Direktsamplat Online till Verklighetsberättelsen ute på Nätet:

Förunderligt kan inte vara att Trumps anhängare söker Erövra Makten i USA och Världen.

För den Uppmärksamme tydligt är att den Avbild som inte Arbetar i sitt Anletes Svätt, förvandlas till en Stenstod, typ Beläte.

Det hörde till själva skriftlärdomens vishet att en skriftlärd skulle kunna ett hantverk eller driva ett praktiskt arbete vid sidan av sitt lärarkall. I annat fall fanns risken att man skulle komma att ”göra skriftstudiet till en spade”, som man uttryckte det när man varnade för att göra ett levebröd av att vara skriftlärd:

Laglärdom som inte är förenad med något hantverk slutar i fåfänglighet och leder till synd

De var så noga med att precisera lagen in i minsta detalj att den hade blivit till en börda för folket, samtidigt som de själva förlorade känslan för lagens andliga budskap. Eftersom de själva var så oerhört nitiska när det gällde att hålla fast vid lagens minsta bokstav, frestades de lätt att förakta dem som inte följde eller kunde följa deras mödosamma lagar. Dessa människor betraktade de som ”syndare” och ”orena” som de tog absolut avstånd ifrån.

Ordet kan också ha en mer bildlig innebörd och syfta på sådant som kommer att ta över Guds plats i en människas liv, till exempel pengar, karriär, alkohol eller droger.

Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud. Han pekade också på deras fåfänglighet. De älskade att hyllas av folket och de njöt av att bli tilltalade med fina titlar.

Den direkta eller indirekta kopplingen av beteenden, discipliner och praxis till tron ​​för att uppnå frälsning och rätt ställning, att utföra vissa gärningar, i motsats till läran om rättfärdiggörelse genom tro.

Att inte engagera sig i sociala sedvänjor, såsom spel, dans, konsumtion av alkohol, åtnjutande av sekulär underhållning eller att bära oanständiga kläder.

Bearbetning och hantering av explosiva ämnen
Bearbetning av pulverformiga material med mycket specifika ytor (mjöl, damm) med låg antändningspunkt
Bearbetning av kompositer som kan ge upphov till explosivt damm, till exempel inom vissa processer av plasttillverkning
Skärande processer som genererar små partiklar som kan laddas elektrostatiskt och ge upphov till en explosiv dammatmosfär. Den elektrostatiska laddningen kan generera en gnista med hög spänning.

Jag höll i fidgetspinnern och luftkompressorn när det hände. Vi hade lekt med den ett tag och helt plötsligt exploderade plasten på fidgetspinnern. Nu är vi på akuten och väntar på att sys. Jag delar det här så att ingen annan får samma dumma idé som jag.

2012 kom boken Den onda badankan av Katarina Johansson som sammanfattade vilka farliga kemikalier det finns i våra barns leksaker. Bland annat visade det sig att badleksaker, till exempel badankor och uppblåsbara saker, som ofta är gjorda av PVC-plast, innehåller mjukgörande ämnen som har farliga egenskaper.

Pinsamt nog betyder bombernas gula hölje att de på avstånd är svåra att skilja från de nödmatpaket inslagna i gul plast som amerikanska flygplan har släppt under de senaste veckorna.

Det var det konkreta, det personliga inslaget, ”här och nu”. Att läsaren – givetvis antogs vara ärlig och passionerad – skulle behöva handla på just ett sådant sätt närhelst det rätta tillfället uppstod, förutsatt att han var seriöst engagerad i att fullfölja sin existens som mänsklig person. Det är verkligen en fråga om den absolut konkreta demonstrationen av den punkt då denna kamp när som helst blir människans plikt som människa…

Efter bildandet av Den Nya Modellen växte styrkan hos de Oberoende tillsammans med arméns förmögenheter eftersom Oberoende innehade många av de högre positionerna inom armén.

