Stockholms Parkförvaltning om Hundar.

”Hundrastplatser

Runt om i Stockholm finns många hundrastplatser. Där kan din hund springa och leka fritt utan koppel.

Det finns två typer av hundrastplatser: hundrastgård och hundrastområde.

Hundrastgård

En hundrastgård är ett inhägnat rastområde, med gräs- eller grusunderlag. Här får din hund släppas lös. Hundrastgårdarna är tydligt markerade med skyltar.

Hundrastområde

Ett hundrastområde är ett rastområde som inte är inhägnat. Det är en öppen yta, ofta en del av en park. Din hund får släppas lös, under förutsättning att du har den under uppsikt och att den kommer när du kallar på den.

Viktigt att tänka på som hundägare

  • Det är koppeltvång i Stockholm. Det innebär att din hund ska hållas kopplad på offentlig plats. Koppeltvånget gäller inte på de hundrastplatser som kommunen anordnat. Tikar som löper får dock endast springa fritt i inhägnade hundrastgårdar.
  • Under perioden 1 mars–20 augusti är det många vilda djur som får ungar. Då ska du vara särskilt noga med att ha tillsyn över din hund ute i naturen, för att inte störa.
  • Hundar får inte vistas på badplatser på sommaren, under perioden 1 juni–31 augusti. Det finns undantag, till exempel på Långholmens klippbad är hundar välkomna året runt.  
  • Som hundägare är det alltid du som ansvarar för din hund. Du ska se till att hunden inte orsakar skada eller obehag för andra.
  • Du ska alltid plocka upp efter din hund. Hundbajspåsar får slängas i Stockholms stads skräpkorgar.”

Visst är det väl konstigt?

Var Entledigad Medborgare i Välisolerat Alienerat Utanförskap måste Omgående Omredigeras till Objektifierad Man-Maskin och därmed också alla Levande Varelser i den Antropocentriska Egocentriska Asociala Ensamtillvaron i Egentid.

1993 skaffade jag mig min första hund i vuxen ålder, Selma.

Redan då pratade hundägarna om att det behövdes fler hundrastgårdar här omkring i Vällingby, Blackeberg, Råcksta, Grimsta och Hässelby.

Sedan dess har ingenting hänt!

Det har det visst det!

En ynka minimalistiskt anlagd, liten, liten instängslad ruta som inte ens innehåller vare sig backe, stenar, träd, stubbar eller gropar.

Varför ska en hundrastgård placeras just på platt mark?

Titta på den i Kronobergsparken. Studera den vid Vasaparken. Där finns sådant som man till och med nästan kan kalla för naturområde.

Då, 1993, var hela Grimstaområdet tillgängligt för hundfolk. Det var Jaktlagen som gällde, paragrafer 15 och 16, tror jag.

Så kom utnämningen av Grimstaskogen till ”Naturreservat”.

Men det är inget naturreservat. Där vistas människor ohämmat överallt, utan minsta hänsynstagande till vilt eller växtlighet.

Området är inte ens bevakat av några andra än, just det, hundfolket!

Vilka det nu är, Parkförvaltningen, Stockholms stad eller Stadsdelsförvaltningen, så skulle mycket väl Jan Pers Udde kunna fungera utmärkt till Instängslat Hundrastområde. Där finns inga joggingspår, inga ilska söndagsflanörer, inga cyklister, inga traktorer eller andra levande varelser som kan uppleva hundarna som störande.

Där finns ingen grillplats, inget utegym, ingen organiserad badplats, restaurang, eller annan verksamhet som kan uppleva hundägarna och hundarna som störande.

Där finns inga rävar, inga rådjur och knappt några harar.

Varför är Beslutsfattarna om Markområdena ute i Västerort så oävna mot hundägare och sällskapshundar?

Varför ställer inte Svenska Kennelklubben, Svenska Brukshundsklubben, STOKK och diverse rasklubbar frågor om och krav på säkra hundrastplatser för sällskapshundar?

Varför ska det ta en hel livstid på 65 år, innan politikerna får upp ögonen för hur mycket sällskapsdjuren betyder för oss människor?

Hur många gånger hör man inte som hundägare, en förälder som säger till sitt lilla barn:

” – Titta där är en hund!”

Var dag kommer människor utan hund fram och vill klappa hunden. Varför det?

Alienationen och Ensamheten ökar exponentiellt, men varför ska Makthavare och Beslutsfattare ta ansvar för det?

Att Hundilskna, Hundallergiska, Hundrädda Högstående Individer ständigt och jämnt låter sig Irriteras över Frispringande Canis Familiaris, beror Ytterst på det Högsta Politiska Ekonomiska Tänkande som Medvetet Bortser från Hundars och andra Levande Sällskapsdjurs Positiva Inverkan på Människor i Utanförskaps Allmänna Hälsotillstånd.

Varför kan inte Hundägarna ha pli på sina byrackor, när Kungen kan ha det?

Jo, därför att det inte finns några planläggningar för Närområden där Hundägarna kan träna sina Allra Bästa Vänner i fred, utan att den Närmaste Omgivningen redan i Förtid kan uppleva sin Positionering Störd och den högst tillfälliga Naturupplevelsen, utan djupare Intresse, förståelse eller Naturlig Empati för Ekologi och Djurarternas Enskilda Biosfärer, förblir i Oantastat Skick.

Varför ingår inte också Frilevande Natur i Samtyckeslagen?

Varför ser inte Hässelby Strand ut som Nacka Strand?

Varför bygger inte Stadsdelsförvaltningen upp ett område för både Människor OCH Djur?

