Politiker väljer inte sådana frågor som de anser vara livsavgörande, utan sådana som de tror att de kan klara av att lösa under en fyraårsperiod. Därför är det mer sannolikt att de, förgäves, söker Stoppa Mängden Flyktingar samt Verka Begränsande intill Obildade Homies Ungdomsgäng i Orten.

Just nu sitter alla levande varelser i Samma Båt. Inte längre Pest eller Kolera, men Corona och/eller Klimatförändrarnas Obegripliga Konsekvensberäkningar.

Människor protesterar mot Covid-restriktioner, men inte mot den fortsatta Kärnvapenupprustningen. För en YouTubare kan var dag upplevas som Den Sista Striden.

Det slags Engagemanget kommer av det något Antropocentriska uppslaget att ett Virus är mycket lättare att Övertala, Övertyga och Övervinna, än Tre Supermakter var och en för sig.

I det Paradoxala Tidsperspektivet är Allt Betydligt bättre än Förr, men på samma gång Betydligt Sämre än fram till Dags Dato.

Det finns naturligtvis också sådana Medmänniskor som föredrar att ingenting annat ha att ta sig för än Pannan i Veck. Det är alltså det nya Området för Kroppsfixerade Narcissiskt Anstrukna att Åtgärda medelst Plastikoperationer.

Språkförbistringen ingår Numera i Skolundervisningens Semiotiska Språkspel.

De tidigare så vanligt på Landsbygden utanför Stadens tullar, Allmogens Dialektala Uttrycksmedel är sedan Länge utkonkurrerade av Kulturberikande Fragment av Informationsbitar från Generöst tilltagna Skattebetalade Kryssningsmissiler.

Språket antingen förbises i förbigående eller förbistras av att nötas ut till Oigenkännlighet i båda kanter. Är till exempel Kärlek en Medfödd Upplevelse, eller ett Osunt Tecken på Inlärd Hjälplöshet Särskilt Angående Apatiska Flyktingbarn.

Klassresan innebär för flertalet inom samma Tystnadskultur att kunna Uttala sig mer och Uttrycka sig om sådant som står Utanför ens Personliga Maktsfär att Förändra ett Tillstånd som Någon i Förbigående Korridorsamtal med Lobbyister från den Tankspridda Tankesmedjan Agera Först och möt Eftertankens Kranka Blekhet i Förklaringen om att Ingen är vare sig Bättre eller Sämre i Jämställd Jämlikhet i vilket Demokratins Libertarianska Representanter hellre angeläget föredrog att Hålla Tand för Tunga.

Hur uppstår då denna Språkförbistring i vår egen Nu Levande, Sinister om Greenwich Mean Time, Hemisfär?

Språket som sådant antas ha uppstått som något slags Kommunikationsmedel om Särskilt utvalda Informationsbitar.

Ett populärt sådant kan vara:

Här, där din Mamma inte jobbar, ligger en Hund Begraven.

En Obekväm Oförställd Rättshaveristisk Vän av Ordning, typ Paragrafridande Ordmärkande Petimeter, Anar Genast ingen Rök utan Eld och därmed ett Guilt by Association att Din Biologiska Mamma har något att Skaffa med Traditionellt Sekulär Begravning av Canis lupus familiaris.

Hundens Identitet eller Namngivelse finns inte ens med på Begravningplatsen Karta över Kända som Gått över till Andra sidan om Vägen till Klockrike eller Damaskus. Då ingen John Doe eller Jane Doe finns för Otrogna Hundar utan Hem, ges Byrackan eller Gatukorsningen Tilltalsnamnet Pompe.

Det är inte ställt utom all rimlig tvivel att Din Mamma på något vis kan sägas vara Inblandad i Jordfästelsen av Pompe. Så länge Minsta Tvivel Råder, kan Avhandlandet av Skuldbördan tills vidare läggas på Hyllan för Borttappade Föremål.

