Jung definierade intuition som ”perception via det omedvetna”: att använda sinne-perception endast som utgångspunkt, för att föra fram idéer, bilder, möjligheter, vägar ut ur en blockerad situation, genom en process som mestadels är omedveten.

Jung sa att en person i vilken intuitionen är dominerande agerar inte på grundval av rationellt omdöme utan på ren uppfattningsintensitet.

En introvert intuitiv typ orienterar sig genom bilder från det omedvetna, som ständigt utforskar arketypernas psykiska värld, försöker uppfatta innebörden av händelser, men har ofta inget intresse av att spela en roll i dessa händelser och inte se något samband mellan innehållet i händelserna. psykiska världen och sig själv.

Jung trodde att introverta intuitiva typer var sannolikt mystiker, profeter eller egensinniga som kämpade med en spänning mellan att skydda sina visioner från påverkan från andra och att göra deras idéer begripliga och någorlunda övertygande för andra.

Efter en smärre nedgång på 1890-talet tilltog utvandringen igen.

Detta ledde till riksomfattande oro i Sverige och fick den svenska riksdagen att tillsätta emigrationsutredningen 1907.

Emigrationen avstannade nu nästan helt, för att åter ta fart i mer begränsad omfattning under 1920-talet men stoppades helt i och med att USA kvoterade invandringen mot slutet av decenniet.

Som nykomlingar blev svenskarna ofta illa omtyckta av infödda amerikaner, men när invandringen från södra och östra Europa under 1880-talet drastiskt ökade, kom skandinaverna i bättre dager i anglo-amerikanska ögon.

Deras sätt var inte lika främmande: ”De är inte gatuförsäljare, positivhalare eller tiggare; de säljer inte kläder och driver inte pantbanker,” skrev den kongregationistiska missionären M W Montgomery 1885; ”de söker inte skydd under den amerikanska flaggan för att bland oss införa och främja … socialism, nihilism, kommunism … de är mer som amerikaner än något annat utländskt folk.”

En grupp från Chicago återvände hem i ett försök att åter bosätta sig i Sverige för att tillbringa sina sista år i hemlandet, men ångrade sig när de mötte förhållanden i det svenska samhället under sent 1800-tal. De kände sig obekväma med vad de beskrev som klassnobberi, utbrett fylleri och en ytlig religiositet och åkte tillbaka till Amerika.

Då Industrialismen inleddes Tilltog Intresset för det Unika Originalet.

Nu håller Intresset för Substitutet att Växa Över Breddarna i Jämförelse med både Originalet och Kopian.

Hur många Ersättningar Efterfrågar Gemene Man i Vardagsrealismens Öppna Kommunikations- och Informationsnät?

Tabletter räknas som droger när du tar
läkemedel mer eller oftare än läkaren sagt att du ska göra det
tabletter för att du vill ha kul, må bra, bli ”hög”, eller undrar vad du får för effekt av dem
tabletter som du fått av en släkting eller vän
tabletter som du köpt ”svart” eller stulit

Först var det Originalet som skulle Föreställa det Fullständigt Perfekta. Originalet skulle Motsvara Platons Idé och Kants Tinget i Sig.

Emigrationen ökade igen kring sekelskiftet och nådde en ny topp 1903 då 35 000 lämnade landet. Siffrorna förblev höga till första världskriget och skrämde konservativa, som såg det som ett ifrågasättande av nationell solidaritet, och liberaler, som oroade sig för att arbetskraft nödvändig för ekonomisk utveckling gick förlorad.

En femtedel av alla svenskar var nu bosatta i USA, och ett riksomfattande konsensus gav mandat för att frågan skulle utredas.

En särskild Emigrationskommission upprättades och tog sig an uppgiften och publicerade sina resultat i 21 omfattande volymer med vad Barton har kallat en ”typiskt svensk noggrannhet”.

Kommissionen underkände det konservativa förslaget att införa hårdare lagstiftning mot utvandring och gav i slutändan stöd för den liberala linjen som talade om ”att tillgodogöra sig och omsmälta det verkligt goda, som finnes i Amerika […] och så förmå vår ungdom att i sitt eget land se ’framtidslandet’” genom sociala och ekonomiska reformer.

Klassklyftorna i det svenska samhället var stora och blev ett återkommande tema i kommissionens utlåtanden.

Bittra erfarenheter av snobberi i Sverige var ännu levande efter 40 år i Amerika.

Aboow används som ett utropsord för att beskriva något som är sjukt eller helt otroligt.

Shuno betyder kille eller snubbe. Motsvarande ord för tjejer är Shuna.

Gitta betyder sticka eller dra ifrån en plats.

Gäris betyder tjejer och motsvarar svenskans brudar.

Katt är främst ett ord som används för att beskriva snygga tjejer.

Som motsats till kattig kan man säga att någon är hundig.

Baelesh betyder något som man inte behöver betala för.

Para betyder pengar. Man kan också säga flous eller cash.

Jalla betyder skynda på Arabiska.

Hajde kommer ursprungligen från serbokroatiskan. Hajde, eller ajde kan jämföras med jalla.

