Det är svårt att veta utifrån så lite fakta av vad Andy Warhol dog av. Hur som helst så dog han inte av skottskadan från Valerie Solanas vapen, men hans kropp hade skadats för livet.

Efter en enkel operation som inte, om den varit rätt utförd, skulle ha några allvarligare komplikationer efteråt, så blev Andy Warhol liggandes i en sjuksäng.

Han hade en sjuksköterska som såg till att allt av vård och omsorg efter operationen fungerade som det skulle. Hennes arbete var att vara närvarande och uppmärksamma eventuella förändringar.

En liten stund går hon ut från rummet för att göra ett ärende utomhus. När hon kommit tillbaka till Andy Warhol, var han död.

I svensk sjukvård skulle en sådan handling som hon begick, att överge patienten bara för en kort stund, utan att ersättas av någon tillfällig avbytare, anses som grov försumlighet. Någon professionell som är anlitad för att sitta Vak, får inte ens slumra till eller somna. Personen får inte heller överge patienten, utan att någon annan person finns där, för att eventuellt larma efter förstärkning om patientens hälsoläge förändras till det sämre.

Därför en helt vild spekulation och hypotes:

Andy Warhol levde ensam i sitt stora hus. Hans Meningen med Livet var att ta upp beställningar till porträtt av människor som kunde betala.

Det finns flera som menar att Andy Warhol var besatt av pengar. Att efter ett framgångsrikt liv inom Konsten, Konstvärlden och Kändisvärlden, levde han ändå ganska så ensamt och isolerat.

Det är inte helt orimligt att anta att Warhol kan ha upplevt att han gjort sitt. Från en liten fattig, sjuk och svag pojke i en invandrarfamilj i Pittsburgh, hade han nu erövrat världen och förändrat människors syn på Verkligheten, Världen, Subkulturer, Underground och Vad som kan vara Konst en gång för alla.

Tidsfördriv som att stå och dela ut mat till hemlösa från kyrkans soppkök, eller dela ut gamla exemplar av Interview till främmande människor på gatan kunde inte fungera som emotionellt heltäckande för en sådan genuint kreativ Ikon.

För Andy Warhol var Kommersiell Konst också Verksam som Tankeväckande konst.

Han hänvisade ofta till Marcel Duchamp, liksom Jeff Koons senare skulle hänvisa till Marcel Duchamp och Salvador Dali.

I USA och kanske hela världen idag, kan Walt Disney betraktas som vår tids största Artist och Konstnär.

Walt Disney sökte sig tillbaka till Europas traditioner av Konst och Konsthantverk, ända tillbaka till 1700-talet.

Jackson Pollock, Spontanismen och Abstrakt Expressionism var det sista spåret av Europeisk Modernism i USA och speciellt New York.

Hur kom det sig att Andy Warhol, Roy Lichtenstein och James Rosenquist på olika platser och utan kännedom om varandra, helt plötsligt upplevde amerikanska seriefigurer, som Mickey Mouse och Pop-Eye som Seriös Konst?

Andy Warhol förklarade kort att de alla hade läst serietidningar när de var små och okända.

Konstigt nog, kan tyckas, blev POP-konsten inte bara ett uttryck för de Kommersiella Marknadskrafterna och Konsumtionen som Livsstil.

POP var en Konststil, men också en Frigörelse från Europas Traditionella syn om Konsten där även Religiösa Artefakter, föremål från Naturfolk, Arkeologiska fynd från Egypten, Grekland och Medelhavet, ingick i det Europeiska Konstbegreppet.

Om det fanns någon alls av alla de anonyma hantverkare som framställt objekt som vi idag definierar som Konst, så var det möjligtvis ett Sökande efter en Högre Andlig Upplevelse. Det Andliga i Konsten blev Kandinskijs uttryck för sin konst, påverkad från Stravinskij, Bauhaus och Teosofin.

Det Andliga låg i Tiden och det Andliga tillät också Artisten att, i samband med Kamerans och Fotografiska Konstens erövringar av Bildvärlden, överge det som skulle föreställa Tydlig, Konkret och Begriplig Konst, främst tillverkad för Konstintresserade, Konstsamlare och Konstmuseer.

POP-konsten drog ett kraftigt streck över allt som kunde upplevas som Epigoneri från Europeiska Konsttraditioner och Europeiska Estetiska Värderingar.

POP-konsten återvände till en vardagsverklighet som var verklig för dem och verklig för amerikanare som en gång för alla slitit upp sina rötter från Europas jord och traditionsbundna levnadssätt. Varför måla med oljefärger, när plastfärger eller material från vanliga Supermarkets fungerade lika bra?

Visst hade också POP en andlig dimension, som ibland kunde uppfattas som Nihilistisk, frånvaron av Objektiva Världens Existens, eller Provokativ Ironisk. En av de få amerikanska artister de kunde luta sig emot var, bortsett från Fotografikonsten, Walt Disney och Edward Hopper.

