Världen idag är en Amerikansk Dröm sammanmixad av Irma Greses Spöke och QAnons Reality Show.

Den Falska Äkta Världen sammanställd i Digitala Sociala Media vinner i Längden över allt på Heder och Samvete vilande med Facit i Handen.

Alla med ingenting Annat för händer än att Rulla Tummarna ur Led, kan med Utbredda Armar Omfamna Tidens Vingslag under Ikaros Flykt undan Realitetsanpassningens Nietzscheanska Hammarslag.

Den som först hinner slå Knappen med Häpnad kommer att Utnämna sig själv till The Master of The Universe strax innan The Big Bang Implosion slår ut Professionella Domedagsprofeter och Doctor Feelgoods med Knock Out-droppar.

Allt måste inte Tillrättaläggas för att Ställas till Rätta.

Ett i Status Quo Felsäkert Läge är inte en Önskad Upplevelse för Logiska Emperister i Självvalt Utanförskap.

Naturen söker sitt. Du söker Mitt. Jag sköter Ditt. För den som har Skall det Varda Givet, fram tills dess att någon annan Företagsam Entreprenör Kör över varje tidigare Förtroendeingivande Kontraktsuppgörelse.

Det Naturliga Urvalet måste ändå Anpassa sig till vad som i Mordagens Kranka Blekhet kommer att Upplevas som det Enda Rätta.

Alla Gemene Man är inte Uppfödda till Framtidens Helautomatiska Robotar.

Även en Humanoid kan behöva en Bästa vän, typ Ludde, Fido eller Pompe.

De Tre Supermakternas Sammanställda Vapenarsenal kan ge Världen som den ser ut idag, en Rejäl Knuff bort i riktning mot Marsmännens Varggrop.

För att bli en Bokstavstroende Absurdist måste man först genomträda Ekluten Sannskyldig Rationalist.

Absurdisten viljar trots allt hela sin Föreställningsförmåga på att Verklighetsberättelsen på något sätt är Förnuftig.

När Absurdisten hellre Förr än senare uppfattar hur Skenvärlden och Vanföreställningarna skiljer sig från Originalet, hamnar den Överaktiva Visionären i Felsäkert läge, typ Förnuftsvidrigt Orättvis utom all Sans och Vett.

Därför är det så Tryggt att luta sig tillbaka på the Meta Verse.

Den dagen någon Dumdristiskt Maktfullkomlig i Egenmäktigt Förfarande Trycker på Knappen, har Crème de la Crème antingen dragit kosan iväg till Mars, eller hunnit dra in Hakan i Meta Verse-versionen av Matrix Prilliga Piller Trilogi.

Nattens Drottning råder över Coronas Creative Child.

Att finna sitt Existensberättigande i ett Fyrdimensionellt Dataspel är i Alla Händelser en Fördel jämfört med att Inte Befinna sig Alls.

De Minnesvärda blir sällan Uppmärksammade av den egna Samtidens Primadonnor utsända av Fåfängans Marknadskrafter på Jakt efter Vind i Seglen.

Det Realitetsanpassade är ju det som Syns, inte det som kan Reflekteras över med Bakläxan mitt Framför Ögonen.

Allt som Framtida Generationer måste kunna på sina Fem fingrar är Orden: It does not Matter at All.

Är Vi tillräckligt Många som tror på Sköna Nya Värld, kan 1984 i Metropolis mycket väl fungera som Verklighetstrogen Förespegling.

För att framstå som ett Oskyldigt Objektifierat Medieoffer behövs Något Handfast att Hålla Hatten i.

Alice färd ner genom Kaninhålet är en Förställning värd att Framhålla även Fortsättningsvis.

Kaninhålet kan symbolisera så mycket.

En Bra Karl reder själv sin nyss Utspillda på Hälleberget, Sås.

Om ifall Matrix-verkligheten håller, är vare sig Putin eller Trump existensberättigade i Truman Show 2.0.

Ingen Gemene Man är en Ö, men alla dör Allena i en Alienerad American Dream.

Fallet kan påminna om Hur att Beskåda Någon Annan som Först Gräven en Varggrop, ropar på Vargen och strax därpå Själv faller däri.

Bevisbördan faller Alltså på den som Nämnde det också var den som Klämde det, eller Den som Saret han Varet.

Traditionen visar på hur Verklighetsberättelsen avviker från Tidsmarkeringen att den som är den Mest Anpassningsbara Vältämjda också är den som även Fortsättningsvis efter Apokalypsen, kommer Klara Livhanken på ett Halmstrå.

Somliga går i Trasiga skor, medan andra hellre gråter i en Rolls Royce, än i en Folkvagnsbubbla.

Ändå är det ett Synnerligen Gott Tecken att Dra sig till Minnes att Folkvagnsbubblan var specialtillverkad för den Traditionella Familjens Söndagsuttflykt på Autobahn.

