POP Art är alltid mångfacetterad. Den visar både en hyllning, är en ironisk kommentar till den vardagsverklighet som tills vidare är oundviklig och just därför nödvändig att acceptera fullt ut.

I POP Art är det ingen tvekan om att Walt Disney är vår tids Största Artist, att Atombomben är ett faktum som inte går att förneka eller försaka, att Marilyn Monroe är en sinnebild för Framgångssagan som aldrig får ett lyckligt slut, att Myten är Verklighet och Verkligheten, Myten. Dagens Sanning är alltigenom Gårdagens Lögn.

Vilket i sig föder nya dubbla referenser. Etablissemangets sanningar är lika mycket retorik, som Qanon, Incels, Anti-Waxxare i Myten om Martyren Julius Caesar.

Drömmen om ett Universiellt Romarrike är ett känsligt kapitel i Mänsklighetens allt kortare historia.

Apollo gav Cassandra profetians gåva. När Cassandra senare gjorde Apollo arg, ändrade han gåvan så att hennes profetior, även om de var sanna, inte skulle bli trodda. Således ignorerades hennes exakta varningar till trojanerna, och katastrof drabbade dem.

Idag förutspår Cassandra katastrofer eller negativa konsekvenser, men untan något som helst gehör eller respons.

Forskare inom området kulturvetenskap forskar om hur myten har arbetat in sig i moderna diskurser. Mytologisk diskurs kan nå en större publik än någonsin tidigare via digitala medier.

Myten är alltid konstruerad för den Andre.

Myten överlever genom ständiga aktualiseringer och reproduceringar av gamla sanningar.

Vad skulle Hollywood vara utan den Amerikanska Vapen- och Krigsindustrins Produktplaceringar?

Walt Disney Company är välkänt bland forskare inom kulturstudier för att återuppfinna traditionella barndomsmyter.

Mytologiska arketyper skapas ofta under sken av cyberpunk-actionfilmer, fantasy, dramer och apokalyptiska berättelser.

Media presenterar WW3 som den senaste versionen av Expedition Robinson. Krig som en rekreativ ansiktslyftning samt förebyggande fettsugning.

Ett exempel på Semiotisk, ej verklighets- eller faktabaserat, Associativ Steganografisk Ordkonstmakeri, typ hur Marshall McLuhan hänvisade till Walter Benjamins Passagearbeten.

Den just nu pågående upptrappningen kan inte sluta i någonting annat än krig. De bjuder över varandra tills att något skott råkar gå av. Hänger man en Mark-19 40mm Grenade Machine Gun på väggen så måste den ju tas i bruk före Språkspelets sista minut.

Texten som ett motsvarande Bildkonstnärens Kollage, eller den Samtida Remixen av Samplade Artefakter.

Sjukdomen noterades först av den schweiziske naturforskaren Charles Bonnet, som beskrev tillståndet 1760.

I Verklighetsberättelsen är allt lika verkligt som overkligt, samtidigt. Depersonaliserad Derealisation.

Bob Dylan är lika verklig och overklig som Donald Trump.

Den Svenska Motståndsrörelsen är lika verklig och overklig som det Norska Immunförsvaret.

Frihetsfronten är lika verklig och overklig som Frihetsrörelsen.

2020 års Riksdagsval infaller på samma datum som Ground Zero. Ett faktum som kalenderbitande konspiratioonsteoretiker kan konstruera högst spekulativa hypoteser omkring.

Att drabbas av Omicron är lika farligt eller ofarligt som att kollidera med en höghastighetsversion av Elektrisk Kickbike.

Hallucinationerna bestod av perceptioner om män, kvinnor, fåglar, vagnar, byggnader, gobelänger, fysiskt omöjliga omständigheter och ställningsmönster.

Tryckvågen från Historiens Vingslag pressar oss in i Framtidens Dystopiska Domedagsprofetia. Allt äger naturligtvis rum i vårt Omedvetna Undermedvetna.

1936 drog välkända neuropsykiatriker, Jean Lhermitte och Julian de Ajuriaguerra, slutsatsen att visuella hallucinationer består av thalamiska lesioner såväl som okulär patologi. Denna definition stred mot De Morsiers, eftersom han trodde att det inte fanns någon okulär patologisk inblandning i hallucinationer.

Neoluddister är alla dem som, till vilket pris som helst, söker behålla tron på den Amerikanska Drömmen om Nybyggaren som står Oberoende Upprätt i närmaste Saloon inmundigandes en Hembränd dryck som smakar värre än Rävgift. Odalbonden har lika mycket Råg i Ryggen som POP-eye.

