Man ska leva för varandra, för En Dag finns Bara Minnen Kvar.

Konsten att Minnas de Mest Oväsentliga Artefakter är på Ständig Frammarsch i Underhållningsbranschens Tablåer.

En Minoritet kämpar dagligen för att inte komma ihåg Tragiska händelser från deras Förflutna. Att Aldrig Glömma kan bli en Ond Cirkel, typ Antropocentrisk Egocentrisk Omèrta Vendetta.

En Majoritet lägger ner Tusentals och åter Tusentals av Kontantinsatser på Att Minnas sådant som de Hoppas ska Förändra dem och deras Liv för Åtminstone fram till Sista Andetaget. Den Tysta Majoriteten drömmer Förgäves till att Vara den Enda Innehavaren till Immateriell Copyrighträtt till Bibeln, Böckernas bok.

Vilken Människa Självmedveten om sin egen Medvetenhet vill inte ha varit Närvarande Vittne till både Allra Första Skapelseberättelsens första Ord och i Händelseförloppet relaterad Big Bang?

Att Minnas är en Märklig Egenskap och Förmåga. Beslutsfattarna söker Påverka Medborgarna att Minnas Selektivt så att just den Beslutsfattaren som talat Senast ska bli Ihågkommen för Spontana Yttranden som kan användas i Framtida Citatböcker.

Minnen värderas Olika. Ena Hälften av Crethi och Plethi vill Minnas de Ljuva Åren från Barndomen, medan den Andra Hälften av Crethi och Plethi använder Nutiden till att söka Verifiera Gårdagens Avhandlingar och Bedrifter.

Givetvis låter, även om det är endast ett Fåtal, några Söka Identifiera Verklighetsberättelser från Livstider Före Detta. Detta Tidsfördriv ägnas mest av Distraktioner för att söka Återuppfinna samma Kollerativa Samband till Händelser också i Livet Efter Detta.

Det Nuvarande Livsinnehållet utnyttjas till att Antingen Utforska det Förflutna i Livet före Detta, eller Söka Förutspå Vad som kommer att Inträffa Efter Dödsögonblicket i en på Mållinjen Snavandes Framtida Dead Line.

Här finns Möjlighet för Överaktiva Tidsresenärer att återskapa en Återvinningsbar Återkoppling att, Om inget Väsensskilt Inträffar i Nutiden, så kan Livet Efter Detta sammanlänkas direkt Avseende Livet Före Detta. The Tipping Point inträder i Brännpunkten före Nuläget.

Detta häpnadsväckande Intresseväckande Fenomen uppstår då Tidsresenären i Nuläget konstruerar en Tidsaxel i en Tidskapsel där det Nuvarande Livet ägnas åt att, Utifrån Minnesvärda händelser från Livet Före Detta, framställa en Felande Rumtidslänk i Vilket det Förflutna med Omedelbar Verkan Sammanstrålar med Livet Efter Detta, som knappast kan Iscensättas i Föreställningen om ett Övermättat Öde att gå till Mötes.

Ett Problem med Livet före Detta, är att det Revisionistiskt Minimalistiskt måste behandlas Selektivt utifrån någon slags Objektivistisk Objektifierad Värdeskala. Det var Bättre Förr måste Antas vara Kvalitativt Bättre också i Relation till Oviss, Osäkerställd Framtida Morgondag.

Bättre och Bättre Dag för Dag blir också en Delikat Paradox.

Hur att värdera en Kommande Framtids Icke Upplevda Levnadsförhållanden så att Den Utmätta Samtiden i Medveten Närvaro i Nuläget ovillkorligen Deterministiskt måste innebära att Det Förflutna i Gårdagen, genom Nuflödet, kommer att Utmynna i En sådan Oförutsägbar Framtid att, även om den ännu så länge inte kan anses som Existensberättigad, kommer att ingå i Den Bästa av Hypotetiska Världar av Retroaktiva Värderingar i till exempel Dagboksanteckningar och Nostaligiska Tillbakablickar.

Om det verkligen var Bättre Förr, kommer som Grädden på Moset, följa att Samtliga Dagar i Framtiden inte kan bli annat än Sämre och Sämre. I Livet Efter Detta kan Livet Före Detta inte bli Annat än Sämre och, i Sjunkande grad, Sämre. Vad som är Bättre eller Sämre kan ju inte Avgöras på Annat sätt än med Intrasubjektiva Värderingsmått.

Det Förflutna i termerna Det Var Bättre Förr bör Behandlas med någon form av Kompressor.

Ur en Komprimerad Förfluten Tid, kan Utvinnas sådana Lyckliga Stunder som Omöjligt kan Återvinnas till Ännu Bättre inom en Utmätt Livstid, innan Dead Line då samma Livsenergi, Karma, Obegränsad i Tiden och Rummet, Evig Ande inträder i Livet Efter Detta.

Ett underförstådd Energiflöde genom ett Flödesschema från Livet före Detta till Livet efter Detta, måste Värderas i förhållande till Något Jämförbart, typ Densitet, Vikt, Massa och Bortkastat Tidsfördriv.

Flertalet av Libertarianska Hedonister, alla de som just nu sitter Samlade kring Köttgrytorna, sittandes på Händerna med Fingrarna i Samma Syltburk, måste Framställa en Utalitaristisk Lustskala som också omfattar Livet före Detta, Livet efter Detta och på Samma Gång Njuta av Stunden innan det är För Sent.

Förr fanns Hopp om Människosjälen Efter Detta Återuppleva Domedagen, Dödsriket, Helvetet, Skärselden och Himmelriket, Paradiset, Edens Lustgård, eller bara Återuppstå Uppklädd i Transparent Säckväv, men med Betydligt mer av Aska och Dammpartiklar.

