Etablissemangets Tinnar och Torn har byggts på en sönderrostad Oljeplattform i Nordsjön. Minsta Tsunamivåg kommer att Omkullkasta Think Tanken på Oljeplattformen som en Tuva under ett Lass.

Vi behöver inte fler, men färre Hjältar av Stjärndamm.

QAnon-mannen är lika bra som Sigmamannen som Omegavargungen.

QAnon-hemmasittaren i Incel-miljöer söker inte Sitt, men söker Uppenbara det mest Självklara inför en Kulturberikande Klassresenär som inklusive Allt också försetts med Psykologisk Munkavle.

En Tiger i Tanken är bättre än Tio i Kolosseum .

En Svensk Tiger i Tankesmedjan Vi som Byggde Landet med de förutsättningar som fanns Förr, på den Tiden det begav sig, uppträdde i Flockimmunitet ute i någon Social Mediegrupp.

På grund av Okända Trickster-skäl rev Allrahögsta Instans Babels Torn och förhindrande därmed Vi som skulle Bygga Landet men som därpå Prokrastinerade Projektet i Språkförbistringens Kalla Kriget.

De som byggde landet hade fått Förhållningsordern i Beställningsarbetet från Feodalsamhällets Hemliga Sällskap Alkemistiska Bröder att börja med Överbyggnaden.

Eftersom det är betydligt lättare att börja Uppifrån och Ner, än tvärtom och det skulle bli betydligt mer Komfortabelt att lägga Legokloss på Legokloss under ett Tea Party-tält, var det första att sätta de Groteska Gargoylerna på plats.

Feodalherren, likt en Avslöjad Kejsare i bara Mässingen, har högsta Förtroende för Svartarbetande Fasadklättrare.

Likt en Jack på Bönstjälken besteg Parkour-ryttaren Luftslottet subliminalt nerifrån den Seriöst Anlagda Vallgraven.

Vallgraven skulle senare fungera som katalysatorisk inspirationskälla till Berlinmuren. Beställningsarbetet utfördes av senare uppväxte i samma stad där Immanuel Kant verkat inom dåtidens motsvarighet till Tystnadskulturens Näringslivets Kulturberikande Kosttillskott.

Men varför, undrade den Brådmogne Familjeförsörjaren Gemene Man i Existensberättigande Utanförskap, måste det Återuppstådda Byggnadsverket, med Idealbilden av Babels Torn i Bakhuvudet, byggas, i förhållande till Förförande Önsketänkande, som en Potemkinkuliss fastsatt med häftklamrar på en Järnridå utförd på Rostfritt stål och belagd med konformistiskt tillverkade Faktaresistenta Teflonpannor med Foliehattarna på?

Det avgörande svaret kom som en Överraskning med Brännvinet dekanterat i Kontaminerat Dekolletage utanpå en Oförställd Läskedrycksflaska utförd i samma Byst-Midje- och Höftmått som en Mystiskt frånvarande Blondin som också, likt Praktikanten i Ovala rummet, bekräftat en Kulturberikande Oneliner angående Landets Första Äkta Man som inom en Snar framtid, med Äkta Makan som Eskort, upplevde den Onaturliga Avgången i En Kortege utsänd som en Löpsedel över hela den Globala Lokalförvaltningen.

Sedan dess har Media genomgått flera faser. Från att en gång ha förmedlats av Heroldrar, senare Skillingtryck (likt har du hört den Förskräckliga händelsen och Elvira Madigan).

Framtidens Vårdapparat utgörs av Fjärrstyrda Robotar och Helautomatiska Uppblåsbara Barbaras. De Patienter som inte kan lugnas med Hypnos, Placebo eller Lovande Framtidsutsikter, kan erhålla en äkta Plasthund från Tokyo som helt på egen hand kan gå ut på Rast och utföra sina Naturliga Behov som en Erfaren Estradör.

Med Andra Ord är det Maskinerna som drar Hem bitcoins till Banken.

En Hjärntvättmaskin kostar lika mycket som Theranos Anti-Waxxare, men lönar sig i Längden eftersom Vårdpersonalen har den Medfödda Begränsningen att After Work Happy Hour i Naturlig Avgång välja The Great Resignationen som Enda Slutgiltigt Lösningsmedel.

Trump kan efter egna erfarenheter bekräfta att efter en dryg Dos av Blekmedel har den Ovaccinerade inte den Blekaste Aning om var Nödutgången finns att Finna.