Att framställa Konst där Betraktaren, just därför att Konstverket var så Ytligt, hade utrymme till att själv lägga till sådant som de upplevde som Frånvarande eller Likgiltigt.

Stoikerna föreslog att kunskap kan uppnås genom att använda förnuftet.

Sanning kan skiljas från villfarelse – även om det i praktiken bara kan göras via en ungefärlig uppskattning. Enligt stoikerna tar sinnena ständigt emot förnimmelser: pulsationer som passerar från föremål genom sinnena till sinnet, där de lämnar ett avtryck i fantasin (phantasiai) (ett intryck som uppstår från sinnet kallades ett fantasma).

Sinnet har förmågan att bedöma (συγκατάθεσις, synkatates) – godkänna eller förkasta – ett intryck, vilket gör det möjligt för det att skilja en sann representation av verkligheten från en som är falsk.

Vissa intryck kan man acceptera omedelbart, men andra kan bara uppnå varierande grad av tveksamt godkännande, vilket kan betecknas som tro eller åsikt (doxa).

Det är bara genom förnuftet som vi får klar förståelse och övertygelse (katalepsis).

Viss och sann kunskap (epistem), som kan uppnås av den stoiske vise, kan endast uppnås genom att verifiera övertygelsen med expertis hos ens kamrater och mänsklighetens kollektiva bedömning.

Helt säkert var Kalla Kriget, men framför allt det Konkreta hotet mot Världen och Planeten, Atombomben och Kärnvapenkapprustningen en Orsak till varför POP behandlade ämnen som kunde upplevas som Triviala Massproducerade Konsumtionsvaror.

Efter WW2 skulle USA som Förenta Staterna bevisa för övriga världens beslutsfattare att Make America Great Again.

Liksom Sverige, hade USA inom kontinentens egna gränser aldrig berörts av varken WW1 eller WW2.

Det blev Pearl Harbor som inledde USA:s Engagemang i pågående krig mellan Axelmakterna och de Allierade.

I Alla tider har Handelsresande och andra Kosmopoliter, Ägare till lös egendom, likt judar och andra Upptäckare av vad som var Okänt, Nytt och kanske skulle kunna bli till Produkter, Varor och Tjänster på den tiden motsvarigheter till Marknadsplatser, Bankhus och Börshus.

Med Gutenbergs uppfinning av Boktryckarkonsten kom också produkten Papper in som kunde omvandlas till Värdepapper.

Värdepapper som skulle inge Förtroende mellan Säljare och Köpare. Mynt av metall som kom att ersättas av pengar i sedlar. Det var inte så konstigt att ett av Andy Warhols första POP-konstverk innehöll avbildade Dollarsedlar.

Då de europeiska katedralerna hade som Byggherrar, Frimurare, så kunde en Frimurare resa från en stad till den andra, utan att riskera bli av med sin egendom på vägen. Frimurarna hade ett internt lånesystem, där den inresande Frimuraren genom speciellt överenskomna handtecken och rörelser kunde utgöra bevis på att han kunde ha tillgång till deras interna sparkapital.

De som kände sig allra mest hotade av alla dem som reste från land till land, var förstås de Bofasta. Egendom skapar rädsla och oro.

Var och en har rätt till att Skydda Sig själv, sin Familj och sin Egendom. Det blir komplicerat när Egendomen blir mer Symboliskt laddad, än det som står på Egendomsbeviset.

Andy Warhol med flera kan utgöra bevis på hur Kung Midas-komplexet överlevt och frodas även i vår Verklighetsberättelse.

Det Materialistiska Guldet går inte att omvandla till Andlig Kärlek och Socialt Naturtrogen Gemenskap. Det är som med Glamorösa Högsta Eliten högst upp i Näringskedjan.

Ett Äkta Konstverk är Äkta endast för den som har Tillgång till Konstverkets Ursprung, typ Proveniens

[Proveniensen] har likheter med animismen, föreställningen om att även döda ting har en själ.
– Birgitta Rubin

Proveniens har två betydelser: upptäcktsplatsen och ursprungsplatsen.

En artefakts härkomst kan vara platsen där den hittades i utgrävningar – det är mycket värdefull information.

Artefakter och andra arkeologiska föremål med en okänd härkomst ger väldigt lite information för att lära sig om det förflutna.

Upptäcktens bevis innebär sammanhang, vilket betyder att det finns ytterligare information tillgänglig om föremålet av intresse.

Proveniens betyder också ursprungsplatsen, eller källan, platsen varifrån en artefakt, föremål eller person kom; termen kan syfta på tillverkningsplatsen.

