En Utvidgning av Turing-testet:

AI-robot Skribenten Alfa skriver en roman Kineser äter Levande Aphjärnor. AI-romanen behandlar ämnet Drogbekämpning medels Hårdare Tag samt Fängelsestraff.

AI-robot Läsaren Delta läser romanen. Delta tycker att Kineser äter Levande Aphjärnor, är bra och kommer att Rekommendera den till andra AI-robotar som är Medlemmar i samma Cybernetiska Bokcirklar.

AI-robot Kritikern Omega värderar Kineser äter Levande Aphjärnor, utifrån tidigare redan fastställda Referenser, Värderingar och egna Preferenser, typ Kanon för Allmänbildade Generalister. Omega tycker att romanen är: ”Men strunt är strunt och snus är snus, om ock i gyllne dosor, och rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor. Det finns ett Svart Piller mot Allt.”

Beroendet är ett inlärt tillstånd det vill säga det är också möjligt att lära om, att lära sig att leva utan droger.

Före år 2030 kommer alla infödda, inklusive invandrade, svenskättlingar tala engelska.

Den viktigaste ingrediensen i honungen är torkade blad från en växt som heter dunderklocka, ibland kallade dunderpulver. En tio gånger starkare version av dunderhonung, som Farmor dock bara lagat ett par gånger, kallas ”peppardunder”. Receptet kallas så eftersom den är en modifierad version av ett annat recept vilken gör dunderhonungen verkningslös. Om man tar två skedar peppar med receptet förlorar dunderhonungen all kraft. Tar man 20 så blir honungen 10 gånger starkare.

1995 tillkännagav Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s interregionala forskningsinstitut för brottslighet och rättvisa (UNICRI) i ett pressmeddelande publiceringen av resultaten av den största globala studien om kokainanvändning som någonsin genomförts.

En amerikansk representant i World Health Assembly förbjöd publiceringen av studien, eftersom den verkade argumentera för den positiva användningen av kokain.

Det finns ingen absolut känsla av kontinuitet i berättelserna, även om vissa intrig- och presentationselement förblir mestadels konstanta, inklusive målmedvetna motsägelser i Popeyes förmågor. Han har visat Sherlock Holmes-liknande undersökande skicklighet, vetenskaplig uppfinningsrikedom och framgångsrika diplomatiska argument.

I USA på 1960-talet började betydande användning av hemligt tillverkat metamfetamin, varav det mesta tillverkades av motorcykelgäng.

En anmärkningsvärd del av 1960-talets mod-subkultur i Storbritannien var amfetaminanvändning för rekreation, som användes för att under hela natten dansa på klubbar som Manchesters Twisted Wheel.

Tidningsrapporter beskrev hur dansare som kommer från klubbar kl. 05.00 med utvidgade pupiller.

Mods använde drogen för stimulans och vakenhet, som de såg som annorlunda än berusningen orsakad av alkohol och andra droger.

Dr Andrew Wilson hävdar att för en betydande minoritet ”symboliserade amfetamin den smarta, coola imagen”. Wilson hävdar att betydelsen av amfetamin för modkulturen liknade den för LSD och cannabis inom den efterföljande hippiemotkulturen.

Serien följer äventyren i en by med galler när de motsätter sig den romerska ockupationen år 50 f.Kr. Det gör de med hjälp av en trolldryck, bryggd av deras druid Mirakulix (Panoramix i den franska versionen), som tillfälligt ger mottagaren övermänsklig styrka.

Dick Hebdige hävdar att mods använde amfetamin för att förlänga sin fritid till de tidiga morgontimmarna och som ett sätt att överbrygga klyftan mellan deras fientliga och skrämmande vardagliga arbetsliv och den ”inre världen” att dansa och klä ut sig.

Tystnad är viktigt för att dessa företag ska lyckas – men Tystnadskulturen kan också användas som en Potemkinkuliss, särskilt när till och med anställda och investerare inte förstår eller inte får tillgång till själva tekniken.

Orsaken till Opiumkriget (eller första Kinakriget) låg i en handelstvist mellan den brittiska och den kinesiska Qingdynastin. I början av 1800-talet var handeln med kinesiska varor som te, siden och porslin extremt lukrativ för brittiska köpmän. Problemet var att kineserna inte skulle köpa brittiska produkter i gengäld. De skulle bara sälja sina varor i utbyte mot silver, och som ett resultat lämnade stora mängder silver Storbritannien.

Jugband Blues, A Saucerful of Secrets, Äpplen och apelsiner, Scream Thy Last Scream, Vegetable Man, Remember a Day och Set the Controls for the Heart of the Sun.

Eddie konsumerar sedan Gennadys blod för att få i sig NZT-48 i blodet. Detta ger Eddie drogens mentala förmågor igen, och han kan döda de återstående hantlangarna. Han träffar sedan mannen i trenchcoaten och antar att Atwood anställde mannen för att hitta mer NZT-48.

