hon TOP 7 World DJane av DJanemag.

2016 tillkännagavs hon som en bästa kvinnliga DJ från Europa av daf BAMA Music Awards.

Samma år – TOP 9 World Djane av Djanemag.

Da Candy har delat scen med så stora namn som: Redfoo, Lil John, David Guetta, Bob Sinclar, DVBBS, Vinai, Justin Prime, Tony Junior, Soprano, Big Ali, Adam Trigger, Flo Rida, Taboo från Black Eyed Peas , och många andra.