Din mentala hälsa är lika viktig som din fysiska hälsa, så se till att ta hand om ditt psykiska välbefinnande.

Vetenskapen utforskar inte vad som är Sant eller inte. Vetenskapen förklarar inte vad som är Sant eller Inte. Allt som behövs är en Romantiskt lagd Dagdrömmande Nattsvärmare.

Sanningen behöver inga Förkämpar eller Försvarare. Varför inte? Livet är Olika. Meningen med Livet är att genom en Självupplevd Hänförelse, förklara X som Odefinierbar.

Varför skulle inte Garbo vara minst lika Intresseväckande som Greta?

Varför skulle Slaghöken vara Samhällsfarligare än Noahs tumlettduva?

Därför att Alla intuitivt Känner igen sig Själva och Varandra i Verklighetsberättelsen. Till Skillnad från den Vita Lögnen står den Bistra Sanningen Aldrig Oemotsagd.

Don’t Look Up är ett Lysande Exempel på att denna Fiktiva, men inte Alternativt Oövervinnerliga, Verklighetsberättelse överträffar Sanningens Entreprenörers Enda Rimliga Fason som endast klarar Livhanken i Död Mans Grepp om Halmstrået.

En gång är Ingen gång. Två Gånger är en Underjordisk Apokalyptisk Undergång, typ Messiansk Armageddon i en Nyss ihoprörd Dokusåpa med endast Underbetalda, Avdankade Drönare och Mimare som Hyperaktiva Agerande Aktörer, samt Faiblesserade Aktriser.

Liksom Truman Show och Wall-E, är också Don’t Look Up en metaforiskt anlagd Ansiktsmask över X Allsmäktiga Avbild.

Den Allsmäktiga Verklighetsberättelsen, typ Substans X, är något som Vi Alla Befinner oss i, som Ett Maskhål i en Väldoserad Tidsvurpa mellan Truman Show och Don’t Look Up.

X som en substans består av oändliga attribut, som var och en uttrycker evig och oändlig väsen, och eftersom ingen orsak eller anledning kan hindra en sådan varelse från att existera, måste den existera.

Vad som än är, är i X, och ingenting kan existera eller föreställas utan X. Detta betyder att X är identisk med en Idé.

X kan bli känd antingen genom attributet förlängning eller attributet tanke. Sinne och Kropp är en och samma sak, som nu är tänkt under attributet tanken, nu under attributet förlängning.

Det är därför som, i jämförelse med f d Ex Kulturprofilen, Stol nr 17 kom så lätt undan Koppar-Matte.

I en Alienerad Drömbubbla behövs vare sig Samhällskontrakt eller Realitetsanpassad Verklighetskontakt. Till och med inte Önskvärd, eftersom Sanningen då hals över huvud, handfallen kommer att snava över Toleranströskeln till Priset för Samma Kostnad som en Högst Egen Orimlighet.

Gråt inte. Gräv där Den Andre står och Hänger. Gräv inte om Du inte vill Framstå som Tvättäkta Foliehatt.

Foliehatten har kommit för att stanna som en Ikonoklastisk symbol för pseudovetenskapliga konspirationsteorier. Ändå är det inte särskilt vanligt förekommande att Självuppoffrande Självförskyllande Konspirationsteoretiker ute i Diskmaskinens Psykologiserade Realism verkligen burit foliehatt. Hur, När och Var är av Förklarliga Skäl mindre kartlagda, än Varför.

Begreppet användes första gången år 1927 av evolutionsbiologen Julian Huxley i en science fiction-novell, The Tissue-Culture King, där en metallklädd hjälm används som skydd mot Alienerande Tankeläsning, typ Cerebral Dekontamination.

För en Enskild Äldreboende bortom All Reda och Sunt Förnuft, Välisolerad Karantän i Eskapistisk Asyl Har ingen Vederlagd Visselblåsande Sanningssägare något Ovidkommande att Tillägga.

Vetenskapen sysslar med Hypoteser, Spekulationer, Upptäckter och Innovationer.

Vetenskapens Avsikt har förändrats sedan Isaac Newtons tid. Idag sker mycket lite, eller Ingen forskning alls, på Förutsättningslösa Villkor.

Stormtrupper i Capitoleum är ingen unik Händelse för Medmänniskor boende i Kazakhstan.

Teflonpannor är sju särdeles Över Förväntningarna mycket bra för Faktaresistenta Tokyobor som tillreder sin Ramen i Incel-miljöer, Helautomatiska Restauranger.