Under 1970-talet ersattes marijuanaimporten av den mycket mer lukrativa kokainimporten; När mer kokain smugglades in i USA sjönk priset, vilket gjorde att det kunde bli ”blue collar” och bli tillgängligt för en bredare marknad.

Heliga Sankta Elizabeth Holmes föddes den 3 februari 1984 i Washington, D.C.

Hennes far, Christian Rasmus Holmes IV, var vice vd på Enron, ett energibolag som senare gick i konkurs efter en bokföringsbedrägeriskandal. Hennes mor, Noel Anne (född Daoust), arbetade som anställd i kongresskommittén.

Christian innehade senare ledande befattningar i statliga myndigheter som USAID, EPA och USTDA. Christian Holmes är av dansk och ungersk härkomst.

Den kinesiske kejsaren utfärdade påbud som gjorde opium olagligt 1729, 1799, 1814 och 1831, men importen växte i takt med att smugglare och samverkande administratörer sökte vinster.

I januari 1933 publicerade Siegel en novell i sin tidning med titeln ”The Reign of the Superman”. Karaktären är en hemlös man vid namn Bill Dunn som luras av en ond vetenskapsman att konsumera en experimentell drog. Läkemedlet ger Dunn krafter i tankeläsning, tankekontroll och klärvoajans. Han använder dessa krafter illvilligt för vinst och underhållning, men sedan tar drogen över och lämnar honom kvar som en maktlös lösdrivare igen. Shuster tillhandahöll illustrationer som visar Dunn som en skallig man.

Heliga Sankta Elisabeth gick på St. John’s School i Houston. Under gymnasiet var hon intresserad av datorprogrammering och säger att hon startade sitt första företag med att sälja C++-kompilatorer till kinesiska universitet. Hennes föräldrar hade ordnat Mandarin kinesisk hemundervisning, och halvvägs genom gymnasiet började Holmes gå på Stanford Universitys sommar Mandarin-program.

2015 uppskattade Drug Policy Alliance, som förespråkar ett slut på kriget mot droger, att USA spenderar 51 miljarder dollar årligen på dessa initiativ, och 2021, efter 50 år av Kriget mot Droger, har andra uppskattat att USA har spenderat sammanlagt tusen miljarder dollar.

Redan 1919 syntetiserade Akira Ogata metamfetamin via reduktion av efedrin med röd fosfor och jod. Senare utvecklade kemisterna Hauschild och Dobke från det tyska läkemedelsföretaget Temmler en enklare metod för att omvandla efedrin till metamfetamin.

Den nördige tonåringen Peter Parker blir biten av en genetisk muterad spindel och utvecklar krafter som gör honom till superhjälten Spider-Man. I början använder Peter krafterna för egen vinning men efter att ha låtit bli att stoppa en rånare som sedan mördar hans farbror Ben, börjar han istället hjälpa andra.

Pervitin användes ofta av de tyska och finska militärerna. Det ryktas att Adolf Hitler har börjat använda amfetamin ibland efter 1937, och att han blivit beroende av det i slutet av 1942; även om detta ifrågasätts av historiker som hävdar att han led av Ohälsa.

Heliga Sankta Elisabeth var briljant på att sälja den drömmen och utövade en mycket Silicon Valley-praxis: ”Låtsas tills Du Lyckas”.

Att med Egen Hand Egenmäktigt Förfara samt Erfara Ett Ytterst Antal Begränsade Informationsbitar till en Holistiskt Integrerad Verksam Substans beror helt och hållet på Limmet i Kontaktytornas Plasticitet.

Problemet i Silicon Valley är att gränsen mellan bedrägeri och att bara medverka i fejkkulturen, är hårfin.

I slutet av 1700-talet utökade British East India Company odlingen av opium i sina indiska Bengaliska territorier, och sålde det till privata handlare som transporterade det till Kina och vidarebefordrade det till kinesiska smugglare. År 1787 skickade företaget 4 000 kistor med opium (vardera 77 kg) per år.

Systemet är baserat på förtroende, men det är i grunden i strid med en kultur att ”fejka det” och skapar den perfekta miljön för skandaler av Thernanos-typ, där påståenden som inte är sanna lämnas obestridda.

Hans trupp attackeras dock på väg till tornet och bomben detoneras. Al hittas senare oskadd i mitten av ett gigantiskt handavtryck i marken. Fem år senare har Al blivit kapten i Världsarmén och fungerar som en superhjälte med kodnamnet ”Atomen”, samtidigt som han besitter atomenergikrafterna hos från bomben samt storleksförändrande krafter.

På 1960- och 1970-talen bearbetade Paolozzi konstnärligt människor-maskin-bilder från populärvetenskapliga böcker av den tyske doktorn och författaren Fritz Kahn (1888–1968), såsom i hans screentryck ”Wittgenstein in New York” (1965)

1968 ledde detta till en politisk skandal i Amerika som fick Nixon-administrationen att hårdare begränsa droganvändningen inom militären som en del av kriget mot drogerna, vilket krävde att alla återvändande soldater klarade ett kliniskt urintest i Operation Golden Flow.