Egendomen har alltså en symboliskt värdeladdad Historia bakom sig, men endast för dem som äger rätt till att kunna bevisa vad som verkligen har hänt med Objektet, efter Upptäckten eller Uppfinnandet och Tillverkningens Skapelseberättelse.

Det är därför som Objektet i Sig är så Gott som Värdelöst om inte en Tillräckligt Trovärdig Proveniens följer med i Paketet.

Andy Warhol var själv en Produkt av sin egen Tillverkningsprocess. På samma gång som han själv utförde Omfattande Intrång på andras Ägandeförhållanden, uppstod samma Bakgrundshistoria också med hans egna Artefakter.

En högst rimlig symbolisk Modernistisk Proveniens är att genom Tusen och En Natt se hur Ådran fortsätter via Raymond Roussel, Marcel Duchamp, Andy Warhol och nu sådana Samtida Artister som Jeff Koons och Banksy.

Denna slags Andliga Proveniens-resa är av Betydligt Högre Värde för Kommande Artister, än Konstmarknadens mer Konstruerade Iscensatta Föreställningar om Konstverkets Ursprung.

En liknande Parallell kan Tillräckligt Insiktsfull Intresserad Forskare Andligt Uppleva genom Studier av hur Zenbuddhismen kom från Japan, hamnade hos The Beat Generation, speciellt Allen Ginsberg, blev aktiverat hos Artister i Black Mountain och därpå Påverkade hela Konstvärlden från USA, kust till kust.

Zen skulle bli ännu mer Stilbildande inom den Subversiva Konsttrenden Minimalismen.

En Tillräckligt Kreativ Artist med Intresset inställt på Konstmarknaden kände till det gamla Trickset att Skapa utifrån Fattiga Förhållanden och Sälja Objektet dyrt till Tillräckligt Intresserad till Besatthet Passionerad Samlare.

Samlaren tror sig känna igen Proveniensen och Upphöjer därmed Objektets Materialistiska Värde upp över Skyarna.

Det är som att sälja Pariserluft eller Månstenar.

För en Sjukligt Hemlängtande Franskspråkig Emigrant i New Yorks Lower East Side är Objektet som anses innehålla Äkta Pariserluft, tillräckligt för att återuppleva Odören som stiger upp från Avenyernas avloppssystem.

Månstenen var ett mycket väl ansett och populärt alster producerat av Wilkie Collins.

Titelns månsten är en diamant (inte att förväxla med halvädelstenen). Den har fått sitt namn från sin koppling till den hinduiska månguden Chandra. Det skyddas av tre ärftliga väktare på order av Vishnu, och växer och avtar i glans tillsammans med månens ljus.

Månstenen, utgiven 1868, och den sista romanen av vad som allmänt anses vara det mest framgångsrika årtiondet av sin författares karriär. Det återupprättade marknadsvärdet för en författare vars framgångar på den konkurrensutsatta viktorianska litterära marknaden hade avtagit i kölvattnet av hans första uppfattade mästerverk.

Månstenen är fortfarande ett av Collins mest hyllade verk. Den beskrevs senare av TS Eliot som ”den första, den längsta och den bästa av moderna engelska detektivromaner… i en genre som uppfanns av Collins och inte av Poe.” Mysterieförfattaren Dorothy L. Sayers hänvisade senare till den som ”förmodligen den allra finaste deckare som någonsin skrivits”.

Poeten Algernon Charles Swinburne kommenterade det senare händelseförloppet:

”Vad förde den gode Wilkies geni nära fördärvet?

Någon demon viskade – ‘Wilkie! ha ett uppdrag'”

Det kan jämföras med Becketts replik i Slutspel:

”Vi håller väl inte på och betyder något?”

Collins ökade beroende av laudanum och hans förkärlek för att använda sin fiktion för att motverka sociala orättvisor.

Politik fungerar ytterst sällan som Avgörande Replikskifte från Heltidsengagerad Kreatör. Slagordsretorik hör hemma i Förskolans Chillrum.

I stort sett så är stenarna från månen extremt gamla om man jämför dem med stenar på jorden, vilket man har bestämt med radiometrisk datering. De yngsta månstenarna är äldre än de äldsta som har påträffats på jorden. Månstenarnas åldrar sträcker sig från 3,2 miljarder år för basaltstenarna som hittats i månhaven, ända till 4,6 miljarder år uppe på månens högland. Exemplaren härstammar alltså från en mycket tidig del av solsystemets historia.

De insamlade stenarna har egenskaper som liknar dem hos stenar på jorden, särskilt i fördelningen av syreiostoper. Stenar från månen brukar dock innehålla lägre andelar järn. Bland de nya mineral som påträffades på månen finns armalcolit, som har fått sitt namn efter de tre astronauterna på Apollo 11: Armstrong, Aldrin och Collins.

