Politiker väljer inte sådana frågor som de anser vara livsavgörande, utan sådana som de tror att de kan klara av att lösa under en fyraårsperiod.

Just nu sitter alla levande varelser i Samma Båt.

Båten är mer lik Titanic, än Noas TikTok.

Människor protesterar mot Covid-restriktioner, men inte om den fortsatta Kärnvapenupprustningen.

Det slags Engagemanget kommer av det något Antropocentriska uppslaget att ett Virus är mycket lättare att Övertala och Övertyga, än Tre Supermakter var och en för sig.

Människan har sedan Hedenhös tyckt om att ta för sig. Det finns naturligtvis också sådana Medmänniskor som föredrar att ingenting ha att ta sig för.

Språkförbistringen ingår Numera i Skolundervisningens Semiotiska Språkspel.

De tidigare så vanligt på Landsbygden utanför Stadens tullar, Dialekterna är sedan Länge utkonkurrerade av Kulturberikande Informationsbitar från Klasslösa Kryssningsmissiler. Språket förbistras av att nötas ut till Oigenkännlighet.

Klassresan innebär för flertalet inom samma Tystnadskultur att kunna säga mer och Uttala sig om sådant som står Utanför ens Personliga Maktsfär att Förändra till ett Tillstånd som Någon förklarat vara Varken Bättre eller Sämre.

Hur uppstår då denna Språkförbistring i vår egen Nu Levande Vänstra Hemisfär?

Språket som sådant antas ha uppstått som något slags Kommunikationsmedel av Särskilt utvalda Informationsbitar.

Ett populärt sådant kan vara:

Din Mamma arbetar inte här.

För bara ett decennium sedan kunde det betyda att diska sin egen kaffekopp efter fikapausen.

Idag kan det Faktaresistenta Konstaterandet ha sitt ursprung i Quit-kulturen. Din Mamma arbetar inte här, därför att hon har Övergivit Fartyget före Kaptenen på Skutan.

Ett annat Försanthållande kan betyda att din Mamma har försvunnit genom Naturlig Avgång.

Åter ett annat Sannolikt kan uttolkas som att Hon är eftersökt av Missing People.

Din Mamma kanske inte arbetar här, eftersom din Pappa gör det i hennes ställe. Det kan också betyda att Din Mamma visst arbetar här, men att hon är fysiskt frånvarande, eftersom hon arbetar på distans, eller som Digital Nomad.

I varje händelse gäller det att gå i Descartes ekologiska fotavtryck. Det som inte kan betvivlas, måste det ligga någon sanningshalt i.

Din Mamma arbetar inte här på grund att hon är mammaledig eller vabbar.

Din Mamma arbetar inte här, kanske av den enkla anledningen att hon kontrafaktiskt inte är din Biologiska Moder. Eller så är du ett Plastbarn från ett Provrör förlagt i Kuvös. Vidare, din Mamma arbetar inte här, utan fördriver tiden till något mer Exklusivt Dekadent Glamoröst.

Hon kanske har suttit vid Matbordet hemma och förklarat för Hela den Samlade Familjen att hon på Arbetet uppträder Inkognito, som Cameo, eller Agent Provocatrice.

Din Mamma kanske har Försvunnit under Egendomliga Omständigheter, men är numera Ersatt av en Android med utseendet direkt översatt från Scarlett Johansson.

Rent ut sagt, din Biologiska Mamma kanske är Scarlett Johansson, eller åtminstone hennes Dubbelgångare som brukar Inträda speciellt under Dubiösa Tillfälligheter.

Din Mamma kanske inte längre arbetar här, eftersom hon i mångt och mycket låg långt före sin tid.

Din Mamma arbetar inte här eftersom Här befinner sig i ett parallellt universum, eller att hon befinner sig i en sluten cell, typ Fyrdimensionell Tessarakt?

Din Mamma arbetar inte Här, eftersom din GPS visar fel, eller att din Mamma inte har på sig rätt sändarutrustning. Din Mamma kanske borde arbetar här, men Gudarna vilja det icke.

Din Mamma har, utan att övriga Familjemedlemmarna lagt märke till det, drabbats av Simultan Depersonisation. Ett händelseförlopp som kan överensstämma med Upplevelsen i Glidande Dörrar. Var dag går hon till sitt arbete, tror hon. Egentligen som hon tror att hon går till sitt arbete, händer någon slags subliminal Depersonifiering.

Hon tror att hon är sig själv, men den som hon tror att hon är, är i själva verket någon helt annan.

Någon Grupppsykologisk Företagscoach skulle mena att hon ikläder sig en annan Social Roll, men i det här Enskilda Fallet är den Förklaringen alltför Övertydligt Enkel.

Någonstans på vägen mellan Hemmet och Arbetsplatsen byter Hon och en annan Mamma som inte heller arbetar Här, Personligheter och därmed också Identiteter. De utför båda en typiskt Gränssnitt av Projektiv Identifikation. Det kan låta komplicerat, men det är inte så komplicerat som det låter.