Sutcliffe delade lägenhet med Murray på 9 Percy Street, Liverpool, innan han vräktes och flyttade till Hillary Mansions på 3 Gambier Terrace, hemmet för en annan konststudent, Margaret Chapman, som tävlade med Sutcliffe om att bli den bästa målaren i klassen.

Efter slutet av hennes första år arbetade Holmes i ett laboratorium vid Genome Institute of Singapore och utförde tester för allvarligt akut respiratoriskt syndrom coronavirus (SARS-CoV-1) genom insamling av blodprover med kanyler.

År 1839 betalade opiumförsäljningen till Kina, hela tehandeln.

Hennes problem var bara att hon inte kunde få det att fungera. Hennes advokater hävdade att Holmes var en affärskvinna som misslyckades, men att hon inte var en bedragare.

Rättsläkaren hävdar att hon är det, och borgmästaren upprepar Glindas råd att sprida nyheten. När soldaterna marscherar utsänder en trumpetare en fanfar som mycket liknar fanfaren i början av ”March of the Toys” från Babes in Toyland.

Effekterna av Dendrobex har inte studerats i större omfattning, vilket gör det svårt för dem som letar efter ett nytt pre-workout-tillskott att lära sig om Craze. FDA har dock inte förbjudit Craze och en grupptalan mot Driven Sports lades nyligen ned, vilket tyder på att Craze är säkrare än andra pre-workout-tillskott.

Andra medlemmar av NSC var för Norths plan; med stort stöd godkände Poindexter det utan att meddela president Reagan, och det trädde i laga kraft. Till en början vägrade iranierna att köpa vapnen till det skyhöga pris som infördes av North och Ghorbanifar. De gav vika så småningom och i februari 1986 skickades 1 000 TOW-missiler till landet.

Beroendet är ett inlärt tillstånd det vill säga det är också möjligt att lära om, att lära sig att leva utan droger.

Individen förlorar kontrollen, beroendet tar över och dominerar individen och hans livsföring.

Mellan 1948 och 1975 testade U.S. Army Chemical Corps också kemiska medel, inklusive cannabinoider som anses vara ”icke-dödliga inkapaciterande medel”, för frivilliga soldater i Edgewood Arsenal mänskliga experiment.

Hon projicerade en orubblig tilltro till att tekniken skulle förändra världen. Erfarenheten säger att tekniken kommer att komma, men med rätt koncept – och att rätt personer så småningom kommer att lyckas med att Förverkliga hennes Visioner.

Sekvensen börjar med att Glinda uppmuntrar de rädda Munchkins att ”Come Out, Come Out, Wherever You Are” och träffa Dorothy, som ”föll från en stjärna, vid namn Kansas, så att ett mirakel inträffade”.

”Jag planerade att behålla henne i ungefär en vecka och sedan dumpa henne… en typ av gag som tilltalade en mycket bred publik.”

Pipan kan också vara mycket mångsidig. Den har bland annat fungerat som skärbrännare, jetmotor, propeller, periskop, musikinstrument och en visselpipa med vilken han tillverkar sitt varumärke. Han äter också spenat genom sin pipa, ibland suger han i sig hela burken tillsammans med innehållet. Sedan 1970-talet är Popeye sällan avbildad när han använder sin pipa för att röka tobak.

Tidigare antogs opium som en relativt ofarlig medicin, men den nya praxisen att röka opium för rekreation ökade efterfrågan enormt och ledde ofta till missbruk.

En av de tidigaste användningarna av amfetamin och metamfetamin var under andra världskriget, när de användes av Axis och allierade styrkor.

Tillgång till tid
Tillgång till pengar
Tillgång till drogen

Enron utses till det ”mest beundrade” företaget av tidskriften Fortune för sjätte året i rad.

Inspirationen för Popeye var Frank Fiegel, smeknamnet av lokalbefolkningen som ”Rocky”. En naturlig deformation av hans ansikte var att han hade ena ögat större än det andra, det var så han fick även smeknamnet ”Pop-Eye”.

När Sutcliffes pappa återvände hem på ledighet bjöd han in sin son och klasskamrat Murray (även Sutcliffes huskamrat och bästa vän), på ”riktig god sprit”, stoppade 10 pund i Sutcliffes ficka innan han försvann i ytterligare ett halvår.

En person i bilen sa: ”Ska vi hämta Syd?” och en annan sa: ”Låt oss inte bry oss.” En riktig handling av galet geni.

Sutcliffe och hans lägenhetskamrater målade rummen gula och svarta, vilket deras hyresvärdinna inte uppskattade. Vid ett annat tillfälle brände hyresgästerna, som behövde hålla värmen, upp lägenhetens möbler.

Ursprungligen fick Popeye tur av att gnugga huvudet på Whiffle Hen; 1932 fick han istället styrka av att äta spenat.

Dendrobium, som de flesta magiska örter från Kina, kommer med ett antal biverkningar. WebMD publicerade nyligen en artikel om användningen av Dendrobium samt dess potentiella biverkningar i kroppen.