Också Cosplay Kavaii Goth French Lolitas uppnår Heideggers Stilenliga Version av Wagners Ragnarök, i Nivanas Utblåsta Utslocknande Ingenmansland i Gråzonen mellan Dikt och Verklighet, där Dikten Överträffar, i Kants betydelse Intrinsikala Verkligheten-in-Sich.

Tidsandan är Allas vår Socialpsykologiska Arvedel. Tidsandan som Syndabocken i Nulägets Klimatångest duger så länge som Någon Neoluddisk Önsketänkares Livlina är fäst samman med en Käringknop i detta Otidsenliga Halmstrå.

Kanske att Kristi Brud och Kulturprofilen kan Slå sina Grannlåtar ihop till ett Lättfärdigt Stycke (i vilket Kim Novak aldrig någonsin badat i Genesarets Torrlagda Sjö) inför Jungfruliga Heliga Sankta Elisabeth Holmes fotsida Mammaklänning?

Det kan vara en av anledningarna till varför Bocken, i Horbocken, Julbocken, Syndabocken och Gårdstomten alltid återkommer som Macho Avatarer obehindrat inhämtat från Feodaltidens Platta-Jordenkosmologi.

Vad som är Verkligt och Verklighet är bara intressant och eftersträvansvärt för den som, Kanske likt Stol nr 17, befinner sig i en Alienerat Position av God Trolöshet mot Huvudman.

Bocken är troligtvis en symbol i Norden för Fruktbarhet, typ Pan. De äldsta beläggen för en bocktradition kring jul är från 1700-talet. Då gick ungdomar runt bland gårdarna och framförde skådespel och sjöng visor. En i sällskapet var utklädd till bock, ibland med en mask gjord av halm. Det hände att barnen blev skrämda av den utklädda bocken.

En populär lek var också att hos grannarna ställa in en bock av halm eller trä. Detta kan jämföras med den franska traditionen att sätta horn på någon.

Från 1000-talet finns dokumenterat att det förekom upptåg där Nikolaus mirakler dramatiserades, och där bocken symboliserade att Nikolaus kunde hålla djävulen i schack.

En vy av ett staket och människor med paraplyer. En publik ser ut genom regnet. Volkova och Katina iklädda katolska skoluniformer. Det starkt visuella framkallas då flickorna framträder i ett oberäkneligt beteende, vilket inkluderar att de slår mot ett staket, skriker på hjälp mot publiken och ibland skrattar åt dem.

Medan de fortsätter att sjunga för varandra under den andra refrängen börjar de sedan kyssas, och publiken stirrar förundrat på deras agerande. Efter detta börjar flera medlemmar av allmänheten prata med varandra. Kamerans objektiv riktas upp under kjolen och det som syns där, exponeras.

Medan Snön Faller, ligger Volkova och Katina i vattnet. De ser ett vidsträckt fält, där solen bryter fram ur molnen; knäpper händerna och går bort i fjärran. Människorna på andra sidan stängslet lämnas i ett kusligt grönt ljus med regnet som faller; det avslöjas också att de bakom staketet är isolerade.

Delar man in Verklighetsberättelsen i först den Ena Naturtrogna Verkligheten och så i Kulturprofilens Kulturberikande Semipermeabla Nätverk, typ Klubben Forum, så kan den Ursprungliga Verkligheten Uteslutas som en Tredje Otänkbar.

Kvinnors status i det forntida Egypten berodde på deras fäder eller män, men de hade äganderätt och kunde delta i domstol, inklusive som målsägande. Kvinnor från den anglosaxiska eran gavs vanligen lika status.

I Agrarsamhällen etablerades konceptet att det ena könet var sämre än det andra; oftast påtvingades detta kvinnor och flickor. Kvinnor i antikens Rom kunde inte rösta eller inneha politiska poster. Ett annat exempel är vetenskapliga texter som indoktrinerar barn i kvinnlig underlägsenhet; kvinnor i det forntida Kina fick lära sig de konfucianska principerna att en kvinna skulle lyda sin far i barndomen, make i äktenskap och som änka, sonen.

I Verklighetsberättelsen ingår Metafysikens Metatexter i Metaversers Underförstådda Meningar mellan Raderna, men I Den Verkliga Verklighetens Sanningar finns sådana Överdrivna Metaforer som Plötsligt Uppenbarats.

Den Trumpne Tramparen i Klaveret anser Ovederhäftigt att Genvägar genom Strumpmaskor uppstår genom Mauvais Croix.

Att Makthavande Beslutsfattare går på denna Infernaliskt Utlagda Nit gång efter annan, beror högst Sannolikt på att De söker Spela Falsk inför De Uppgivna Andarna uppe i Gallerierna.