Åter igen tillbaka till Heliga Sankta Elisabeth Holmes Föredömligt Ypperliga Citat:

”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.”

Detta är just Nu det som Överensstämmer med Trumpanhängare som QAnon och Incels Brothers upplever som Pågående i Händelsehorisonten.

Det som Klimatförändringens Handfallna i Undfallande Passiva Motståndsrörelse Skulle kunna Göra, men inte med Närvarande Medvetenhet Utför inom Upplevelsens Komfortzon, är Frånvaron av Spontan Improviserad Instinktiv Impulsiv Korrugerningsresistans.

Trebuchet är främst gjorda av trä, vanligtvis förstärkta med metall, läder, rep och andra material. De är vanligtvis orörliga och måste monteras på plats, eventuellt med hjälp av lokalt virke med endast nyckeldelar som tas med armén till platsen för belägringen eller striden.

En slunga är fäst vid ena änden av strålen för att hålla projektilen. Projektilen kastas när strålen snabbt roteras genom att applicera kraft på den motsatta änden av strålen.

Sådana Livsnödvändiga Reflexer som Intakta Täcka Överlevnadsinstinkter, är Antagligen i Defaitismens Symboliserade Livshack, förlagda på Hyllan i Väntan på att Prokrastineringseffekten efter Det Kalla Krigets Kärnvapenkapprustning inklusive Rymdkapplöpning ut i Heideggers Intet, ska Uppsluka sig Själv, Bakifrån och Fram och Inifrån och ut, ungefär som en Väl Uttänjd Ouroboros.

Cirkelmagikern kör allt från stenformare till vädertrollkarlar, djuriska djur, healers och djurhanterare. De har tillgång till eld, is och blixtar och ses oftast som en snabb hit-and-run-fraktion.

Efter 68 har den Kreativa Progressivitetens Banérförare Lagt sig ner, Stilla som i en Cryonics sarkofag för att bevara liv genom att pausa döendeprocessen med hjälp av underfrysta temperaturer med avsikten att återställa god hälsa med medicinsk teknik i framtiden, i Punchverandans Ishink.

Under 54 år har denna tidigare Förr så Hetlevrade Barriärslagskämpen inte Lyckats ens, med Holmes egna Ordalydelse. Jag blott citerar den Andra delen av Citatet:

”Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.”

Jag kommer aldrig att glömma hans promenad; jag kommer aldrig att glömma hur han klev ur bilen … hans promenad var som High Noon … Han hade gjort det.

Han beklagade att vapnet inte hade varit tillgängligt i tid för att användas mot Nazityskland. Men han och många av projektpersonalen var mycket upprörda över bombningen av Nagasaki, eftersom de inte ansåg att den andra bomben var nödvändig ur militär synvinkel.

Han reste till Washington den 17 augusti för att för hand leverera ett brev där han uttryckte sin avsky och sin önskan att se kärnvapen förbjudna. Mötet gick dock dåligt. Han kände att han hade ”blod på mina händer”. Presidenten sa senare till sin undersekreterare:

”Jag vill inte se den där jäveln på det här kontoret någonsin igen.”

Ingen med Hedern i Behåll ute på Ärans Fält kan Egenmäktigt Förlägga Syndabockskulden på Tidigare Generationers Skuldbörda.

Som väktare av själarnas flod skyddar Cerberus de avlidnas själar från alla problem de kan möta på sin resa. Cerberus har dödat många äventyrare som har snubblat in i hennes lya.

Defaitismens ”Det Nytter Icke”-princip inte duger som Ursäktande Förlåt till Var och En av Gemene Mans Självuppfyllande Profetia Ursäkten om Inlärd Hjälplöshet från LGR – 69.

Att Dagens Normalkurva om Hur Kulturelitens Snobberi sedan uppnått De Högst upp i Näringskedjan Uppsatta Utsedda från ett Artifiellt Syntetiskt Urval, har inte ens Tillnärmelsevis Uppnått Första Graden av Metamorfos i Fjäril Vingad ovanför Himmelska Fridens Torg i Peking.

