Varför har den Associativa Steganografiska Ordkonstens Verklighetsberättelsen, föga Betydelse?

På grund av att det gamla språket var besudlat och förstört av smutsiga händer, legitimerade Ball Det Nya genom att skapa ett helt nytt språk.

Meningen ligger dock i dess meningslöshet, vilket återspeglar huvudprincipen bakom dadaismen.

Vi går djupare och djupare och djupare och djupare, tills vi når den punkt där det inte finns något svar. Vid den tidpunkten tenderar vi att ge upp hoppet om ett svar, eller om vad som helst, för den delen. Denna hopplöshet är kärnan i galen visdom. Det är hopplöst, helt hopplöst.

Iscensatta Inre Föreställningar:

Siddha (sanskrit: सिद्ध siddha; ”perfekt”). Det betyder ”en som är fullbordad.” Det syftar på den fulländade mästare som har uppnått en hög grad av fysisk såväl som andlig perfektion, eller upplysning.

En galen person kan inte vara en siddha, och en siddha kan per definition inte vara galen – åtminstone inte i den medicinska betydelsen av galenskap.

Likheterna mellan gudomlig galenskap och den folkliga erfarenheten av psykoser är alltför tydliga och vanliga, för att kunna betraktas som tillfälligheter.

Stilyagi bar skor med tjocka sulor, färgglada strumpor och överdrivna kläder i imitation av filmskådespelare och jazzmusiker.

Idioten utforskar följderna av att placera en helig dåre i en sekulär värld dominerad av fåfänga och begär.

Idioterna kallas så för att deras visdom tränger in på ett djup, otillgängligt för de enbart intelligenta eller akademiskt kunniga.

Den helige Simeon från 600-talet simulerade vansinne med skicklighet. Simeon hittade en död hund, band ett snöre om likets ben och släpade det genom staden. Invånarna blev upprörda. För Simeon representerade den döda hunden en form av andligt bagage som människor bär på i sina liv.

Ibland är det enda som hjälper dig att förstå berättelsen du skriver; att, med The Jokers ord; införa lite anarki:

Adoxastoi (utan åsikter)

Alineis (obenägen att tänka antingen den här, eller det där)

Akradantoi (orubbliga i vår vägran att välja)

Begreppet ren erfarenhet (junsui kuiken) som kärnan i alla religioner.

Detta skikt består av uppfattningen av verkets rena form, den mest grundläggande förståelsen, utan all extra kunskap.

En karta över en rörelse och en skattkammare av idéer; en ovärderlig resurs som omfattar ett anmärkningsvärt spektrum av teoretiker, organisationer och tematiska frågor.

Vid ungefär 6000 f.Kr. började jägare-samlare som bodde i höglandet och låglandet i Mesoamerika att utveckla jordbruksmetoder med tidig odling av squash och chili.

Nästa skikt går ett steg längre och tillför ekvationen kulturell och ikonografisk kunskap.

De mesoamerikanska skrifter som har dechiffrerats är logostaviga och kombinerar användningen av logogram med en stavelse.

Över den nivån som tar hänsyn till personlig, teknisk och kulturell historia. Konsten som en produkt av en historisk miljö. I huvudsak är detta sista skikt en syntes; vad betyder det hela?

Coyote var en symbol för skarpsinnighet, världslig visdom, pragmatism, manlig skönhet och ungdomlighet. En av hans älskarinnor var Temazcalteci. En annan var Xochiquetzal, gudinnan av kärlek, skönhet, kvinnlig sexualitet, prostitutution, blommor och unga mödrar.

The Realist var den första tidskriften som publicerade konspirationsteorier. Den innehåller en tidslinje, en ordlista och biografiska skisser. En skärningspunkt av uttryck hämtade från automatisk kollage, assemblage och digitalt samplade remixar.

Den indiske andliga läraren Meher Baba har beskrivit hur gudsberusade själar upplever sig som desperat förälskade i Gud – eller förtärs av sin kärlek till Gud.

Edward Nigma blir i ung ålder fascinerad av pussel. Efter att en lärare tillkännager att en tävling kommer att hållas om vem som snabbast kan lösa ett pussel, siktar Nigma på att vinna denna.

Dåren indikerar att du är i början av en ny andlig resa som kommer att leda till stora saker. Andra kanske inte förstår resan, men du måste göra det som är rätt för dig.

Namnen på veckodagarna förutsätter ett förhållande mellan dessa dagar, planeterna och gudarna.

På natten bryter han sig in i skolan och övar på pusslet tills han kan lösa det på under en minut. Dagen därpå vinner han tävlingen och får som pris en bok med gåtor.

Massan läste The Realist som Sannolik Verklighetsberättelse, typ ”Fat Boy in Big Bang”.

