Kan ett Subjekt veta något som Personen inte tror på?

Jag vet att USA finns på kartan, men hur ska jag tro på att USA existerar ute i verkliga livet?

Konspirationsteorier är för Media vad Paranoia är för en Anonymiserad Narcissist.

Konspirationsteorier är en slags Kollektiv Omedveten Paranoia.

Det Du inte kan Se, måste Finnas, men i en Alternativ Faktaresistent Verklighetsberättelse.

Den Ena Verklighetsberättelsen är minst lika bra som den andra Att Genomskåda, så länge det är Lönsamt för Mediala Mentaliserade Illusionister.

Kan man vinkla Vardagsverkligheten åt det ena hållet, så varför inte, simultant Synkroniserat åt alla andra Tänkbara och Otänkbara Målanalyser?

Hur ser en Konspirationsteoretiker ut?

En Konspirationsteoretiker identifierar sig alltid helt hämtat ur tomma luften som en Odelbart Symbiotiskt Vi.

Med Vi menar inte Konspirationsteoretikern som Du ELLER Jag.

Som Du och Jag?

Men Du ser ju inte ut som Jag.

Som en Synkroniserad Simultan Goth Lolita och Isolerad Incel i Utomäktenskaplig Förbindelse på ett Annat ställe.

En Konspirationsteoretiker, om man själv inte är Konspirationsteoretiskt lagd, kan ju inte se ut som Du och jag, Samtidigt, Evidensbaserat.

Konspirationsteoretiker är inga Masters of The Reality. De älskar redan utslitna Clichéer, mer än Diskbänksrealistiska Vardagsfantasier typ, Är det så Konstigt att Man längtar bort, t ex till Mars, nån gång?

En Konspirationsteoretiker lägger Pussel.

En Konspirationsteoretiker ingår sällan eller annan i en Traditionell Tystnadskultur.

En Konspirationsteoretiker Överträffar varje annan Kulturberikande Förfrämmandeförförare.

En Konspirationsteoretiker avviker så gott som alltid alldeles strax innan Hovmästaren kommer med Restaurangnotan.

En Normalbegåvad Konspirationsteoretiker har Anna Sorokin och Elisabeth Holmes som Skyddshelgon.

En Överbegåvad Konspirationsteoretiker rör sig helst i samma högst upp i Skapelsens Älgkrona i Näringskedjans Ofelbara Länk, som Anna Sorokin och Elisabeth Holmes kunde upptäcka som Alternativa Näringslivets Överlevnadsstrategier.

En Överförfriskad Konspirationsteoretiker kommer sällan ensam.

En Konspirationsteoretiker av en Högre Dignitet är mer att Uppfatta som en Hermelin bland Katterna.

En Överintelligent Konspirationsteoretiker kommer ovillkorligen innan Dagen är slut ha ramlat ner i sin egen Varggrop.

En Underbegåvad Konspirationsteoretiker är som regel en Bokstavstroende Ordblind Analfabet, typ Självbedragen Farisée.

En Väl Godkänd Konspirationsteoretiker är ingen vanlig Paranoid Mytoman.

En Konspirationsteoretiker föredrar Kartan framför Verkligheten.

En Konspirationsteoretiker trivs bäst där de stora Fiskarna simmar, men har sällan i Arbetsminnet att Det Finns alltid en större Fisk, typ Autentisk Synergisk Seriös Konspirationsteoretiker in Spe.

En Konspirationsteoretiker förstår hur att Överskatta sådant som Gemene Man annars Underskattar.

När Konspirationsteoretikerna uppnår Målet att exploatera Etablissemanget, är Reservdecket redan tomt, typ Ett Svart Hål upplöst i Entropiska Dekonstruktioner.

En Högst Ordinär Konspirationsteoretiker Identifierar sig Hellre än Gärna som Postmodernistisk Neoluddist.

En Konspirationsteoretiker lever som han lär.

En Konspirationsteoretiker har alltid rätt och aldrig fel.

En Konspirationsteoretiker är Helt Övertygad om att Alla som Tiger, i Ömsesidigt Evidensbaserat Muntligt Samtycke.

En Helhjärtad, Passionerat Besatt Konspirationsteoretiker blir aldrig utmattningsdeprimerad av att ständigt och jämt Primalskrika att Vargen Kommer.

