Det Ord som har den mest Avgörande Betydelsen i det Svenska Språkspelet är Prepositionen ”Än”, eller ”än”, i Betydelsen I Jämförelse med, eller I Förhållande till.

Exempel:

Javisst! Hellre än Gärna!

År 1911. Roussels uppfinningsrika intriger och ordlekar gjorde ett djupt intryck på Duchamp.

Här kan alltså Läsaren/Tydaren upptäcka det evidensbaserade Samband från Tusen och En Natt till Warhol och Arketypen Trickstern, typ A Lad Insane.

Subjektet noterade att för första gången i livet känna inpå bara huden, att som Associativ Steganografisk Ordkonstmakare är det avgörande mycket bättre att bli påverkad av en Music Performer, än av en Annan.

Detta intresse för cross-genre pollinering skulle påverka subjektet att utveckla ett eklektiskt förhållningssätt till ordkonstframställning.

Dubbel inversion:
I moderna verlankretsar har till och med vissa slitna verlan-ord blivit omvända ännu en gång:

En parafras kan vara en omskrivning av en text i syfte att förenkla eller förtydliga. Ordet kan också användas om en vidareutveckling av ett konstverk, musikstycke eller filmklipp och kan då liknas en remix.

En remix kan vara en matrix.

Om Finnegans Wake kan betraktas som en översättning, så bygger den på vad Lawrence Venuti kallar en främmande strategi; ett försök att berika det engelska språket med så mycket främmande språklig couleur-lokal som möjligt.

Venuti har koncentrerat sig på teorin och praktiken kring översättning. Han kritiserar det faktum att översättaren alltför ofta är en osynlig figur.

I The Translator’s Invisibility: A History of Translation, lägger han ut sin teori om att så kallade ”domesticerande praxis” i översättningskulturer har bidragit till att minska eller undertrycka de språkliga och kulturella skillnaderna mellan källtexter samt översättningens marginalitet.

Han hävdar att en rad begränsningar – diskursiva, kulturella, ideologiska, juridiska – innebär att ”‘trogen återgivning’ definieras delvis av illusionen av transparens”, varvid en översättning kommer att läsas som källtexten och översättarens tolkningsarbete är utplånad, ett arbete som alltid innebär att tillgodogöra sig källtexten med att ta emot kulturella värden.

Som ett resultat kommer ”utländska” eller experimentella typer av översättning ”sannolikt att stöta på motstånd från förlag och stora segment av engelskspråkiga läsare som läser för omedelbar förståelighet”.

Som en lösning på detta problem lägger Venuti fram strategin om en främling, som syftar till att ”sända läsaren utomlands” i betydelsen att utmana dominerande värderingar i den mottagande kulturen, istället för att ”föra författaren hem”, vilket är fallet. när en översättning bidrar till att förstärka dessa värderingar.

Den jämförande litteraturforskaren Susan Bassnett påpekar Venutis betoning på en översättarcentrerad översättning och hans insisterande på att översättare ska skriva in sig själva synligt i texten.

Denna betoning kräver att en översättning inte bara läses som en text som etablerar en semantisk överensstämmelse och en stilistisk approximation till källtexten, utan också som en text i sin egen rätt som transformerar sin källa och därför är relativt autonom från den.

Många främlingar har tvingats gå under jord (Klarabergsviadukten, Bahnhof Zoo, Shinjuku eller Brooklyn) på grund av tappra men ändå helt meningslösa försök att berika Tystnadskulturens Utrikesrelaterade Transaktioner.

Att försöka gå vidare på en rak linje bland livets slingrande förhållanden, som om mänskliga angelägenheter inte styrdes av nyckfullhet, modighet, möjligheter och slumpen.

Ingenting existerar utanför sinnesintrycken.

Där finns det Oxens Öga som skiljer Idiotanstalten från Sinnessjukhuset.

Även om den skulle existera, så har Vi inte tillgång till en sinnesoberoende verklighet.