Neoidealisterna motsvarar Mytens Viktigpettrar, Petimetrar, Paragrafryttare samt Enögda i Tunnelseende Nära-Livet Eskapister.

Paradoxen är den bästa Personliga Tränaren.

Vår Samtids Motsvarigheter till Suffragetter och Flappers utgörs i huvudsak av Krösa Major och Filifjonkor. Greta och Lisbet Salander är lika verkliga eller overkliga som Ellen Key och Pippi Långstrump.

Kistan med Guldpengar är Symbolen för den Frånvarande Faderns Alienerade och Distanserade Kärlek till Det Narcissistiska Osynliggjorda, Självutplånande Barnet.

Casual referens, ”användning av språk som påminner om ett specifikt antecedent, men bara i en allmän mening” som är relativt oviktigt för det nya sammanhanget;
Enskild referens, där lyssnaren eller läsaren är avsedd att ”återkalla modellens sammanhang och tillämpa det sammanhanget på den nya situationen”; en sådan specifik enskild referens i Vergilius, enligt Thomas, är ett sätt att ”göra kopplingar eller förmedla idéer på en nivå av intensiv subtilitet”;
Självreferens, där platsen är i poetens eget verk;
Korrigerande anspelning, där imitationen tydligt står i motsats till originalkällans avsikter;
Uppenbar referens ”som tydligt tycks påminna om en specifik modell men som vid närmare granskning motverkar denna avsikt”; och
Multipel hänvisning eller sammanblandning, som på olika sätt hänvisar till flera källor samtidigt som smälter samman och transformerar de kulturella traditionerna.

I Verklighetsberättelsen är Myten om Benjamin Syrsas Drömvärld lika vardagsrealistisk som Walter Benjamins Arkadkollage.

Eftersom det prototypiska ansiktet har en specifik rumslig layout (ögonen är alltid placerade ovanför näsan och näsan ovanför munnen), är det fördelaktigt att använda ett holistiskt tillvägagångssätt för att känna igen individuella/specifika ansikten från en grupp liknande layouter.

I en studie gjord av Diamond och Carey visade de att detta stämmer genom att utföra tester på hundutställningsdomare. De visade bilder på hundar för domarna och för en kontrollgrupp och de vände sedan om samma bilder och visade dem igen. Hundutställningsdomarna hade större svårigheter att känna igen hundarna när de väl var inverterade jämfört med kontrollgruppen; inversionseffekten, den ökade svårigheten att känna igen en bild när den väl vänts upp och ned, visade sig vara verksam.

Man trodde tidigare att inversionseffekten endast var associerad med ansikten, men denna studie visar att den kan gälla vilken sakkunnig som helst.

Det vore för väl om ifall Historien upprepar sig. Då kunde var kommande generation stå beredda inför samma Favoriter i Repris.

Det mest anspelande verket på modern engelska kan vara Finnegans Wake av James Joyce. Joseph Campbell och Henry Morton Robinson skrev A Skeleton Key to Finnegans Wake (1944) som låste upp några av Joyces mest obskyra anspelningar.

Det uppskattas att 1 till 2 % av befolkningen är superigenkännare som kan minnas 80 % av ansikten de har sett jämfört med 20 % av befolkningen i allmänhet, men dessa siffror är omtvistade. Superigenkännare kan matcha ansikten bättre än datorigenkänningssystem under vissa omständigheter. Vetenskapen bakom detta är dåligt förstådd men kan vara relaterad till den fusiforma ansiktsdelen av hjärnan.
Färdigheten är erkänd och anställd bland den brittiska underrättelsetjänsten.

I maj 2015 bildade London Metropolitan Police officiellt ett team bestående av personer med denna ökade förmåga att känna igen människor och sätta dem i arbete med att identifiera individer vars ansikten fångas på CCTV. Scotland Yard har en trupp på över 200 superigenkännare.

I augusti 2018 rapporterades det att Metropolitan Police hade använt två superigenkännare för att identifiera de misstänkta för attacken på Sergei och Yulia Skripal, efter att ha trålat igenom upp till 5 000 timmars CCTV-bilder från Salisbury och många flygplatser över hela landet.

Tyska polisstyrkor har i allt större utsträckning använt superigenkännare för att identifiera misstänkt, till exempel i kölvattnet av upploppet i Stuttgart 2020.

Spelfilmer och fiktiva berättelser har den fördelen att det faktiskt inte finns någon faktaunderbyggd information.

Sanningen är på så vis oberoende av Vetenskaplig Forskning och Beprövad Erfarenhet.

John Lennon citat: ”The Dream is Over”.

Vilken dröm?

Den Amerikanska Drömmen om att för alla som anstränger sig, är det möjligt att i praktiken förverkliga The American Dream.

