En Säregen Specialist är Expert på det Ena. En annan Egensinnig Expert är Specialiserad på det Andra. Generalisten som befinner sig på den Springande Punktens Utsatt Sårbara Läge, har trots Osäkerhetsprincipen, både det Ena och det Andra inom armlängds avstånd.

Osäkerhetsprincipen är inneboende i egenskaperna hos alla vågliknande system och att den uppstår inom kvantmekaniken helt enkelt på grund av materievågnaturen hos alla kvantobjekt.

Jämför med den anonymiserade kvantkatten:

Schrödinger föreslog ett scenario med en katt i en låst stålkammare, där kattens liv eller död berodde på tillståndet hos en radioaktiv atom, om den hade sönderfallit och avgett strålning eller inte. Enligt Schrödinger innebär Köpenhamnstolkningen att katten förblir både vid liv och död tills tillståndet har observerats. Schrödinger avsåg att exemplet skulle illustrera det absurda i den existerande synen på kvantmekanik.

Jämför med Pavlows hund:

Klassisk Betingning är lärande genom association och demonstrerades först av Ivan Pavlov. Pavlov visade att hundar kunde betingas till att salivera vid ljudet av en klocka om det ljudet upprepades samtidigt som de fick mat. Först gavs hundarna maten, de saliverade. Maten var den obetingade stimulansen och salivutsöndringen var en obetingad (medfödd) respons. Sedan slog Pavlov i klockan (neutral stimulans) innan han gav maten. Efter några kopplingar, saliverade hundarna när de hörde klockan även när ingen mat gavs. Klockan hade blivit den betingade stimulansen och salivutsöndringen hade blivit den betingade responsen. Hundarna hade lärt sig att associera klockan med maten och klockans ljud och salivutsöndring triggades av klockans ljud. Pavlov visade att klassisk konditionering leder till lärande genom association.

Den Springande Punkten kan vara ett Avlägset Uttryck för Pudelns Kärna, i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings Saga:

”Hu, dessa fasans människor, som de onda andarna söka! Vad kunde det väl vara för en stor, svart hund, som visade sig på Fors i Sintrams tid? Han hade förfärliga, gnistrande ögon och en lång, bloddrypande tunga, som hängde långt ut ur det flämtande svalget. En dag, just då drängarna hade varit inne i köket och spisat middag, hade han krafsat på köksdörren, och alla pigorna hade skrikit av förfäran, men den största och starkaste av drängarna hade tagit ett brinnande vedträ ur spiseln, ryckt upp dörren och slängt det i hundens gap.

Då hade han flytt med ett förfärligt vrålande, lågor och rök hade stått honom ur munnen, gnistor virvlade omkring honom, och hans fotspår på vägen lyste som eld.”

Jämför med Goethes Faust-Pudel:

Still, pudel, ränn ej fram och tillbaka!
Vad har du vid tröskeln att vädra på?
Min bästa kudde vill jag försaka,

kom, lägg dig på den i spiselns vrå!
Du roat mig nyss på stigar och backar
med lek och språng, som du kunde bäst;
för detta som värd jag nu dig tackar,
men var en tyst och fridsam gäst!”

Det är en felaktig benämning att kalla honom häxdoktorn, eftersom ixht’s och häxans metoder är helt olika. Att kalla en för medicinman är inte heller korrekt eftersom medicinmästare är naak’w s’aati, som är Tlingit-termen för en häxa.

Lär om. Lär nytt.

Verklighetsberättelsen kräver av en Skumögd Närläsare, inställning Zoom Out of Focus.

Tystnadskulturberikande Härskartekniker?

Inom biologin betecknar en generalist en organism som har en ”bred” anpassning till sin omgivning. Det kan exempelvis avse födoval, biotopval eller val av boplats. Motsatsen, organismer som bara kan leva inom snäva livsramar, kallas specialister.

Namnet på ixht’ och hans sånger och berättelser om hans visioner tillhör klanen han tillhör. Han skulle söka andehjälpare från olika djur och efter att ha fastat i fyra dagar när djuret skulle ”ställa sig upp framför honom” och innan han gick in i honom, skulle han få anden.

Framtida shamaner skulle väljas ut innan deras födelse av de äldste i en Tlingit-gemenskap. De äldste visste om människor och vad de skulle vara innan de föddes. Pojken som utbildade sig till shaman skulle få veta hur han skulle närma sig graven och hur han skulle hantera föremålen. Att röra shamanföremål var strängt förbjudet förutom för en shaman och hans medhjälpare.

Blavatsky beskriver hyperboreanerna som ursprunget till den andra ”rotrasen” och som icke-intelligenta eteriska varelser som förökade sig genom knoppning.

Enligt dessa esoteriker representerade det hyperboreanska folket guldålderns polära centrum för civilisation och andlighet, där mänskligheten, istället för att utvecklas från en gemensam apa-förfader, gradvis övergick till ett apliknande tillstånd som ett resultat av vilseledande, både fysiskt och andligt, från dess mystiska utomjordiska hemland i Fjärran Norden, att ge efter för Sydpolens antipoders ‘demoniska’ energier, den största punkten för materialisering.

En generalist är en dabbler (En som inte tillhör en specifik genre eller grupp människor, utan ”pysslar” med lite allt möjligt. Den här individen tycker helt enkelt om alla typer av människor och kan inte anpassa sig till en typ. Han kan luta sig mot ett träd, frusta lite kokain och skriva en parodi om en statistisk analys av Tea Partys oförmåga att ha intelligens till tonerna av en Velvet Underground-låt.), en upptäcktsresande, en lärande – någon med bred kunskap inom många ämnen och expertis inom ett fåtal.

Generalister kommer sannolikt att ha en slingrande karriärväg framför eller bakom sig. Även om en generalists livshistoria kan se lite osammanhängande ut, om du skulle rita ett Venn-diagram över deras erfarenheter, kommer du att upptäcka en stor mängd överlappningar när ett tillfälle leder till ett annat, som att kasta en sten i en damm och se hur krusningarna breder ut sig koncentriskt.

All kunskap bygger truistiskt, tautologiskt på sig själv och generalisten tar sin resväska fullpackad med allsidighet erfarenhet med sig vart hän han går, vilket erbjuder företag ett enormt värde.

Robert Charroux relaterade först hyperboreanerna till en uråldrig astronautras som ” mycket stora, mycket vita” som hade valt ”det minst varma området på jorden eftersom det motsvarade deras eget klimat på planeten som de härstammar från”.

Hur långt sträcker sig Frihetsbegreppet? Till Mars? Till Ukraina? Till Amazonas? Till Arktis? Till Baltiska havets botten? Till Guds Himmel och Djävulens Helvete?

Från Marianergravens bottenskikt upp till Mount Everests Himlasfär?

Tankefriheten utanför Fantasins inbillade begränsningar?

Hur skiljer sig Gränslöshet från Gränsöverskridande?

Nyfikenheten som Inkräktar, eller som Synliggör.

Vem är mest fri; Elon Musk eller DJ da Candy?

Vem har störst andlig frihet; Major Tom, eller Pippi Långstrump?

Snusmumriken eller Donald Trump?

Walt Disney eller Donald Duck?

Mickey Mouse eller Betty Boop?

Ett särskilt problem med Tlingit-dieten är att se till att tillräckligt med vitaminer och mineraler finns tillgängliga. Protein finns överallt. Jod från saltvattenliv är lätt att få, men viktiga kostkomponenter som kalcium, vitamin D, vitamin A och vitamin C saknas i kött och fisk.

För att säkerställa att sådana nödvändigheter finns tillgängliga äter Tlingit nästan alla delar av djuren som de skördat. Ben som används för soppfond ger urlakat kalcium, såväl som fiskkotor från kokt lax. Vitamin A erhålls från lever. C-vitamin finns i bär och växter, som vildselleri, vilda krabbaäpplen och ett brett sortiment av bär. Benmärg ger värdefullt järn och vitamin D. Tarmar och magar skördas för att ge vitamin E och B-komplexen.

En Outsider, en Insider, en Besider, en Asider, eller en Decider?

Upplevelsen av, även om det är en imaginär, Frihet är Ett Steg ut från den tidigare Verklighetsbilden, som är svår att Extrahera som Reträtt.