Enligt Wright, som bodde med Barrett vid den tiden, berättade han för Barrett att han skulle ut och köpa cigaretter. Han skulle återvända timmar senare för att hitta Barrett i samma position, med en cigarett helt nedbränd mellan fingrarna. När han kom ur katatonin var han omedveten om att hur lång tid som hade förflutit. Barrett frågade: ”Har du cigaretterna?”.

Den ena är kärlekstriangeln mellan Popeye, Olive och Bluto, och Blutos oändliga intriger att göra anspråk på Olive på Popeyes bekostnad.

Vissa amerikaner gick in i handeln genom att smuggla opium från Turkiet till Kina, inklusive Warren Delano Jr., farfar till 1900-talets president Franklin D. Roosevelt, och Francis Blackwell Forbes; i amerikansk historieskrivning kallas detta ibland för den gamla Kinahandeln. År 1833 ökade opiumtrafiken till 30 000 kistor.

Ostindiska kompaniet skickade opium till sina lager i frihandelsregionen Kanton (Guangzhou) och sålde det till kinesiska smugglare.

I’m Popeye the Sailor Man
I’m Popeye the Sailor Man
I’m strong to the ”finich”
‘cause I eats me spinach
I’m Popeye the Sailor Man

Dagen för McFarlanes avgång föreslog Oliver North, en militär medhjälpare till USA:s nationella säkerhetsråd (NSC), en ny plan för att sälja vapen till Iran, som inkluderade två stora justeringar: istället för att sälja vapen genom Israel var försäljningen att vara direkt vid en markering; och en del av intäkterna skulle gå till Contras, nicaraguanska paramilitära förband som utkämpade gerillakrig mot sandinistregeringen och som skulle ta makten efter ett val fullt av oegentligheter.

North… som gjorde det bästa av situationen, och ofta avgjorde viktiga frågor på egen hand, gjorde besynnerliga affärer med iranierna, och agerar i presidentens namn i frågor som låg långt utanför hans kompetens. North föreslog ett påslag på 15 miljoner dollar, medan den kontrakterade vapenmäklaren Ghorbanifar lade till ett eget påslag på 41 %.

Tears for Fears-låten ”I Believe” från1985 Songs from the Big Chair skrevs av bandmedlemmen Roland Orzabal för Wyatt, och är tillägnad honom. Som en ytterligare hyllning till Wyatt, på B-sidan av singeln, framför Orzabal en coverversion av ”Sea Song”.

”Sea Song” täcktes också av Rachel Unthank and the Winterset och The Guardians David Peschek sa: ”Det är den bästa versionen av den jag någonsin hört”.

Robert Wyatt säger ”Jag älskar idén. Den gör mig glad bara jag tänker på det.”

”Wyatting”
Verbet ”Wyatting” dök upp i vissa bloggar och musiktidningar för att beskriva bruket att spela ovanliga låtar, särskilt låtar från Wyatts album Dondestan, på pub-jukeboxar för att irritera de andra pubbesökarna. Wyatt citerades 2006 i The Guardian: ”Jag tycker det är riktigt roligt” och ”Jag är väldigt hedrad över idén att bli ett verb.”

På frågan om han någonsin skulle prova själv, sa han: ” Jag tycker inte riktigt om att förvirra folk, men även när jag försöker vara normal blir jag förvirrad ändå.”

Det räcker i princip med att vissa ämnen tillförs kroppen i tillräcklig mängd under tillräckligt lång tid. Tiden är olika för olika substanser, från några veckor eller till och med kortare vid kontinuerligt missbruk av heroin till 5–10 års vid intensivt missbrukande av alkohol i medelåldern.

Kulturellt anser många att Popeye är en föregångare till superhjältarna som så småningom skulle dominera amerikanska serietidningar.

Popeyes kulturella inverkan har varit sådan att läkarkåren ibland hänvisar till bicepsutbuktningen som är symptomatisk för en senruptur som ”Popeye-muskeln.” Notera dock att under normala (opåverkade av spenat) förhållanden har Popeye uttalade muskler i underarmen, inte i biceps.

1973 skapade Cary Bates Captain Strong, en start från Popeye, för DC Comics, som ett sätt att få två kulturella ikoner – Stålmannen och (en proxy för) Popeye – att mötas.

Tyvärr är Web-sidan om Dendrobium ganska ofullständig eftersom ”det inte finns tillräckligt med information för att veta om Dendrobium är säkert eller vilka biverkningar det kan medföra.”

Dendrobium kan också ”potentiellt öka risken för anfall hos vissa människor.”
Driven Sports har skapat en proprietär formel som härrör från dendrobiumextrakt som heter Dendrobex.

1988 Walt Disney/Touchstone Pictures-filmen Who Framed Roger Rabbit innehöll många klassiska seriefigurer, och frånvaron av Popeye noterades av vissa kritiker. Popeye (tillsammans med Bluto och Olive Oyl) hade faktiskt cameo-roller inplanerad i filmen.