Båda de Arbetsföra Mammorna utför samma Ekologiska uttryck i en Spegel likt, antingen den i Snövit, eller den i Alice i Spegellandet. Det kan också jämföras med en Dubbelöverföring, typ Dubbel Motöverföring. som mången Brödtextskrivare har ägnat Obetalbar Övertid till, som t ex Prinsen och Tiggargossen, eller Askungens Metamorfos inför en Bal på Slottet, innan Tolvslaget inträffat.

Din Mamma kanske skulle ha arbetat här, men efter en Omständlig Omorganisation har hennes Dåvarande Arbetsplats försvunnit ut i ett Öppet kontorslandskap.

Det kan vara därför som den Gemene Mannen nere vid Upplysningen ännu inte fått alla Oregistrerade Informationsbitar angående Personaladministrationen upp på samma Digitala Skrivbord.

Din Mamma har precis ögonblicket innan din spontant impulsiva ingivelse till Överraskande Arbetsbesök, fått avgå på blankt papper.

Den du frågar kanske vet att din Mamma just nu befinner sig på ett Annat ställe, men är för Puritanskt uppfostrad för att ens kunna uttala orden att hon är i badrummet.

En annan timanställd från ett uthyrningsföretag har sökt utkonkurrera din Mamma som just nu befinner sig inlåst i en Garderob med skylten Cloak Room fastklistrad utanpå dörren.

Din Mamma arbetar inte här, just nu, eftersom hon inte lyckats komma ut från garderoben. En Kvantfysiker skulle antagligen, i samtal med en Teoretisk Filosof, ställa kuggfrågan, att Vad menar du med Här?

Här kan ju vara Utsträckt både i Tiden och Rummet. Det som var Här igår, är inte Här idag. Här kan sträcka sig härifrån och ut utanför Solsystemet eller Vintergatan. Med andra ord, Här är ett Vitt Begrepp.

På hennes arbetsplats vill kanske inte din Mamma tala om för sina medarbetare i teamet att hon har ett barn. Då du frågar efter var din Mamma arbetar, så förstår de närvarande anställda inte ens frågans kärnbudskap.

Din Mamma är här, men arbetar inte. Arbete är ju också i dagens läge ett Vitt Begrepp. Med Arbete kan menas Sysselsättning inklusive Sysselsättningsgrad.

En engelskspråkigt talande Informationsautomatisk Röst, förklarar att din Mamma just nu är inne hos Högst upp i Näringskedjan, Burdus Beslutsfattare som i Tyst Överenskommelse, typ Ömsesidigt Samtycke, båda är helt Upptagna av ett underförstått Under Bordet, Handarbete. Då du efterfrågar din Mamma, kan således inte Informatören av Alternativa Fakta förklara vilken Omfattning som det Ömsesidiga Handarbetet utförs i.

Inte helt nöjd med de multipelt komplexa Svarsalternativen, Överlåter du till Läsarna av denna Villkorliga Ordmassa att själva finna möjliga, lämpligare lösningar på Huruvida det för ändamålet Dig är möjligt att Uppfinna och Upptäcka din Mamma som Existensberättigad inom dessa Kompakta väggar, som kan antas definiera läget Här.

På vägen bort från den arbetsplats där din Mamma just nu lyser med sin frånvaro, ådrar du plötsligt att hon är en Trogen Resident på Speak Easy där de vid just den här Tidpunkten brukar upprätthålla Traditionen After Work Happy Hour. Happy Hour verkar vara Stängt för Säsongen.

Du går dit, men Dörrvakten släpper inte in dig. Du söker förklara för Ämbetsmannen utanför garderoben att din Mamma, du uttalar hennes Förnamn, Flicknamn och Familjenamn och beskriver hennes utseende som, näst intill identiskt lik, Gwyneth Paltrow.

Dörrvakten, som också föreställer en heltidsengagerad Garderobiär, överger sin Post och kallar på Närvarande Bartender, alternativt Utsökt Sparsmakade Sommelier. På grund av Förbistringen i Språkspelet, är båda genast rörande överens om att din Mamma inte alls skulle, som det faktiskt ligger till, tillhöra Gästerna, utan ingå i Teamarbetet Restaurangnäringens Etablissemang.

Förgäves, mot alla odds, önskar de ta till sig denna information och upprepar frasen om att din Mamma inte arbetar här.

En något okomfortabelt påstruken gäst avlyssnar informationsbytet utanför dörren till ett annat ställe. Gästen, som, på grund av situationens prekära höga Affektionsläge, önskar förbli Anonym, omtalar, trots Tystnadskulturens Oskrivna lagar mellan raderna, att Din Mamma just nu ingår i ett intimt, i Ömsesidigt Samtycke, Fait le Ménage À Deux Accompli och just därför inte kan påstås, alla fall inte i professionell mening, arbeta här.

Annons