Major Tom i sin Alienerade Isolering i Plåtburkens inre kan aldrig komma ut och Hud mot Hud, uppleva Unversums Oändliga Evighet utan Skyddsdräkten på.

Just nu bekämpar människor Covid-passet, med Sankt Berhardspasset på behörigt avstånd, men om var Individ för sig får välja, en Fysisk Begränsning i förhållande till Kartan, eller en Andlig motsvarighet i Verkligheten?

Förespråkare av den antika astronauthypotesen hävdar ofta att människor antingen är ättlingar eller skapelser av utomjordisk intelligens (ETI) som landade på jorden för tusentals år sedan.

Vissa forntida astronautförespråkare tror att resenärer från yttre rymden, kallade ”astronauter” (eller ”rymdmän”) byggde många av strukturerna på jorden (som egyptiska pyramider och Moai-stenhuvudena på Påskön) eller hjälpte människor att bygga dem.

Detta kan utgöra ett bevis på att tron som kan försätta berg, egentligen inte är något annat än ett Egenmäktigt Självförskyllt Egocentriskt Självbedrägeri.

Olika termer används för att referera till påståenden om forntida astronauter, såsom forntida utomjordingar, forntida ufonauter, forntida rymdpiloter, paleocontact, astronaut- eller främmande gudar, eller paleo- eller Bibel-SETI (sök efter utomjordisk intelligens).

Digitaliseringen och Automatiseringen ger en Introvert-Extrovert Upplevelse av Frihet anpassad till Internaliserad, Infekterad samt Inverterad Cyberrymd.

Meta Verse fungerar som ett komplement, typ Handen i Handsken, för alla de som i Framtiden kommer befinna sig i kläm mellan Klimatförändringen, Corona-virus och ett Eventuellt Hypersurrealistiskt Världarnas krig.

Drömmen om Framtiden stannar innanför Tidskapselns inre Tröskelverk.

De som i Framtiden söker Komma ut ur Garderoben, kommer inte längre än till Dörrhantaget.

Extremer möts i Kontaktytan Ytterdörren, med Introverta Outsiders på Insidan och Extroverta Insiders alldeles bakom dörrens backspegel.

För Ytliga Levande Varelser är Djupet en Existentiell Utmaning. Friheten finns i Avståndet från Ytan till Djupet.

För Människor begränsade av Ytans Y-Axel, återstår Lösningen att finna den Breda Vägen bortom den Inskränkta Smalare Avgränsningen.

För den som lägger Livspusslet på Heltid finns det Verkliga Existensberättigandet i att finna sådana Informationsbitar så att en Holisistisk Potentiell Framtid träder fram i Andra Änden av Tunneln bortom Nära Döden-upplevelsen.

En antimateriaraket skulle ha en mycket högre energitäthet och specifik impuls än någon annan föreslagen raketklass. Om energiresurser och effektiva produktionsmetoder visar sig göra antimateria i de mängder som krävs och lagra det säkert, skulle det vara teoretiskt möjligt att nå hastigheter på flera tiotals procent av ljusets. På andra sidan om vakuum borde det logiskt finnas antimateriellt damm.

Huruvida antimateriaframdrivning skulle kunna leda till högre hastigheter (>90 % av ljusets) vid vilka relativistisk tidsutvidgning skulle bli mer märkbar, och därmed få tiden att gå långsammare för resenärerna som uppfattas av en utomstående observatör, är tveksamt på grund av stor mängd antimateria som skulle behövas.

Om man spekulerar i att produktion och lagring av antimateria skulle kunna bli genomförbar, måste ytterligare två frågor övervägas. För det första, vid förintelsen av antimateria, går mycket av energin förlorad som högenergisk gammastrålning, och särskilt också som neutriner, så att endast cirka 40 % av mc2 faktiskt skulle vara tillgänglig om antimaterian helt enkelt fick förintas till strålning termiskt . Trots det skulle den tillgängliga energin för framdrivning vara avsevärt högre än ~1% av mc2-utbytet av kärnfusion, den näst bästa rivalkandidaten.

