Det borde utföras en hel del tester på Presidentkandidater, Premiärministrar och andra Högsta Administratörer med Ansvarsbefriat Kontrollbehov över hela Samhällsmaskineriet.

I Överensstämmelse med Poppers Falsifieringsteori, bör Testet utföras av Antagonisten, Opponenten samt Oppositionen.

Just nu kanske Putin och Trump är ute på Instagram för att Mäta vilken av de Två Opportunisterna som har flest Likes.

Nej. Helt säkert är det inte att Solen kommer att visa sig över Händelsehorisonten också i Morgon Bitti efter att Hanen golat Trenne gånger.

Det kan mycket väl bli så ett en morgon kan Kung Sol och Nattens Drottning Corona stiga upp under Sänghimlen och till sin Oerhörda Förvåning uppleva hur inte Ens en Livs Levande Människa står och klagar inför Andlig Pärleport.

Den Enskilda Demokratiskt Utvalda Folkets Representant i både Underhuset, Överhuset och samtliga inräknade Flyglar och Annex, bör Fingranskas intill Minsta och Kortaste Återvändsgränder bland Frilagda Associationsbanor.

Huvudsaken är att Päron faller lika felfritt ner som Newtons Kunskapens Frukt och en Konnation och Denotation av Hund och Katt kan te sig ganska så Egala, i betydelsen Jämställda, Jämlika och näst intill Utbytbara.

Den Återkommande Frågan handlar alltid om Vilken som fungerar som Mest Överlägsen och därmed Högst Beslutsfattande; Det Genetiska Arvet eller den Sociala Miljön?

Här kan alltså en hel del av de tidigare Utvalda Notoriska Incels och Goth Bunnies Lolitor fungera också rent Praktiskt, Pragmatiskt och, med Kvinnliga Förtecken, Intuitivt.

Skolbetygen och Personliga CV verkar inte ha lika stor betydelse som nyss uppdaterad information från Kronofogdemyndigheten samt Skvallerpressens Paparazzis utklädda till Detektiven Allmänheten.

Den Allra Starkaste Egenskapen verkar utgöras av hur att Kandidaten långt i förväg utfört en brant stigande Karriär inom den Högst Existensberättigande Försvarsapparaten.

Vissa Okända källor som tills vidare Önskar förbli Anonyma antyder att Stasi uppstod ur tidigare SD och SS. Det enda som skiljde dem åt, var Berlinmuren.

Med andra väl valda ord:

Den som antas utgöra en Arrogant Spelare med Största Egenskapen att utföra så många Hit&Run, Smash&Grab&Go samt Redlösa Utredningar angående den Frånvarande Fadersgestaltens antal Föräldralösa Barn ute i Ödebygdens Hembygdsföreningar, bör bäst kunna Anpassas till Gällande Norm- samt Tystnadskultur.

Den som inte vare sig Tiger eller Samtycker, kan Omedelbart Avgå utan Muntlig Överenskommelse om Fallskärmsavtal samt Personliga Privilegier typ Dörröppnare till Playboy’s Penthouse Sky Bar.

Fallskärmsavtalet kan mycket väl kombineras med Skyddsnät och Säkerhetslina. Allt beror på hur många Krokar som finns utlagda i Sociala Media.

Var Säregen Partiledare bör själv ha fysiskt säkerställt Pli på samtliga egna Rötägg i Samma Korg.

Varje Allrahögstainstans bör genomgå Snabbkurser ledda av Kulturprofilen med Ständig Sekreterare Stol nr 17, Tindersvindlaren, Anna Sorokin, Holy Sainte Elisabeth Holmes samt Närvarande Encrons Styrelsemedlemmar.

Det som Anna Sorokin erhöll genom ett Snabbt Växande Kontaktnät inom New York High Society, kunde Kulturprofilen genom Stol nr 17 samt andra Kulturberikande departementsledamöter Tillhandahålla från Skattebetalarnas Förenade Kraftnät, typ Kulturbidrag, ur Stipendieformer och allmänt Naiva Kulturarbetare utan, Mer Digitalt än Fysiskt, Skyddsnät.