Edward, som behärskade alla slags pussel, blev så småningom en upptågsmakare. Med sina bisarra gåtor och pussel lurade han människor på allt vad de ägde och hade.

Den stadiga tillströmningen av flyktingar från Tibet och från Vietnam, Laos och Kambodja ledde fram till 1960-talets underground-rörelser.

De befann sig i ett tillstånd av psykisk störning, vilket tvingade dem till att förlora kontakten med världen, samt avskaffa normala mänskliga vanor och seder.

Under titeln The Psychedelic Experience, publicerade Leary en bearbetning av den Tibetanska dödsboken.

Ingenting som händer en människa är dåligt eller bra. Åsikter är bara drömmar …

Via Associativ Steganografi Väljs ett antal Informationsbitar ut som Tillsammans endast kan Närläsas i Verklighetsberättelsens Ord för Ord. För att förhindra att Bokstavstroende skulle komma över Meddelandet, finns Klartexten som Underförstått Outtalad Mellan Raderna.

Överflödet Redigeras och Reduceras till Jungfruns Intakta Ärbarhet, skriven av en Occidental Trubadur endast en dagsmarsch utanför Languedoc.

”Medan de stod vid dörren, ropade jungfrun:
”Fråga nu din undergång – Gud! Gud är nära!””

Ur den Underförstådda Klartextens Komplexitet uppstår via Dissociationer, Kreativt Nyskapande.

Tristan Tzaras bidrag har skapat en koppling från kubism och futurism till Beat. Han var gift med den svenska konstnären och poeten Greta Knutson.

Tzaras användning av slumpen i att skriva, blev cut-up-tekniken, senare antagen av Brion Gysin och Burroughs.

En cut-up film av Kafkas novell ”En svältkonstnär”.

Han tappade 24,5 kg (54 lb)‍—‌25 procent av sin ursprungliga kroppsvikt‍—‌och hans kroppsmassaindex sjönk från 29,0 till 21,6. Hans utseende och kroppsmassaindex efter sin fasta skulle inte i sig ha varnat för riskerna med att återställa näring och vikt.

Människan är ett intet, en viljelös varelse. Hennes uppgift är att inse detta, förstå sin situation samt lära av sina felsteg.

Goffman beskriver sådana teaterföreställningar som sker i möten, ansikte mot ansikte, mellan människor.

Men det finns också en backstage – ett dolt, privat område där människor kan vara sig själva och släppa sina samhällsroller och identiteter. En värld av hustlers, drogmissbrukare och småtjuvar.

Karaktärernas rörelser i dessa berättelser skildrar psykologiska processer, och berättelsen blir en fungerande ritning av dessa processer.

För att förstå hur det är, behöver vi bara söka i Databanken för bioetiska och medicinska skrifter. Från befruktningsögonblicket är vi i närvaro av en ny, oberoende, individualiserad varelse som utvecklas kontinuerligt.

Wittgenstein och Hitler föddes med bara sex dagars mellanrum. Eftersom Wittgenstein och Adolf Hitler ett tag gick i samma Realschule, är det överväldigande troligt att pojkarna träffade varandra och att Hitler skulle ha föraktat den stammande, brådmogna, förmögna och artistokratiska uppkomlingen Wittgenstein.

Medan Hitler var tvungen att göra om sin matematikexamen, flyttades Wittgenstein upp till en högre årskurs. Därmed befann sig Wittgenstein två stadier högre upp än Hitler.

Några dagar före invasionen av Polen gav Hitler personligen Mischling-status till syskonen Wittgenstein. 1939 fanns det 2 100 ansökningar om detta, och Hitler beviljade endast 12.

Ett bevis på att i Guds Nåd kan upplevas som en paradoxal självmotsägelse.

På 1700-talet prydde vissa ägare av engelska lanthus sina trädgårdar med ett eremitage, ibland en gotisk ruin, men ibland en romantisk hydda som en eremit rekryterades att vistas i. Detta kan inkludera enkla kläder, sova på golvet och äta en minimal mängd mat.

1936 till 1937 bodde Wittgenstein igen i Norge där han arbetade med de filosofiska undersökningarna.

1937 började Schwitters på ett andra Merzbau, men övergav det 1940 när nazisterna invaderade Norge. Detta Merzbau förstördes sedan i en brand 1951.

Hans hytte på den norska ön Hjertøya, nära Molde, betraktas också som en Merzbau.

Under Chapmans vistelse i Norge avslöjade han för Dagmar att han var en brittisk agent.

Lyckligtvis var Dagmar kopplad till det norska motståndet.

Om spelaren som har Dåren tagit hem alla tidigare stick, så i det sista sticket blir Dåren högsta trumf. När detta inträffar är Dåren inte längre en trumf, utan en ursäkt som måste reserveras för det sista tricket.

Annons