Meningen med Livet och Livets Mening kan härledas till långt före samma Betydelsebärande Element.

Att det inte finns En Enda Meningen med Livet hänger samman med Generalismens Utflöde.

Alla kanske säger, helt hypotetiskt, att de skulle vilja bli rika.

Om Materiell Rikedom är Meningen med Livet, skulle fler satsa Allt de har och mer därtill för att uppfylla Kraven.

Till den som har Skall det vara Givet, men åt den som Inget Har finna annat lättillgängligt i en Japansk Sushi-automat eller Finsk Sauna.

Förhärdade Kriminella Ungdomsgäng i Samverkan har nu i ett Hårt Pressat Meddelande förklarat att Bevakningen i Orten ska från och med i går, utföras av Kamerabestyckade Mutbara Robocops.

Politikerna besvarar Inlägget med att Överföra Mycket Snack till Skyddad Verkstad.

Ordbehandlande Kosmetologer retuscherade bort Överflödiga Uttalanden och ersatte dem med fler Obekräftade Snackisar utspridda av Paparazzis på Spaning efter den Prinsessa som flytt undan i en Överbyggd Viadukt.

Robocopparna kunde dygnet runt, 7-24, återge Upploppets Förlopp Bild för Bild och Ord för Ord. Detta helt utan att Utsätta Undersåten för Intrång i den Opersonligt Anonyma Objektifierade Pseudonyma Integriteten.

Att Sträva efter Största Möjliga Mängden av Materiell Rikedom ger inte mycket Livstid över till det som Pågick vid sidan om Annat.

Ett hittills Obevisat Samband är Om ifall Rika Kverulanter är Lyckligare än Utblottade Gluntare?

Att Kverulera tar också Livstid i Anspråk. Tid som skulle kunna användas till till exempel Umgås med Nära och Kära, eller Alienerade Incels med Tillhörande Goth Lolitor.

Människor på God Väg till att Bli den Rikaste Människan i Världen, kanske Offrar Allt Annat, t ex Egentiden tillsammans med Nära och Kära.

Ändamålet helgar Medlen, men ingenting sägs om Andra Potentiella Ändamål och Medel.

Det finns en hel del andra Möjliga Meningar med Livet. Intresserade av dessa kan med God Behållning sätta sig själv in i Sammanhang som Enneagrammen och De Nio, eller kanske numera till och med Tio Intelligenserna.

Rik, Berömd, Idealistisk och Materialistisk Immateriell å Huvudets Vägnar Andlig Begåvad Flerbarnspappa med Fler Unga Örnar i Hembygden än någon kan Räkna på sina Tio Fingrar, med Antalet X-Fruar inräknade i Familjeförsörjansen Budgetplan, har ändå tid över till Tennis, Golf, Vovve och Modelljärnvägen i garageutrymmet mellan antalet Parties in France, Bugattis, Lamborghinis, Tesslor och El-drivna Enhjulingar. Därtill Vintersemestrar i Australien, Kalifornien och Dubai.

Artisten Jeff Koons rekommenderar Unga som vill Bli något att Följa sitt Intresse.

Den Egocentriska Intressesfären utgör Genvägen till Framgång och Lycka.

Endast det som är Övermaga Intresseväckande kan leda fram till något Slutgiltigt Resultat.

Intressen som inte verkar leda fram till Önskvärt Resultat inom Rimlig Tid före Dödsögonblicket, bör tills vidare förläggas antingen på Hyllan eller i Malpåse.

För att förenkla Terminologin en Smula, låt kalla Kallet Ett Oförberett Spanande efter Artefakter eller Platonska Former i Idévärlden som kan, om Intresset finns och växer Exponentiellt Oroväckande inför den Närmaste Omgivningen: ”Passionen”.

I Frireligiösa Sammanhang där Församlingen ingår i Frimodiga Framställningar av Passionsdramat, uppfattas mer än Betydligt Sällan, Passionen som Lidelse i betydelsen Öververklig Besatthet.

