En Utmärkt sinnebild hur Demokrati fungerar, eller bör fungera, ute i Vardagsverklighetens Pragmatiserade Livsföring: