I vilken Improviserad Ordning Gemene Man ens kan Föreställa sig, kommer Oförväntade utgifter ramla ner som Mannagrynsgröt från Ovan Klar Himmel Blixt

Det lilla Konungariket har fullt upp Ouppklarade Obesvarade Svåra Mediefrågor.

Så länge den Hetlevrade Frånvarande Fadersgestalten så Önskar kan Allmänheten, Medborgare, Undersåtar, med Gemene Man i Åtanke beskåda den Slutgiltiga Apokalypsen i Smart Phonens senaste EntropiskaUpplösningstillstånd.

En Slump som ser ut som en Välplanerat Uttänkt Händelse utanför Vardagens Små Förtretligheter, ger till Känna hur Media i Bästa Traditioner förankrade i Värsta Tänkbara Iscensatta Scenario, förlägger Händelseutvecklingen i Sådana Otidsenliga Centralperspektiv i Vilka Handlingsförlamade Apatiska Aromatiska Objektifierade Avbildade i pixlar, Flyktingströmmar, Undflyende Tidens Vingslag inordnas i Leden fram till Inlärd Hjälplöshet med Defaitistisk Olönsamhet, passiviserande Undfallenhet.

En tidigare inte Tidigarelagd icke tagen för Given Tur är också att Supermakterna ständigt investerar Gigantiska belopp i egna Försvarssystem utanför Riksgränsen närmast Arktiska Isbjörnars Existensberättigade Fiskevatten.

Medan Vetenskapen har fullt upp med Klimatförändringens målsättning att före 2030 endast, om möjligt, uppnå en och en halv grad, kan andra mer Kroppsligt inriktade specialister Förutspå nya Oväntade spektakulära Attacker från Corona Covid-19:s Vilseledande Avkommor som Delta, Omicron och så vidare.

Nästa års Riksdagsval har mycket lite Påverkan på Världshändelser utanför Förväntanshorisontens Bekvämlighetszon.

Därför Tvingas Skattebetalande Medborgare, Undersåtar och andra Åskådare låta sig Nöjas med den Underhållning som Infotainment för tillfället, men förstås med högre, bortsett från Reklaminslag, Abonnemangsavgifter, för Stunden har att Erbjuda genom Betraktarens Egna Oförställda Ögonvrår.

Kanske Önskvärt Avbrott i Favoriterna av Reprissändningar från Minnenas Television. Men hys inte minsta Tvivel om att den Statsfinansierade, via Hårt Inarbetade Skattemedel finansierade SVT ändå kommer att Återanvända Hållfast Online-material också efter att Bäst Före-datumet har gått Ut ur Fish Eye Bildens Ramverk.

Risken som är Evidensbaserat Statistiskt belagd inom Felmarginalen är att hela Riksdagen tills vidare får Förläggas inom Karantänens Högsta Murar, typ Röda Döden av Edgar Allan Poe. Vid gränsposteringarna står att läsa skylten:

”Krigsutbrottet avbrutet på grund av Ohälsosamma Virusangrepp. Immunförsvaret inkallat till Underbordet-samtal eldunderstödda i Nattmanglingarnas Stenvändarnas Byktvätt.”

Försvarsmakten tillhandahåller till Allmänhetens kännedom en Repressiv Representant, typ Dominatrix, med Dagsfärsk Lösviktsammunition levererad av Alienerade Ungdomar i Isolerat Utanförskap.

Rättshaverister i Incel-miljöer söker Ansvarsbefriade Förslutna nätverk med målande Beskrivningar av Högst Oväntade Cyberattacker från Andra sidan om Baltiska havet.

Andra Seriöst ställda Problemformuleringsprivilegier anges i tidsutrymmet som Spontant Uppstått som ett Fontänsprut mellan Misstroendevotum och KU-anmälningar

Mellan Skål och Vägg behandlas högst Angelägnare och Avgörande Målsättningar som deltagande i OS i Kina om mindre än tre veckor.

