Alla Artefakter som inte kan Begripas, sorteras Bort som Antingen Religiösa Föremål, eller Konstobjekt, eller Både-Och.

Verklighetsberättelsen förblir Berättelse fram tills att Vetenskapsmänniskorna och Samhällsmaskineriets Ingenjörer oskadliggör Den till Inaktuella Amsagor för dem som fortfarande Tror på Jultomten, bär Foliehatt och att Bill Gates, genom diverse Vaccinationssprutor fört över Nanochips i Varje Människoliknande Varelse värt Namnet.

Morgondagens Globaliserade Vetenskapssamhälle satsar All In av den Traditionella Familjetiden till att Söka Förklara varför det Oförklarliga, i någon dimension, Finns.

Man vet inte riktigt Vad man Protesterar emot, bara att Man gör det som Medvetet Bokstavstroende Analfabet i Radikaliserade Incel-miljöer, typ Cosplay-utklädda till XTC Cybershamaner.

Kulturberikandet kommer till över 80% via Handelsvägen Öresundsbron.

Kreativt skapande kräver en Motivation till att Förena Oförenliga Substanser. Om Var Medborgare blir en Synnerligen Stolt ägare till ett Kommunikationsmedel som Jetson, kunde Regeringsskiftet lägga ner Allt av Nuvarande Infrastruktur på Land och till Havs.

Verklighetsberättelsen som länge Pendlat in mot Konvergensens Centrala Fokus, har nu Åter Vänt Riktning ut mot Divergensens Entropiska Alienation. Resande i Kollektivtrafiken kommer inom sinom tid Inse att Alienationen inte ens är synlig på Kartan och kan därmed i Överensstämmelse med Rådande Kontrafaktiska Förhållanden bland det Antropocentriska Urvalet av Specialiserade Experter i Retorisk Övertalningskonst, tills Vidare Uppleva sig som Övertaliga i Naturlig Avgång ut i Glömskans Mörker.

Var Säljande Själ är Subliminalt Medveten om att en Rättskaffens Marknadsaktör ägnar Konsumentkontakten Avgörande mer Övertid till Övertygande Övertydlighet, än åt i Subversivt syfte, Underminerande Övertalningsförmåga.

I Själva Verket är Verklighetsberättelsen den Enda Slutgiltiga Lösningen på Kategorin Levande Folkslag Upplevande av Folkdanslag i Samtidens Nuläge, Vår Världs Ödesmättade Samtliga Problem på Topplistan den Mest Angelägna som Nummer 1 och den Minst Oroväckande på Jumboplatsen under Jord.

Gemene Man kan inte ens i sina Vildaste Fantasier och Våtaste Drömmar uppleva sig som Kontinuerligt Lycklig, så Bör Hen åtminstone Utreda och Betänka Ärendet i Otrolig Tacksamhet i Sociala Medier, för genom Sociala Immateriella Bidrag, typ Handtag i Handslag, från Ovetandes Obehöriga Utomstående i Utanförskap, Betrakta sig själv som Överlevande som också Bör Inräknas i Kategorin Det Naturliga Urvalets Utkanter typ Ingenmanslandet i Gråzonens Händelsehorisont ovanför Badstranden vid Floden Styx.

En Bångstyrig Klåfingrig Beslutsfattare Tillsätter ännu ett Sonisk Cynisk Pyroteknisk Utredning, typ Experiment i Mänsklighetens Hemliga Tjänst; Little Man, Fat Boy eller Tzar Bomba och påverkar den Felsäkrade Fredsöverenskommelsen över Oförställda Lagöverträdelser, Exponentiellt.

Beslutsfattarna som inte kan genomgå Den Sublima, Cybernetiska, Semiotisk-Symboliska Ekluten kan förhoppningsvis ändå om möjligt Förstå i Djupet av sina Sekulära Själsförmögenheter hur Alienationen Entropiskt urholkar Samhällskroppens Fundamentala Grundstenar.

För att hellre Göra Något Handlingskraftigt, än att Ligga på Latsidan och, med armarna i Kors och Benen Korslagda, Sitta på Händerna, använder Beslutande Organ som Önskar förbli Verkande men inte Virtuellt Sedda sätta Manken till och Söka undvika den Alienerade Selektiva Erosionen med Symboliskt Laddat Utfyllnadsmaterial och, som Tungan på Vågen, Tystnadskulturell Förtätningsspackel.

Slående Faktainslag låter meddela att Konkreta Alternativa Fakta Förvirrar.