För det andra verkar värmeöverföringen från avgaserna till fordonet sannolikt överföra enormt slöseri med energi till fartyget (t.ex. för 0,1 g fartygsacceleration, närmar sig 0,3 biljoner watt per ton fartygsmassa), med tanke på den stora del av energin som går till att penetrera gammastrålar.

Även om man antar att skärmning tillhandahölls för att skydda nyttolasten (och passagerarna på ett bemannat fordon), skulle en del av energin oundvikligen värma fordonet, och kan därmed vara en begränsande faktor om användbara accelerationer ska uppnås.

Mer nyligen föreslog Friedwardt Winterberg att en materia-antimateria GeV gammastrålelaserfotonraket är möjlig genom en relativistisk proton-antiprotonnypaurladdning, där rekylen från laserstrålen överförs av Mössbauer-effekten till rymdfarkosten.

För Nutidsmänniskan i Samtidens Nuläge ökar den intill Besatthetens Passionerade Paradiska Messianska Kulturbegränsande Regressiva, i betydelsen Regredierande Degenererande, Konsekvensen av Verklighetsfrämmande Verklighetsflykt utanför var och ens i Djupaste Mening, Kompetensområde.

Hur kan en Djuplodande Specialiserad Expert uppleva ett Vidomfattande Område?

I Tlingit-kulturen läggs stor tonvikt på familj och släktskap, och på en rik tradition av talande. Rikedom och ekonomisk makt är viktiga indikatorer på rang, men också generositet och korrekt beteende, alla tecken på god härstamning och band till aristokratin.

Konst och andlighet är inkorporerad i nästan alla områden av Tlingit-kulturen, med till och med vardagliga föremål som skedar och förvaringslådor dekorerade och genomsyrade av andlig kraft och historiska övertygelser från Tlingit.

Tlingit-samhället är uppdelat i två grupper, Korpen och Örnen.

Dessa är i sin tur indelade i många klaner, som är indelade i släktlinjer eller husgrupper. De har ett matrilineärt släktskapssystem, med härkomst och arv som går genom moderns linje.

Dessa grupper har heraldiska vapen, som visas på totempålar, kanoter, festrätter, husstolpar, vävningar, smycken och andra konstformer. Tlingitsna går ner på.oow(s) eller filtar som representerade förtroende. Det är bara en Tlingit som kan ärva filten men de kan också överlåta den till någon de litar på, som blir ansvarig för att ta hand om den, men inte rättmätigt äger den.

Här kan både Euklides och Descartes komma till Praktiskt Tillämpbar Instrumentell Hedonistisk-Utilitaristisk Egennytta.

En filt är ett bra exempel på tvådimensionell kontaktyta, mellan det som är Ovan och det som är Under.

Euklides håller sig i kontaktytan där emellan.

Descartes inför den Tredje Dimensionens Visionära Grepp.

Det sägs att en Endimensionell Människa upplever Tvådimensionaliteten som en Tredimensionell Människa upplever Fyrdimensionaliteten.

Den Endimensionella Människan kan uppleva Tvådimensionalitetens Utbredning som ett Trauma, typ inte helt olikt Psykodynamisk Agorafobi.

Utforskande höghastighetsuppdrag till Alpha Centauri, som planerats av initiativet Breakthrough Starshot, förväntas kunna genomföras inom 2000-talet. Det är alternativt möjligt att planera för obemannade långsamt kryssande uppdrag som tar årtusenden att komma fram.

Dessa sonder skulle inte vara till mänsklig nytta i den meningen att man inte kan förutse om det skulle finnas någon runt om på jorden som är intresserad av då sända vetenskapliga data.

Ett exempel skulle vara Genesis-uppdraget som syftar till att föra encelliga liv, i en anda av riktad panspermia, till beboeliga men annars karga planeter. Uppdrag utan besättning som inte är för mänsklig nytta skulle därför vara genomförbara. För biotisk etik, och deras utvidgning till rymden som panbiotisk etik, är det ett mänskligt syfte att säkra och sprida liv och att använda rymden för att maximera livet.