Unga Volontära Goth Lolitor i Nära Förbindelser med Ensamstående Enastående Incels till Frivillig Beredskap inför Avancerat Utförande av Ömsesidigt Samtycke i Tystnadskulturberikande Nakenyoga genom Omedveten Frånvaro med Fokus förlagt på Frigörande Andning under Moln från numera Osynliggjorda Kamrater som helt Oförklarligt i Omklädningsrummets Drömvåta Ångfukt, gått upp i Rök.

Borta vid Händelsehorisontens Ingenmansland kan också siktas de numera Förpassade till skymundanläge på grund av mer Akuta lägen, Kriminella Nätverk med hårda För Arbetets Besatta Utförande, Belastningsskador typ Heta Hälsporrar samt Kristaller som under Zonterapi försätts i Oskadliggörande Stabsläge.

Utförliga Forskningsstudier angående Maligna Cancerceller utförs numera i Direkt Samarbete med DuPont-Brödernas Detektivbyrå Persona non Grata, UPA.

Andra Avancerade Forskningsteam spekulerar om ifall att Cannabis, Magic Mushrooms och LSD verkligen fungerar mot Återkommande Depressioner, Kontinuerlig Uppgivenhet, PTSD och andra Problemställningar, typ Maktkorrumperat Virusangrepp med Hårkorset inställt på Riksdagsäpplet, vars levnadsvillkor Ännu inte kan utlösas genom Kortsiktiga Behandlingar med Placebo som Verksam Substans.

Helt hämtat ur Tomma Luften finns Oklara, Oförklarlagda bevis på att Allt utan Minsta Undantaget Företag, egentligen härstammar från samma Källhänvisningar, i Gårdstomtens Skunkverkstad.

Gårdstomtens Skunkverkstad antas Kontrolleras från Högst upp i Näringskedjans Kommandobryggans Panoramafönster i Penthouse’s Skybar en Remixad Republikansk Replik där den ena delen består av Luftskeppet Hindenburg och den andra delen av Prototypen till Titanic 1 samt, förlagda i framtida Dockor, två Syskonfartyg förlagda i framtida Dockor. Inget som helst tyder på att de Tre Systrarna råkat ut för samma Konstruktionsfel, typ Måndagsexemplar.

Luftskeppet och Fartyget, vilka både Föreföll Förlagda i helt till synes olika Föredömliga Förlopp, ingick ändå till Syvende och Sist i Samma Andas Modernitetens Avkomma, tillhandahållna bakom Kulisserna, Spekulativa Uppenbarelser, Uppspelandes inför Vidöppen Ridå med Enda Tillgänglighet för Passerande Flanörer i Översta Gallerierna.

Senaste Rapport anger Ovederhäftigt Belagt att det Bevingade Teamet Elon Musks Lojala Hejdukar senast befann sig i en Osäkerställd Angivelse i Intervallen inom ett Ljusårs Distanserande Tidsrymd, ett Högexplosivt Luftslott i vilket Kantiner i Trängen, med detaljerad inspiration hämtad från Kejsare Napoleon I:s ungdomsår.

Den sista etappen från Luftslottet till Mars upplevdes som ett Babels Tornbygge, betydligt mer Avancerat Karaktärsdanande Styrkeprov än Visionären ens Föreställt sig inom sina Vildaste av Fantasilösa Gränssättningar. Ändå höll Lojalisterna starkt fast vid sin Enväldige Fadersgestalt in att Sista Man som Övergivit Fartyget dragit sin Sista Suck.

Än så länge har Astronomer Emeritus i Bardiskens skumma belysning Vidmakthållit hittills Obekräftade Uppgifter från Utesluten Tredje Man om huruvida Virila Rymdfarare tillhandahållit Handarbeten från Fritidsledande Skönandar.

Elon Musk, i Spåren efter Trumpne Trump, eftersöker Energikällan till Storbragder utförda av, i kronologisk ordning, Julius Caesar, Karl XII samt Napoleon Bonaparte, härstammande från den numera av Maffian i Paris Red Light District, Le Sfinx, Glädjekvarter alldeles i närheten av rue de Clichy, levnadserfarna Korsika.

