Om ifall Matrix verkligen skulle existera, hur, var, när, varför och än sen då?

Vi Civiliserade Medborgare i den Högteknologiska Informationskonstruerade Urbaniserade Globala Familjegemenskapen har Uppfostrats till Tron på Ordens Makt i Bokstavligt Bokstavstroende Beteende Betydelse.

Vart Alienerat Distanserat Isolerat Föräldralöst Barn har Utsatts för Ideliga Manipulationer av Oförstående eller helt Likgiltiga Föräldrar med den enda Insatsen att, bortsett från Kost och Logi, typ Mat och Potatis, Manipulativt försätta Avkomman den Nästkommande Generationen i Status Quo-läget Ensamkommande Apatiskt Digitaliserat Nomadiserande Flyktingbarn.

Den andra Barn får via Modersmjölken, typ Nordiska Amsagor och Folksägner, kommer Framtida Generationer uppleva som att Vederbörande Frånvarande Dubbelarbetande Ensamstående Mamma och Frånvarande Fadersgestalt i Permanenterad Verklighetsflykt, typ Hembränt och Partydroger, Alltför länge Lyst med sin Fråvaro och endast fungerat Existensberättigande som Inbetalare av Otillräckliga Skattemedel avsedda för Frireligiösa Friskolor, Privatiserad Hemtjänst, Utlokaliserad Barnomsorg och Helt Isolerade långt från Lex Sara i Utanförskap Äldreboende utan vare sig Välfungerande Kontaktytor eller Heltäckande Navelskådande Nätverksförbindelser.

Det som det Ensamstående Enastående Föräldralösa Apatiska Flyktingbarnet, i brist på Hemspråksundervisning och Fri tillgång till det Nya i Fädrens Spår Framtida Segrar-Hemlandet Skönlitterär Kanon, typ Viktor Rydbergs Tomten, Odalbonden, dikt av Erik Gustaf Geijer samt Q&A angående Hunden Pompes Manipulativa inverkan på Fornstora dar i Turkland med Kåldolmar som Husmanskost, typ Man Haver vad Man Tager, lär sig Omgivningens Underförstådda Tystnadskultur mellan det Finstiltas Gotiskt Fraktala Rader.

Manipulationen är en genetiskt Medfödd form av Envägs kommunikation, medan Känslor, Behov och Begär uttryckta Via Ord och Inga Visor, ingår i ett Prokrastinerat Efterblivna Expressioner i Inlärda Fraser, typ Jag måste Med Omedelbar Verkan, Snarast Möjligt, Högst Sannolikt med Inflytande från Montezuma Förbannelse, Uppsöka ett Annat Ställe, innan en helt Oförutsägbar Olycka inträffar vid Infartskanylen till E4:an Norrut.

Defragmentera först och Fragmentera i Avsnitt om Fyra Entiteter per Meta Verse, typ Signalspaning via Metadata angående det som utgör Skillnaden mellan Evidensbaserad Metainformation och Desinformativ Metadata.

Förutsatt att den Enastående Heltids- Dubbelarbetande Ensamstående Hemmafrun som då Inget På Spåret finns som Lättillgängligt Underhållningsarbete instinktivt med Kvinnlig Intuition uppfattar det Isolerade Alienerade Apatiska Enfamiljsbarnets Desperata uppmaning till direkt Fysisk Kontaktyta och Andlig Spis, kommer Avkomman Semipermeabelt genomtränga Förstapassageeffekten och helt Felfritt Uttrycka sitt Enskilda Existensberättigande med Eget Fritt Valt Ordbruk, Välklingande Parablar, Högtravande Truismer samt Underförstådda Ontologiska Tautologier.

Att Manipulativa Tendensutvecklingar håller på att gå Ur Tidens Händer, medför att Kommunikationen Datorer emellan endast kan vidareförmedlas från Nollad Loser till Äkta Femetta, typ Super Trouper.

Vart Egensinnigt eller beroende av Flockimmuniteten inom den Närmaste Vänkretsen som ingår i Sociala Media fysiska Dyrknyckel som Automatisk Dörröppnare till V.I.P-lounger, typ Playboy’s Penthouse, Kulturprofilens Kulturberikande Forum Romanum, samt Anna Sorokins ADM-galleri, vet hur den Manipulativa Slipstenens ska Dras genom en Eklut, typ Nietzscheanskt Förhärdande Värmeväxlande Stål- samt Kallbad.

