År 1911. Roussels uppfinningsrika intriger och ordlekar gjorde ett djupt intryck på Duchamp.

Subjektet noterade att för första gången i livet känna det inpå bara kroppen, att som Associativ Steganografisk Ordkonstmakare går allting på räls med rätt vald Rättvisemärkt Side-kicker.

Vad gör det att En inte är så Rabiat lägger en Pizza, medan Hillary Clinton måste utstå både Tillståndet som Åsidosatt Syndabock och Motvilligt förtärande av Italiensk Snabbmat, typ microvågsuppvärmd Toscana-smörgås inklusive allt.

Cross-genre pollineringen ingår som en snabb introduktion till Mash-up av Samplade Remixer.

Dubbel inversion:
I moderna verlainekretsar har till och med vissa slitna verlaine-ord blivit omvända ännu en gång:

Rot – Tro – Ort.

Bot – Bro – Orb.

Trä – Ärt – Rät- Tär.

En parafras kan användas om en vidareutveckling av ett konstverk, musikstycke eller filmklipp och kan då liknas en remix.

Som att använda Saties och Man Rays Gåva till Duchamp vid det Plötsligt Uppkomna Tillfället då Den Självförstörande Maskinen, innan den Angriper sig själv, remixar en Vermeer med La Jocounde i Jeu de Pommes labyrintiska Ordlekar.

En remix kan vara en matrix. Minos kastar in Theseus till Minotaurus. Ariadne smugglar in en smart phone till Theseus så att han, medan Minotaurus går på ett Annat ställe, via GPS kan finna vägen tillbaka till Argos och hans Tappra Hjältar.

Venutis Strategi håller på att ingå i den Associativa Steganografiska Ordmakarens Språklåda.

På den tiden då Venuti, på väg till Biblioteket gick in till Le Sfinx för en Snabbkaffe, upptäckte han till sin Oerhörda Förvåning en livs Levande Alienerad Främling ståendes framför Upplysningen. Spåket som Venuti uppfattade bestod av 99% Främmandegörande ord.

Inom Le Sfinx slutna väggar helt främmande, osagt Ord utväxla förtret, medan andra, även om de bara kunde ingå i en alltför klaustrofobisk låda, var till sin ursprung så extraherande så att till och med plötsligt förekommande ingivelser upplevdes exkluderande.

Venuti, efter ett hett uppslag med uppenbart inverkad Goth Lolita, gick vidare i sin nyfunna främmande strategi.

I hans grundtips ingick en kulturberikning av vardagsspråkets samtliga lokalfärger, så att en lasyr med Azurblått kunde få en otidsenlig, retro, upplevelse som direkt hämtad från Wiemarrepublikens Goethiska Berlinerblåa Luftslott.

Den Okände Främlingens Strategi kunde försätta vilken Alienerad Distanserad Solitär som helst i Felsäkert Läge, typ Karaktärsdanande Omgivningar.

Venuti kom med tiden att med empatisk inlevelse kunna anse hur Osynliggjord den Anonyma Översättaren i permanenterat utanförskap verkligen kunde känna sig.

Venuti gjorde en främmandegjort medmänniska en björntjänst då Översättaren flyttades över till Kändisvärldens Välgörenhetsfester i Burka Dubai.

Om du helt oförhappandes skulle komma till huset, rekommenderas att du avstår från konflikter och tvister i verkliga livet. Även om du har rätt, kommer ingen att acceptera din åsikt, utan ställer bara andra runt dig. Behärska dig och du kommer att kunna undgå din förutstakade målsättning, typ vallöfte.

Att komma på besök i vackra, festliga kläder, betyder att spendera för mycket pengar. Granska dina utgifter. Hur många onödiga attribut och accessoarer har du köpt nyligen? Försök att börja spara, då kan du spara ihop till ett imponerande belopp, som du snart kommer att behöva till nya helt Impulsstyrda Oförutsedda utgifter.