Keff betyder att något är väldigt dåligt eller fult. Keff kommer ifrån Rosengårdssvenskan i Malmö.

Aina är ett annat ord för polis.

Yani betyder alltså, liksom eller typ. Det är ett arabiskt ord från början som används som en konjunktion.

Aight betyder okej.

Len betyder kompis eller du och uttalas lään.

Bazza/bäzza betyder att personen vill k**lla dig. En del använder även ordet jappa.

Bajta betyder härma eller kopiera.

Baxa betyder att stjäla.

Majmun betyder bokstavligen apa och kommer ifrån serbokroatiskan.

Haffla betyder fest eller festa och är från början ett arabiskt ord.

Walla betyder jag svär på gud och kommer ursprungligen från arabiskan.

nshallah betyder “om allt går som det ska”.

Beckna betyder att man säljer något.

Bre betyder egentligen ingenting, utan används som förstärkare eller fyllnadsord. Ordet bre har sitt ursprung från Balkan.

Shishko används för att beskriva någon som är kraftigt överviktig.

Om du hör någon från orten säga “Vilken fet göt hon har” betyder det alltså vilken fin rumpa hon har.

Shurda betyder grabb eller kille.

Guzz betyder tjej och finns med i den svenska ordlistan.

Habbad betyder att personen antingen är påverkad av droger eller alkohol.

Haiwan betyder djur på arabiska och används nedlåtande om någon som har ett oseriöst beteende.

Gendish betyder sprit eller krök.

Wahab används för att beskriva en person som är ociviliserad.

Chilla/Softa betyder att man tar det lugnt. Man kan också säga ta det launa, som har samma betydelse som chilla och softa.

Shmunk. Någon som tar allt, utan att tänka på andra.

Cok betyder mycket och kommer ursprungligen från turkiska. Det uttalas tjock och säger man Cok najs, uttalar man det som tjocknajs.

Mashara är ett arabiskt ord och man använder det för att säga att någon annan är skabb.

Shii betyder inte och används när man inte vill göra något.

Snea betyder att man blir trött eller sur på någon.

Chagga betyder h*ra eller slampa. Chaggaz är pluralversionen av chagga.

Benim betyder jag eller mig och kommer ursprungligen från turkiska där benim betyder “min”. Sedan 2019 finns benim med i Svenska Akademins ordlista.

Med Massproduktionen väcktes Intresset för Jämställdhet, Jämlikhet, Konformitet och Stereotypi.

Gång efter annan skulle Roboten Homo sapiens sapiens utföra samma Moment som Alla andra runt omkring.

Detsamma, blev nyckelordet som Låg i Tiden.

De som var Ekonomiskt Oberoende kunde inhandla Originalet, men eftersom den Ekonomiskt Oberoende, för det mesta Framställd som en Libertariansk Prometeus, skulle Gemene Man och Almogen ha samma sak, men i billigare, mer Ekonomiskt Beroende tappning.

Kriminella och narkomaner har sitt eget ordförråd med en tydlig funktion inom gruppen. Det är bildat till latinets ergo, som betyder ’alltså’.

Argoten har anor från medeltidens skråväsende med hantverkare, men blomstrade i fängelserna under andra hälften av 1800-talet, när skam-, kropps- och dödsstraffen fasades ut, och i stället blev fängelsestraff.

Argoten var ett sätt att hålla information hemlig. Genom former av så kallad relexifiering bytte man ut ord, till exempel genom att använda lånord och metaforer.

På så vis har gola, ’skvallra, ange’, lånats in från resandefolkets romska, där betydelsen är ’skrika’.

Tjack och intjack, ’inbrott’, har hämtats från västgötaknallarnas månsing, där det använts i bemärkelsen ’handelsvara’.

Tjacket, som egentligen hade en hederlig innebörd, är en för det traditionella förbrytarspråket karakteristisk eufemism, en förskönande omskrivning.

Argoten har en komplex historia med kopplingar till såväl romska som skråspråk och landstrykarnas rodi (som även kallas rotvälska).

Härtappningen blev impopulär. Därtappningen gav högre Förväntningar om Fagra Löften.

Fastän Receptet var detsamma, kunde Originalfabriken tillverka en Högre Kvalitetsprodukt än då Receptet lades ut på Entreprenad.

Reproduktionen skapade nya Samhällsmönster där Endast den som var Inne kom över Varor och Tjänster som förut endast funnits Tillgängliga för Ekonomisk Oberoende med Blått Blod i Ådrorna.

Jämlikhet och Jämställdhet krävde Mönsterskydd. Piratkopian ansågs nu vara av högre kvalitet än Måndagsexemplaret.

Men Framtidsspanare som Influerare under Coronans Glamorösa Glansdagrar insåg att från och med Covid-19 ända fram till Omicron och ännu längre, skulle Klimatförändringens helt Uppenbara Konsekvenser innebära att Substitutet, Ersättningen, den Generiska Produkten, på lite lägre sikt med Osett Kort i Rockärmen, måste Betvinga in den Antropocentriska Högst upp i Näringskedjan, Felande länken mellan Sublimt Existensberättigande och med båda Fötterna fast i Myllan, delade Verklighetsberättelsen mellan en Återvändsgränd och så den Smala Vägen in i en Oviss Defaitistisk Dystopi.