För 4 miljarder år sedan var solsystemet relativt nytt och jorden träffades fortfarande av många meteoriter och asteroider. En sådan kollision kan ha slungat ut stenar från jorden, som sedan kan ha fångas in av Månens dragningskraft.

Exakt hur länge stenen kretsade i rymden innan den landade på Månen vet man inte. Men med hjälp av åldern på månens olika kratrar på fyndplatsen konstaterar forskarna att stenen landade på Månen för minst 3.9 miljarder år sedan.
Här på jorden förändras jordskorpan ständigt på grund av plattektonikens rörelser. Därför har alla stenar äldre än 4 miljarder år någon gång blivit nedsmälta och ombildats i jordens heta inre.

På Månen finns ingen plattektonik utan allt ligger stilla, bortsett från att den är utsatt för nedslag av meteoriter som bildar kratrar.

Dessutom är stenen den första jordstenen som hittats på en annan himlakropp.

Månsten eller adular är en ädelsten som är opaliserande blåvit till färgen och brukar slipas till runda former. Månsten är en form av fältspatmineralet ortoklas. Namnet kommer från det blåaktiga skimret i stenen. Skimret är en irisering, som orsakas av en lamellstruktur i halvtransparenta skikt i mineralet.

Ger gudomlig inspiration som hjälper oss att kanalisera vår intuition. Underlättar beslutsfattanden, ökar tålamodet, och hjälper oss följa Nuflödet.

Månsten höjer våra energier, och underlättar för oss att arbeta i ljuset. För in villkorslös kärlek och healing. Har otroligt lugnande och rogivande energier, tar effektivt bort stress och skapar balans i tillvaron.

Information om Månsten ♡
Månstenen hjälper dig att söka sanning genom drömmar och grodda din personliga tillväxt. Den öppnar hjärtat och gynnar kärlek och erotik.

Egenskaper hos Månsten
♡ Ökar din självinsikt och intuition
♡ Är ett bra verktyg för att tyda drömmar
♡ Balanserar din kropp i synkning med månens olika faser
♡ Ger beskydd under resor, både fysiska och andliga resor

Den lär självklart vara ett exemplariskt komplement till månritualer – och ceremonier.

Månstenen ger vägledning och kan finnas med under meditation:

”Jag öppnar mig för mina intuitiva förmågor och min koppling till den Gudomliga kvinnliga energin”.
Du kan ladda denna magiska sten i månens ljus (sägs vara extra kraftfullt vid fullmåne), på ett ametistkluster och på en selenitplatta.
Du kan rena din månsten med hjälp av rökelse, ljud och under rinnande vatten.

Eftersom stenarna är en naturprodukt varierar de i både utseende, färgnyans, form och storlek, de angivna måtten är därför ungefärliga och kan variera ca ± 0,5 cm. Månsten är en ganska ömtålig sten som bildas av flera lager av mineraler och kan därför ha naturliga sprickor och andra skavanker.

Under Kalla Krigets allra mest Frusna Nattsvarta Dystra Stunder, då Kapprustningen av Kärnvapen konkurrerade med Rymdkapplöpningens Exalterade Uppskjutningar, kunde Armstrong, efter att ha utfört de något Teatraliskt arrangerade Månstegen föra med sig hem till Tellus en mängd Stjärnstoff, typ Månstenar.

Ett seriöst laddat problem var just hur att bevisa Månstenens Proveniens.

Hur att veta, när de såg ut som vilken av havets vågor slätslipade strandsten som helst, eller någon slaggprodukt från nedlagd Projektering omkring Area 51 förklara för Betraktaren att Objektet i Glasmontern faktiskt var Direktimporterad via Apollo 11, till först någon Geologisk Lunar Karantän, typ Tullstation för Outspace Alien Objects och därpå, då inga Utomjordiska Virus kunde uppenbaras såldes Objektet vidare till ett Privat Auktionsbolag, med speciell inriktning på Okända Oidentifierbara Objekt med Osäker Härkomst.

Auktionsbolaget använde all slags expertis från rymdstationer till av Vetenskap och Erfarenhet beprövade Specialister med Uppväckande Intresse för Spektakulära Affärer, för att så småningom iordningställa ett Evidensbaserat Proveniensdokument. Faktum är att Collins aldrig någonsin själv kom över den numera så Sägenomspunna Månstenen. Collins var kvar i månbana i Apollo Command Module Columbia.

När Armstrong först klev upp på månens yta, sa han berömt: ”Det är ett litet steg för en man, men ett stort kliv för mänskligheten.”

Den sändes live för uppskattningsvis 530 miljoner tittare världen över. Apollo 11 bevisade effektivt USA:s seger i rymdkapplöpningen, genom att uppfylla ett nationellt mål som föreslogs 1961 av president John F. Kennedy ”att landa en man på månen och återföra honom säkert till jorden” före slutet av decenniet.

.

Annons