Popeye 1961 lägger fram detta förslag genom sin skildring av strid. Roy har i sin målning föreslagit sig själv som sjömansmannen Popeye och besegrat rivalen Bluto eller hans personliga konkurrenter, dvs. den abstrakta expressionisten, genom att piska honom.

Värt att lägga på minnet är att POP från början till slut är en Helamerikansk produkt.

Inverkan som det hade på mig var att det hade funnits en moral bakom målningen, att Popeye är relativt bräcklig, bekämpar Bluto som är moraliskt fattig men och också drivs av sin känsla av nytta.

Trots skillnaden mellan att den senare är mer auktoritativ, konfronterar Popeye, som är en spenatfanatiker, medvetet och vinner över Bluto.

Popeye skulle därför ses som en symbol för USA under Vietnamkriget, och det faktum att Popeye tas i bruk för att beteckna amerikansk popkonst.

Popeye
mirror-polished stainless steel with transparent color coating
78 x 51 3/4 x 28 1/2 inches
198.1 x 131.4 x 72.4 cm

Jeff Koons föddes i York, Pennsylvania 1955. Han studerade vid Maryland Institute College of Art i Baltimore och School of the Art Institute of Chicago. Han fick en BFA från Maryland Institute College of Art 1976.

Koons bor och arbetar i New York City.

Koons är allmänt känd för sina ikoniska skulpturer Rabbit och Balloon Dog samt den monumentala blomskulpturen Puppy (1992).

Koons har varit styrelseledamot i The International Center for Missing & Exploited Children (ICMEC) sedan 2002, och var med och grundade Koons Family International Law and Policy Institute tillsammans med ICMEC; i syfte att bekämpa globala frågor om bortförande och exploatering av barn och för att skydda världens barn.

1 § Den som olovligen

  1. överlåter narkotika,
  2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
  3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
  4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,
  5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
  6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

Både försäljningen av vapen till Iran och finansieringen av Contras försökte kringgå inte bara uttalad administrationspolicy utan även Bolandstillägget.

Administrationstjänstemän hävdade att oavsett om kongressen begränsat medel för Contras, eller någon affär, så kunde presidenten (eller i det här fallet administrationen) fortsätta genom att söka alternativa finansieringssätt såsom privata enheter och utländska regeringar. Finansiering från ett främmande land, Brunei, misslyckades när Norths sekreterare, Fawn Hall, överförde numren på Norths schweiziska bankkontonummer. En schweizisk affärsman, plötsligt 10 miljoner dollar rikare, varnade myndigheterna om misstaget. Pengarna återlämnades så småningom till sultanen av Brunei, med ränta.

Knark är det vanligast förekommande slangordet för narkotika och är så pass vanligt att ordet till stora delar ersatt ordet narkotika.

Författaren Birgitta Stenberg hävdar att hon och Paul Andersson myntade ordet i betydelsen narkotika (tidigare kunde ordet betyda ”sup” eller ”knarrljud”) under sin tid i Paris 1950. De lär ursprungligen ha använt ordet som ett täcknamn. Ibland använder pressen (nästan enbart tidningar) uttrycket dödsknark då man på ett förenklat sätt vill beskriva narkotikans farlighet eller informera om nya droger eller droger av dålig kvalité som orsakat dödsfall.

Tjack (från romani via månsing (förbrytarspråket) med betydelsen handelsvara, något man kan stjäla eller sälja; jämför med att tjacka något eller att göra ett intjack) var tidigare ett vanligt slangord för narkotika bland missbrukarna. Innebörden av ordet tjack har kommit att förändras med tiden, och ordet tjack är nu liktydigt med amfetamin. Tjack är även populärt i sammansättningar för att beskriva olika egenskaper hos narkotika. Tjack kan också betyda Brud, typ Flukta Fuktet.

Uppåttjack används för det mesta synonymt med olika centralstimulantia, främst amfetamin men även kokain, kat, efedrin et cetera.

Nedåttjack berör olika smärtstillande, ångestdämpande och sömntabletter som opiater, bensodiazepiner, barbiturater samt en del andra sedativa (som antipsykosmedicin eller neuroleptika).

Fultjack syftar på amfetamin eller dylik stimulant/nätdrog av låg kvalitet antingen beroende på utspädning eller på att tillverkningen av amfetaminet inte utförts korrekt.

Skilling svarar genom att kalla McLean ”oetisk” och anklagar Fortune för att ha publicerat sin rapportering för att motverka ett positivt inlägg om Enron i BusinessWeek. Tre Enron-chefer träffar McLean och hennes Fortune-redaktör för att förklara företagets ekonomi.

Men allmänhetens uppfattning om Enron förändras dramatiskt på grund av dess roll i Kaliforniens energikris: Enron-handlare utnyttjade den skakiga grunden för statens nyligen avreglerade energimarknad genom att stänga kraftverk och exportera kraft från staten för att skapa konstgjorda brister som skulle öka kostnaderna för el till Enrons fördel; Enron skulle tjäna 2 miljarder dollar på krisen.