Var gång du lägger undan etthundrakronor, så kommer du att förbli etthundrakronor utan.

Oavsett vilka besökare efterlängtade eller objudena. som kommer til dig, så är en Bok i Vett och Etikett, under kapitlet Faktabaserade undermedvetna intentioner, hjälpa dig att dechiffrera vad o gästerna drömmer.

Gäster är alltid en besvärlig händelse. Gäster är alltid förknippade med kostnader, oväsen och ger inte alltid Odelad glädje.

Många är intresserade av att veta varför de berömda människorna kommer på besök. Många frågor ställs angående den utgående presidenten som kommit på tillfälligt besök.

Sådana uttryck kan efterlämna kaotiska intryck som i ett helt annat sammanhang kan avlämna bestående avtryck. Kanske imponerande, men ändå inte alltid så angenämnt bekvämt. Objudna gäster, särskilt om de väcker obehagliga frågor, kan också väcka många obesvarade känslor.

Venutis bidrag till Wittgensteins Språkspel finns i hans upptäckt av Översättaren som en Synliggjord figur som tassar runt bakom kulisserna, som den Svarta Katten runt Het Gröt.

Med ett helt annat ordval bör Översättaren vara Otrogen Originalverkets underförstådda insinuationer. Såsom icke Analfabetisk Dyslektisk Bokstavstroende Agnostiker utför den svanhoppet från Plot till Förklarande Epilog.

Den Avvikande Översättaren har insett hur ett Ideellt Kulturberikande tolkningsföreträde så Ovillkorligen Alltid inleds med ett Vänstrande Snedsprång, sneglande på redan översatt till annat främmande språk, typ Viskningsleken i Tystnadskulturens Skönlitterära Kotterier i vilket Ont Krut kan härledas till Tiden före Mörsaren Tjocka Berta, som troligtvis långt skulle ha inlett rakt uppstigande led fram till Fat Boy.

En översättning kommer att läsas som Uppenbarad, Okritiskt granskad, Källtext utan vare sig Fotnoter eller Ambivalent långsökta eller helt Obehöriga Anvisningar.

Läsaren/Tydaren förbiser helt obemärkt hur varje mänskligt funtad utrustad med fysiska anspråk, översättare med selektiv uppmärksamhet nedtecknar i marginalen substitut, typ synonymer, metaforer och portmanteauer, kan uppleva sig som i Utanförskap Alienerad.

Bekväma Ordbehandlare söker helt förbehållslöst utan större ansträngningar finna de underförstådda meningar som leder till Omedelbar Förförståelse.

Heltidsakademiker ute på Tinder brukar förklara sina digitala handläggningar som Vilseledda Bokförare utan en GPS inom armlängds avstånd.

En Goth Lolita som just inlett en Tillfälligt Digital Förbindelse på Distans med Alienerad Incel söker avslöja sådana detaljer i Förvanskade Lysande Utsikter som kan bevisa att Inceln är vare sig en Oäkta Son till Frånvarande Fadersgestalt, eller en Födkrok i så väl Soveto som Antwerpen.

Venuti med sin Enastående Metodik kan endast på någon, med Olympens mått mätt, hundradels sekund, framlägga sådana bevis som utan minsta tvivel till orsak, sätter in den Oäkta Inceln på den rakaste och kortaste vägförbindelsen mellan Soveto och Anvers.

Venuto, som nu med Översättaren som Verklighetsförstärkare på sin mer högra, än sinistra, sida Tillgriper sådana Väl Valda Ord angående Anhållandet av Inceln bör, mer än bara kan, Anses som Ytterst Överdriven och därmed Överspelad fram till Språkspelets efterföljande senarelagda Period.

Efter Infångandet kan nu Venuto inför helt okända Lektörer presentera Inceln som en, inom Språkspelets domäner, Främmande som kommer att, istället för att föra Författaren hem, sända Läsaren, på enkel biljett, utomlands.

En text i sin egen rätt att transformera sin källa och därför är relativt autonom oberoende av den ursprungliga källan.