Den Mamma jobbar inte här, kan i sig, för Obehöriga Utomstående Gemene Man låta lite Alltför Osannolikt för att inte ha något Framställt någon Rök utan Eld.

För bara ett decennium sedan kunde det betyda att diska sin egen kaffekopp efter fikarasten.

Var Hundägare vet att Rasta Hunden också kan implicera att Inmundiga en Kopp Java med Fyllig doft av Choklad och Kardemumma, ur Egen Medhavd Termos buren i en högst ordinär Bandysupporterportfölj. Det händer då och då även i de Bästa Av Kretsar att det i Termosen också kan finnas några droppar Kask.

Idag kan det Faktaresistenta Konstaterandet ha sitt ursprung i Quit-kulturen. Din Mamma arbetar inte här, därför att hon har Övergivit Fartyget före Kaptenen på Skutan och lämnat handduken kvar för att kanske efter Stålbadet, kasta in den i Omklädningsrummet.

Då någon helt Oväntat drar upp detta Känsloladdade Uttryck på Bordet, svarar någon Hela Byket Ska Tvättas med Ett Kok Stryk, Det Quittar.

Ett annat Försanthållande kan betyda att din Mamma har försvunnit genom Naturlig Avgång, typ Upp i Rök. Det skulle kunna vara Tänkvärt, men om så vore fallet, skulle hon säkert också lämnat efter sig en vidimerad överlåtelse av sitt, i Fysisk Betydelse, Dialektisk-Materialistisk Objektifierade Preparatet till Vetenskap, Objektivt Neutral Forskning samt Evidensbaserad Beprövad Erfarenhet, men inom Rimliga Gränsbesättningar vid Belarus eller Turkiet.

Åter ett annat Sannolikt kan uttolkas som att Hon är eftersökt av The Missing People, men frågan som Återstår att Besvara gäller om Någon verkligen Saknar henne och, i så fall, Om hon har någon Arbetsrättslig i Överensstämmelse med Skolverkets rekommendationer för Rektorsexpeditionen angående Elevens Giltiga Skäl till Fysisk Frånvaro.

Din Mamma kanske inte arbetar här, eftersom din Pappa gör det i hennes ställe. Det kan också betyda att Din Mamma visst arbetar här, men att hon är fysiskt frånvarande, eftersom hon arbetar på distans, eller som Digital Nomad vid Nazare i Portugal för att Surfa på kanske Framtida Världens Högsta Våg.

I varje händelse gäller det att gå i Descartes ekologiska fotavtryck. Det som inte kan betvivlas, måste det finnas några guldkorn av sanningshalt i.

Din Mamma arbetar inte här på grund att hon står vid induktionsspisen, vabbar barn och svabbar golv.

Din Mamma arbetar inte här, kanske av den enkla anledningen att hon kontrafaktiskt inte är din Biologiska Moder. Eller så är du ett Plastbarn som i ett tidigt stadium av livstiden var förlagd i ett Provrör i Kuvös.

Vidare, din Mamma arbetar inte här, utan fördriver tiden till något mer Exklusivt Dekadent Glamoröst långt nere i Subkulturella Evenemang, typ Katakomberna i Forum Romanum, där ingen mindre än Stol nummer 17 sitter i Kläm.

Hon kanske har suttit vid Matbordet hemma och förklarat för Hela den Samlade Familjen att hon på Arbetet uppträder Inkognito, som Cameo, eller Agent Provocatrice, men om hon gjort det så har hon brutit mot Tystnadskulturens Rekommendationer angående Sekretessbelagda Informationsbitar.

Din Mamma kanske har Försvunnit under Egendomliga Omständigheter, men är numera Ersatt av en Android med utseendet direkt avskannat från Antingen Scarlett Johansson, eller Alicia Wikander.

Rent ut sagt, din Biologiska Mamma kanske är en Remixad Hybrid med Hälften av Utseende och Beteende överförd till ettor och nollor från Scarlett Johansson, Hälften av detsamma från Alicia Wikander.