Albert Hofmann, född i Schweiz, gick med i den farmaceutiska-kemiska avdelningen av Sandoz Laboratories, belägen i Basel, som en medarbetare med professor Arthur Stoll, grundare och chef för den farmaceutiska avdelningen. Medan han forskade på lysergsyraderivat, syntetiserade Hofmann LSD först den 16 november 1938. Huvudavsikten med syntesen var att få ett andnings- och cirkulationsstimulerande medel (ett analeptikum). 16 april 1943, bestämde Hofmann sig för att ta en andra titt på den. Medan han återsyntetiserade LSD, absorberade han av misstag en liten mängd av drogen och upptäckte dess kraftfulla effekter.

Han beskrev vad han kände som:

… påverkas av en anmärkningsvärd rastlöshet, i kombination med en lätt yrsel. Hemma lade jag mig ner och sjönk ner i ett inte obehagligt rusliknande tillstånd, kännetecknat av en extremt stimulerad fantasi. I ett drömlikt tillstånd, med slutna ögon (jag fann att dagsljuset var obehagligt bländande), uppfattade jag en oavbruten ström av fantastiska bilder, extraordinära former med intensivt, kalejdoskopiskt färgspel. Efter ungefär två timmar försvann detta tillstånd.

I ett försök att få sina frontsoldater och stridspiloter att kämpa längre, hårdare och med mindre oro för individuell säkerhet, beordrade den tyska armén dem att ta piller innehållande metamfetamin och en i första hand kokainbaserat stimulantia.

Efter att Pervitin, ett metamfetaminläkemedel som nyligen utvecklats av det Berlin-baserade läkemedelsföretaget Temmler, kom in på den civila marknaden 1938, blev det snabbt en storsäljare bland den tyska befolkningen.

Läkemedlet uppmärksammades av Otto Friedrich Ranke, en militärläkare och chef för Institutet för allmän och försvarsfysiologi vid Berlins akademi för militärmedicin.

Effekterna av amfetamin liknar effekterna av adrenalin som produceras av kroppen, vilket utlöser ett ökat tillstånd av vakenhet. Hos de flesta ökar substansen självförtroendet, koncentrationen och viljan att ta risker samtidigt som det minskar känsligheten för smärta, hunger och sömnbehov.

I september 1939 testade Ranke drogen på 90 universitetsstudenter och kom fram till att Pervitin kunde hjälpa Wehrmacht att vinna kriget.

Kokain, vars effekter väsentligt överlappar amfetamin men har större eufori, tillsattes senare till formulan för att öka dess styrka genom de multiplikativa effekterna av narkotikainteraktion och för att förstärka dess användning på individer.

Preston förstör av misstag en daglig flaska med Prozium och kan inte byta ut den innan han går på nästa raid. Korta episoder av känslor som väcker minnen, och gör honom mer medveten om sin omgivning. Han hoppar avsiktligt över ytterligare doser av Prozium och gömmer dem bakom spegeln i sitt badrum. Partridge ersätts med en ambitiös, karriärmedveten Brandt, som uttrycker beundran för Prestons ”kompromisslösa” arbete som präst. Brandt blir misstänksam mot Prestons tvekan.

Preston börjar känna ånger över att ha dödat Partridge, utvecklar en känslomässig relation med O’Brien och söker försoning. Han avslöjar ledtrådar som leder till att träffa Jurgen, ledare för Tunnelbanan.

Jurgen planerar att störa Prozium-produktionen för att utlösa ett folkuppror och övertygar Preston om att fadern måste mördas. Vice-jurist DuPont träffar Preston för att avslöja att det finns en förrädare i de övre leden av prästerna.

O’Brien avrättas. Jurgen avråder från att blanda sig i att tro att det kan sabotera planer för revolutionen. Han får ett känslomässigt sammanbrott och arresteras av Brandt, som för honom inför DuPont.

Preston lurar DuPont till att tro att Brandt är förrädaren. Efter Brandts arrestering får Preston veta att hans hem kommer att genomsökas av en ren formalitet. Han rusar hem för att förstöra de gömda flaskorna bara för att upptäcka att hans son, som slutade ta Prozium efter att hans mamma dött, redan har gjort det.

”Är det verkligen värt priset?”

Han hyllar Partridges sista ord och svarar: ”Jag betalar det gärna” Preston ser med tillfredsställelse uppifrån när Tunnelbanan förstör Proziums tillverkningsanläggningar, vilket signalerar inledningen till revolutionen.

Filmen spelar upp bandinspelade konversationer mellan Enron-handlare som verkade njuta av deras utnyttjande av krisen och citerar sedan Milgram-experimentet som ett sätt att förklara deras beteende. Den utforskar också de starka politiska kopplingarna Ken Lay och Enron hade, särskilt till administrationerna av den 41:e presidenten George HW Bush och hans son, Texas guvernör och senare 43:e president George W. Bush, och antyder att Enrons agerande under energikrisen i Kalifornien kunde ha varit tänkt som ett sätt att sabotera Kaliforniens guvernör Gray Davis, som spekulerades att utgöra en stark potentiell utmanare till Bush i presidentvalet 2004.