I en Kortare Sammanfattning:

Manipulation fungerar betydligt bättre än Semiotiskt-Semantiska Formuleringar direkt hämtade från Esperanto och/eller Linguaphone-versionen av Klingonska Fikonspråket översatt via Google Translator till Diplomaternas Franskklingande Tvetydiga Tveeggade Uppeggande Förföriska Orwelliansk-Kafka i Kolportagelitteraturen så Vardagsnära Portmanteau-utfyllda Dekontaminerade Klichéer, typ En Bra Karl reder sin Hatt fram till och över, typ Boney M-Erektionens Ejakulationens bortre, närmast Händelsehorisontens, Gränssättningar.

Var Fritt Uppfostrad till Egenmäktiga Prestationer inom Beteende som Vett och Etikett, vet att en Arrogant Gest från en Genetiskt Framstående Härskartekniker säger betydligt mer än det Språkbruk som Stol nr 17, i intimt tystnadskulturellt Samarbete med Kulturprofilen, hänvisar till i senaste digitala upplagan av SAOL.

Bara för att hämta ett slikt Språkbruk direkt hämtat från Diskmaskinrealismens Skriv som Du Talar i Munnen på någon Uteslutna Tredje i Utanförskap, typ Oberoende Obehörig Utomstående:

”Generell information gällande aviserat belopp

Det aviserade beloppet för din autogirodragning kan variera från gång till gång. Orsaken kan vara att en försäkring har avslutats eller tillkommit. Har det gjorts en förändring, som påverkar din försäkringspremie, så gör även det att beloppet ändras.”

I en Ständigt Uppgraderad Demoversion av Manipulativ Alienations-hantering kommer Ecce Homo sapiens sapiens i Ofrivilligt Utanförskap uppleva sig som Objektifierad Artefakt, typ Provrörsbefruktad Homunculus i Estetisk Tvärvetenskaplig Hybridiserad Medialt Massage inspirerat från Lingvistiskt Välartikulerat Tystnadskulturella Samtycke mellan å ena sidan Testosteronstinn Socialdarwinistiskt Övertygad Genetiskt Impulsstyrd Obehärskad Hetsporre, typ Insider Incel, och, å andra sidan, Alienerad Isolerad i en ensamcell på drygt femtio kvadratcentimeter, med otillräcklig syretillförsel via igenslammade ventilationstrummor, Goth Bunny Lolita utan Medvetet Närvarande Livvakt inom Syn- eller Hörhåll.

Vi lever i en ständigt pågående Iscensatt Föreställning där Media i våra var och ens Trolltrummor och Drömmaskiner förser Oss Alienerade Outsiders med Manipulativa Alternativa Fakta.

Historien upprepar sig bara så länge som något ”Vi”, 24-7, arbetar som Besatta av Demoner, för att den ska göra det.

Är inte hela Spelet om Ukraina en rent Kontrafaktiskt Mediaproduktion?

I Mediavärldens version av Verklighetsberättelsen ingår hela Historien i ett lätthanterligt Gränssnitt där var Person är indelad i Två, men med en Felsäker Brandvägg, typ Berlinmuren, emellan.

Mediavärldens version av Verklighetsberättelsen medger endast Dramatiska Konflikter där den Ena parten har tveklöst Rätt och den Andra parten inte riktigt vet vad den vill och därmed har Fel.

I Mediavärldens version av Verklighetsberättelsen återstår inget Lebensraum för Kritiskt Tänkande eller Vänta så får vi se hur det Utvecklar sig.

I brist på Tid förutsätter Mediavärlden en Framtidsutveckling som de som företräder Tystnadskulturens Tysta Majoritet kan förhålla sig till genom att långt i Profylaktiskt Preventivt Förebyggande syfte, protestera Högljutt mot något Ännu icke Evidensbaserat som ännu inte har hänt ute i Gemene Mans Diskmaskinsrealistiska version av Vardagsverklighetens bestyr.

Hur kunde det Tredje Riket uppstå ur så Gott som, bortsett från det Första Världskrigets förödmjukande nederlag, ingenting?

Forskare som anses Vila på Vetenskap och Hårt Beprövad Erfarenhet anser att Glappet, så småningom Klyftan, uppstod i Samhället när alltfler Medborgare upplevde Vardagens Bestyr som alltför Alienerande Opersonligt.

Gemene Man inom Tystnadskulturens Dialogform kunde inte Erfara någon Konkret Upplevelse av Aktiv Inverkan på Historiens Förlopp.