Han identifierade att afantastika endast saknar frivilliga visualiseringar; de kan fortfarande ha ofrivilliga visualiseringar som drömmar.

När man blev ombedd att föreställa sig en stimulans, de självrapporterade afantasierna upplevde nästan ingen perceptuell priming, jämfört med de som rapporterade högre bildtalspoäng där perceptuell priming hade en effekt.

En studie från 2020 drog slutsatsen att de som upplever afantasi också upplever minskat bildspråk i andra bemärkelser och har mindre levande självbiografiska minnen.

År 2021 fann en studie som mätte svett (hudkonduktansnivåer) hos deltagarna som svar på att läsa en skrämmande berättelse och sedan titta på rädslaframkallande bilder att deltagare med afantasi. Studien drog slutsatsen att bevisen stödde teorin om känslomässig förstärkning av visuella bilder.

Engineering and the Mind’s Eye (1992) är en bok av Eugene S. Ferguson, ingenjör och historiker inom vetenskap och teknik.

Ett huvudargument i boken sammanfattas enligt följande i förordet:

Sedan andra världskriget har den dominerande trenden inom teknik varit borta från kunskap som inte kan uttryckas som matematiska samband. Ingenjörskonsten har skjutits åt sidan till förmån för ”ingenjörsvetenskaperna”, som har högre status och lättare att lära ut. Det underliggande argumentet för den här boken är att en ingenjörsutbildning som ignorerar sitt rika arv av icke-verbalt lärande kommer att producera akademiker som är farligt okunniga om de otaliga subtila sätten på vilka den verkliga världen skiljer sig från den matematiska värld som deras professorer lär dem.

Bland, min tanke om Neoluddismen, finns alla de Qanon, Trumpanhängare, Incels, Sverigedemokrater, Putin och andra vars enda Dröm består av att Upprätta ett Evigt pågående Status Quo-läge, oavsett om det är i Sverige, Ryssland, USA, Storbritannien, Frankrike, Kina, Japan, Belarus eller Utopia.

WW3-4, javisst, inte alls särskilt otroligt omöjligt.

A Skeleton Key to Finnegans Wake är ett litteraturkritiskt verk från 1944 av mytologen Joseph Campbell och Henry Morton Robinson. Verket ger både en allmän kritisk överblick av Finnegans Wake och en detaljerad exegetisk disposition av texten.

Enligt Campbell och Robinson tolkas Finnegans Wake bäst i ljuset av Giambattista Vicos filosofi, som menar att historien fortskrider i cykler och misslyckas med att uppnå meningsfulla framsteg över tid.

Generalisten måste ständigt vara medveten om och vaksam inför att fastna i Specialisternas Fälla. Då någon uppmanar till att gräva där man står, finns förhoppningsvis tillfällen till att söka bredden i distansen till nästa landmärke. Generalisten upplever världen i ett ständigt närvarande Här och Nu-Annorlundaskap. Där alla andra gräver, finns snart inga nya upptäcker att finna.

Kreativ visualisering är dock nära besläktad med, och betraktas ofta som en del av, guidade bilder.

I guidade bilder hjälper en utbildad utövare eller lärare en deltagare eller patient att framkalla och generera mentala bilder som simulerar eller återskapar den sensoriska uppfattningen av sevärdheter, ljud, smaker, lukter, rörelser och beröring såväl som fantasifullt eller mentalt innehåll som det deltagande subjektet upplever som trotsar konventionella sensoriska kategorier.

Steg 1 är ”Bildgenerering”. Detta innebär att generera mentala bilder, från minnet, från fantasi eller en kombination av båda.

Steg 2 är ”Bildunderhåll”. Detta involverar avsiktligt upprätthållande eller upprätthållande av bildspråk, utan vilket en mental bild är föremål för snabbt förfall och inte finns kvar tillräckligt länge för att gå vidare till nästa steg.

Steg 3 är ”Bildinspektion”. I detta skede, när den väl genererats och underhålls, inspekteras och utforskas en mental bild, utarbetas i detalj och tolkas i förhållande till deltagaren. Detta involverar ofta en skanningsprocess, genom vilken deltagaren riktar uppmärksamheten över och runt en bild, och simulerar förändringar i perceptuellt perspektiv.

Steg 4 är ”Image Transformation”. I detta skede omvandlar, modifierar eller ändrar deltagaren innehållet i genererade mentala bilder på ett sådant sätt att de ersätter bilder som framkallar negativa känslor, som tyder på lidande och förvärrar psykisk smärta, eller som bekräftar funktionshinder eller försvagning, för de som framkallar positiva känslor och tyder på autonomi, förmåga att klara sig och en ökad grad av mental förmåga och fysisk förmåga.