Visst är det väl konstigt att Stockholms Stad är så dålig på att Föreviga Nutidshistorien med ett antal på kanske cirka tusen väl tilltagna Hundrastgårdar?

Människan är inte Människans Bästa Vän.

Människa är Människas Varg.

Den som Skjuter Vargar kommer Snart också att Skjuta sönder Guds Avbild med Imploderande om ifall endast Blå Ögon kunde Döda.

De Blåögda kommer att gå vidare i Historien som Förvirrade Zoombies.

Världens Gemensamma Vapenmarknad har som målsättning att förse var Levande Personoffer med en tillräckligt Avancerad Helvetesmaskin.

Dagens Rädsla går inte att jämföras med Morgondagens Tonårsskräck.

De Ansvarsbefriade Vuxna har som Förebild någon Psykopatisk Entreprenöd med båda fötterna Högt Flygandes ovanför Kalhyggena i Tassemarkernas Ödebygder.

De Ansvarslösa Tonåringarna beväpnade Upp till Tänderna utför samma Estetiska Sköna Konst som Anna Sorokin då de Själva insett att de som Tränger sig före i V.I.P-kön i alla fall kommer in i Korthuset innan allt Rasar.

Vem lever inte med Livslögnen att själv en gång få Uppleva tillvaron som Dödförklarad inne i Lenins Mausoleum, specialdesignat av Malevich.

Bör inte var av Gemene Man ta på sig den Asvarstyngda Livsuppgiften att ta helt av egna Krafter ta sig ur Pandoras Box innan Tiden en gång för alla gått ur Led?

De Ansvarsbefriade idag kommer att Återuppstå som Morgondagens Lealösa Maskformiga Bihang.

Det kan finnas en Sanning i Teorin att Äpplet på Magrittes målning av The Son of Man mycket väl kan utgöra en Möjlig Symbol för Kunskapens Frukt.

Kunskapens Frukt har alltid ett Bäst Före-datum.

Med DNA bör kunna Fastställas från vilket Träd som Kunskapens Frukt föll längst.

Det är Ytan i föreställningen om The First Impression lasts som kan lämna Graverande Intryck, men själva Pudelns Kärna döljs i den Associativa Steganografins Ordkonst, typ Lingvistiskt Tungvrickeri.

På Ytan går allt mycket fortare.

På Marken är Livet inte lika Lätt som Under Jord.

I en Annan Värld skulle mycket väl Andy Warhol och Lenke Rothman kunna ha ett Intresseväckande Ordutbyte med Irma Grese.

Varje Sanatorium är ett i framtiden möjligt Krematorium.

Hur många har inte lidit för att Upprätthålla Tron på att Livets Slutskede är värt att Uppleva fram till sista Minutens Naturliga Avgång?

Den som Levt förgäves har i Alla Händelser bidragit till Framtida Dagdrömmar om ett Bättre Liv i Sus och Dus.

Alla kan inte bli Miljonär, falla ner i Lyxfällan eller Överleva Diskmaskinsrealismens Rörelseapparat som Idol.

Andefattiga Existensberättigar sig genom Högsta Möjliga Anspråk på Anmärkningsvärda Kulturberikande Minnesmärken.

Tystnadskulturens Vargar och Korpar berikar den i Förtid Förödda Jorden med livs levande Likmaskar.

Vem har inte under Almarnas grenverk låtit sig Förundras över Mannen som 24-7 utpekar riktningen Öster ut, mot Ladugårds gärde där Kungens får brukade gå och beta?

Den Egenmäktigt Självförsakande har bekostat Kulturminnet med ett antal Obetalbara Minnesbetor efter Frånvarande Uteslutna Tredje.

Ingen kommer någonsin att minnas den Uteslutna Tredje.

Då Den Okände Soldaten har förärats med Triumfbågen vid de Upplysta Fälten, bör också den Uteslutna Tredje förses med någon Minnesvärd Kontext t ex i Muskland på Framtidens Mjölk och Honungsland på Mars.

Högst sannolikt var det den Uteslutna Tredje som Tog det Första Steget på Tiotusenmilafärden på The Dark Net till Takterna av Moonlight Serenade.
Fotografikonsten tog vid där Impressionismen slutade.

Med the Smart Phone var det inte längre förbehållet endast de Högst upp i Näringskedjans Naturliga Urval av Syntetiska Överlevnadsmänniskor att fortsätta deras Enskilt Alienerade Levnadsbanor i Cyberrymdens Verklighetsfrämmande Absurdistan.

Högteknologin har satt var Ding-an-Sigh över Ändan Bar.

Hur att Sakta ner, ta ett Sista Steg tillbaka och än en gång, Därifrån i Fågelperspektiv, se Framtiden An.

This Place is not Reserved for Restless Legs.

After a While The Restless Legs may, like V. I. P:s R. I. P.