Din Mamma kanske inte längre arbetar här, eftersom hon i mångt och mycket låg långt före sin tid. Hon kan ha Överlåtit sitt Skrivbord och Överösts med en Fallskärm full av Avgångsvederlag, inklusive Kontokort fulladdat med Tobelerone-affärer.

Din Mamma arbetar inte här eftersom Här befinner sig i ett parallellt universum, eller att hon befinner sig i en sluten cell, typ Fyrdimensionell Tessarakt?

Din Mamma arbetar inte Här, eftersom din GPS visar fel, eller att din Mamma inte har på sig rätt sändarutrustning, typ chipmärkning i bakfickan. Din Mamma kanske borde arbeta här, men Dämonerna vilja det icke.

Utan att övriga Familjemedlemmarna lagt märke till det, har din Mamma drabbats av Simultan Depersonisation. Ett händelseförlopp som kan överensstämma med Upplevelsen i Glidande Dörrar. Var dag går hon till sitt arbete, tror hon att hon Egentligen går till sitt arbete, men då inträffar någon slags subliminal transcendent Depersonifiering.

Hon tror att hon är sig själv, men den som hon tror att hon är, är i själva verket någon helt annan. Långt senare har hon förklarat med egna ord att eftersom hon alltid är sig själv, så måste hon vara det, även om hon befinner sig i Stadiet av Någon Annans Existensberättigande.

Någon Gruppsykologisk Företagscoach skulle mena att hon ikläder sig en annan Social Roll, men i det här Enskilda Fallet är den Förklaringen alltför Övertydligt Enkel.

Någonstans på vägen mellan Hemmet och Arbetsplatsen byter Hon och en annan Mamma som de facto arbetar Här, Personligheter och därmed också Identiteter. Båda ingår i ett typiskt Gränssnitt av Projektiv Identifikation. Det kan låta komplicerat, men det är inte så komplicerat som det låter.

Båda de Arbetsföra Mammorna utför samma Ekologiska uttryck i en Spegel likt, antingen den i Snövit, eller den i Alice i Spegellandet. Det kan också jämföras med en Dubbelöverföring, typ Dubbel Motöverföring. som mången Brödtextskrivare har ägnat Obetalbar Övertid till, som t ex Prinsen och Tiggargossen, eller Askungens Metamorfos inför Balen på Slottet, innan Tolvslaget Överträtt Tidsmarkeringen.

Din Mamma kanske skulle ha arbetat här, men efter en Omständlig Omorganisation har hennes Dåvarande Arbetsplats försvunnit ut i ett Öppet kontorslandskap.

Det kan vara därför som den Gemene Mannen nere vid Upplysningen ännu inte fått alla Oregistrerade Informationsbitar angående Personaladministrationen upp på samma Digitala Skrivbord.

Din Mamma har precis ögonblicket innan din spontant impulsiva ingivelse till Överraskande Arbetsbesök, fått avgå på blankt papper.

Den du frågar kanske vet att din Mamma just nu befinner sig på ett Annat ställe, men är för Puritanskt uppfostrad för att ens kunna uttala termen Badrum. Dessutom blandar den Sakrale ihop Badrummet med Biktstolen. Den väsentliga skillnaden mellan de två, är att i den ena tvås kroppen och in den andra renas Själen. .

En annan timanställd från ett uthyrningsföretag har sökt utkonkurrera din Mamma och därför låst inne henne i en Garderob med skylten Cloak Room fastklistrad ut mot Avgångshallens Informationsdisk.

Din Mamma arbetar inte här, just nu, eftersom hon inte lyckats komma ut från garderoben. I ett Samkväm i vilket ingår en introvert lagd Kvantfysiker och en Extravert Teoretisk Filosof, behandlas det Klassiska Ämnet från Antikens Aten; Vad menar Allmänheten Detektiven när de säger Här?