En Utmattad Gnista ute på Gulagarkipelagens Prärie Inleder ingen Oroad i Klimatångestens Pyjamasfodral i Extatisk Turbulens. Tvärtom.

De Tidigare så Överoptimistiska Världsförbättrarna har nu Förlagt Alla Tidigare Generationers, Förr, till Nästa Bocken Bruse. Nättrollen i The Dark Net göre sig Inget Besvär.

Tigern i Tanken har för länge sedan hamnat i Det Okontrollerbara Läget Okonfortabel Övervikt. Pusselbitsläggaren har tröttnat på Verbaliserade Träbitar, typ Klappträ och Orv, för att istället ägna tiden till Oförenliga Digitala Informationsbitar utan Väsentligt Innehåll.

I den urgamla bilden av Ouroboros ligger tanken på att sluka sig själv och förvandla sig till en cirkulationsprocess, Ouroboros är en dramatisk symbol för integration och assimilering av motsatsen, d.v.s. av skuggan. Han symboliserar Den, som utgår från motsättningarnas sammandrabbning, och han utgör därför hemligheten bakom prima materia som … otvivelaktigt härrör från människans omedvetna.

Trumpanhängarna har sannolikt inget annat att Hänge sig åt, men deras Agitativa Utåtagerande Sublima Formen av Latent Faderskomplex, tyder på att Någon inne i Garderoben fått mer Än Vad som kan Anses vara Passande för en Gemen Man i Sina Bästa av 40 år.

Intressant är att Trumpanhängarna går i Neoluddisternas Ekologiska Fotspår. Varför skulle inte en Grenklyka, typ Slagruta, inte fungera lika bra för en Klok Gubbe som för Babe Ruth? Ett Slagträ duger väl bättre än ett Klappträ?

Varför skulle inte Ett Solur fungera minst lika bra som en Rolex försedd med Solcell?

Allt som Samtliga Demokratiskt utvalda Representanter kan vara Rörande Överens om är att, dels Tiden, i Ur som i Skur, kommer Aldrig fram till Forums (finns det Hjärterum, så finns det Stjärterum), även för Barnkära i Volontärt Utanförskap, typ Outsiders Outdoors) Dörröppnare, typ Spionsällskapets Festivas Optimala Maximum, och, istället för att hänga upp sig vid Carpe Diem eller Memento Mori, typ Rigor Mortis i Tabula Rasas Horror vacui, kan Alla i Acklamation consensus Instämma i att i Dödens Isolerade Alienerade Väntrum Går Dagen Mot sitt slut, men Korven, den har Två och Betmasken beroende på Metkrokens Betydelsefulla Storlek, kan indelas så att Minst Fem Fula Fiskar, Typ Laxar i en Laxask, samt Två Glutenbefriade Källarfranska kan delas ut som Transsubstantiationens Skådebröd till Publiken högst uppe i Galleriernas Tredje Gradens Tatueringsateljé: ”Karl Gerhards Maskeradkostymförråd”, där även Phileas Foggs utslitna Bonjour finns tillgänglig för Diskret Sipp Semaforkontrollant, typ Signalerande Kommandosoldat med Utropet i Metaforens Megafon på Distans.

Denna Ordalydelse från Östan om Sol och Västan om Måne, bortom Gränsen från All Ära och Redlighet, kan vart Utmattningsdeprimerat Apatiskt Flyktingbarn under den Digitala Nomadskolans Klassresa, uppleva som om den Uttalats i Omedelbar Närhet av Verklighetsfrånvänd Narcissistisk Skenbar Retroaktiv Avbild.

Utifrån den Statistik och Sanningsenliga Uttalanden som finns Dokumenterade från Studenternas kårhusockupation då det Begav sig, finns inga som helst Mutliga eller Skrifliga Belägg på att Medborgarens Erinran äger Existensberättigande i Nuvarande Arbetsminne.

