” – Inte gris! Kris!”

En kris kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Kriser kommer ofta plötsligt och kräver snabba beslut.

Det radikala i Acceptera var den fullständiga historielösheten som ideal. Historien hade över huvud taget inte längre något att lära ut; tvärtom sågs den som ett hinder och en belastning.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller att det finns en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

En kris är en reaktion på en svår situation som att ha förlorat någon eller något eller att ha varit med om en förändring i livet. En kris kan förklaras som en problematisk period i en människas liv som sätts igång av en eller flera svåra händelser.

En bra krisintervention handlar om snabbt omhändertagande, hjälp att mobilisera det sociala nätverket, att skapa förståelse för det inträffade, identifiera och lösa problem samt att stötta och uppmuntra.

En krisreaktion är inte något sjukdomstillstånd utan en normal reaktion. Många menar att kriser är en förutsättning för utveckling och mognad.

Det behövs inte en mindre befolkningsökning utan tvärtom en ökning av nativiteten.

Varför måste Var Karoshi Incel som Hikikomori endast Uppleva en Kort Tids Lycka med en och samma docka i plast, men med Numrerade Exemplar. Vitsen med Automatiserad Digital Massproduktion är att den Första Procenten förblir Identisk lik den Sista.

Marknadskrafterna har Insett att Ekologiska Prylar alltid kan Ersätta de Gamla Hälsovådliga och Naturförstörande, men först Måste de Nya Produkterna introduceras för Gemene Man och Påverka Dennes Individuella Livsföring så att De mer Hälsobringande Varorna kostar Betydligt och Avgörande Mer än tidigare, Numera Otidsenliga och därmed Obrukbara Grejorna, inklusive Teslas Senaste Versioner av Eldrivna Återvinningsbara Vrålåk.

Bitter Sweet POP-Symphony. Hur man ska utföra en Taxivändning på en Utrangerad Femöring.

Gemene Man målar in sig i ett Hörn med paraffinolja (petroleumdestillat) och sedan är det bara att vänta på att den ska torka.

KRIS grundades under namnet KOD, och bytte sedan under 1977 namn till Kris. Tidskriften spelade en viktig roll i den svenska debatten om postmodern filosofi och litteraturvetenskap, med namn som Jacques Derrida, Paul de Man, Roland Barthes, mfl.

Uttalandet är faktiskt en del av en kritik av metaforerna ”insidan” och ”utanför” när man hänvisar till texten, och är en följd av observationen att det inte finns någon ”insida” i en text också.

Derridas filosofi inspirerade en postmodern rörelse som kallas dekonstruktivism bland arkitekter, kännetecknad av en design som förkastar strukturella ”centra” och uppmuntrar decentraliserat spel bland dess element.

Att Avstå är att Fullkomnas.

Cancerforskarna har Säkert ett helt Arkiv om Vilka Ämnen i vår Vardagsmiljö som är Cancerframkallande. Till det hör också sådana Enskilda Individers Välmotiverade Handlingar, som Innehåller Negativ Stress, Sömnlöshet samt Ohälsosamma Avbrott i Regelbundna Måltider.

Varför har inte Samhällsmaskineriets Krishantering sammanstrålat kring En Reservplan B, C, D etc?

Utan en Högst Rimlig Plan B kommer Crethi och Plethi snart hamna i Defaitistiskt Ödesmättad Inlärd Hjälplöshet. Femmes Fatales, typ Scandal Beauties utklädda till Florence Nightingale, kan därför tillföra ett, på Ideell Basis i Krisberedskapen, Väl Utfört Handarbete.

Finns det en Försvarsmakt, så borde det väl också finnas en Framförhållning?

Hur kan en Matematiskt Begåvad Matematiker komma fram till Slutsatsen att Libertarianska Ekonomiskt Autonoma i Ständigt Accelererande All Time High alltid kommer att Överträffa gårdagens Status quo?

Om ifall all Plast kunde Försvinna med en Fingerknäpp, skulle detta vara Önskvärt?

I Japan är Plasten Allt. Vad skulle kunna Ersätta den i Tillverkningsindustrin av t ex Ramen Fast Food?

Utan Plast, inga Datorer, Mobiler eller Eltandborstar. Utan Plast, inga Förslutande Förpackningar.

Utan Plast, nästan inga Möbler, Kläder eller Skor.

Hur skulle Idrotten klara sig utan Plast?