Napoleon blev retad för sin dialekt och bakgrund. I skolan undervisades eleverna i ämnen som fransk litteratur, latinska klassiker, tyska, historia, geografi, religion, matematik, sång och dans. Senare tillkom även undervisning i fortifikations- och kartritning.

Varje morgon inleddes med morgonmässa och eleverna var tvungna att delta i högmässan två gånger i veckan, bikta sig en gång i månaden och ta nattvarden varannan månad. Mässorna brukade vara avklarade inom fem minuter. Detta berodde på att lärarna påstod att den hedniske Julius Caesar brann i helvetet. Caesar var Napoleons största idol.

Den franske kungens skolinspektör skrev 1783 om Napoleon: ”Han är dålig i teckning och en usel dansör. Han blir en utmärkt sjöofficer.”

Men Verklighetsberättelsens Sista Ord var ännu inte Sagt.

Att Vårdpersonalen går på Skurknäna in i Väggen, Belagda med välfungerande fysisk Munkavle och i Psykologisk Försvarsställning, ingår Autistiska Introverta Visselblåsare i den Gula Karantänens Alienerade Isolerade Utanförskap.

Äldreboende med endast Avlägsna Minnen kvar i Lätt bagageutrymme, sitter i Dårarnas Paradis, i Avdelningen Dödens Väntrum inför av Oförklarliga Orsaker, senarelagda fram tills att annat anges, Hospitaliserat Hospice, med det smått ironiska namnet ”Ättestupan” tidigare Ärligt Arbetande Skattebetalare nu används som Försökskaniner i analysen av det otillräckliga Sambandet mellan Malignt Melanom och Corona, har hamnat i Osäkert Otryggt läge som Tills Vidare laggs på Hyllan, på Is eller i Malpåse i väntan på Bättre Tider.

Erfarna Sjuksköterskor lyser med sin frånvaro, men antas Befinna sig i nära Anslutning till Ljusöppningen närmast Tunnelns ännu så länge inte Färdigställda Ändalykt.

Poliser, typ Rekryter in Spe, har övergivit Andra Spelhalvan för det Ideella Ändamålet att Ge Ungdom på Glid i Ortens Pizzeria ett Högst Tillfälligt Sporadiskt Lebensraum i väntan på Förklarat Existensberättigande på Annan Ort utanför Ingenmansland.

Libertarianer som Elon Musk söker lösa Världssvälten genom en Enkel Icke Ombokningsbar Biljett till Mars.

Många välansedda, lika lätt anpassningsbara som karriäristiska Libertiner skulle förstås hellre förpassa de redan Nödställda ut på sådan Legendarisk Kryssning mellan Kometer och Meteorer.

Elon Musk Framhärdar Envist att Elitens Herrskap med det Goda ryktet om Privat och Personlig Idealistisk Integritet, kommer att kommunicera sådana i förhand formulerade angivelser angående det Täta Teamets högsta Anspråk på Extravaganta Utlevelser i Kraftmätningar av Utanför Kroppen Utsträckta Ansträngningar mot Okänd Mål på Otillgänglig planet.

Föresvävande upplevelser av Orgiastiska Ögonblickshändelser i Impulsdrivna Urladdningar av Hänförelse i inför Singularitetens Insug in till Svarta hålets Intakta Hinna och Omedelbart Hörsamma Återkommande Repetitiva Ekon i det Plötsligt återuppstådda Evenemanget, från Kaos till Kosmos, Big Gang Bang.

Den Heliga Sankta Elisabeth Holmes, som än så länge gått i sin Faders Fotspår, förutspås Komma ut i Frihetens Friska Luft inom sex månader, med Avskrivning för tiden i Häktet, som än så länge inte Infriats. Sannolikt är att Heliga Sankta Elisabeth Holmes kommer att Överklaga också Försättas på Frigående Fot i Gyldene Bojor, för att därmed erhålla ett Tillräckligt Ansenligt Skadestånd för att återställa Theranos på Fötter.

Alla utan undantag av Risktagande Libertarianska Libertiner kommer helt Ansvarsbefriade Tilldela Henne en sådan Ansenlig Motsvarande i Shiba Bitcoins Check in Blanco för att än en gång försätta Börsvärlden i Rullande Gungning.