Krisen skulle faktiskt indirekt leda till att Davis återkallades 2003, vilket avslutade hans politiska karriär. Skilling, som då hade efterträtt Lay som Enrons VD, skyller på Kaliforniens energilagar för krisen och förnekar att Enron agerar olämpligt, och sa i ett ökänt avsnitt av Frontline från 2001: ”Vi är de goda, vi är på änglarnas sida .”

Medan Bush-administrationen vägrade att ingripa, vilket filmen antyder kunde ha varit ett resultat av Enrons inflytande, avslutar den oppositionskontrollerade senaten krisen genom att införa priskontroller. Bushs kopplingar till Ken Lay granskas av pressen, vilket intensifieras efter Enrons kollaps.

Project MKUltra (eller MK-Ultra) var kodnamnet på ett olagligt mänskligt experimentprogram designat och genomfört av U.S. Central Intelligence Agency (CIA).

Experimenten var avsedda att utveckla metoder och identifiera droger, som t ex LSD, som skulle kunna användas i förhör för att försvaga individer och tvinga fram bekännelser genom hjärntvätt och psykologisk tortyr.

MKUltra använde många metoder för att manipulera sina försökspersoners mentala tillstånd och hjärnfunktioner, såsom hemlig administrering av höga doser av psykoaktiva droger (särskilt LSD) och andra kemikalier, elektrochocker, hypnos, sensorisk deprivation, isolering och, förutom andra former av tortyr, verbala och sexuella övergrepp.

MKUltra föregicks av två drogrelaterade experiment, Project Bluebird och Project Artichoke.

Det började 1953, reducerades i omfattning 1964 och 1967 och stoppades 1973. Det organiserades genom CIA:s Office of Scientific Intelligence och koordinerades med United States Army Biological Warfare Laboratories. Programmet ägnade sig åt illegala aktiviteter, inklusive användningen av amerikanska och kanadensiska medborgare som omedvetna testpersoner.

MKUltras räckvidd var bred, med aktiviteter utfördes under sken av forskning vid mer än 80 institutioner, inklusive högskolor och universitet, sjukhus, fängelser och läkemedelsföretag. CIA opererade med hjälp av frontorganisationer, även om några topptjänstemän vid dessa institutioner var medvetna om CIA:s inblandning.

Förunderligt kan inte vara att Trumps QAnon-anhängare söker Erövra Makten i USA och Världen. Vem återstod att, som ett sista halmstrå, gripa tag i.

Amfetamin syntetiserades första gången 1887 i Tyskland av den rumänska kemisten Lazăr Edeleanu, som döpte drogen till fenylisopropylamin.

Detta hopkok var en av en serie av föreningar relaterade till växtderivatet efedrin, som hade isolerats från den kinesiska efedraväxten samma år av Nagai Nagayoshi. Kort efter den första syntesen av amfetamin, syntetiserade Nagai metamfetamin från efedrin 1893.

1919 syntetiserades metamfetaminhydroklorid, även känd som kristallmet, av farmakologen Akira Ogata genom reduktion av efedrin med röd fosfor och jod. De sympatomimetiska egenskaperna hos amfetamin var okända fram till 1927, då pionjärpsykofarmakologen Gordon Alles på egen hand omsyntetiserade det och testade det på sig själv medan han letade efter en artificiell ersättning för efedrin.

1934 framställde Smith, Kline & French det första amfetaminläkemedlet. De började sälja en inhalator för avsvällande medel, innehållande den flyktiga amfetaminfria basen under handelsnamnet Benzedrine.

Ett av de första försöken att använda amfetamin i en vetenskaplig studie, utfördes 1935 av M. Nathanson, en läkare i Los Angeles. Han studerade de subjektiva effekterna av amfetamin hos 55 sjukhusarbetare som var och en fick 20 mg Benzedrine. De två vanligaste rapporterade läkemedelseffekterna var ”en känsla av välbefinnande och en känsla av upprymdhet” och ”minskad trötthet som reaktion på arbete”.

Danisco A/S är ett danskbaserat bioteknikföretag med en rad produkter för livsmedelsproduktion, foderproduktion för husdjur, kosttillskott och läkemedel. Företaget bildades 1989 och förvärvades av DuPont 2011 för 6,3 miljarder dollar. Företaget är specialiserat på att producera enzymer som används för att konservera livsmedel och göra biobränslen.

Danisco är en av de största tillverkarna av förtjockningsmedlet guargummi och gelningsmedlet carrageenan, som ger textur och stabilitet till mejeridesserter, smältostar och geléer. Företaget hävdar att dess ingredienser finns i mycket av världens glass.
Danisco utvecklar också många naturliga enzymer och antioxidanter som bevarar livsmedels hållbarhet över hela världen.