Därför, förklarar Nättroll i Subkulturernas Dark Net, iklädda Svarta Foliehattar och Utrustade med Retoriska Vita Lögner, hur Gemene Man ska Uppfatta varje Konkret Informationsspridare bakom Upplysningsdisken som en Utsänd Generalagent Förespråkande Teflonpannornas Revansch.

De som även Fortsättningsvis har Orealistiska Önsketankar om Hur att Verka utan att Upptäckas, Äger Egenmäktiga Förfaringar där Den Bästa inom det Sociala Nätverket är Född i ett Provrör och som Ensamstående Föräldralös Isolerad Singularitet innerst inne i Själva Kodan av Koran, hett Strävar efter att Blomstra som den Mest Osäkra av Halvledare Vinner hela det Lilla Konungarikets Folkliga Gunst bekräftat av Vidlyftiga Hyllningstal, Hattuppkastningar och utstötandes Hurrarop.

För Detektiven Allmänheten kan Tyckas, i en Paradoxal Betydelse, Egendomligt att Det Naturliga Urvalet av Osäkra Ledargestalter ska överta Spiran, Riksäpplet, Tronen, den Okrönta Kronan och Motvilligt Stafettpinnen, men ännu en Egenmäktig, Egensinnig, Ensidig samt Entydig Fadersgestalt Urled av Ovanan att Peka med Hela Handen och påvisa Målsättningen med Två Fingrar på en Utsträckt Arms Handled till höger om Stenen där Samtliga Ansvarsbefriade Frilansande Entreprenörer har för sed att Gå Tre Varv Runt, förklarar Exploateringen av Världens Resurser som en Trivial Truism för de Redan Frälsta.

Vad Menar Gemene Man, om En Uttrycker Saken Så, med termen Divergens?

Då Konvergens är när några ting konvergerar, dvs. strålar samman, löper ihop, närmar sig varandra, bör Divergens mer påminna om att mer Extrovert söka Sanningen via Avledande Avvikelser genom Informationsspridning åt Vitt Skilda Håll och Trakter.

Divergens i en relation är enligt vissa uppfattningar fenomenet att när minst två personer har levt med varandra tillräckligt länge kommer deras handlingar, tänkande och framträdande bli mer och mer olika den andras. Attraktionen löper Förloppen Disträ Distraktion, Retroaktiv Dissonans som i Värsta och Sämsta Betydelse kan medföra Öppen Destruktion, typ Fragmenterad Desillusionerad Diffusion.

I Relationen Divergent Alienation har Entropin en Avgörande Utlösande Sönderfallande i Upplösning, Betydelse.

Utrymmet kring din dator är täckt av klisterlappar, servetter och papper. När du har en idé, tar du tag i närmaste papper du kan hitta och klottrar ner den – i hopp om att massera idén till strålande förverkligande i framtiden.

När andra har idéer sätter de direkt igång din idémotor. Detta kan vara spännande (och tidskrävande) när man riffar med en annan divergent tänkare och gnistorna flyger fram och tillbaka.

Människor runt omkring dig säger ofta, ”Kan vi bara fokusera här?”

I seriösa möten där konvergenta tänkare försöker fokusera på de logiska stegen, kan du inte motstå lusten att presentera andra alternativ eller lockas iväg på till en motsvarande Associativ Ordkonst, som majoriteten av Konvergerande tänkare kan uppleva som Dissociativ Eskapistisk Avvikande Beteende.

Över lag anses det för det allra mesta att det finns en Färdigutredd Rätt utlagd Spårförbindelse över Lag och Ordning.

Din sömn äventyras ofta av att idéerna flödar över. Eftersom din hjärna inte stängs av så lätt, flödar idéerna fortfarande när det är dags att sova en liten stund. Ah… sov, tänker du och sedan:

Vänta! Jag kom precis på en ny gemdesign att mönsterskydda! Gå iväg för att hitta en penna och papperslapp (Tips: professionella divergerande tänkare försöker hålla dessa branschverktyg så långt borta som möjligt från sin respektive respektingivande sängplats).

Divergens kan definierat som andligt Immateriella eller fysiskt materiella Avvikande Spridningseffekter, helt Slumpmässigt fördelat åt Alla Rimliga och Orimliga Håll och Kanter.

EU-sammanhang om förstämning om skillnader mellan de olika ländernas ekonomier.
Mediedivergens sägs vara mer än teknisk.