Med den Blå Tandfens Trollspö i Disneys Cinderella skulle det Räcka med en enda viftning i Luften för att Få All Plast i Bostaden att Upplösas i Intet.

Den dagen, vad skulle kunna Ersätta Plast?

En hel del Plast, inklusive Teflon innehåller Cancerogena Giftiga Ämnen.

Cancerforskningen skulle inrikta sin Verksamhet på att Stoppa sådana Produkter, istället för att Bota Symtomen, typ Cancer.

Mycket av den Forskning som Bedrivs Idag, skulle kunna Ersättas med Utsättningen av Giftiga Ämnen från Allas Vår Närmiljö.

Som alltid pågår Krishanteringen mellan Förutsättningar och Tillkortakommande. Där emellan kommer Acceptansen som kan inleda det Slutgiltiga tillståndet Apatiskt Flyktingbarn.

Elon Musk och Donald Trump kommer inte heller Undan från sådana negativa Slutgiltiga Orsakssamband. Var Trump Sjuk? Ska Musk verkligen Emigrera till Mars? Kommer Förenta Nationerna, i brist på Manuell arbetskraft, Förbjuda Gemene Man att Arbetskraftutvandra till Mars?

Därför är Samhällsmaskineriets Marknadskrafter så Rörande Eniga om Att Vart Beslut är Grundat på Alternativa Faktaresistenta Immateriellt Oberörda Nydesignade Vetenskap och Obeprövad Erfarenhet.

Att låta sig Vaccineras är de Facto att Spara Skattebetalarnas Medel.

Det är Här som SuperDuperStar Elisabeth Holmes har Dragit sitt Strå till Stacken.

Hur kan en 19-årig Studentflicka bedra Alla Dem inom Den Ekonomiskt Högteknologiska Världen som Samtliga har, var och en för sig, En IQ på minst 170?

Etablissemanget måste Erkänna sig Besegrat och Aktieägarna kunde endast göra genom att Anklaga Henne för Bedrägeri. Vad om ifall de inte hade drabbats, utan bara Kunderna, Konsumenterna, de blivande Patienterna?

Varför finns Lagar om Bedrägeri av Andra, men inte Självbedrägeri?

Var lyste Barnet med sin Giltiga Frånvaro i när Theranos stod med Byxorna nere vid Knävecken och Rumpan lika Skinnflådd som ett japanskt kattskinn?

Att Inlåta sig Förföras av Självuppfyllande Önsketänkande är en Nyhet på Samma Nivå som att en Hund bitit en Djurplågande Psykopat.

Det är det som blir den Avgörande Tipping Point; hur att Avstå från att Producera och Sälja Nytt?

Något som Samhällsmaskineriets minsta Kugghjul inte uppskattar är Decentralisering av Monopolspelade Kartellbildningar, typ med Koks i Lasten.

Varje Masstillverkad Produkt borde vara lika Konservativt Hållbar under en Människas Livstid på Levnadsbanan, men om ifall Olyckan skulle vara Framme borde Artefakten också kunna Repareras inom Rimlig tid före Nästkommande Arbetstillfälle.

Behöver Gemene Mans Avkomma verkligen så många Indifferenta Versioner av Pikacho?

Citatet som var Världsförbättrare bör ha Fastklistrad på Toasitsens insida:

“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.” Citat: Elisabeth Holmes

En av de mest kända, var nog efter att journalisten Erik Fichtelius och Per Gullbrandsen tagit kontakt med
husdjurskonsulenten Anders Larsson.

Allt började med att journalisten Erik Fichtelius, hade en katt som blivit sjuk. En bagatellartad
händelse, kunde man tycka, men som skulle få oerhörda konsekvenser i Sveriges djurhållning och livsmedelsproduktion.

Erik Fichtelius arbetade då på Sveriges Radio och P1:s Konsumentekot. Per Gullbrandsen var en kollega
till honom.
Husdjurskonsulenten Anders Larsson hade, redan i början på 1980-talet upptäckt att det fanns köttmjöl i kornas foder. 1985, i Stockholm, blev Erik Fictelius katt sjuk.

Per Gullbrandsen skulle försöka ta reda på vad kattens burkmat innehöll. Det var då som han kom i kontakt med Anders Larsson.

Var det inte konstigt att ingen reagerade, mata kor med köttmjöl, och dessutom från redan avlidna djur?
Anders Larsson överlämnade en låda med allt material till Per Gullbrandsen. Det han samlat in om vad som fanns i djurens foder.
Dessa, i mångas tycke kanske obetydliga och till och med överdrivna känslomässiga reaktioner ledde så småningom till att kadavermjölet förbjöds i Sverige, år 1986.