Effekterna är teatraliska. Kapellet illustrerar ett ögonblick där gudomligheten inkräktar på en jordisk kropp. En sammansmältning av sensuell och andlig njutning i den ”orgiastiska” grupperingen som både avsiktlig och inflytelserik.

Transverberationen blir en kontaktyta mellan jord och himmel, mellan materia och ande.

Teresas mystiska upplevelse var oretuscherad hämtad från hennes egen beskrivning. Det finns många detaljer om Extasen som hon aldrig specificerar (t.ex. sin kropps position) allt i syfte att öka episodens nästan transgressivt sensuella laddning.

Trumps Lojala Bokstavstroende Analfabeter har inte Mycket till Övers för Livets Ord. Inte därför att De inte kan höra dem i Storyn Show don’t Tell, utan därför att Hela Handen pekar i en Riktning mot en Utsliten Retro Tidsmaskin. Som Descartes inte i Ord formulerade, men egentligen Solipsistiskt, Avsåg:

Jag Tvivlar på Mitt Eget Existensberättigande.

Tidskapslar saknas inte. Vetenskapliga Arkiv står Öppna för var och en, helt Inträdesfritt, men besöks mer än sällan av någon Sanningsökare av Alternativa Fakta. Civil Olydnad hjälper inte nämnvärt mot Kontraproduktivt Kontrafaktisk Synkronicitet.

Att Bevisa sitt eget Önsketänkande beror på Tillgången till Hallucinogena Verksamma Substanser, typ Varför Anti-Waxxarnas Ideologi ska komma till undsättning för att påverka Skattebetalarnas Kulturella kapital Exponentiellt, värre än Insiders Skatteflyktingar Välplanerade Undanflykter; typ Nöden har ingen Grundlag angående Gemene Mans Yttrandefrihet i Enskilda Fall.

Såsom många Tidigare Bortglömda Oliktänkare i Utanförskap har noterat på Förhand, är det alltid något Skumt med någon Egenmäktig Brandsläckare Fullproppad med Förutfattade Sanningar, som Guilt by Association, ingen Rök utan Pyroman.

Detta kan jämföras med Böckernas Bok i vilket Skaparen först Skapade Ordet som en Narcissistisk Avbild, i Inledningsskiftet till Ormens Kulturberikning i Edens Lustgård. Utan Ormen hade Händelseförloppet avstannat i Brist på Spänningsladdade Avledningar.

Boken består av tio elegier och kännetecknas av en tro på att människan kan nå en högre sanning av existens genom litteraturen. Stol nr 17 har gjort Allt som utom all Rimlig Tvivel står till Buds för att Motbevisa detta Helt Grundlösa All Time High Evidensbefriade Hypotetiska Antagande..

Narcissister i Nutidens Högteknologiska Negativa Stress kan väl igenkänna Dysterhetens Valfränders Klagosånger som Allrahögstainstans instämmer, innan Åtskillnaden mellan Fästet och Vattnet som bör ha Inträffat i en omätbar Tidsintervall Före Big Bang.

Framtidens Kosmologiska Arkeologer kommer Framställa en Orimlighetens Yttersta Gråzon omkring det Immateriella stadie som Universum befunnit sig i Före Big Bang, typ en Jättelik Berlinmur.

En egen Uppfunnen Berättelse kräver av Uppföraren ett Ekonomiskt Autonomt Oberoende. Detta kan Anses utgöra den Slutgiltiga Sanningen om hur Iscensättaren, i Språkförbistringens Hektiska Era, endast Motvilligt Motsägelsefullt kan Manipulera fram Vanföreställningar, Anpassade till Andefattiga Aktivisters Framtidsdrömmar, uppe på Galleriernas Reservbänkar.

Minns åter en gång den Heliga Sankta Elisabeth Holmes Profetiska Ordalydelse:

“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”

Feynman anpassade talet till det sista kapitlet i sin bok Visst skämtar du, herr Feynman!

Inga flygplan landar. Så jag kallar dessa saker för cargokultvetenskap, eftersom de följer alla uppenbara föreskrifter och former av vetenskaplig undersökning, men de saknar något väsentligt, eftersom flygplanen inte landar.

Kok, eller en repetition av Gårdagens Bakläxa:

Ingen av tidigare Mentalistiska Förförare av Masspsykotiska Folkmassor har någonsin lyckats få Ner Flygmaskinen på Landsningsbanan.