Den Tredimensionella Människan kan mycket väl föreställa sig Fyrdimensionalitetens Tesserakt, men behöver ändå utföra ett Kirkegaardskt språng för att Inträda i rollen som en Nyss Utstigen ur Kaosgarderoben, Dansande Stjärna.

Friheten har sitt realisationspris. För den som inte ser upp kan I masskulturen priset dala exponentiellt. Ingenting är gratis. Syns något ut att Verka bättre än det Är, så Är det också det.

Tlingit delar upp den levande varelsen i flera komponenter:

k̲aa daa — kropp, fysisk varelse, personens utsida (jfr aas daayí ”trädets bark eller utanför”)
k̲aa daadleeyí — kroppens kött (< daa + dleey ”kött, kött”)
k̲aa ch’áatwu — hud
k̲aa s’aaghí — ben
x̲’aséikw — livskraft, andetag (< disaa ”att andas”)
k̲aa toowú — sinne, tankar och känslor
k̲aa yahaayí — själ, skugga
k̲aa yakghwahéiyagu — spöke, revenant
s’igheekháawu — spöke på en kyrkogård

En Fri Medborgare nedsövd med Zoma och förlagd i Koma, är endast till Kroppen, men inte till den Fria Andliga Själens Mentala situation, Frisinnat Frimodig Frigående Frihetstörstande Frihetsbegränsad.

Fria Önskar mer Frihet, men Önskar inte Betala det Friheten kostar i Realtidens Råvarupris.

I Valet mellan Frihet och Tröst, är den Tredje Vägen tills Vidare helt Utesluten.

Säkert förstår nu Britney Spears Trogna Fans hur hennes Texter kunde Analyseras till Faderskomplexets Negativa Skuggsida.

Flappers under den Glada Jazzåldern åsidosatte Patriarkatets Hierarkiskt Pyramidformade Behovstrappa upp till Högst upp i Näringskedjan, i Synnerhet då Himmelriket verkade Avlägsnare än på Ljusårs Avstånd.

I Tzar Bombas Högexplosiva Kärnhus kan Mystikern insatt i Big Bangs Origo, uppleva Mötet mellan Kaos och Kosmos från Mikrokosmos till Makrokosmos.

Medelvägen är i sig en Extrem Venuspassage mellan Anaïs Nin och Colette.

I Spegellandet kan Outsiders och Insiders ana den Andres Ångestväckande Frånvaro.

Till och med Simone de Beauvoire besökte Le Sfinx. Kan inte det uppfattas som ett evidensbaserat bevis på att Nyfikenheten går före Moralen?

Först när Besöket är slut, kan det Enskilda Originalet inta en Negativ Ståndpunkt och därmed Söka Styra andra helt Objektifierade Robotars potentiella utvecklingsstadier.

Det Naturliga Urvalet har fastnat i Narcissus kvicksand.

Den Bästa Sanningen är en Arsenikvit Lögn.

Etablissemanget känner inga gränser, förrän Banken avslår Varje Möjlighet till Oresonlig Försoning första Måndagen i månaden efter klockan 15:00.

Den som just kommit ut från Boxen upptäcker den Nya Personligt Privata Gråzonen i Skymningens Norrsken.

Ingentingvetandet är Kortaste Vägen till Verklighetsberättelsens Paradigmskifte.

Var August Strindberg Swedenborgian?

Var Anne Besant Feminist?

Ingick intresset för Gnosticism i Konstruktivismens Teosofiska Bauhaus-bygge, någonstans i gränslandet mellan Goethe och Buchenwald.

Var Wittgenstein överens med Heidegger om Intet-upplevelsen?

Fungerar Hegel än i Vår Samtidshistoria som Etablissemangets Råttfångaren från Hameln?

Fanns Stadsmusikanerna från Bremen med i Orwells skiss över Djurfarmen?

Tystnadskulturen överlever i en kristallisering av ett Klaustrofobiskt Sprektrum.

Varje beskrivet Utopia genomgår omedelbart Metamorfosen till Oändligt Osynliggjord Idiotanstalt, där Medborgarna bevakar Varanda genom Dolda Kameror i Kända Nästen.

Utopia är ett Mål som aldrig får Realiseras på Allvar.