Som vanligt var att de ansvariga ville ställa husdjurskonsulenten Anders Larsson till svars för att uppgifterna om kadavermjölet kommit fram i dagens ljus.
En annan sådan händelse var när journalisten Hannes Råstam började forska i fallet om ”seriemördaren” Thomas Quick.
Övermakten och både det psykiatriska, juridiska och politiska etablissemanget gjorde allt för att först skjuta skulden på Thomas Quick, eller som han då bytt namn till, Sture Bergwall.
När inte det gick, försökte man in i det längsta att förklara och bortförklara de bevis som Hannes Råstam lagt fram och som motbevisade allt det material som de ansvariga försökt att bevisa Thomas Quicks skuld med.

Det enda som saknades var att Thomas Quick också skulle inneha, den Numera Hädangångne, på den Tiden Ansvarsbefriade, Pseudonymen Dråparen, hälften Bayleys, hälften Koskenkorva, (Klasskamrat till Fragmentmannen) Pettersson.

I Vår Högteknologiska Globala Informationsby är Senare Uppgraderade Versioner av Kejsarens Nya Kläder lika Vanligt Förekommande som Amen i en Halvfull/Halvtom före detta Statskyrkan.

Det kanske mest egendomliga med hela historien var att de ansvariga bara förlitat sig på varandra. Uppgifterna gick runt i en rundgång, med cirkelbevis, utan att kontrolleras mot verkliga bevis och
orsakssammanhang.

Selektivt valde man ut sånt som passade in i ens eget önsketänkande. Man var övertygad om att någon
hade blivit mördad, men antingen så hittade man aldrig kroppen, eller så visade sig den mördade personen leva i högsta välmåga och hälsa, någon annanstans. Helt ovetandes om hela den kriminologiska undersökningen.

Så anser de Maktfullkomliga att Allt och Alla kan Kontrolleras genom Registrering av Metadata.

De Egenmäktigt Förfararna förutsätter den Förutfattade av Dem Själva Iscensatta Skenföreställningen att Att Verklighetsberättelsen allt Pågår bakom en Skärm, en Vit duk, typ Tabula Rasa i Horror Vacui.

Målar man en Yta med Vantablack, eller mera Snabbtorkande, Musou Black, och därpå Bestyrker Ytan med ännu ett lager av samma nanobaserade färg som är utvecklad för rymdkomponenter, kan resultatet inte bli något annat än Svartaste Svart.

En Oskuldsfull Naivist skulle kunna ha den Vanföreställningen att om Gemene Man Först målar ett Lager med Vantablack, eller Musou Black och därpå målar Ännu ett Lager på samma yta, så kommer det helt Oväntade Resultatet bli till Vitare än Vitt.

I Den Akademiska Teorin kan detta möjligtvis vara Tänkbart, men för den Streetsmarte Bondfångaren ter sig Tanken Svindlande Malplacerad i en Pragmatisk Kontext.

Ett Associativt Steganografisk Ordkonstmakeri får inte söka Utkonkurrera en Akademisk Avhandling, typ Professionellt Forskningsarbete i Oskyddad Skunkverkstad.

Därför är Verklighetsberättelsen sällan, näst intill aldrig, faktabaserad med fotnoter och källhänvisningar. Berättelsen Reality Story, ska utgöra sin egen trovärdighet där Unge Herr Baker Street Irregular och Unga Fröken med Tvivelaktigt Ursprung fortlever Bättre och Bättre Dag för Dag med den Amerikanska Dagdrömmen i Ständigt Hägrande i Förväntanshorisonten.
Det Associativa Steganografiska Ordkonstverket Verklighetsberättelsen är en Syntetisk-Artificiell Uppföljning av Ådran i de Blandvändaranpassade Böckerna om Familjen Frånlandsvind.

Därmed kan Uppmärksam Läsare-Tydare också Upptäcka Snarlika Samband i beskrivningen av kampen som pågår mellan Neoluddister och Neoidealister Omkring Familjen Frånlandsvinds blivande Rymdstation Spårätt i Breda järnbruk, ovanför Mälarens norra strand, utanför Enköping.