En Konspirationsteoretiker som uttalar sig om Demokratiska Val, förklarar sig alltid vara en Högröstad Representant för det Naturliga Urvalet från Eliten i den Nedtystade Majoriteten.

Den Dysfunktionelle Konspirationsteoretikern drömmer om att, efter 10 000 timmar i gräddfilen, bli en Fulländad Trickster.

Konspirationsteoretikern menar, helst utan att yppa det minsta knyst, att i varje Minoritetskultur finns en av Avgörande Betydelse, Vilseledd Majoritet.

Konspirationsteoretikerns Teori går ut på att Tessarakten förhåller sig till Kuben, som Kuben till Kvadranten på Hypotenusan.

Konspirationsteoretikerns Alternativa Fakta är Som Hämtade ur en Saga som är alltför Bra för att vara Sann.

Konspirationsteoretikerns Dröm är lika våt som Saharas Sand.

Då Konspirationsteoretikern sörjer, flödar Krokodiltårarna som Syndafloden genom Nilens Delta.

Konspirationsteoretikern skulle aldrig erkänna att han inte kunde låta bli att sälja sin egen mormor på Svarta Marknaden i Dark Net’s Undergroundkultur.

Konspirationsteoretikern följer sin egen kropps minsta rörelse genom ett Nätverk av Fjärrstyrda Dolda Kameror.

För att inte Konspirationsteoretikern ska avslöja sin Dolda Dubbla Agenda i Sömnen, har Han förlagt sig själv i Elektronisk-Psykomotorisk Subliminal Munkavle.

Konspirationsteoretikern faller på eget grepp då Säkerhetstjänsten till slut kostar minst dubbel mycket som USA:s och Rysslands Försvarsbudget efterskänkt till Vapenindustrin de Bono in Blanco.

Konspirationsteoretikernas Våtaste Dröm är att Hela den Nu Kända Faktaresistenta Världseliten ska kunna finna Existensberättigande i nuvarande Nordkoreas högst upp belägna Slalomskidanläggningar utför.

Vad är konspirationsteorier? Varför frodas konspirationsteorierna?

Bakom varje Ärligt Sinnad Konspirationsteoretiker står minst en Verklighetsfrånvänd Ekonomiskt Oberoende Libertarian.

Samtidigt som Sorokin och Holmes buklandar på Marken, vänder Elon Musk hela Ansiktsmasken upp mot Mars.

 1. Vad är en konspirationsteori?
  En konspirationsteori bygger på att man tror att vissa händelser eller omständigheter i hemlighet styrs av starka krafter med onda avsikter.
 2. Alla konspirationsteorier har sex saker gemensamt
 3. En påstådd, hemlig komplott.
 4. En grupp konspiratörer.
 5. ”Bevis” som verkar stödja konspirationsteorin.
 6. De hävdar helt felaktigt att inget händer av en slump och att sammanträffanden inte existerar. Inget är som det verkar och allt hänger samman.
 7. Världen är uppdelad i goda och onda.
 8. De lägger skulden på vissa människor och grupper.
 9. Varför frodas konspirationsteorierna?
  De verkar ofta vara en logisk förklaring till händelser eller omständigheter som är svåra att förstå och ger en falsk känsla av kontroll och handlingskraft. Det här behovet av enkla och tydliga lösningar förstärks i tider av oro som under coronapandemin.
 1. Varifrån kommer konspirationsteorierna?
  En konspirationsteori börjar ofta som en misstanke. Man frågar sig vem som gynnas av en händelse eller omständighet och på så sätt identifieras konspiratörerna. Alla ”bevis” pressas sedan in i berättelsen för att passa in på teorin.

När en konspirationsteori väl har slagit rot kan den snabbt växa i omfattning. De är svåra att motbevisa eftersom alla som försöker betraktas som en del av konspirationen.

 1. Människor sprider konspirationsteorier av olika skäl:
  Många tror att de är sanna. Andra vill medvetet provocera, manipulera eller attackera människor för politisk eller ekonomisk vinning. Se upp: Konspirationsteorier kan komma från många håll, t.ex. internet, vänner eller släktingar.

Det första steget för att stoppa konspirationsteorierna är att vara medveten om att de finns. Var uppmärksam. Stoppa spridningen.

Annons