Den för Etablissemanget helt Oacceptabla Nödlösningen fanns i att Övergå från Repetitiv Massproduktion till, för Gemene Man inom Fältet för Naturligt Urval, Syntetiska och Artificiella Ersättningar.

Att Ersättningen varken var helt Överensstämmande med Originalet, typ Prototypen, eller Stereotypa Onumrerade Kopior, var något som Crethi och Plethi hade Förvånansvärt Svårt att Ta till sig inom den Futuristiskt Oförutsägbara Tillväxtens ramverk.

Varför, undrade Gemene Man i överensstämmelse med Tystnadskulturens Outtalade Discipliner, måste det Ena ersättas med något helt Annat, när det Ena fortfarande fanns Tillgängligt inom Var Mans Armlängds Räckhåll?

Varför måste det Andra tillverkas, när det Ena utgjorde Fullvärdiga Exempel på Massproducerad Framstegsförveckling, typ Global Utvecklingsstörning.

Det Enklaste Svaret är att när Glaciärisen på Världens högsta topp har smultit, så Återstår att Acceptera Världens Näst Högsta topp som Ändamålet för Framtidens Äventyrare. När så Glaciärisen på Världens Samtliga Toppar har omvandlats till Vattenmassor och Eroderade Jordlager, så återstår Nyss Uppfunna Tredimensionella Bestigningar av Digitala Bergsmassor i t ex Minecraft Lego Nintendos Super Mario’s Magic Mushrooms, för att Uppnå samma från Omvärlden Bekräftade Egocentriska Självupptagenhet, typ Jag var där först.

I korthet: Världens högsta topp ersattes av Världens Näst högsta topp som ersattes av just för tillfället Högsta toppar som, när mjukvaran var färdig, det Digitala Virtuella Berget var framställt i en Fjärde Dimension där Karriäristen på rak väg uppför Sisyfos Berg till och med kunde känna mjölksyran i magmusklerna.

Klättermaskinen blev nästa Årets Alternativa Ersättningsjulklapp. Allt måste ersättas med något Bättre, eller i värsta fall, något Oefterlängtad Sämre.

Sapiens är inte här för att Bevisa eller Betyda något.

Genast, strax, tvärt, omedelbart, direkt, ögonblickligen, ögonaböj, på fläcken, på direkten, på momangen, på sekunden, på stubinen, på stört, akut, direkten, fort, med detsamma, meddetsamma, medsamma, omedelbums, ögonkrök, prompt, vips, nu, på studs, omgående, på stubben.

Det fatalistiskt Ödesmättade för alla Producenter av Tredimensionella Presentartiklar var att snarast Möjligast anpassa sig till den Virtuella Cyberrymdens Oändliga Sidospår och Biverkningar och framställa så Plastliknande Objekt ute i det Virtuella Språkspelets Intresseväckande Profetior angående Inträffade Händelser inom Tidsrymden av en Metrisk Atomsekund.

Om inte tidigare så skulle här Neoidealisterna konkurrera ut Neoluddister typ Optimistiska Trampanhängare i järnvägsspåren efter Carl Sandburg och Joe Hill.

Sannolikt var den Osynliggjorda Gränsmarkeringen mellan Neoluddister versus Neoidealister lika Abstrakt som den Naturliga Urvalsprincipen vars Genetik, på den tiden det begav sig, Förutsatte en Felande Länk, men så Småningom, efter kanske Tvåhundratusen år, markera Åtskillnaden från retoriska Neandertalare till mer Levnadsvisa Sapiensanhöriga.

Det kanske mest kännetecknande för Sapiens var att Hon, med Quaaludes uti Kappsäcken, Ränseln, Trunken eller Amerikakofferten, med Självsäker hand kunde utföra, i Förebyggande Preventivt Syfte, Mord på båda sina egna Biologiska Föräldrar.

Inte för att Bedriften i sig ansågs vara Tillräckligt Bekväm, utan för att, tack vare eller trots Quaaludes, framställde En Sådan Lust.

Kort uttryckt: Såga av Grenen långt innan Fröet kommit till Skott, typ Grodd.

Methaqualon blev allt mer populär som en rekreationsdrog i slutet av 1960- och 1970-talen, olika känd som ”ludes” eller ”sopers” (även ”tvålar”) i USA.

Drogen användes av människor som gick och dansade på glamrockklubbar på 1970-talet (en slangterm för Quaaludes på discotiden var ”discokex”).

I mitten av 1970-talet fanns det barer på Manhattan som kallades ”juicebarer” som bara serverade alkoholfria drycker som passade människor som gillade att dansa på metaqualon.

Till exempel är alkoholhaltiga drycker (öl, vin, starksprit) i allmänhet inte inkluderade i kategorin klubbdroger, även om det förmodligen används mer än någon annan drog på klubbar, särskilt de som är spritlicensierade nattklubbar eller barer.