Det sköna i ett konstverk hade en gång varit till för att förklara och gestalta Allrahögstainstans perfekta tillvaro. Att skildra det fula och ofullständiga, hade varit detsamma som att häda.
Är rymdstationen en flykt bort från något, eller en möjlighet till något?
Man kan se SpåRätt, så som det fungerar i dag som en motsvarighet till de Hembygdsgårdar, där en Anna Palindrom var lika god Som en Anne Ahl, som fanns ute på landsbygdens, förlagt på ett annat ställe bakom lagårn Dubbla Avträden, förr.

En gård där, om man levde, bodde, och arbetade. Där man hade allt man behövde, för att klara sig året runt.

Världssvälten skördar ständigt nya Offer. Smartphone, Kontokort liksom Krannyckel, samt komplett Dyrkuppsats ingår Självklart i var Urban Preppers Rookers Utrustning for Dummies.

Alla kanske inte, likt i en Rural Agrarkultur, Var Du och Tjenis med Alla, men alla har ett Val till Möjlighet.
Där ute finns inget Midvintersolstånd eller Midsommarfirande. Ingen Natt eller dag. Ingen Regnbåge. Inga Gråzoner.
I stora hela är människors behov desamma. De som arbetade i smedjorna, hade också skiftarbeten, då man arbetade i fyra timmar, för att sedan sova i fyra timmar.

Nu finns maskiner, robotar och automater tillgängliga för Alla.
Människorna skiljer sig från andra djur.
– Vad finns att göra där på rymdstationen?
– Fysiska aktiviteter som promenader, spela squash, jogga och simma. Nakenyoga, gå över glödande kol och andra andliga aktiviteter, som håller hjärnan i trim. Människan är långt ifrån Perfekt och Ofelbar. Robotar är naturligtvis det bästa sociala tränaren och sparringpartnern.

En Melodramatisk Kulturprofil utklädd på Maskeradbalen i Järnmask och Sorgmantel.
La blonde Vénus, en fiktiv operett som modelleras efter Offenbachs La belle Hélène, där Nana spelar huvudrollen.
Zola beskriver:
”Plötsligt, i det godmodiga barnet stod kvinnan avslöjad, en störande kvinna med allt det impulsiva galenskapen av sitt kön, som öppnade portarna till begärets okända värld. Nana log fortfarande, men med det dödliga leendet av en Manslukerska.”
Philippe Hugon fängslas efter att ha stulit från armén för att låna ut pengar till Nana;
den rike bankiren Steiner sätter sig själv i konkurs i ett försök att behaga henne;
Georges Hugon sticker sig själv med sax i ångest över henne;
Vandeuvres förbränner sig själv efter att Nana förstör honom ekonomiskt;
Fauchery, en journalist och utgivare som tidigt faller för Nana, skriver en svidande artikel om henne senare, och faller för henne igen och är ruinerad ekonomiskt;
och greve Muffat, vars trohet mot Nana för honom tillbaka för förnedring efter förnedring tills han hittar henne i sängen med sin äldre svärfar.

Det Framtida Språkspelet kommer att finnas tillgänglig i en Digitaliserad Stiliserad Fraktur Folie Faksimil med Grammatik och Semantik inspirerad från Googles Transkriptor.

Då Etablissemangets Kulturelit behövde Kulturprofilen, älskade man Honom.

Problemet med Kulturprofilen var inte att han hade legat med varje tänkbar Kulturprimadonna på Röda Rummet eller Café Opera. De förklarade i efterhand att han inte kunde hålla varken händer eller fingrar i styr inom Behörigt Avstånd utan Samtycke i Tystnadskulturens Finrum.

Beröringens ABC behandlar Maskinlärans Flyktighet. Jag, ett postromantiskt offer för en Vansinnets metafor. En ond människa, kanske det? Men då endast i det Utifrån Låsta Lönnrummets Utsikt genom Blindfönstren över en Mönjemålad Färjas Elegi.

Som På Begäran uppdagades Fenomenet då Kulturelitens Bortskämda Vapendragare i Indifferent Blasé Ledsnat på Forum.

Etablissemanget avskyde Kulturprofilen, inte för det han ställt till med, utan därför att han, inte som de trott, var en Excellent Akademiker, utan en före detta Elektriker. De trodde att han hade sagt: ”Eklektiker”. Det var därför som han inte kunde erhålla någon medalj i storlek 12 i serafimerordens band.

Stol nr 17 envisades: ”Finns det Hjärterum, det vill säga på ett Annat Ställe, så finns det Stjärterum, typ då Stol nr 17 vikts ut Månadsjournalen.

En slag Inverterad Konverterad Gigolo?