Övertygande Övertalningsförmåga kan, likt Heliga Sankta Elisabeth Holmes hängivet likt en Passionerad Maria från Magdala på Extasy, locka till sig sedan tidigare Risktaganden, Eminenta Spekulanter på Försnillade Aktieplaceringar.

Hans föräldrar pressade den poetiskt och konstnärligt begåvade ungdomen att gå in i en militärakademi i Sankt Pölten, Niederösterreich.

Duino-elegierna skulle förbli oavslutade i ett decennium på grund av en långvarig kreativitetskris.

Från 1914 till 1916 hade han en turbulent affär med Lou Albert-Lasard. Den traumatiska upplevelsen av militärtjänsten, en påminnelse om militärakademins fasor, tystade nästan helt ner honom som poet.

Som Herr Feynman så vänligt Lyckats Förklara med så Enkelt Entydiga Ordval, fick inte heller Holmes Theranos Testmaskiner att verka Föresvävande i Valmarts Shoppingcentran.

Theranos styrelse och investerare inkluderade många inflytelserika figurer. Holmes första stora investerare var Tim Draper – Silicon Valley riskkapitalist och far till Holmes barndomsvän Jesse Draper. Theranos pool av stora investerare utökades till att omfatta Rupert Murdoch, familjen Walton, familjen DeVos inklusive Betsy DeVos, Cox-familjen Cox Enterprises och Carlos Slim Helú. Var och en av dessa investerare förlorade tiotals till hundratals miljoner dollar när Theranos lade sig.

En av Holmes första styrelseledamöter var George Shultz. Med Shultz tidiga engagemang som hjälpte Holmes rekryteringsinsatser, inkluderade Theranos styrelse med 12 medlemmar så småningom: Henry Kissinger, en tidigare utrikesminister; William Perry, tidigare försvarsminister; James Mattis, en framtida försvarsminister; Gary Roughead, en pensionerad amiral för amerikanska flottan; Bill Frist, en tidigare amerikansk senator (R-TN); Sam Nunn, en tidigare amerikansk senator (D-GA); och tidigare VD:arna Dick Kovacevich från Wells Fargo och Riley Bechtel från Bechtel.

Handen på Hjärtats Sinusknuta, typ Pacemakern Peacemakern, var det väl ingen som på Fullaste Allvar trodde att dessa Högst Seriösa Eminenta (var fanns alla Oskyldiga Intakta av det Svagare Könet?) Män Höll Sanningen högre än deras Alternativa Fakta i Förförande Önsketänkande?

Vad hade de för Rimligt Skäl till att Anta att Heliga Sankta Elisabeth Holmes for med Osanning, medan Hon helt i Överensstämmelse med SillyCon Valleys Manual for Anti-Whistleblowers Prescription How into Your Self Built Prepper’s Bunker, Survive an Atomic Bomb.

På samma sätt behöver ditt underjordiska skydd inte vara en kall och dyster plats. Det bästa vore om du gjort allt du kan för att förhindra eventuella psykiska skador från isolering. Kabinfeber är en populär term som syftar på negativa känslor av isolering. Det kan orsaka:

Rastlöshet
Irritabilitet
Svårigheter att koncentrera sig
Letargi
Depression
Häng upp pin-upbilder, installera ett soundsystem för att spela Deep House eller lägg till en Hinderbana Undergrond träningsområde för att hålla dig sysselsatt.

Alla Medborgare och Undersåtar har ett Existensberättigat Personlig Val. Om det skulle behövas, kan också Införas ett Extraval.

Valnötter kommer ofta från Nötkreatur, typ fram tills återvändandet till Korkeken, Okastrerade Tjuren Ferdinand.

I Isolerad Alienation, typ Självupplevd Kabinfeber, eller mer lokalt uttryckt, Lappsjuka, behövs Vanföreställningar om den Tysta Majoritetens Inverkan men utan att Synas Officiellt inför Misslåtna Soffliggare.

Därför är var Utdelare av Andelar i Det Naturliga Urvalets Valkommitté, till 200% Övertygade om med den Rätta Aktieportföljen i Höger hand kunna gå Skrattandes Hela Vägen till Banken, kommer De Messianska Fyra Ryttarna att först och främst med Hela Handen peka ut dem.

Men, i Den Osynliggjorda Verklighetens Kranka Blekhet, finns en Evidensbaserat Korrelat, typ Sanning, som Avgör hur i Det Naturliga Urvalets Hemliga Tjänstärenden, Egenmäktigt Ansvarsbefriade Libertarianer står Först i Kön till Ebberöds Kassako?

Annons