Var dag, från Morgon till Kväll sänder teve-kanalerna ut streamade filmer som till största delen av visuellt innehåll är produktplaceringar för helylle amerikanska vapenlobbyn, vapenindustrin som med det Andliga Budskapet att Våld föder Våld men därför är ett Fulladdat Helautomatiskt Handeldvapen något som Var Gemene Man bör ha instucket innanför byxlinningen, gärna i nära anslutning till Ryggslutet närmast klinkorna.

Ett enda skott från Kirk Douglas revolver var helt tillräckligt ändamålsenligt för att försätta en hel Teaterpublik i Livsfarligt Livsbejakande Helspänning ända fram till Rollistans sista namn.

Att Fysiskt Våld och Psykisk Misshandel i några särskilt enskilda fall kan vara av Nöden tvungen, innebär inte att Revolvern ska bli ett Förstahandsval.

Ta bort ditt Förstahandsval och du kommer med en gång lägga märke till att du är lite mer Kreativt lagd än du trott sekunden innan.

Unga Alienerade i Ofrivilligt Utanförskap tvingas var dag utsättas för Rutinmässigt Återkommande Hotbilder där det Enda Möjliga Alternativet Våld måste med ännu Grövre Våld Bekämpas ingår som Handen i Handskens vardagsrealism.

Liksom mängder av SPEED, Tramadol, syntetiskt besprutad med XXL THC, ekologiskt odlad samt genmodifierad Cannabis flödar in över gränserna, kan också en Kärnvapenbestyckad Impulsdriven och Fjärrkontrollerad Drönare upplevas som en Tillfällig Lösning på Ständigt Återkommande i Media Redigerade och Retuscherade Hotbilder anpassade till Vapenlobbyns just i det rådande Nuläget ökande Tillgången till Retoriskt Försvarbara Strategiskt Målstyrda Androgyna Robotmissiler.

Som regel ingår inte Övertid i 40-timmars Arbetsvecka.

8 timmars arbetsdag

8 timmars fri egentid

8 timmars välbehövd och därefter helt Önskvärt tillfredsställt Sömnbehov.

Crethi och Plethi som upplever Ständigt Ökade Doser av Resignation, Rädsla, Otrygghet och Inlärd Hjälplöshet kan förespråka Otidsenliga Argument som Våld föder Våld när Öga för Öga gillas av Desperata Radikaliserade i Åldersgruppen mellan Konfirmationen och Myndighetsdagen, som söker Uppmärksamhet och Villkorlig Bekräftelse av Vuxna med Förståndet i Behåll.

Sambandet mellan Arbete och Ärlighet är ännu inte helt fastställt av Beteendevetenskaplig forskning i tvärvetenskaplig förbindelse med Etiska kommittén för Jämställd Frånvaro utan Minsta Tvivel angående Utomäktenskaplig Tillfällig förbindelse i God Tro men utan Närvarande Sinnesfrid.

Liksom Omdömesförmågan inte ingår som Elementärt Grundämne i Intelligenstester, kan inte heller Överrepresenterade Hemmasittande Incels framför Datorspelet särskilja Vardagsverklighetens inre Angelägenheter från Virtuella Katastrofområden där Allt är Tillåtet för Adrenalinstinna Hormonstyrda Vapendragare.

Den Regelrätta Fienden är alltid Steget före Avdankad Underdog i Kronans utdragna långkalsipper.

Media, med ingen nämnd och ingen glömd, förespråkar indirekt genom Fokusering på Fysiska Övergrepp, Anti-Waxxare utan eget Immunförsvar, Vapenlobbyns Tankesmedjor Strategiskt Förlagda till i Utanförskap, samt hur snart Varje Supermakt värd Namnet, lider sådan brist på Feministiska Produktionsmedel av Kommande, allt mer Depressivt förlagda i Resignation, Sexuell Oförmåga och Ofrivillig Kärlekslöshet i relation till Övertidsarbeten vars Omedelbart Verksamma Obetänksamma Substans i Steady State innehåller Receptbelagda av Armén framställda Uppers och av Läkemedelsverket föreskrivna Downers, vilka båda på längre sikt leder till Ofrivillig Impotens samt Psykologisk Kastration av Kommande generation.

På Poppes tid gick Alla på Popper, men nu i Grevens tid väljer den Tysta Majoriteten att Pudra näsan ute på ett Annat ställe, typ Monte Carlo Casinos Legendariska Terrass.

Högst Sannolikt kan vara att Livets Hårda Skola då Vi växte upp inte kan jämföras med Livets Hårda Skola av Idag.

Gårdagens Söderkisar, typ Roslagsbjörnen, har inte mycket till övers för Bensprattlande Thaiboxare i Avlagda Boxershorts.

Högre och Hårdare Straff kommer Oundvikligen så småningom leda till Ökad Inlärd Hjälplöshet, Mer direktsänd online Streamad av Vapenlobbyn speciellt utvalda Favoriter i Repris, typ Terminator 2 och Matrix 2.

Straffskalan kan inte sträcka sig längre bort till den Bleksiktiga Vita Dödens Sista Minuten-resa.

Då Supermakternas impotenta oförmåga till tillräckligt motiverade och ansträngande kortvariga konventionella konflikthärdar ytterst är beroende av Reklamkampanjer för Senaste Oskadliggörande Fjärrstyrd Märkesplacering som endast kommer att Drabba Oskyldiga Oskyddade Civila under Arbetstid 24-7, måste Vapenmissbruket styras av en Återkommande Missnöjespolitisk Subkultur som mest består av Stjärnbilden Jägaren emeritus samt Vapenfixerade Ensamvargar i Ofrivilligt Celibat.