Många, i betydelsen förfrämligade, alienerade främlingar har tvingats gå under jord, typ tunnelbanan vid Checkpoint Charlie.

Om en Främling objektifierar en Sju Särdeles Söt Söderböna, så kan Objektet i efterhand upplevas såsom Socker på Tungans framkant.

Att, före murens fall, försöka gå vidare på en rak linje bland livets slingrande förhållanden, som om mänskliga angelägenheter inte styrdes av nyckfullhet, nymodigheter, möjligheter och slumpen.

Även om murens förfall skulle existera i dess nuvarade skick, så har Vi inte tillgång till en sinnesoberoende verklighet.

Förr var Muren mer Konkret, än Symbolisk. Numera är Muren inte ens Existensberättigad i Verklighetsberättelsens underförstådda mening.

Hur att uppleva sommarvindens lätta smekning inpå bara lårbenet?

Livets Mening är att gå till Vägs Ände.

Vandringen, inte Målet, är Livets Mening.

Om Vandringen är Livets Mening, så verkar Målsättningen kunna Uppnås endast och enbart med de intill försumlighet försiktiga steg från Urträdet till Avträdet, utan några som helst Framtida Alternativa Faktaresistenta Strategier.

Den Enes Framsteg i Slutsteget, är den Andres Baktändning i Avtändningens Abstinens.

Det måste vara fel på Intelligenstesterna?

Brist på Intelligens kan vara ett säkert tecken på Inlärd Apati.

Vadå, jag dyster?

Nonsens här är mer en fråga om effekt än om avkodning; på detta sätt är denna paradigmatisk för grandios för skönlitteratur som den kan te sig ut, för Stol 17, i mer Sällsamt allmän betydelse.

Förytligade Särintressen försätter inga Berg.

Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.

Du kommer att bli galen, du kommer att bli rörd och du kommer att vara klar före dead line inom högst fyra veckor.

Alternativa Fakta från QAnon’s Book, översatta med Google Translator, tillägnad Alienerade Hemmasittande Incels och Goth Lolitor på Rymmen från Ungdomshem i Karantän:

Varje legendarisk Vargflock har börjat med två utstötta Omegavargar av olika kön som bestämt sig för att slå sina påsar ihop och Med Högtidligt Löfte i Tyst Samtycke, Vi mot Världsalltet som Vi känner till det Idag.

Den 11 juni 1915 uppger Wittgenstein att:
Att be är att tänka på meningen med livet.

och den 8 juli:
Att tro på Gud betyder att se att världens fakta inte är slutet på saken.
För att dra en gräns för tänkandet måste vi kunna tänka på båda sidor av denna gräns (vi borde därför behöva kunna tänka det som inte kan tänkas).

Detta kan jämföras med the Big Bang eller Universums slut, eller Vem Skapade en Ännu inte Existerande Förklädd Gud, typ Gråkappan i Grådasket.

Världen är allt som är fallet.

Vad som är fallet, faktum, är förekomsten av sakförhållanden.

Om man inte kan tala, så är det lika bra att hålla tyst.

Världen är som Fallen från Skyarna.

Stjärnorna kvittar det lika, men ändå, förr eller senare, så faller de mangrant.

I Framtiden kommer Alla Medborgare vara försedda med ett Implantat, utbytbart, Arbetsminne på max 15 minuter.

De gamla arbetsminnena går i Stöpet.

Den Nine Eleven kommer Politikerna vara så Samstämmigt Eniga om Samma Mainstream-Åsikter, så att Oavsett vad Gemene Man som ingår i den Populistiska Pöbelhopen av QAnon hyser för Avsikter i Åsikter angående kommande Utsikter, kan Demokratiskt Representativa Val fram tills att Nästa helt Oväntade Katastrof kommer som ett Yrväder, en aprilafton i början av maj med ett retro höganäskrus i en vintage svångrem om sin synnerligen otvättade hals.