De som sålt Smöret har också, likt Elon Musks Apostlar inom Silicon Valleys Entropiska Framtidsvisioner, Sålt Kattskinnet innan Björnen blev Skjuten till Döds bakifrån med en Retorisk Flamskyddad Eldkastare alt. Eldspruta m/41:

Afthonios progymnasmata består av 14 övningar, som retorikeleven ska ta sig an i följande ordning:
Fabel (mythos)
Berättelse (diēgēma)
Kria (chreia)
Sentens (gnōmē)
Vederläggning (anaskeuē)
Bekräftelse (kataskeuē)
Allmänplats (koinos topos)
Lovtal (enkōmion)
Smädelse (psogos)
Jämförelse (synkrisis)
Karaktärisering (ēthopoeia)
Beskrivning (ekphrasis)
Tes (thesis)
Lagförslag (nomou eisphora)

Det finns alltid en Plan B:

Minenwerfer, Stokes-Brandt, SSG 120 8 (detta med Associativ Steganografisk Analogi till Grodman, Slamkryparen fick sitt namn från TV-frågesporten Kvitt eller dubbelt som sändes den 9 februari 1957 där uttrycket slamkrypare senare skulle tillhöra Allmänbildningens Vardagsuttryck. Deltagaren Ulf Hannerz bar under sändningen denna typ av skor som sedan kom att förknippas med slamkryparen.

Slamkrypare är ganska aktiva när de är uppe ur vattnet, där de födosöker och interagerar med varandra, exempelvis genom att försvara sina revir och uppvakta potentiella partners. Uppe på land kan den andas syre på två olika sätt. Antingen gör den det genom gälarna, som då fortfarande måste vara fuktiga. Som en reservlösning kan fisken utvinna atmosfäriskt syre ur luften. Gälhålornas väggar innehåller tätt med blodkärl, vilka tar upp syret direkt ur luften.

Uppe på land hoppar den fram på sin stadiga buk med hjälp av bröstfenorna och stjärten. De är mer aktiva på land än i vattnet och de kan göra kraftfulla hopp.

Demonstranter i Hongkong började använda skildringar av grodan Pepe som en symbol för frihet och motstånd mot utlämningsförslaget och polisbrutalitet under protesterna i Hongkong 2019–2020.

Nya bilder på grodan Pepe dök upp som visar Pepe med ett skadat öga efter att en ung kvinnlig förstahjälpare fick sitt öga urholkat av en projektil som avfyrades av polisen och sporrade till en ny protestkampanj kallad ”Ett öga för ett öga”.

En skylt med Pepe med ett skadat öga som hölls av en ung sjuksköterska med ena ögat täckt fick internationell mediauppmärksamhet.

Furie svarade i ett e-postmeddelande med en demonstrant och sa ”Detta är fantastiska nyheter! Pepe för folket!”. I Hongkongsammanhang uppfattas grodan Pepe inte som kopplad till högerextrema ideologier.

En liknande Fri Associationskedja kan konstrueras utifrån de Arbetsförhållanden som råder ute till Sjöss, uppe i Luften och ute i Rymden.

Farliga ämnen benämns på fackspråk för CBRNE och står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen.

Att ersätta små propellerplan med jetmaskiner gör att bullervolymen totalt sett kommer att upplevas som en fördubbling.

Venus är mycket lik Tellus i storlek och uppbyggnad och kallas ofta för Tellus tvilling. Den största skillnaden mot Tellus är att Venus går i en närmare bana runt solen och att temperaturen på ytan är omkring 480 ºC. Venus är alltså inte en enkel plats att bo på för en framtida koloni av människor.

Att Trumps Metaforiska Megafoner vinner i Ockuperad Terräng beror på att Klimatförändringens Bokstavstroende Legaliserade Pandemiker fortsatt tror på att Evig Tillväxt i Egen Vinning är mer än Guld värd, typ Legaliserade Litiumgruvor.

Annons