När antalet Jaktflygplan nått kulmen kommer vart och ett av Världens Svältande Barn kunna avlossa missilen med endast lillfingret mot den lösa avtryckaren.

Den som går sina egna vägar, behöver inte sparka sig trött.

Konkurrensen gynnar bäst dem som lider brist på egen Oberoende Motivation.

Hur att tillfredsställande översätta Tortilla till Svensk Traditionell Husmanskost?

I Meta Verse Basic Version ingår inte ingreppet att känna Minsta Bugg inpå Bara Kroppkakan.

Varje av Goda Män Omyndigförklarad som lyckats undkomma Iskylan i sista sekunden för Avgång, har med egna ögon sett och med andra sinnen förnimmit att Socialstyrelsens Avdelning för Genmodifierade Barn tills vidare, på grund av läckage i grundvattnet, är Avstängd.

Var Bokstavstrogen Bokstavstroende bör läsa den Ursprungliga Diskursen Högt som Niagaras Rinnande Vattenmassor. Den som inte kan tala med Adam och Eva på Edens Språk, ska inte heller Uttala sig om deras Uppfattning angående Syndafallet före Syndafloden.

Det vore som att utse Syndabocken till Trädgårdsmästare.

En Guilt by Association är att dra den Alltför Förhastade slutsatsen att bara därför att både Horn-Per och Syndabocken är Utrustade med Kameltoes-liknande Klövar.

En Primitiv Prepper idag startar inte bara med Två Tomma Händer, utan till och med Utan en Tråd på Kroppen.

När Mannen med Elddonet för länge sedan lagt Näsan i vädret och burits bort med Stövlarna på och Fötterna Först, återstår ännu den Numera Sällsynta Konststycket att samtidigt Göra upp Eld med Pinnar, utföra en Åkarbrasa och Trolla med knäna.

I brist på Rolighetsminister måste Underhållningsdetaljen förläggas till Kulturministern.

En och Samma Visa om och Om igen kan låta Aldrig så Minimalistiskt Uttömmande, men med Väl Utvalda Tonlägen i Bakhuvudets Arbetsminne överförs Spåret, via Sampling och Remixar, till Lättlyssnade Mash-up-Örhängen.

Att Samma Visa, men nu i helt nya antal Svängningar och Varv, återkommer med Randomifierad Oregelbundenhet, ger den Passiviserade Lyssnaren något Helt Nytt, ”The James Last Beat”, på Skivtallriken att Bita i.

Sedan länge har Tvärtom, Omvänt, Bakvänt, Bakfram och Baklänges används av Performance Artister utvalda i Teveversionen av Vem vill Bli kallad Kommunist?

En typisk traditionell Bakläxa ingår i det Ursprungliga Palindromet, typ Anna och Tepet.

Anagram kan också användas på Tapeten. som till exempel Fin Tysk före detta Påläggskalv.

Invasionen kan utföras som antingen en regelrätt Inversion, eller en orättvis Implosion.

Båda kan introduceras som en Desentropi, d v s Entropisk upplösning, men liksom gamla simhoppare på vita duken, underifrån Vattenytan och åter upp på Trampolinen. Något som kunde ge upphov till många gapskratt från Frimodiga Lättroade Kulturberikande Spårvagnsförare.

Andra mer idylliserade Ordlekar kan äga rum där Truismerna står som Spön i Backen. Eller där Tautologins underförstådda meningsbyggnad är grundat på ett Osakligt Missförhållande.

En Parafras, liksom en Metavers, kan användas i diverse olika Dekonstruerade Byggnadsverk.

Den allra första kända Parafrasen utfördes som en Monolit i Svart Lego.

Antagonisten var genast med på notorna och framställde ett motsvarande, men ändå betydligt mer avböjande, Monument i Sims City.

Paramilitärer och Legoknektar uppförde det Enastående Pyramidspelet i Minecraft.

Tävlingen avslutades med Ett Super Cosplay, Girls Gone Crazy, i vilket programledaren Markus Larsson intervjuade Radarparet Utförsåkaren Markus Larsson, samt musikern Markus Larsson och i bakgrunden kan synas Marcus Larssons Ateljé i Flensburg där han högst osannolikt målade den nationalromantiskt Gothic ”Skeppsbrott i Bohuslänska skärgården”.

Matrixen kan som transformerad till Tessarakt, överföras från Superkub till den Ursprungliga Original Kuben.

I Matrix förekommer en Kub som ena stunden intar det Digitala Rummets Domäner från Början till Slut, men som i nästa kan Omsluta hela det tidigare angivna Rummet som om Schrödingers katt blivit Överförd till Skinners Box. Därvid lag skapades uttrycket att Tänka utanför Boxen, eller, i mer Folkmun belagt, inte tänka så Fyrkantigt Kortsiktigt till Bakom Nästa Hörn.

Sedemera ingår Venutis i den Associativa Steganografiska Ordmakarens Språklåda, i internslanget ”Skolåda”.

Alla Konflikter har uppstått ur ett och samma grundproblem: Var går Gränsen?

På så vis har Wittgenstein funnit ett helt rimligt svar:

och den 8 juli:
”För att dra en gräns för tänkandet måste vi kunna tänka på båda sidor av denna gräns (vi borde därför behöva kunna tänka det som inte kan tänkas).”

Tror Gemene Man på den enkla lösningen att Gräset är Grönare på Andra Sidan om Staketet, så bör problemet kunna lösas med lite diplomatisk pragmatism. Allt som går att mätas, blir omedelbart därpå ett vederhäftigt faktum som går att upprepas hur många gånger som helst, men vanligtvis tills Empirikern längtar efter eftermiddagens återställare till Vintertid.

Som Jeff Koons svarade:

”Följ ditt intresse.”