Samtliga Folkvalda Representanter lever i Fruktan för Egenmäktigas Försvar av Förfarande angående Förvar av Förvärvad Försakelse om Oförsvarbar Immateriellt Affektivt Värderad Egendom, typ:

Identitet

Densitet

Intonation

Organisation

Termodynamik

I en precisering av flera synonymer med olika tolkningar, så kan en grafiskt illusorisk lucka uppstå som skulle kunna ange den starkaste graden av ordets innebörd och betydelse:

”skydd, värn, beskydd, bålverk; motstånd, defensiv; svaromål, genmäle, motinlägg”

Vad luktar mera unket än en nyöppnad kryptisk krypta?

Alternativa Fakta i regredierande Informationsbitar sönderfaller med en halveringstid från Halsgropen till Hälsporren.

Redan så tidigt som före Förskolan tränas blivande Goth Lolitor i Sällskaplig Lapdance och Enskild Pooldance.

Avgiften brukar betalas av en Onkel som av Personliga och Privata Skäl Önskar förbli Anonym, typ Groomande Candy Daddy med främsta motiverade Skälangivelser att förse Verklighetsberättelsen med Tårdrypande Bäska Droppar med ännu en Inverterad Isadora Duncan i Ford Sedan i intim kontakt med nykonverterad James Deans Porsche Spider i samkväm med infernalisk (illa uppfostrad, ohyfsad, ohängd, bortskämd, otuktad, bortklemad, bortpjoskad, missanpassad, oartig, obelevad, ohövlig, slyngelaktig, stygg, vanartad, vanartig, ouppfostrad, oartig, slarvig, vårdslös, obildad, obelevad, opolerad, oborstad, okultiverad, taktlös, ofin, grov, plump, rå, oanständig, burdus, tölpaktig, råbarkad, ohyvlad, osnuten, oförskämd, barbarisk, buffelaktig, bufflig, drullig, drumlig, drummelaktig, klumpig, lymmelaktig, nosig, obarkad, ociviliserad, ofinkänslig, ohövlig, slyngelaktig, tölpig, vanartig, vulgo, vulgär, rå, grym, omänsklig, ociviliserad, okultiverad, brutal, vild, grov, ohyfsad, hårdhjärtad, primitiv, ohyfsad, högst otrevlig, oförskämd, ohängd, svinaktig, bovaktig, busaktig, fäaktig, tölpaktig, tölpig, fräck, ovettig, knölaktig, ohängd, otidig, lymmelaktig, fäaktig, svinaktig, skamlig, skamlös, otillbörlig, hutlös, otillständig, ohövlig, hänsynslös, oförsynt, taktlös, ofin, ohyfsad, osnuten, nosig, uppnosig, uppkäftig, mopsig, förolämpande, bjäbbig, impertinent, insolent, neslig, nonchalant, nonchig, oblyg, tilltagsen, tyken, vanvördig, ökänd, beryktad; allbekant, allmänt känd, uppenbar; otvivelaktig, ovedersäglig; inbiten, utpräglad, oförbätterlig) notorisk sidekicker eller alter ego eller vapendragare eller olycksbroder eller kompletterande ensemble.

Av ett par Enäggstvillingar, är båda Original, eller Originalkopior av ett Tredje Original som inte Existerar?

I Behandlingen ingår som regel utan undantag ingen Mjukgörande Uppvärvning:

Enterologi, även känd som ”kroppspackning”.

Den Objektifierade Show Room Dummien är utklädd till Golliwogg.

Två maskerade QAnon-anhängare hanterar Objektet först med varsamma händer, men i en allt exponentiellt accelerande takt, bär och skakar de på den Förvrängda på att sådant sätt att akten skapar en illusion av att det Utspökade Objektet faktiskt är en nyss utsläppt uppblåsbar trasdocka i naturlig storlek.

Akten slutar ofta med att stoppa ner dockan i en liten Black Box utan Föresvävande Utsidor.