Divergensen är också kulturell. Det är också resultatet av ett omedvetet försök att, genom entropisk diffuserad erosion upplösa, affärsenheters, politiska institutioners och andra gruppers intressen.

I Alla tider har Folket i Gemen tillverkat sin egen underhållning eller när det är möjligt också besökt ett liveframträdande på typ en Marknadsplats, med Livs Levande Lekare som Underhållande Inslag i den annars så Gråtrista Vardagslunken.

Den tekniska utvecklingen från Manuellt till Digitalt innebar att Underhållningen kunde distribueras som Franchise, med Publiken uppfostrade enligt Konsumtionens alla Subliminalt Underförstådda Medel och Metoder. Denna distributionskedja brukar benämnas som Divergenspaketets Spridningseffekt.

Språkspelet i Verklighetsberättelsen är just nu på väg till att Konverteras från Ordlekar till Data-animationer. Ett Väl Utfört Språkspel uttrycker minst lika mycket som en Traditionell Bok Halvfranskt Inbunden i Hårt Omslag.

Sexindustrin är som alltid först ut på Spelplanen. Varje Artefakt i en Underhållande Skärmdump innehåller sådana Förbrukningsområden som de Allra 99% av Gemene Man önskar förlägga till Gråzonen för Tystnadskulturberikande Integrerade Livsstilsinriktade Stimulanspaket på Kommersiell Basis.

I Krig och Kärlek är Allting Tillåtet, men i Fredstid är bara Krig Tillåtet för Barn under 18 år.

I det här mest Intima av Privatiserade Hemfridszoner finns ett näst intill Oändligt Otal Temaområden. Den Divergenta Idésprutan låter därför Fantasin sätta Gränserna bakom en Felsäker Tvåsidig Skärm.

Den Ena Sidan tillhandahålls av den Envägs Kommunicerande Konsumerande Övertidsanslutna Användaren. Den Andra förutsätts att Tills Vidare fungera Överensstämmande med nu för Tillfället Förutsedda Ändamålet. Än så länge har ingen Nöjespark utvecklats för Understimulerade Erotomaner i Kemisk Förening med Överstimulerade Nymfomaner.

Där Samhällsingenjörerna nått längst i Projekteringen av Fysisk, Psykisk, Platonsk, Jordisk Erotisk eller i Agapiskt Skriftlig i Samförstånd och Separat Samtycke, Distans Konvenansrelation är den Estetiska Upplevelsen mellan Input och Output som en Vällustig Välfärd i Cybernetiskt Virtuell Berg- och Dalbana.

För de mer Avvikande Asexuellt Avlagda finns en Motsvarande Könsneutral Gravitationspendel. Även för det ännu mer Separatistiska Extremistiska Radikaliserade Incel Solitära Särintresset finns Sinnligt Anordnade Fristående Högvibrerande Fåtöljer inklusive Benstöd som också det, men med Inriktning på Mer Metafysisk Estetisk Stimulans, kan försätta Sfärernas Musik på i högsta Volym, Sprakande Distortion.

Berättandet är att ett sätt att tänka igenom och reflektera över mänskliga konflikter och motsägelser. Den kanske mest kända volymen innehåller Gåsmors Sagor.

Underhållning är en form av aktivitet med specifikt syfte att behålla Publikens Oavbrutna Uppmärksamhet. Blotta Tanken är Mer än Väl Tillräcklig i Tröstande och Svalkande Resignerad Egalitär Indifferens, typ Oförställd Apatisk Likgiltighet.

En underhållningsindustri producerar, distribuerar och säljer underhållningsprodukter.

Mer Djupt Seriösa Underhållningsartiklar kan Kräva av Melodramatiskt Lagda Konsumenter, Stödköp som ofta Säljs under Disk under Täckmanteln Rabatterat Tystnadskulturbevarande Presentartikel, typ Retro Vintage Incel-kanin. De Djupast liggande, mest Intima, Sammanhangen sker bakom Fördragna Draperier men kan av Allmänheten Detektiven, typ Gemene Man, Tillhandahållas endast på ett Knapptrycks Avstånd till Sublima Signalsubstanser, typ Noradrenalin, Serotonin, Melatonin, Oxytocin och Dopamin.

Underhållning kan vara ett sätt att uppnå medveten Närvaro, Fördomsfri insikt, Ackumulerade Upplysningssprång eller Intellekt på Tillväxt.

De flesta former av underhållning har bestått och utvecklats genom realitetsanpassade Omorganisationer med Ansvarbefriade Anonyma Världsförbättrare i Antågande Anfall är Bästa Försvar.