Kärnvapnen kommer att försätta Samhällsmaskineriets Vårdapparat i Stand By-läge.

Försnillade Enkronor transformeras till Trädkronor med det aktuella värdet fastställt till under Tre Kronor.

En Fågelfri Frimodig Fadermördare går Bärsärkagång i av Media Problematiserade Överdramatiserade Melodramatiska Tvångstankar.

Vidare har Messianska Mediala Progressiva Kraftansträngningar Otvivelaktigt Förorsakat så att, Äntligen, Ekonomiska Brott inte längre ska Löna sig i Längden.

Trogna och Lojala Övertidsanställda har insett att inte ens i Torrevieja kan Pensionspengarna ens täcka till att betala Grindslanten till Enträgen Inspärrad Olle.

Det var Svartare än Midnatten, men då hon tände Kristallkronan såg hon klart och tydligt hur Incel-miljön kunde upplevas inifrån.

Ett Helt Orimligt Förslag som i Framtiden kan Upptäckas som helt Ansvarsbefriat Möjligt, är att Förlägga hela Samhällskroppens Skuldbörda i IVA:s Kapselkuvös.

En Gemene Man som tills Vidare Önskar förbli Anonym, anklagar en Annan Gemene Man för att ha Tagit tillfället i Akt som det Egna Oförställda Subjektet i Egenskap av Objektifierad Dubbelgångare.

En Seriöst lagd Artist vet att Avsluta i Tid, så att Publiken hinner ut till Garderoben utan att Trängas och därmed utsätta varandra för diverse mikrobiologiska Hotbilder.

En Framträdande Meningsutbytare och Ordbehandlare tycks mena och tro på fullaste allvar att Språkspelet avslutas med en Kontrapunkt.

Förfölj ditt Intresse ända till Vägs Ände Slut.

Oavsett vilket block med vilken Medborgaren instämmer med Föregående Talare, avslutas varje Återgiven Bokstavstroget Löst Stycke med en Retorisk fråga, typ ”Va?”

Mycket tyder på att den som Spar Han Har, inte har någon Avsikt att dela med sig helt Frivilligt. Detta troligtvis därför att Lagliga Medel räcker längre än de Illegala Metoderna. Ibland duger det att Förväxla Instrument med Verktyg och Verktyg med Ursprunglig Orsak.

Många Passionerade Utövare av Kille eller Klädpoker kan ana det Naturliga Sambandet mellan the Fool, the Magician och the Hermit.

Då Ateistiska Friskolor upplever sig Särbehandlade som Religiöst Särintresse, förklarar en Oberoende Rektor i Tystnadskulturen att Fritänkarna har lika stor Rätt till Kontrollerade Former som Substanslösa Frireligiösa.

En Företagsledare från det Kulturberikande Näringslivet har föreslagit att, eftersom Staten har mycket gemensamt med Kapitalet, så bör Medborgarna inhandla Optioner istället för att betala in Skatten. Optionerna kommer att motverka Inflationen och med Rätt Inställning i Finansutskottet kommer samtliga undersåtarna i det Lilla Konungariket närmast Norrskenet, kunna Taxera inom Nolltoleransens Tröskelverk.

För Subjektet som Önsketänker om att bli Objektifierad till Den Uteslutna Tredje gäller att, först till Kvarn, förboka Existensberättigat Utrymme i Rumtidens Fjärde Tessarakt.

På det breda planet tolkas magikern med energi, potential och manifestationen av ens önskningar, möten mellan de fysiska och andliga världarna (”som ovan, så nedan”) och mediekanalen som omvandlar andlig energi till verklig handling.

En särskilt viktig aspekt är magikerns händer, med en hand som pekar mot himlen och den andra mot jorden, en metafysisk blixtledare som kanaliserar makrokosmisk energi in i mikrokosmos.

Nämnda oändlighetssymbol ovanför magikerns huvud tolkas också som en symbol för den Helige Ande, den profetiska och teofanska aspekten av Treenigheten The Fool, The Magician och The Hermit.

Medan den upprättstående magikern representerar potential och att utnyttja ens talanger. Den omvända magikern kan också tolkas som relaterad till svart magi och till galenskap eller mental ångest.

En särskilt viktig tolkning av den omvända magikern relaterar till det spekulerade sambandet mellan de erfarenheter som i analoga samhällen erkänns som shamanism och de som i digitala samhällen erkänns som schizofreni.