Fantasier om Skräck kan vara värre än själva den ursprungliga orsaken till Skräcken. Objektiviteten leder oavkortat till en Föreställd Offermentalitet.

Kan Du Närläsa, så kan Du Närleva.

Den som inte syns, finns inte. Den som inte finns är därmed inte heller Existensberättigad i Nuflödets utlopp.

Livet uppstår genom motsatser. Så även med samhällsmaskineriet. Så också med Vårdapparaten. Samhället skulle aldrig klara sig utan Livet högst upp i Näringskedjans högsta Maximal-Optimala Tipping Point.

I Matrix söker Maskinerna underkuva Människorna, men ingår inte redan Neo, Morfeus och Trinity i en pågående Transformation till Maskiner?

Vem vill inte bli ett Objektifierat Objekt? Inte endast ett fåtal Objekt med Affektivt värde i Immateriella konsekvenser får med tiden ett Anseende som Unika Samlarobjekt.

Som Objektifierat Offer kan Subjektet begära en Tillräckligt Stor andel Offermentalitet.

Alla Offentliggjorda Debatter som Pågår inför Allmänheten utförs så att Varje Enskilt Replikskifte ska utföras såsom Ambivalent. Trots att de två kontrahenterna talar emot varande, så säger de egentligen samma sak, men med andra väl valda ord.

Varför beter de sig så maskinlikt?

Alternativa fakta kan endast bemötas med Resignation.

Varför vill Människan kreativt designa en Alienerad Människa till Reproduktion?

Varför värderar Näringslivets Marknadskrafter Avbilden högre än Originalet?

Det som inte kan säljas för pengar, förblir Ovärderligt.

Varför kopierar maskiner, maskiner, maskiner?

Allt verkar bero på hur många vapen som Motståndsrörelsen Fria Fantasier utanför Boxen kan hantera med Extraordinär Simultankapacitet.

Vad som helst kan fungera som vapen. Till och med en Finstilt mellan raderna Fraktal Punktskrift.

För att bli den perfekta Maskinen är Anden och Själen bara i vägen.

Klädstilen är Sado-Masochistisk, typ Bakläxa för Rumpnissar på Spunkjakt.

Vilket subjekt vill inte framstå som ett Självuppoffrande Objekt?

Det finns ingen väg varken fram eller bak, eller ut eller in.

I Urbaniseringen blir de Naturliga behoven av Frihet i Orörda Skogar och Andligt Guld, Avgörande Prokrastinerande Förhinder för QAnon-Neoluddisternas ihärdiga Försök till realisera den Seriöst Perfekta Visionen om en Framtida Livsstil i Distansarbetstillfällen i Subkulturella Kretsverk, typ Volontärt Underkastade den Högsta Kastens Solipsistiskt Solitära Egenmäktiga Förfarande.

Då det inte råder några förbokade tillfällen till Individuell Kreativitet, finns heller inget utrymme för Gemene Man att begå några Nödvändiga Misslyckanden.

Medmänniskor är ständigt på jakt efter Nya Vardagshjältar att Förakta.

I Utopia fanns inga Digitala Nätverk. Varje Dyrköpt Erfarenhet är i Bitcoin Incel-miljö, värd minst ett Katastrofalt Misslyckande.

Släck ner Nätet lika lång tid som Gud skapade Världen och Människorna kommer åter att Uppleva Verklighetsberättelsen som den fungerar i Newtons Fysiska Erfarenhetsbaserade Orsak-Verkan i Ljusets Hastighet.

Allrahögstainstans måste ha tillverkat Dag 1 under Dag 0. Detta oavsett om ifall Allrahögstainstans är Allsmäktig också utanför Tiden och Rummet.

Internet ger så många Plattformar att Gemene Man i Kollektivtrafikens Coronatid inte hinner med då den Artificiella Kvinnorösten informerar att Samtliga Ensamstående Trafikanter ska Se upp för Risktillägget mellan Vagn och Plattform.

Medborgaren Subjektets biståndsarbete på Alienerad Distans försätter den Objektifierade Undersåten i Falsk, men ändå inte helt Oangenäm, Obekväm, Trygghet.

Triggad Trygghet ökar Övertron på Digitala Brandväggar som första Prevention mot kommande Tsunamivågor.

Den som har Makten i sina händer kan gjuta Olja på Vågorna. Medmänniskor som för tillfället inte har något annat för sig, kan se fram emot Framtidsvisionen med Tillförsikt.

Till skillnad från Subjektet, kan Objektet uppleva sig Mindre Värd, men samtidigt Väl Omhändertagen i något slags Förväntat Omhändertagande av Allt som kan påminna Objektet om hur Realitetsanpassningen också innehåller Oviss Osäkerhet i Okända Excentriska Infrastrukturella Centrifugala Kraftmätningar i Epicentrum från Sympatisk Attraktion till Aromatisk Repulsion.

Subjektet söker stärka sin motivation i riktningen mot den Innersta Kretsen.

Det kan utgöra det enda skälet till varför Ekelöf skrev till Lagercrantz att de båda befann sig i Utanförskapsliknande Relationer.

Ekelöf befann sig i en Annan Värld, eller ett annat Mentalt Andligt Tillstånd, men hävdade att Lagercrantz befann sig i samma Rumtid.

Allmänbildande Information upplyser Medborgarna om Hur Utsatta de Högst Uppsatta i Näringskedjan som solitära Eremiter i Realtiden verkligen är, i förhållande till, i Skenet, verkar bedraga.

En Introvert söker sig Ut. En Extrovert söker Egenskapen Flockmentalitet i Samhällskroppens Flockimmunitet.