Arketypen Kaffeflickan är helt jämförbar med Arketypens Vän till Dorothy.

Förr var det dags att Vända Blad, men i det nu Rådande Läget, finns Ännu några ord att Utvinna mellan Raderna.

Stol nr 17 stod kvar som en Ständigt Beredd Sekreterare i Observationsläge.

En Geisha innan den tiden var manliga artister som underhöll gäster i nöjeskvarteren. Kanske typ Tricksters, Hovnarrar eller Lekare?
Konsten som geishorna utför anses vara högutvecklad och i vissa fall unik.
Ordet geisha består av två kanji: gei (芸, som betyder ‘konst’) och sha (者, som betyder ‘person’ eller ‘utförare’). Den mest bokstavliga översättningen av geisha på engelska skulle vara ”artist”, ”performing artist” eller ”artisan”.
Genom att titta på andra geishor och lära sig av husets mor (känd som okā-san – lit., ”Mamma”), lär sig praktikanten hur man pratar med gäster, de sätt som krävs för att vara en geisha och traditionerna för karyūkai.

Okiyan kommer vanligtvis att förse henne med mat, kost, kimono, obi och andra redskap för hennes yrke, men en maiko kan besluta att finansiera allt själv från början med antingen ett lån eller med hjälp av en extern borgensman (Sugar Daddy, eller ett Företag som En Enda Stor Familj, men med en Enväldig Patriark som Libertariansk Nattväktare?).
Det finns Tänkbara likheter mellan En Playboy’s Bunny, en Cosplay French Maid och en Modern Geisha. Alla fungerar som Performance-artister i någon form av Stiliserad Underhållande Servitris av Mat och Dryck.
I Japan förväntas en praktikant lära sig nästan helt genom observation.
Minarai-stadiet handlar om att lära sig tekniker för samtal, typiska sällskapsspel, korrekt klädsel och beteende vid banketter och fester.
Det finns tre huvudelement i en maikos träning.

Den första är den formella konstutbildningen, som äger rum i skolor som finns i varje hanamachi.
De studerar de traditionella instrument: shamisen, flöjt och trummor, såväl som instrumentspel,  traditionella sånger, kalligrafi,  japanska traditionella danser (i Buyō-stil), teceremoni, litteratur, och poesi.
Shamisen är ett stränginstrument.
Traditionellt tillverkades shamisen skinn av hund- eller kattskinn, med kattskinn som gynnades för finare instrument. Samtida shamisen-skinn är ofta beredda med syntetiska material, såsom plast.
Det andra momentet är underhållningsträningen som en praktikant lär sig på olika tehus och fester genom att observera sin ”äldre syster”.
Den tredje är den sociala skickligheten att navigera i hanamachis komplexa sociala nät; formella hälsningar, gåvor och besök är viktiga delar av karyūkais sociala struktur, typ Kulturprofilens och Psalmskrivarens Dotter, Forum i Herrklubbsmiljö.

Vad vore en Punch utan Havanna som slagträ mot Krokodilen?

En hanamachi (花街) är ett japanskt ord som används om en stadsdel där kurtisaner och geishor bodde och arbetade. Ordets bokstavliga betydelse är ”blomsterstad”. Dessa stadsdelar brukade ha många okiya (geishahus) och ochaya (tehus, där geishor underhöll gäster).
Termen hanamachi används i det moderna Japan för att kalla de områden där moderna geishor fortfarande lever och arbetar. Idag är hanamachi sällsynta utanför Kyoto.
Mellankrigstiden i Weimar är Betydligt mer Intresseväckande än den var i dåtidens Jazzålder för charlestondansande kaffeflickor, typ Daisy, kulturberikande tidigare än praktikant Cosplay Kavaii Goth Lolita, i Incelmiljöer för Drönare typ Jay Gatsby i Sällskap med Bertie Wooster.

Nämnas kan att vissa andra inom samma Playboy’s Forum, typ Kulturprofilen (Uppvuxen i södra Frankrike, utomäktenskaplig son till en fransk sömmerska. Han växte upp hos sin biologiske far i Marseille. Han är utbildad elektriker och har gått en praktisk gymnasieutbildning (Inget fel med det), studerade vid Christer Strömholms fotoskola i det Libertarianska Slutna Nätverket Forum, startade 1989 och presenterade bland annat poesiaftnar, kammarmusik- och jazzkonserter och litteraturuppläsning.)

– Jag är intresserad av Kris-gruppen, förklarar reportern.