Många Sekulära Utalitaristiska Hedonister kan ändå Fastna i Lustfällan Njutning utan Slut.

Ett Problem med Lust- och Lyckomaskinen är att den Förblir Omöjlig att Stänga av. Med andra ord så fortsätter den tills att Energin, sannolikt inhämtad från den av Lust Uppfyllda Hedonisten, särskilt den Immateriella Själen från den Fysiska Kroppsmassan, överförts till Andefattigt Slutförvar.

Hur ska någon Njutningslysten Hedonistisk Libertariansk Libertin kunna fatta det Enda Avgörande Beslutet av Stänga av Nuflödet av Beroendeframkallande medel, typ Noga Utmätta doser av Carfentanyl? Istället blir Maskinen ett Föredömligt Föremål för Isolerad Alienerad Eskapism utan föregående Tragiskt Orsakssamband.

Om en Förprogrammerad Självorganiserande Regenererande Lustbetonad Estetisk Maskin framställande en Oändlig Räcka av Aldrig tidigare Upplevda Njutningstillfällen, kommer inte ens De Bästa Njutningsfyllda Ögonblicken från Livet före detta Återuppstå utan Intensiteten i Nyhetens Chock. Återupptaget av Tidigare Positivt Laddade Lustfyllda Lätträknade Lyckliga Stunderna Blott kan filtreras genom en Signalfiltrerande Återhämtningsapparat.

Den Njutningsfyllda Lusten Generar Ständigt Nya Chockvågor av Aldrig Tidigare Upplevda Spektra av Emotionellt Affektivt Laddade Sensationer.

Upplevelsemaskinen kan, om endast Önsketänkandet slår in, modifieras så att randomiserade Remixer uppstår av Det var Bättre Förr-Extaser, Nuets Peak Experiences i Highlights allra Högst upp i Näringskedjan Närande, men inte Tärande, Framtida Lysande Utsikter.

Utan att undergräva de Lyckliga Stunderna Blott En Dag ett Ögonblick i Sänder, bör en viss grad av Kognitiv Dissonans inträffa Subliminalt, så att Lyckokasten också innehåller ibland Hjärta, ibland Smärta, ibland Blandade Känslor och ibland Sinnesförvirrande förnimmelser i i Vilket Konnäsören-Sommeliern av Extravaganta Exklusiva Extatiskt Hänförda Uppenbarelser jämförs med Närmaste Anhörigs eller Grannes Upplevelser av Extravert Lyckorus.

Den Utilitaristiska mer Hedonistiskt Lustbetonade, än Nyttoinriktade, Effektsökaren som under Just Nu pågående Livstid sitter i Förprogrammerad Självorganiserande Lust- samt Lyckoproducerande Estetisk Maskin har är Högst Sannolikt också utrustad med en Tidsbegränsad Lekamen.

Att inte Röra på Kroppen, leder Oundvikligen till Muskelförtvining. Att alltför länge låta Baken vila på aldrig så Ergonomiskt utformat Underlag, kommer ändå förr eller senare resultera i Traditionell Träsmak. Liksom andra Sunda och Osunda Vätskor har även Blått Blod den Oönskade Egenskapen att Rinna Uppifrån och Ner. En Ansamling av Oresonliga Blodkroppar, typ Plättar kommer Ofrånkomligen kvarstå i Mjölksyrade massor Under Knävecken.

Det finns Betydligt mer att Beskriva Objektivt Angående Rörelseapparatens Begränsningar, men det är Fullt Tillräckligt med att Konstatera att också Kroppen då och då behöver en Underhållande Rundsmörjning. Detta sker samtidigt som Maskinen genomgår sin Årliga Besiktningskontroll.

Inkluderar Lust och Lycka, Omdömesförmågan?

Därom har de Lärde redan före de Gamla Egyptierna, Pythagoras och de Gamla Kyniska Grekerna, Typ den Sista Atenaren, tvistat om fram till Dags Dato.

Denna Otidsenliga Kontrovers, där även Ämnet angående om Det var Bättre förr avhandlas med jämna Mellanrum, beror inte Enbart på Nya Forskningsrön från Vetenskapsvärlden, utan att var Akademisk Ledamot på i sin högst Subjektiva Stol i Någon Högt Ansett Lärosäte sedan länge Pläderat för en Läroplan där Cybernetiska-Alkemiska Läromedel, vars Energisnåla Resultat för den Utmärkte Lärofadern också är Karl Nog att Göra Rätt för sin Doktorshatt.

Tills annan Alternativ Faktaresistent Världsförbättrare erhållit Ordet mellan Raderna i sin Högra hand, kommer Lustupplevelsemaskinen tills vidare bara anses som varandes en Immateriell Effekt i Relation till av Tankesmedjan Desirius Önsketänkt Maskinpark i Öppna Kontorslandskap för Arbetssökande Karriärister med 3D-utskrivna Planer för Årets Semester i den Retro Vintage Läderimiterande Plastportföljen.

Om ifall Sokrates, Lionardo da Vinci, Isaac Newton, Christoffer Polhem, Mary Shelley, H G Wells, Selma Lagerlöf, George Orwell, Aldous Huxley, P C Jersild och Jenna Jamesson framställt en Nutida version av den Önsketänkta Lust- och Lyckomaskinen, kommer den Ögonblickligen förpassas till det Förflutnas Det var Avsevärt Mycket Bättre Förr.

Först Livet Efter Före Detta kan den Postmoderna Prometeus-Inspirerande Framtida Lustmaskin få sin Givna Plats och Enskilda Ställning i Tekniska Museets Uppsamlingsplats för Sällan Skådade Meningslösa Manicker.

Lusten är Stadiet före Smärta, liksom Skadeglädjen är Ögonblicket före Gråten.

Annons