Var Självutnämnd Egenmäktigt Självförsakande Solipsistiskt Omnipotent Megaloman Grandios Julius Caeser och Napoleon den XV bör Använda en redan i God tid i Förväg Välutbildad direkt från Sekreterarskolan, Cosplay Can-can och Tangodansös, Escortdamen Gengångaren Irma Grese.

Fördelen med Irma Grese är att hon med Kvinnlig Intuition snabbt kan avgöra vilken Inställsam JA-sägare som bör utsättas för Ghost Gasthaus i nära anslutning till Goethes Wiemar.

Den Testosteronstinna Landsfadern, Velourpappan, Vappande Börsmäklaren och Ryss 5-välutrustade Body Buidern utgår vanligtvis alltid från sin Högst Egna Egocentriskt Självupptagna Solipsistiska Positionering.

Det behövs alltid en Dörröppnande Nyckelperson, typ Medvetet Närvarande Insider.

Insidern kan ha Immateriella Andliga Tillgångar till Lobbyverksamheter och högst liknande Tankesmedjor som Hellre än gärna Smider sina Egensinnigt Uttänkta Planer medan Järnet är varmt.

En Äkta Kallsinnig Urstark Ledargestalt, typ Björnbrottare, Järnstångsböjare, Utbrytarkung med Excellenta kunskaper i Pragmatisk Förbrytarslang förlägger Verklighetsberättelsens Reader’s Digest i Välbevakade Källarutrymmen där inte ens Djupt Grävande Journalister eller andra Murvlar äger Tillträde.

Den blivande Monopol-spelande Monarkisten, typ helt Rysk Oligark i Kejsarens Nya Kläder har erhållit en Gedigen Distansutbildning i Hur att Bäst Manipulera Folkets Svagaste Punkter.

Den Svagaste Punkten förblir Otvetydigt Ett helt och hållet Ansvarsbefriat Icke Existensberättigande förlagd till Ofrivilligt Utanförskap i Högst Otillgängligt Virtuellt Lebensraum.

Inom Helt vilket Kollektiv som helst, ingår alltid att Individen uppger något slags Evidensbaserat bevis som, av någon just nu för tillfället helt okänd Anledning som Ingen Rök utan Eld, kan användas som Hållkrok.

Hållkroken är bäst placerad i den Svagaste punkten.

Monarkisten av den Högsta Kasten har redan före Koltåldern lärt hur att Manipulera de Nära och Kära långt bort till närmaste Helautomatiska Hjärntvätt.

Manipulationen kan ha uppstått då den Ensamstående Modern och den Frånvarande Fadersgestalten ignorerat minsta Uppgivna Högsta Skri från det Nyfödda Barnet invaggad i Falska Förhoppningar om Villkorslös Kärlek.

Det Värnlösa, Sårbara och Självutplånande Barnet, om det inte redan fallit in i Inlärd Hjälplöshet typ Apatiskt Flyktingbarn, upptäcker så småningom att vissa Trådar bättre än andra, leder fram till Önskade, men fortsatt Outsagda och Outtalade, Konsekvenser och Effekter.

Barnet blir så att säga Manipulerande i brist på Omgivningens Ouppmärksamhet i Förhållande till Verbala samt Lingvistiska Expressionistiska Uttryck.

Då Ingen Förnuftig Person utrustad med både IQ och EQ hörsammar Barnets Naturliga Behov samt Mänskliga Rättigheter, upptäcker Barnet till sin Fasa och Oerhörda Häpnad att Kommunikation med Omgivningen sker via Mentalistiska, Undermedvetna, Subliminala Marionettrådar.

Trådarna kan manipuleras med Immateriella Verktyg som Eviga Gallskri, Självuppoffrande Andlöshet, Utspel av Desperat Uppgivenhet, Vägran att Inta dessa Drycker, typ Årgångsviner och gärna antydas via väl utplacerade Pressveck, Hållkrokar samt Intima Avslöjanden utförda av Paparazzis i mörklagda Solglasögon, Trenchcoat, Slokhatt typ Dick Tracy och tillhörande Partypingla och Lockfågel.