Passionen kan Framkalla sådana Kulturberikande Spaningar som Andra Närmaste Utomstående inte kan Inse Vidden i sin Helhet, av.

Passionen kan ha en Förödande Inverkande på, förhoppningsvis efter en Eländig Pubertetsutveckling, kommande Äktenskapsliknande Förhållanden samt Efterkommande Familjebildningar.

Därför gäller det att redan under Koltåldern lära in Avkomman och Efterkomman till det som i Framtiden ska kallas Den Kommande Generationen, ibland Lost, ibland Nihilierad, Ibland X och vid inledningen till det kommande året i dess vardande, Den Resignerade Generationen.

Tyvärr kan Allmän Utbildning i Överensstämmelse med Regler fastställda, tidigare icke Konspirationsteoretisk Ecklesiastikminister, av Utbildnings- och Under Kontrollerade Former, Riksarkiven för Förtappade Själar t ex Praktikanter inom Området Metafysiska Uppenbarelser, typ Johannes, Heliga Birgitta, Jesu Födelse i Altarskåpet, Moder Teresas Systrar och Bröder samt, nu senast, under behandling den Heliga Sankta Elisabeth Holmes av Silicon Valley.

Passionen uppenbarar sig Alltid av sig själv Inifrån, utan Direkt Påverkan från Vikarierande Magistrar under Utbildning av Gluntar.

(Glunt är så långt ifrån en Kvanting subjektet någonsin kan komma, ändå kan de, likt Hitler och Wittgenstein, utbildas inom samma Avskilda Väggar.)

Var Aktiv Passionerad intill Besatthetens Yttre Gränssättningar Associerande Steganografisk Ordkonstmakare bör inse Fördelen med att inom Gråzonen i Dark Net, Tänka Dunkelt och utan minsta Betänklighet Häva ur Sig det Första Infall som kan omsättas till Ordbilder, typ Semiotiska Sekretessbelagda Teckenantydningar.

Det finns Dock Uppmärksamma i Vuxen Ålder som kan Upptäcka det Passionerade Barnet i God Tid före den Konformistiska anpassningen av En Rund Boll till en Fyrkantig Kloss.

Finner inte någon Ansvarig Vuxen i Närheten kan den helt Oväntade Risken uppstå att den Utsatte Inceln eller Goth Lolitan hamnar i Arkivet för Ungdomar på Glid. Arkivet är i sig indelad i två Huvudkategorier. Den ena avser Motorburen Ungdom och den andra Uppenbara Hemmasittare framför Exklusiv Speldator.

En Kategori som de Flesta Vuxna anser vara Föredömligt Förtroendeingivande är Praktiskt Förfarande av Hur att Framföra den Runda Bollen ända fram in i Motståndarlagets Självförvållade Målbild.

Idrotten tar och Idrotten ger.

Vilken Frånvarande Fadersgestalt vill inte se i teverutan hur den Enfödde Sonen förpassar Trasan upp i Krysset?

Vilken Ensamstående, på den tiden då Folkets Park fortfarande kunde locka till sig Hängivet Gråtande Flickstackare med Förhoppning om att Sven-Ingvars, Trio mé Bumba, Ann-Louise Hansson eller Lill-Babs skulle visa dem Framgångsvägen upp till Stjärnornas Backstage.

Den nu i Antågande The Great Resignation-generationen har blivit Upplärda till Typiska och därmed Normaliserade Attityder som Vem Bryr Sig det Leder Ingenstans och Där får Man inte Uppleva någon Självbekräftande Narcissistisk Spegelbild.

En Kärleksfull Plastpappa som aldrig har kommit i närheten av terminologier hämtade från Sugar Daddies, uppmärksammar redan i Stallets Barnkrubba hur det Gravallvarliga Alienerade Varelsens Korpgluggar söker Objektifierade Affektiva Värden inom Rummets Fyrkantiga Väggar.