Här kan ju vara Utsträckt både i Tiden och Rummet. Den som var Här igår, är inte Här idag. Här kan sträcka sig härifrån och ut utanför Solsystemet eller Vintergatan. Med andra ord, Här är ett Vitt Begrepp.

På hennes arbetsplats vill kanske inte din Mamma tala om för sina medarbetare i teamet att hon har ett barn. Då du frågar efter var din Mamma arbetar, så vill de inte röja sådana elementära fakta om en frånvarande medarbetare, så de låtsas därför inte ens förstå Frågan.

Din Mamma är här, men arbetar inte. Arbete är ju också i dagens läge ett Vitt Begrepp. Med Arbete kan menas Sysselsättning inklusive Sysselsättningsgrad. Det finns de som i Hög grad saknar Sysselsättning, medan andra, Närmare bestämt de Närande, menar att de kan Ta För sig av Första Bästa Sysselsättning. Först till kvarn…

En engelskspråkigt talande Informationsautomatisk Röst, förklarar att din Mamma just nu är inne hos Högst upp i Näringskedjan, Burdus Beslutsfattare som i Tyst Överenskommelse, typ Ömsesidigt Samtycke, båda är helt Upptagna av ett underförstått Under Bordet förhandlingar, typ Handarbete.

Då du efterfrågar din Mamma, kan således inte Informatören av Alternativa Fakta förklara vilken Omfattning Var och Här som det Ömsesidiga Handarbetet utförs inom Lyckta Dörrar.

En Bostadssökande i Cambridge studerar en blåkopia som ska föreställa en Ungkarlslya. I beskrivningen anges ett Rum som Sovrum, men något antal Kvadratmeter i Yta anges inte. Det enda som kan förklara varför Sovrummet ska föreställa ett sovrum, är att det råkar finnas en Bädd ståendes där.

Inte helt nöjd med de multipelt komplexa Svarsalternativen, Överlåter du till Läsarna av denna Villkorliga Ordmassa att själva finna möjliga, lämpligare lösningar på Huruvida det för ändamålet Dig är möjligt att Uppfinna och Upptäcka din Mamma som Existensberättigad inom dessa Kompakta väggar, som kan antas definiera läget Här.

På vägen bort från den arbetsplats där din Mamma just nu lyser med sin frånvaro, drar du dig plötsligt till minnes att hon är en Trogen Resident på Speak Easy där de vid just den här Tidpunkten brukar upprätthålla Traditionen After Work Happy Hour.

Happy Hour verkar vara Stängt för Säsongen.

Du går dit, men Dörrvakten släpper inte in dig. Du söker förklara för Ämbetsmannen utanför garderoben att din Mamma, du uttalar hennes Förnamn, Flicknamn och Familjenamn och beskriver hennes utseende som, näst intill identiskt likt Gwyneth Paltrow.

Dörrvakten, som också föreställer en heltidsengagerad Garderobiär, överger sin Post och kallar på Närvarande Bartender, alternativt Utsökt Sparsmakad Sommelier. På grund av Förbistringen i Språkspelet, är båda genast rörande överens om att din Mamma inte alls skulle, som det faktiskt ligger till, tillhöra Gästerna, utan ingå i Teamarbetet Restaurangnäringens Etablissemang.

Förgäves, mot alla odds, önskar de ta till sig denna fragmenterade informationsbit och upprepar frasen om att din Mamma inte arbetar här.

En något okomfortabelt påstruken tillfällig gäst avlyssnar informationsutbytet utanför dörren till ett annat ställe. Gästen, som, på grund av situationens prekära höga Affektionsläge, önskar förbli Anonym, omtalar, trots Tystnadskulturens Oskrivna lagar mellan raderna, att Din Mamma just nu ingår i ett intimt, i Ömsesidigt Samtycke, Fait le Ménage À Deux Accompli och just därför inte kan påstås, alla fall inte i professionell mening, arbeta här.

Annons