I Anglofierade Föreställningar om hur Goth Lolitas ska anpassas till Objektifierande Utbildningar in i Karriäristisk Konformism förskottsinbetalade av Utseendefixerade Grooming Peddo-Sugar Daddies, försätter Goth Lolitan i Framtiden Exponentiellt Ökande Skuldbörda.

Den Subentropiska Tomheten sätter sina Seriöst Anlagda Spår.

Utan Folket står den Självutnämnde Ledargestalten Ensammare än en 3D-utprintad Staty, typ Don Giovannis Faderskomplex i de Chiricos Klaustrofobiska Paranoida Föreställningarna av Torgets Idol i Fåfängans Fyrverkeri.

Språkspelets Cosplay börjar redan vid det Oidipala utvecklingsstadiet under Utövande av Konsten att Krypa.

Poddarna konkurrerar om Det Självbekräftande Läget på Högsta Informationsspridande Plattform. Att Synas är att Finnas, men att Finnas är att uppleva Världsläget utifrån Subjektets Förenklade Verklighetsberättelse.

I en Tragedi inleds Sönderfallet med en Tragikomisk Intrig ur vilket den mest Oansenliga Birollen överlever med blotta förskräckelsen.

Dramaturgin i sig är Intrinsikal.

Då det Överspända läget mellan Astrologiska Oppositioner tappar höjd, går Musten ur och Subjektet finner sig själv i ett Högst Begränsande Alienerat Solipsistiskt Utanförskap.

Det Seriösa söker ständigt efter nya Affärsområden och lösa Förbindelser mellan Vederbörande och Huvudman.

Är Skräcken verklig, eller en Vanföreställning som går vidare likt en Vandrande Corona-pokal?

En Klassiskt Skolad Stoiker måste inte vara Utrustad med en Dåres Envishet. Apatin räcker längre än någon Rationalist någonsin kan föreställa sig.

Den Komfortabla Versionen av Bekvämlighet har som Intrinsikalt Värdesystem inte något Realpolitiskt Existensberättigande.

Alltför många AQanon i Isolerade Incel-miljöer upplever Vanföreställningen såsom Faktaresistent Evidensbaserad på Lösa Boliner utan Strukturerade Källhänvisningar.

Detta ger anledning till frågan om i Vilken Förutfattad Omfattning Goda Referenser från tidigare Arbetsgivare kan likställas med en Fritt Associerande Naturligt Utvald i en Fristående Cube i vilken endast Fantasin sätter Gränserna, Visionära Desillusioner.

Vissa särskilt utvalda ord tål, mer än andra ambivalenta, uttalas mer än en gång.

Den Excentriske Solipsisten eftersträvar Samarbete över Fantasins tullfria Gränser med sådana Frigående utan Symboliska Metaforer, typ Frifräsande Frilansande Fågelfria Ordlekare i Framtida Språkspel.

Var Solitär kan helt Egensinnigt Subjektivt uppfatta Urbaniseringen krav på Konformistisk Anpassningsförmåga till Marknadens Centripetala Kraftansträngningar.

Glittersvindlaren har bara de sämsta sidorna gemensamt med Fångad av en Stormvind, eller Heliga Sankta Elisabeth Holmes i Begränsad Upplaga.

Den något Kortsiktiga Tankesmedjan Hjärnkontoret hyser ständigt pågående Nya Förhoppningar om Hur, inom rimlig tid före Nine Eleven, kunna Erhålla Samtliga Ägg i den Försmådde, avsnoppade Friarens Hårlösa Bröstkorg.

Allt som inte fungerar som Artefakt, kan fortfarande omstruktureras till Vardagsunderhållning hemma i tevesoffan.

Associationerna kan alltså uppvisas inför en Trogen Publik både som Goda Referenser och Ursprungliga Källhänvisningar. Som alltid gäller en Visionär Härledningsförmåga till Jim Leggs Ådran från Tidernas Begynnelse, via Dreva Brukssamhälle fram till den Nyanlagda Digitala Huvudstaden Ljusdal.

Utflyttningen av all Digital utrusning från den nuvarande Samhällsmaskineriets Beslutfattande Organ ut till Ljusdal, gör det möjligt att Bevara den tidigare Huvudstaden som Kulturberikande Stadsarkiv, typ Stadsmuseet, Skansen och Sibirien.

Retroaktiva Nostalgiska Naturromantiker, typ Trädkramare och Miljömuppar, fortsätter med en Dåres Envishet att Förklara Lap Dancen till Rap Musiken i Den Sociala Gruppen Upp som en Dagslända och ner som en Nattfjäril, typ Madame Butterfly i Cosplay Dark Net Underground.

I Nu gällande Dagsläge sitter Ansvarsbefriade Beslutsfattare i kläm då nu Förekommande Hotbilder från annan Ort. Då kan det mer Obetydligt Oansenliga Ljusdal framträda som en Räddande Ängel Cosplay-utklädd i Gråkappans Anakronistiska kläder.

Oerhört många av QAnon önskar sig Tillbaka till Som det var Förr, då Långt Tidigare Generationer byggde det Land som Objektifierade Undersåtar kan relatera till som Hemmahörande lokalpatrioter, men fast i Föreställningen om en Betydligt Bättre Framtid, bör erinras om hur i Förr inte ingick någon Kraftledningsgrupp som via Internet kan förbinda uteslutna Alienerade med Passionerade Incels i Slutna Nätverks Romerska Ormgropar.

Tindersvindlaren kan fortsätta med Manage Språkspelen om hur En Avig Maska kan Uppträda som Resignerad Prokrastinerad Dagdrivare.