Varför minskar naturområdena, samtidigt som husen fortfarande ska byggas hellre på längden än på höjden?

En förklaring kan vara Stadens, Kommunen, Landstingets och Stadsdelsförvaltningarnas dåliga ekonomi.

Medborgarna vill ha, men det får inte inverka på Skatten.

Därför säljer Staden av mark eller arrenderar ut den, för att få in mer ekonomiska resurser att förbruka till sådant som Förbifart Stockholm och andra utbyggnader av ett redan växande Infrastrukturellt Framtidsprojekt.

Varför inte decentralisera och hjälpa de medborgare som så önskar, flytta längre bort och ut från redan starkt urbaniserade områden?

Alla vill ju inte bo tätt, som i innerstan innanför tullarna.

Fråga dem i Djursholm om de vill ha några fler Flerfamiljshus i deras villaområden.

Varför måste Politikerna Prokrastinera alla förslag och beslut som kan ha med Andligt, Själsligt och Fysiskt Hälsosamt Friluftsliv?

Varför måste människor dö av isolerad ensamhet i Alienerad Urbanisering, för att Socialdarwinistiska Landsbyggare, Alienerade Politikerna i Skyddad Verkstad och andra Beslutsfattare i Babbels Elfenbenstorn, så småningom ska upptäcka och uppleva att Vinden har vänt 180 grader bort från den Samhällsutveckling som visionerades på 1930-talet?

Nu är det snart år 2030 och de Politiska Beslutsfattare som redan satt sina kortsiktiga Projekt på kartan, håller på att Försvinna i Naturliga Avgång Upp i Rök vid Råcksta Krematorium, alldeles intill Grimsta Naturreservat, vilket just nu Förbifart Stockholm projekteras under jord där Rådjuren beta.

Varför måste en Framtidsvision som redan nu visat sig vara Ohållbar för Kommande Generationer även i Obegränsad tid framöver få Erövra nya Markområden?

Redan nu vet Experter, Forskare samt Media hur arten Människa kan uppnå en högre levnadsstandard som inte har något att göra med Materiellt Ekonomiskt Oförutsedda utgifter.

Det kostar att bygga nya hus, så varför inte förbättra och restaurera de som redan finns?

Varför inte bygga för enkelt boende, istället för så dyrt, avancerat och komplicerat för att Överensstämma med Nutida Föreställningar om en helt Avhumaniserad Högteknologisk Automatisk Digital Goth Romantic Dystopia?

För att iscensätta en Utopia, behövs Hundra Dystopier att förklara som Obeboeliga.

Varför finns aldrig, frilevande eller socialt betingade, djurarter med i Samhällsplanerarnas Utvecklingsstrategier?

Jo, därför att de inte rymmer några minnesmärken över Byråkratiska Tekniskt Bevandrade Konstruktivister vars Högsta Dröm handlar om Framtida generationers Häpnad inför de Tidigare, numera Bortgångna Stadsplanerarna och Landskapsarkitekterna.

Vad ska de Finna på, om de inte får Utsätta Naturen för samma Kortsiktiga tänkande som de tidigare planerat på den Akademiska Teoretiska Kartan hemma framför Teven?

Vi som lever här ute i de Naturnära områdena märker var dag hur Naturområdena meter för meter minskar i antal hektar och tunnland.

Här finns inget Naturtroget Utrymme för vare sig Hembygd eller andra Retro Vintage Nostalgiska Idylliseringar av Som det var Förr.

Denna text borde sitta uppsatt på var anslagstavla runt omkring Stockholms och Hesselby Slott.

Varför inte förklara Grimsta Naturreservat, som Trafikverket gör in sitt YouTube-filmklipp om hur Förbifart Stockholm påverkar ”Grimsta Friluftsområde”?

Vad är det för Akademisk Teoretisk Konnotation-Denotation Definition som utgör skillnaden mellan ett Naturnära Naturreservat och ett Människo- och Djurtillgängligt Friluftsområde?

Varför ökar antalet Utegym och Grillplatser, medan Hundfolket var dag måste uppleva den ”störda medborgarens” dagliga utskällning angående: ”Inom Stockholm skall alla hundar hållas kopplade”,”Kopplingstvång”, ”Hundrastning Förbjuden”, samt ideliga påminnelser om vilken påfrestning som sällskapsdjurens inverkan har på Gemene Mans förväntningar inför Enskilda Naturupplevelser med typ Utegrill, Nedskräpning och diverse medhavda Högljudda Musikanläggningar?

Tycker verkligen Rådjuren, trots namnet, om Hip-Hop och Rapmusik?

Måste hararna riskera liv och lem, var gång som de måste passera Gå över ett aldrig inplanerat Övergångställe?

Vem har genom Vetenskap och Beprövad Erfarenhet kommit fram till att Medborgarna-Medmänniskorna älskar Asfalt framför Orörd Natur?

Utveckla Staden där Staden redan finns och Låt Naturen vara där den redan stor Otillgänglig för Mänskligt Kortsiktig Rekreation.

Var Mänskligt Sinnad Individ borde Äga Ensamrätt i Egentid att Vistas Minst Fyra Timmar om Dagen ute i Frisk Natur.

Med det inlagt i Tankesmedjans Digitala Postbox inser säker var Ansvarsbefriad Ingenjör i Samhällsmaskineriets Helautomatiska Framtidsvision att sådana tillfällen Ytterst beror på Hur många Träd som kan, via andlig psykosyntes och fysisk fotosyntes, vidareutvecklas till Fulländade Framtidsvisioner.

Annons