Kokain är den näst mest populära illegala fritidsdrogen i USA och USA är världens största konsument av kokain. Kokain använded ofta i medel- till överklasssamhällen och är känt som en ”rikmansdrog”. Det är också populär bland högskolestudenter, som en partydrog. En studie i hela USA har rapporterat att cirka 48 procent av personerna som tog examen från gymnasiet 1979, har använt kokain för rekreation någon gång under sin livstid. Jämfört med cirka 20 procent av eleverna som tog examen mellan åren 1980 och 1995.

Dess användare spänner över olika åldrar, raser och yrken. På 1970- och 1980-talen blev drogen särskilt populär i discokulturen eftersom kokainbruk var mycket vanligt och populärt på många diskotek som t ex Studio 54.


DuPont Pioneer grundades 1926 och är en stor amerikansk producent av hybridfrön för jordbruk.

Det Iowa-baserade företaget är en av de största producenterna av genetiskt modifierade organismer (GMO), specialiserat på genetiskt modifierade grödor med resistens mot insekter eller herbicider. DuPont förvärvade fröföretaget för 7,7 miljarder dollar 1999.

Pioneer producerar, marknadsför och säljer hybridfrömajs, sorghum, solros, bomull, sojabönor, alfalfa, raps, ris, vete och andra frön i mer än 90 länder.

Experimentet – en del av ett ”supersoldat”-program från andra världskriget som Ross hoppas kunna återskapa – misslyckas. Exponeringen för gammastrålning gör att Banner förvandlas till Hulken, närhelst hans hjärtfrekvens stiger över 200 slag per minut.

Under det sjätte mötet i B-kommittén hotade USA:s representant att:

”Om Världshälsoorganisationens verksamhet i samband med droger misslyckades med att förstärka beprövade metoder för narkotikakontroll, borde medel för de relevanta programmen inskränkas”. Detta ledde till beslutet att avbryta publiceringen av studien. 2010 återställdes en del av studien och publicerades, inklusive profiler av kokainanvändning i 20 länder, men de blev otillgängliga från och med 2015.

Corian
Skapat av DuPont-forskare 1967, Corian är varumärket för ett fast ytmaterial som marknadsförs av DuPont främst som en bänkskiva och består av akrylpolymer och aluminiumoxidtrihydrat.
Tillsammans med DuPonts liknande solida ytmaterial Zodiaq-kvarts, används Corian i bostads- och kommersiell designindustri, såväl som inom livsmedelsservice och hälsovård.
De hållbara produkterna har många användningsområden eftersom de kan designas och skäras efter beställning. Vanliga användningsområden för Corian inkluderar offentliga badrumsbås, kontorsväggar och köksbänkskivor.

En spirande vänskap växer mellan Swamp Thing och hans döda fiende Anton Arcanes systerdotter Abby Cable. Hennes man Matthew blir förbittrad över hennes ointresse för sex och missbrukade istället alkohol, vilket ytterligare driver henne mot Swamp Thing. Hon ber om hans hjälp när hennes autistiska elever på Elysium Lawns plågas av apkungen Kamara. Swamp Thing förintar Kamara med hjälp av Etrigan the Demon. Samma natt som Kamara attackerar, åker Matthew iväg för att hjälpa Abby. Hans alkoholmissbruk gör så att han kraschar med sin bil.

Tyvek
Tyvek är ett syntetiskt material utvecklat och marknadsfört av DuPont. Det starka materialet används i första hand som husinpackning som skyddar byggnader under byggnationen.
Materialet låter vattenånga passera samtidigt som det blockerar vätskor. DuPont varumärkesskyddade materialet 1965 och började sälja Tyvek 1967.
Tyvek används också i skyddande fraktkuvert och i en serie skyddskläder för industriarbetare som inkluderar laboratorierockar och overaller.

Kriget mot droger är en global kampanj, ledd av den amerikanska federala regeringen, av drogförbud, militärt bistånd och militär intervention, med syftet att minska den illegala droghandeln i USA.

Termen populariserades av media kort efter en presskonferens som hölls den 18 juni 1971 av president Richard Nixon. Dagen efter publiceringen av ett särskilt meddelande från president Nixon till kongressen om förebyggande och kontroll av drogmissbruk – förklarade han narkotika som ”Folkets Fiende nummer Ett”.

Kevlar
Kevlar, som utvecklades av DuPont 1965, användes först kommersiellt på 1970-talet som en ersättning för stål i racingdäck.
Dess applikationer inkluderar kroppsskydd, racersegel, trumskinn och fiberoptiska kablar. På grund av dess höga draghållfasthet i förhållande till vikt anses den vara fem gånger starkare än stål.
Kevlar används i en mängd olika konsumentprodukter, såsom däck, strumpor och skor, sportutrustning och mobiltelefonfodral. Kevlar är mest känt för sin användning i ballistiska och stickbeständiga kroppsrustningar för brottsbekämpning och militärer runt om i världen.

Efter andra världskriget försvann intresset för superhjältarna, vilket ledde till att många karaktärer, bl.a. Lagens Väktare: Superman, Batman, Aquaman, Flash, Green Lantern, Martian Manhunter och Wonder Woman. Green Arrow,

Atom och Hawkman lades till senare, under de kommande fyra åren.

Annons