Burleska och Groteska Karnevaler ägnas åt sorglös musik, sorglustiga Antydningar, eller Befriande Ansträngningar via Luftvägarnas Andningsorgan, under ett antal på varandra följande dagar.

Människor tycker att det är underhållande att se djur i Levande Livet, men helst i Ofrivilligt Motvilligt Heltidsengagemang mellan Skål och Vägg, inom Lås och Bom.

En beriden vaktpost utstår ståendes en utåtriktad utpost. En beriden vaktpost utposterad i förväg före en armés intåg. En vaktpost, vanligtvis till häst, stationerad på utpost för att iaktta en fiende och meddela fara till internt utplacerad Inpost.

Spel kan spelas i ensamhet, med lag eller online; av autodidakta amatörer eller av Legitimerade proffs. Spelarna kan ha en till medvetandet stimulerad publik till största delen bestående av passiviserade icke-spelare.

Listan över bollspel inkluderar till exempel krocket, padel, paintball, frisbee samt Rubiks kub.

Dataspel utförs med en kontroll för att skapa resultat på en skärm.

Dödströtta Karoshisan och Karojisatusan arbetar 24/7 för att Snarast Möjligt Färdigställa en Oersättlig Helautomatisk Robot, typ Direktöverförd Mikrokosmisk Nanocomputing till Makrokosmisk Quantcomputing Isolerad Ensamstående Singularitet.

För att Klara sista Andetaget förbi Dead Line, Undflyr de Verklighetsberättelsen genom Tillflykten till Extatiskt Suggererande Tirader i ett Osammanhängande Svep Ej Hejsan Mentaliserade Medaljongsjuka Kalvdanser.

De Seriöst Forskande i Omedelbarhet till Tudelade Quarkar samarbetar i Tvärvetenskapliga Led tillsammans med Astrofysiska Kognitionsteoretiker. Karoshisan eller Karojisatsusan har numera båda blivit Tilltalande Hederstitlar för Blivande Medberoende i Team, Arbetsnarkomaner.

Liksom de flesta av Konspirationsteoretiska Kulter och Hemliga Sekter, ligger Framtiden hägrande som ett Inifrån Befriat Arbetsläger, typ Nybonat Dansgolv.

Även den Bästa av Frivilliga Aspiranter som stått i Kö till Arbetsmarknadens Förfoganderätt över Anpassade Digitaliserade Befriande Åtgärder kommer, som efter ett Oförväntat Blixtnedslag från Klar Pariserblå Himmel, upptäcka sig vara en av de Omtalade i Klasskampens Omtumlande Upplösningstillstånd.

Nanocomputing kan utgöra ett hot mot morgondagens ekonomi. Först skulle nanodatorer vara en dyr och oöverkomlig lyx, men med tiden skulle de bli alltmer populära och tilll rimliga priser för normaliserade medelinkomsttagare. Detta innebär att nanodatorer kan leda till tillkomsten av mikroskopiska inspelningsenheter, som i hemlighet kan spela in informationsbitar som avser levande människors integritet utan möjlighet till medborgarens upptäckt av missförhållandet.

En anmärkningsvärd tillämpning av kvantberäkning är för attacker på kryptografiska system som för närvarande används. Denna förmåga skulle göra det möjligt för en kvantdator att bryta många av de kryptografiska systemen som används idag, i den meningen att det skulle finnas en polynomtidsalgoritm (i antalet siffror i heltal) för att lösa problemet.

Eftersom kvantdatorer kan producera utdata som klassiska datorer inte kan producera effektivt, och eftersom kvantberäkning i grunden är linjär algebraisk, uttrycker vissa hopp om att utveckla kvantalgoritmer som kan påskynda maskininlärningsuppgifter. För Traditionellt Utbildade Humanoider skulle detta tveklöst leda till respektives Obeaktade Sysselsättningsgrad.

Kvantdatorer är naturligtvis bra för att lösa komplexa kvantmångkroppsproblem och kan därför vara avgörande för tillämpningar som involverar kvantkemi.

Hybridarkitekturer som kombinerar kvantdatorer med djupa klassiska nätverk, såsom Quantum Variational Autoencoders, kan redan tränas på kommersiellt tillgängliga anneals och användas för att generera nya läkemedelsliknande molekylära strukturer. I ett mer Human-etiskt Sammanhang skulle detta kunna medföra att Cancercellen en gång för alla Syntetiskt-Artificiellt Utgått ur Samtidens Verklighetsberättelse.

Annons