Upplevelsen som måste Upptäckas medan Intresset fortfarande är i Utvecklingsfasen, kan via helt Olikt Differentierade Experiment leda Lindebarnet fram till Rätt Arbetslivstillfälle, i vilket Lönen för Mödan fortfarande går att leva på och kanske till och med Försörja Äkta Hemmafrun och de DNA-testade Oäkta barnen.

De Blinda Fläckar som finns på Kartan, om ingen motar Olle i Grind, sätter sin Matz i Skolan, som en Löpeld utveckla Den Brända Markens Strategi och därmed Ombilda Kartans Vita fläckar till Alienationens Obehöriga Utanförskap från Ingenmansland, till Ingenmansland.

I och för sig kommer Klimatförändringens Konsekvenser också ha en Bestående Inverkan på också den Utvecklingen.

Detta kan i nuvarande nuläge påminna Läsaren/Tydaren om…

Den som Tror på Landsbygden har inte fördjupat sig i Dystopiska Bilder inspirerade från Familjen Jetsons Idealsamhällen, där Gemene Man, Agenten, Det Agerande Subjektet, även vid Granskande Närläsning efter 3D-utskrivna Bildbehandlingar, inte kan synas minsta Antydan till Oplanterade Gräsmattor, Orörd Natur, Livs levande Kråkfåglar, Bortsprungna Katter eller Rastlösa Hundar.

Detaljstudera Ingenjörernas Utopiska Inspirationskällor från Senare Filmproduktioner av Metropolis, 1984 och Sköna Nya Värld. Kan där anas någon Ara, Apa, Arla eller Odens Korp Munin upprepandes till leda, Far ända in i Baljan och Mor är Rar och Ror?

Urbaniseringen går fortare än JAS 39 Gripen i uppförsbacke i slänten på andra sidan om Västerbrons Fäste vid Hornstull.

Många framtidsvisioner går ut på att Kommande Naturliga Urvalet från Inseminationer i Provrör och därpå förlagda i Tidskapsel, kommer att få Uppleva den Meningsfulla Fritiden som Alienerade Incels i Distansförhållanden med Goth Lolitas. Deras Enda Riktiga Intresse är att genom Meta Verse ingå i Samma Cosplay i Programserien: ”Vem vill Utses till Årtusendets Trickster?”

Kritik mot Media är indirekt Kritik av Yttrandefriheten i Ofrivilligt Utanförskap.

Därför har Medias Influensers inriktat sig på Förmedling av Oförställda Gammgubbar hemma i Obygden, i nära Anknytning till Tassemarken.

Förr behövdes det Två till att Dansa Tango. I det Parallella Universum som är Existensberättigat via Meta Verse kan hur många Avatarer som helst Dansa Tango med varandra, utan att därmed Uteslutna Någon Tredje, typ Femte Hjulet.

Det typiska för Den Tysta Majoritetens Språkrör väl Insatta i Tystnadskulturens Ordlekar, är Relationen Tyst Majoritet och Högröstad Minoritet, typ Visselblåsande Sanningssägande Rättshavererande Neoluddister.

Växelverkan uppstår tack vare Utbytet då Majoriteten Nedtystade tröttnat på Rättningen i Leden, byter fot som andra byter skjortor och genom att Rösta med Fötterna förflyttar sig över till den Högljudda Minoriteten, också ofta benämnd som Pöbeln. Så, bara det Kortast tänkbara Ögonblicket uppstår Tangensen mellan Högröstad Majoritet och av Tystnadskulturen, ljuddämpande Tysta Minoritet.

Politiker liksom Företagsamma Demagogiskt Begåvade Kverulanter håller Tand för Tunga då de med ett enda kliv över Toleranströskeln omedelbart sedan Urminnes Tider, ingår i den Numera, men än så länge inte underkastad Tystnadskulturberikarna, Högröstade Majoriteten.

Med den Utsatta Tiden går Förloppet, utan att gå händelserna i förväg, Varvet Runt.

Den som Tiger i Församlingen kan med Omedelbar Verkan uppleva sig som Dess Värre Förverkligad i Förtidigarelagd Förvärkar.

Annons