Finns det någon Information som Automatiskt Virtuellt inte går att Digitaliseras om till antingen sinnesförvirrade Nollor eller veritabla Ettor?

Hur att uppleva sommarvindens lätta smekning på kindbenet?

Eller:

I det Slutna Rummets Gåta rådde, inte dess like, kuslig stämning, typ Fladdret från en Tyllgardin eller en Schackrutig Handduk i Korsdrag.

Verklighetsberättelsens Informationsbitar kan vara Bistra, Hårda och Krassa, medan det Romantiska Gothic Sublima påverkar Realismens konkreta tydligthet som Mjukgörande Kemikalie i Icke Hållbar återanvändningsbar Plast.

Livets Mening är att gå till Vägs Ände.

Vandringen, inte Målet, är Livets Mening.

Verklighetsberättelsen står med båda fötterna på jorden, medan Metafysiken bygger Ouppnåeliga Luftslott med på Larvfötter Löpande Bandvagnar.

Det Sublima, i Kants eller Burkes definitioner, kan Endast ingå i en Show don’t Tell.

Det Sublima i en Klassiker som just nu Erövrar Nya Orörda Marker i Virtuella Faktaresistenta Språkspel, typ Goth Lolita i Subkulturberikande Diskmaskinsrealistiska versionen av Cinderella möter Snövit och Törnrosa bakom Alices Spegel.

Mening här är mer en fråga om effekt än om avkodning; på detta sätt är denna svåra bok paradigmatisk för stor litteratur mer allmänt.

En Alltför Djuplodande Estetiskt lagd Empiriker går Förr eller Senare till Botten med Allt inklusive Ingenting Alls.

Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.

Du kommer att bli galen, du kommer att bli rörd och du kommer att vara klar om cirka fyra veckor.

Nutida Konst består av att i God Tid före Någon annan Semikreativ Individ sätter Klorna i det, Finna den Nya Hypade Modestilen innan den har blivit legio Cliché ute i det Lilla Konungarikets Vårdcentraler och Tandläkarmottagningar.

PRO-Deontologer bevandrade i Odentologi är helt säkert Prismedvetna nog att Inse hur Patientkostnaderna är betydligt mer Oöverstigligt Post Traumatiskt Stress Framkallande, än Der Zahnarzt-in-Sich.

I sitt inlägg från den 11 juni 1915 uppger Wittgenstein att:

Meningen med livet, det vill säga meningen med världen, kan vi kalla Gud.
Och förbind med detta att jämföra Gud med en far.
Att be är att tänka på meningen med livet.

och den 8 juli det

Att tro på Gud betyder att förstå meningen med livet.
Att tro på Gud betyder att se att världens fakta inte är slutet på saken.
Att tro på Gud betyder att se att livet har en mening [ … ]
När mitt samvete rubbar min jämvikt, då är jag inte överens med Något. Men vad är det här? Är det världen?
Visst är det korrekt att säga: Samvetet är Guds röst.

Ett argument för eller mot Tystnadskulturens fundamentalism:

Språkets gränser, för Wittgenstein, är filosofins gränser.

Mycket av filosofin involverar försök att säga det otänkbara:

”Vad vi överhuvudtaget kan säga kan sägas tydligt”, argumenterar han.

Allt utöver det – religion, etik, estetik, det mystiska – kan inte diskuteras. De är inte i sig meningslösa, men varje uttalande om dem måste vara det.

Han skrev i förordet:

”Boken kommer därför att dra en gräns för tänkandet, eller snarare – inte till tänkandet, utan till uttrycket av tankar, för för att dra en gräns för tänkandet måste vi kunna tänka på båda sidor av denna gräns (vi borde därför behöva kunna tänka det som inte kan tänkas).”

Die Welt ist alles, var der Fall ist.
Världen är allt som är fallet.


Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten.
Vad som är fallet, faktum, är förekomsten av sakförhållanden.

Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke.
Den logiska bilden av fakta är tanken.


Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.
Tanken är den meningsfulla satsen.


Der Satz är en Wahrheitsfunktion der Elementarsätze.
Satsen är sanningsfunktioner av elementära satser.
Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist:

[\bar p,\bar\xi, N(\bar\xi)]

Dies ist die allgemeine Form des Satzes.
Den allmänna formen av en sanningsfunktion är:

[\bar p,\bar\xi, N(\bar\xi)]

Detta är den allmänna formen av satsen.


Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
Om man inte kan tala, om det måste man vara tyst.

Jämför med Venutis:

”Han kritiserar det faktum att översättaren alltför ofta är en osynlig figur.

Han hävdar att en rad begränsningar – diskursiva, kulturella, ideologiska, juridiska – innebär att ”‘trogen återgivning’ definieras delvis av illusionen av transparens”, varvid en översättning kommer att läsas som källtexten och översättarens tolkningsarbete är utplånad, ett arbete som alltid innebär att tillgodogöra sig källtexten med att ta emot kulturella värden.”

Frågan är vad som gäller Googles Translator-Översättare?

Är också Googles Translator-Översättare alltför ofta en osynliggjord, anonymiserad samt objektifierad staffagefigur alienerat utsatt i Kulisserna?

Det Sublima har mycket Gemensamt med det Sköna i Kråksången.

Om ifall en Djurrättsaktivist har Fel, så borde väl hen kallas för en Djurfelsaktivist?

En Rättighet som har Förfelat sin Verkan, i Betydelsen Effekt och Oanad Konsekvens.

Framtida visioner av Övervakningskamerornas Terrorattacker innehåller både Prokrastinerade Drönare i Alienerat Utanförskap och Allsmäktiga Robotar, typ Blade Runners Replikanter eller Robocop i den senare versionen, där inget juridiskt tillstånd behövs, eftersom Övervakningskameran inte kan anses vara monterad på Fast Föremål.

I Jämförelse med Medborgaren är Undersåten av en mer Fjärrstyrd Karaktär.

En Mobil Flexibel Kärnvapenbestyckad Terminator kan sätta stopp för vilken Yngre Tonåring på Glid ut ur Samhällsgemenskapens Trygga Näste som helt Nyligen Initierats och Inkorporerats i Gängkriminella Nätverk i Omedelbar närhet till Årgäng.

Den Otillräcklige Mannens inre blessyr beror på Frånvarande Ärr efter Avbruten Mensur och kan Ytterst bero på hur sofisten Protogas Homo mensura-sats har Utgått ur Antropocentrikernas Vokabulär.

Bikinilinjen kan sägas ha sina andliga förebilder i Maginotlinjen samt Korvlinjen.

Ursprungligen hade Réard tänkt kalla sin skapelse atomen på grund av dess ringa storlek, men kom på det nya namnet när kärnvapenproven fick omfattande uppmärksamhet.

Detta kan vara en av anledningarna till att Surrealistgruppen Sociète Anonyme inledde Rättegången mot Barrés.

Maginotlinjen förföll först vara lika Ogenomtränglig som Kinesiska Muren, men efter WW1 och WW2, fick den aldrig den Uppmärksamhet som Otillgänglig Turistfälla som den Franska Motsvarigheten till Kulturberikande Etablissemanget hade upplevt i sina Vildaste, Våtaste Dagdrömmar.

Korvlinjen mötte ett liknande Öde:

Korvlinjen kallas den före detta yttre befästningslinjen för Stockholms fasta försvar.
Befästningsverket uppfördes strax före och under första världskriget avsett att förhindra ett landangrepp på Stockholm från norr respektive söder.

Bikinilinjen följer vissa Förutbestämda Visuella samt Taktila Förespeglingar:

Intonation
Rytm
Dynamik

Den Associativa Steganografiska Ordkonstens Bidragande Applikation kan estetiskt upplevas som En Missionär i Språkspelets Hemliga Tjänsteställning.