Idealstaten är avstängd på grund av Energislöseri.

I Världssamfundet Konspirationsteoretikernas Globaliserade By genomgås en Grundläggande Restaurering till Världsomfattande Lebensraum för Etablissemangets Bortbytta Räknenissar.

Agnosticism är inte någon slags avlagd nyversion av Nihilism.

Hur att rekonstruera en Hållbar Utopi ända fram tills att Status Quo-läget genomgått stadierna av Roms Uppgång och Fall?

Extrapyramidala Biverkningar i Parasympatiska Solsystemet.

Subliminala Överenskommelser i Mullvadarnas underjordiska Katakomber i närmast tänkbara Anslutning till Terminalstationen Agarrtha.

Ett sådant Transcentalt Gränsöverskridande sker i Överenskommen Transparent Ingenmansland mellan Atlantis och Agarrtha.

Transaktionen antas genomföras i Checkpoint Charlie, via Venuspassagen förbi Mellangården Marianergraven-Göbekli Tepe, ungefär i Intervallen Stella Polaris/Alfa Canis Majoris Sirius Osiris i Serious Moonlight.

Vad göra?

Som alltid gäller att varken vara För eller Mot, men Tvärtom.

Följ det Intressanta, så länge som det fortfarande är Intresseväckande.

Att samla informationsbitar är ett Uppdrag för Paragrafryttare och Kalenderbitare.

Att jaga pusselläggare kräver mer av Hypotetisk Gemene Man, än Toyen under Residents Nôtre Dame som Black Virgin.

Shambhala var regeringens säte i det underjordiska nätverket. Medan Shambhala finns på en inre kontinent, så har den mindre satellitkolonier i jordens mantel, gömda inuti jordens berg. Folket flyttade under jorden på grund av krig och förödelse.

Dessa krig skulle ha pågått mellan Atlantis och Lemuria, där kärnvapen användes, som eventuellt jämnade dessa städer med marken. Saharaöknen, Gobiöknen och den australiska ökenstäppen, samt Amerikas södra ökenområden är bevis på detta krig. De underjordiska städerna skapades som ett flyktingläger för både människor och historiska dokumentationer.

Kalachakra-tantran profeterar att när världen förfaller till krig och girighet, och allt är förlorat, kommer den 25:e Kalki-kungen Maitreya att dyka upp från Shambhala med en enorm armé för att besegra mörka krafter och inleda en världsomspännande guldålder . Denna sista strid profeteras för år 2424 eller 2425 (i det 3304:e året efter Buddhas död). Därefter skulle buddhismen överleva ytterligare 1 800 år.

Isaac Newton bevisade detta genom matematiska formler – gravitationen är noll överallt i ett klotformat ihåligt objekt. Det skulle dock uppstå en liten gravitation på grund av att jorden inte är i perfekt klotformad symmetri. Månens och jordens rotation skulle även få till en gravitation, men även vid ekvatorn är denna bara 1/300-del av den gravitationen man har på jordens yta.

Ett par franska astronomer, Pierre Bouguer och Charles Marie de La Condamine, var de första som försökte experimentet, och utförde sina mätningar på den 6 268 meter höga vulkanen Chimborazo i ”Real Audiencia of Quito” i Perus vice kungadöme år 1738 (I det som nu är provinsen Chimborazo i republiken Ecuador).

Deras expedition hade lämnat Frankrike för Sydamerika 1735 för att försöka mäta meridianbågens längd på en latitudsgrad nära ekvatorn, men de utnyttjade möjligheten att försöka avböjningsexperimentet. I december 1738, under mycket svåra terräng- och klimatförhållanden, genomförde de ett par mätningar på höjder av 4 680 och 4 340 m.

Bouguer skrev i en tidning från 1749 att de hade kunnat upptäcka en avböjning på 8 sekunders båge, men han tonade ner betydelsen av deras resultat, vilket antydde att experimentet skulle genomföras bättre under lättare förhållanden i Frankrike eller England. Han tillade att experimentet åtminstone hade bevisat att jorden inte kunde vara ett ihåligt skal, som vissa tänkare på den tiden, inklusive Edmond Halley, hade föreslagit.