Inom deras version av en Alltmer Sönderfallande Entropisk Visionär Framtid, gavs inget Tillräckligt Stort Utrymme för att även det inom Tystnadskulturens ramar skulle finnas ett näst intill Oändligt antal tillfällen till Tyst Samtycke mellan, å ena sidan Subjektet som styrdes av Ohämmade och Okontrollerade Primitiva Begär och, å andra sidan Objektet vars enda Sociala Funktion utvecklades till att Uppfattas som Förförande, typ Lou Salomé, Mata Hari eller det Subjektifierade Objektet, typ Playboy’s Bunnies.

Maktlösa Medborgare utan några som helst Framtidsutsikter finner gärna Svaren på Livets Gåta hos någon Önsketänkande Förförande med minst 18 heta jungfrur inom var och ens Harem-Seralj.

Egenmäktiga Medborgare kan, i brist på Empatisk Förståelse från Beslutsfattande Makthavare, förlägga sin sista Medborgerliga Rösträtt på En Demagogisk-Retorisk Folkförförare.

I detta läge har till och med Poesins Musa en näst intill Oinskränkt Makt.

Poeter som Baudelaire inledde Modernismen, Apollinaire satte igång Kubismen, Marinetti tände Gnistan för Futurismen, Hugo Ball formulerade Dadaistiska Käpphäst av Meningslöst Upprepande av Rytmiska Stavelser, André Breton samlade ihop Surrealismen och så vidare…

Vem vill inte ha ett Eget Multi Kulti Allkonstverk typ Multimedia Komplex?

På den tiden uppstod -Ism efter -Ism på Löpande Band, med Nya Visioner av Gammal Skåpmat, men för en Ny Generation in Spe, helt Sprudlande Show Business as Usual.

Det är så man kan, helt av Egen Fri Vilja, uppleva Differensen mellan Irma Grese och Anna Sorokin.

Irma Grese hade inom SS-sanatoriet låtit sig Förföras av de Egenmäktiga Maktfullkomliga Anspråkstagarna inför en alltmer Osammanhängande Upplevelse av Vanföreställande Gemenskap.

Det blev Allt Viktigare, om inte annat för att få Behålla Livhanken intakt och undgå att Utpekas som Rök utan Eld i Desinformativt Väl Utvalda Syften.

Irma Grese hörde kallpratet mellan Sanatoriets klientel under Bad i Simbassängen och Underbordssamtalen avrundade efter Midnatt.

Hur mycket hade hon av Intellektuellt och Kulturellt Kapital för att dels tänka Kritiskt, men också helt på Egen hand föreställa sig en Framtid som helt och hållet Grundlöst var Befriad från Positivt Tänkande, Medvetet Närvarande och Stoicistiska Förhållningssätt?

Hon hade ju redan i den Praktiska Vardagen själv inpå bara kroppshuden upplevt vilken inverkan dessa Ömkliga Män hade på Omvärldens Verklighetsuppfattning.

På nästan motsvarande sätt kunde Anna Sorokin framställa en egen Individuell Framtidsillusion utifrån Klippböcker med Rikligt Upplysningsmaterial inhämtat från Massproducerade Veckotidningar.

Vem skulle vinna på det?

Först och främst Världens Förenade Militärstyrkor samt Vapenlobbyister utan Vidare Anspråk än att Krigsspelet ska Pågå någonstans så att Vapenproduktionen av Nya, Bättre och Dyrare Vapenarsenaler aldrig Avstannar.

Media håller Spänningsläget så högt som endast den Tillfälliga Mediakonsumenten kan föreställa sig utanför Boxen där Endast Fantasin sätter gränserna.

Vad är det egentligen som skiljer Anna Sorokin från Irma Grese?

Vem av de två är Inside of the Box eller Outside of the Box?

Is There Any Box at All, if Anything Really Matters?

Naturligtvis är deras lägen helt olika inställda på föreställd tidslinje.

När Irma Grese huserade som värst, var Anna Sorokin inte ens Påtänkt i de mest Våta av Vilda Fantasier.

Samhällsapparatens Drömläge uppstår då var Medborgare som Undersåte själv Innesluter sig i en Introspektiv, Introvert, Fobisk Kub där varje Avvikelse från Normalkurvan kan upplevas som en Högpotentiell Hotbild.

För att kunna tänka utanför Boxen måste även Fantasin omfattas av vissa Psykiska, Mentala och Andliga Gränssättningar.

Varje Medborgare som Undersåte är utrustad med sin Egenhändigt Konstruerade Desinformativa Desillusion av Verklighetsberättelsens Demo-version.

Annons