Sampling i remixad form kan föreställas som både Dodgsons Contortionakter och Wittgensteins Språkspel i Roussel-Joyce-versionen av Venutis översättning av Nehunjah ben ha-Kanas Sefer habbahir.
Några exempel som tillskrivs den brittiske kyrkoherden William Archibald Spooner är a blushing crow, rodnande kråka. för a crushing blow, krossande slag och our queer old Dean, vår konstiga gamla dekanus’ och för our dear old Queen, vår kära gamla drottning.

En stor vänskap förenade Vian med Sartre och hans följeslagare Simone de Beauvoir – som finns i L’Écume des jours, Dagarnas skum, under namnet Duchesse de Bovouard.

Titlarna på Jean-Paul Sartres böcker parodieras försiktigt genom hela romanen: La Nausée blir Spyan, eller le Paradoxe sur le dégueulis, Paradoxen med att spy. om det inte är Remugles, En unken och obehaglig lukt som andas ut ur det som länge har varit inneslutet eller bibehållits i en skadlig atmosfär.

Detta kan också bidra till en Vild och Fri Association angående Gothic Subculture Underground.

Vad luktar mera unket än en nyöppnad krypta?

Sexuell aktivitet kan föregås av eller enbart bestå av förspel.

Handlingar som involverar en person (även kallad autoerotism) kan innefatta sexuell fantasi.

Penetrerande sex mellan två personer kan beskrivas som samlag, men definitionerna varierar.

Sexuell aktivitet kan klassificeras i deltagarnas kön och sexuella läggning, samt efter relationen mellan deltagarna. Relationerna kan vara äktenskap, intima partners, tillfälliga sexpartners eller anonyma.

Fetischism kan anta många former. Vissa icke-konventionella autoerotiska metoder kan vara farliga. Potentialen för skada eller till och med dödsfall ökar drastiskt i det autoerotiska fallet på grund av isoleringen och bristen på hjälp i händelse av akuta problem.

Sexuell aktivitet med samtycke är utövande av förvridning där båda eller alla deltagare samtycker till att delta och är i den ålder att de kan samtycka.

Färdigheter som utförs, inkluderar:

Frontböjningsfärdigheter som att vika sig framåt i midjan med benen raka, eller att placera ett eller båda benen bakom nacken eller axlarna med böjda knän (kallad mänsklig knut).
Bakåtböjningsfärdigheter som att röra huvudet mot fötterna, eller hela vägen till skinkorna (kallas huvudsäte), när du står, ligger på golvet eller i handstående.

En Marinelli-böj är en bakåtböj medan den endast stöds av ett grepp på toppen av en kort stolpe som hålls i munnen.
Splits och oversplits kan utföras medan fötterna stöds av två stolar eller av två assistenter.
Enterologi är praktiken att klämma in sin kropp i en liten, knähög låda eller annat inneslutet utrymme som från början verkar vara för litet. Även känd som ”kroppspackning”.

En adagio-akt är en akrobatisk dans där en partner lyfter och bär den andra partnern när hon/han utför splits och andra flexibla poser.
I en trasdocka- eller golliwogg-akt böjer sig en eller två assistenter, skakar och bär den förvrängda på ett sådant sätt att det skapar en illusion av att den utklädda artisten faktiskt är en slapp docka i naturlig storlek. Akten slutar ofta med att stoppa ner dockan i en liten låda.
Vridningspositioner kan utföras på en spansk väv, en lufthandling som består av ett rep med en hand-/fotögla som snurras av någon under.
Vältränade Sexaktivister kan under akten manipulera rekvisita under sitt framträdande, till exempel att snurra rockringar eller jonglera, balansera torn av vinglas eller spela ett musikinstrument – som Max Smith, medan han utövade aktiviteten, på sin medhavda banjo kunde spela Banjoduellen, och om tid fanns, Go Tell It on the Mountain.

Annons