Man kan därför helt rimligt jämföra Kulturprofilen med en Katt bland Hermelinerna också kan associeras till Peter Isherwill, med Skuldbördan lagd på Truman Burbank.
Inte helt heller Omöjligt är att vissa Associationsbanor också kan omfattas av och innefatta Matrix’s Thomas Anderson, under alias Neo.
Truman drabbas av identitetskris, ifrågasätter sin nuvarande verklighetsberättelse, sitt liv och inser att staden på något sätt kretsar kring honom.

Strax efter hämtas Neo av Trinity för att träffa Morpheus, och hon tar bort buggen från Neo, vilket bevisar att ”mardrömmen” han upplevde verkligen var verklig.
Neos skicklighet under virtuell träning cementerar Morpheus övertygelse om att Neo är ”the One”, en människa som profeterats att befria mänskligheten.
Flappern var också känd som en dansare, som dansade som en fågel – flaxade med armarna medan hon utförde Charlestonstegen.
Kvinnan erbjöd sig att förbättra Kuzmas jobbmöjligheter genom att hjälpa henne att få ett falskt körkort.
Kuzma hade nu som alias Kristie Elizabeth Nussman ett nytt körkort där det stod att hon var 20 i stället för 15 år.
Under augusti, när hon valdes ut som modell för Penthouse magazines 15-årsjubileumsnummer från september 1984, ombads Kuzma att välja ett artistnamn.

Summan av Kardemumman är alltså att Penthouse magazines och, på tillväxt i De Fysiska Behagens Omfång, Traci Lords var Årskamrater.
Efter att ha medverkat med John Leslie (en skådespelare som är 23 år äldre än henne) i parodin Talk Dirty to Me Part III (som vann AVN Award för bästa film), hyllades Traci som ”Pornprinsessan”.
Lords fortsatte att göra fler filmer till slutet av 1984 när hon försökte lämna branschen vid 16 års ålder. Hon återvände några månader senare. Efteråt, strax före sin 17-årsdag, träffade hon Stuart Dell, som blev hennes pojkvän, chef och affärspartner.
Dell och Lords gjorde ett distributionsavtal med Vantage International, att de skulle producera tre filmer åt företaget.
Stratten anlände till mötet med maken Snider i hans hus i West Los Angeles ungefär vid middagstid torsdagen den 14 augusti.
Paret var ensamma när Stratten klev in i huset. Det som hon hade delat med sin man tills bara några månader tidigare.


Två vänner som bodde i samma hus som Snider, hade sett Strattens bil stå parkerad utanför och noterade att Sniders sovrumsdörr var stängd. De antog att paret hade försonats och ville vara för sig själva, så de tillbringade de kommande timmarna med att titta på tv i vardagsrummet.
Strax efter 23:00 den natten larmade Sniders privatdetektiv de två kamraterna. De gick in i sovrummet och upptäckte Strattens och Sniders nakna kroppar.
Wilsey dog av självmord 1994.
Wilseys ex-pojkvän, komikern Pauly Shore, uppgav att han var med henne när hon dog på St. Joseph’s Hospital i Burbank.
På frågan varför hon tog sitt liv sa han:
”Hon blev Savannah. Hon blev hennes rollkaraktär, som var intresserad av droger och behövde trygghet hela tiden. Hon glömde vem Shannon var… Jag visste att hon ville ut [ur porrbranschen].”
Playboy Entertainment Group producerade filmen:
”The Story of X” (1998), som innehöll arkivmaterial om henne.
Det är sedan länge väl känt att Plagiatet är Bästa Beröm.

Mitt i Krisberedskapen kan Detektiven Allmänheten uppfatta en Etablissemangets Snobberi.

Uttalandet hävdar också att skapandet av en övermänsklig eller andligt överlägsen varelse är ”otänkbart”, eftersom verklig förbättring endast kan komma genom religiös erfarenhet och ”att mer fullständigt förverkliga Guds avbild”.

Filosofen Susan Bordo reflekterar: ”En samtida besatthet av slankhet, ungdom och fysisk perfektion”.

Human Genome Project och uppnå mänsklighetens äldsta hopp, snarare än en barnslig fantasi eller social trend.

Varför har Män bröstvårtor?

Varför går små pojkar, men aldrig små flickor, runt och slår med en pinne mot allt omkring dem?
Tron på förmyndarväsen kan spåras genom hela antiken.
En skyddsängel är en typ av ängel som har i uppdrag att skydda och vägleda en viss person, grupp eller nation.

Annons