I Årtusenden har människor sökt Förändra Världen till en Bättre Plats att Leva på. Visst är det väl nåt skumt med detta!

Chemours Fayetteville-fabriken har släppt ut GenX-föreningar i Cape Fear River, som är en dricksvattenkälla för Wilmington, North Carolina-området. Vattenförsörjningen kan ha varit förorenad i ett decennium eller mer, vilket resulterar i kontroverser över dess potentiella hälsoeffekter.

Den 5 september 2017 beordrade North Carolina Department of Environmental Quality (NCDEQ) Chemours att stoppa utsläppen av alla fluorerade föreningar till Cape Fear River. NCDEQ citerade Chemours den 14 november 2017 för att ha brutit mot bestämmelserna i dess utsläppstillstånd för NPDES avloppsvatten, efter ett kemikalieutsläpp den 6 oktober.

Den 2 november 2017 väcktes en federal stämningsansökan av Brunswick County Government och hävdade att DuPont underlåtit att avslöja forskning om potentiella risker med kemikalien.

Den 7 maj 2018 tillkännagav Cape Fear River Watch, en ideell organisation, sin avsikt att väcka talan mot Chemours inom 60 dagar för flera brott mot Clean Water Act. Som juridisk rådgivare lämnade Southern Environmental Law Center in stämningsansökan enligt sektion 505(b) i lagen.

NCDEQ lämnade in ett utkast till samtyckesbeslut om sin GenX-utredning den 21 november 2018. Beställningen skulle kräva att Chemours minskar utsläppen av luftföroreningar och utsläpp av vattenföroreningar av GenX och andra kemikalier, och skulle ta ut civilrättsliga påföljder på företaget på 13 miljoner USD. I februari 2019 beordrade en domare i North Carolina Superior Court Chemours att övervaka GenX-luftutsläpp, analysera PFAS i flodsediment och tillhandahålla filtreringssystem för dricksvatten.

Under första halvåret 2018 hittades spår av GenX i vattnet i kontrollbrunnarna i Trissino, Italien där Miteni-företaget är baserat. Fabriken i fråga tillverkar inte GenX utan återvinner det från polymerisations- och tvättvattnet från Nederländerna. Arpav och provinsen Vicenza har begärt att förfarandet för att stoppa alla Miteni-anläggningar ska inledas.

Det här avsnittet återberättas i 2018 års dokumentärfilm The Devil We Know , filmen Dark Waters och boken av Robert Bilott: Exposure: Poisoned Water, Corporate Greed, and One Lawyer’s Twenty-Year Battle Against DuPont.

Genier Förändrar och Förbättrar Världen, men ändå så Mår Planeten bara Sämre och Sämre. Den Ena Entreprenören efter den Andra Dyker upp från Ingenstans med Nya Planer om hur att Förändra Världen, men Människosläktet förblir detsamma. De som borde belönas är de som Inte Söker Förbättra Världen.

Alla dem som kan Avstå från att bli Ihågkomna för sina Världsförbättrarkonster. Under de senaste femtio åren har Världen inte blivit Nämnvärt Bättre Plats att Leva på, bara Bekvämare. Libertariansk Nihilism är den nya Modeflugan från Etablissemangets Centralgestalter.

Om Du inte Tror på Något, kan Du inte heller Vara Beredd till att Försvara Friheten med Näbbar och Klor.

Den Största Förändringen som pågår just nu är att Världen blir alltmer Absurd, Obegriplig och Komplex. Hur att Förändra Något som Ingen Begriper vad det ska Tjäna till?

Att Tjäna Andras Intressen är Inget Nytt under Solen. Var och En som Blivit Upptagen till Högsta Innersta Kretsen är Från Allra Första Början Medvetandegjord att Alla som Ingår i den Högst Begränsade Kategorin, gör Praktiskt Taget Allt för att Göra Sin Nästa något Gott, men Samtliga Måste med Facit i Handen erkänna att de är Bara Medmänskliga Däggdjur och som sådana ingår det i det Naturliga Urvalets Beteende att Inte Fungera som Automatiska Dörröppnare för Crethi och Plethi.

Före Digitaliseringen infördes I Var Gemene Mans Bostadsrätt var Fängelsehålorna utrustade med Svängdörrar. Så kom någon Världsförbättrare på att istället för att Kasta bort Nyckeln, infördes Avlyssningsapparater samt Dolda Kameror.

Fysikaliska och kemiska egenskaper hos fluortensider
Fluorytaktiva ämnen kan minska ytspänningen hos vatten till ett värde som hälften av vad som kan uppnås genom att använda ytaktiva kolväten. Denna förmåga beror på den lipofobiska naturen hos fluorkolväten, eftersom fluortensider tenderar att koncentreras vid vätske-luftgränsytan.

De är inte lika mottagliga för Londons spridningseffekt, en faktor som bidrar till lipofilicitet, eftersom elektronegativiteten hos fluor minskar polariserbarheten hos de ytaktiva ämnenas fluorerade molekylära yta. Därför reduceras de attraktiva växelverkan som härrör från de ”flyktiga dipolerna” i jämförelse med ytaktiva ämnen av kolväten.

Fluorotensider är mer stabila och lämpar sig för tuffare förhållanden än kolvätensider på grund av stabiliteten hos kol-fluorbindningen. Likaså finns perfluorerade ytaktiva ämnen kvar i miljön av den anledningen.

En glänsande sfärisk droppe vatten på blått tyg
Fluorinnehållande hållbart vattenavvisande gör ett tyg vattenavvisande.
Ekonomisk roll
PFAS spelar en viktig ekonomisk roll för företag som DuPont, 3M och W. L. Gore & Associates eftersom de används i emulsionspolymerisation för att producera fluorpolymerer.

De har två huvudmarknader: en årlig marknad på 1 miljard dollar för användning i fläckavvisande medel, och en årlig marknad på 100 miljoner dollar för användning i polermedel, färger och beläggningar.

Föroreningar:
Luftföroreningar
Luftförorening
Biologiska föroreningar
Elektromagnetisk förorening
Naturliga föroreningar
Buller
Strålningsföroreningar
Markförorening
Fast avfallsförorening
Utrymmesföroreningar
Termisk förorening
Visuell förorening
Krigsföroreningar
Vattenförorening


Hälsoproblem förknippade med PFAS
Vid deras introduktion på 1940-talet ansågs per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) vara inerta molekyler eftersom de saknade en kemiskt aktiv grupp.

Faktum är att tidiga yrkesstudier avslöjade förhöjda nivåer av fluorkemikalier, inklusive PFOS och PFOA, i blodet hos exponerade industriarbetare men citerade inga hälsoeffekter.

Dessa resultat överensstämde med de uppmätta serumkoncentrationerna av PFOS och PFOA hos 3M fabriksarbetare från 0,04 till 10,06 ppm respektive 0,01-12,70 ppm, långt under de toxiska och cancerframkallande nivåerna som citerades från djurstudier.

Men med tanke på den ”för evigt kemiska” egenskapen hos PFAS (serumelimineringshalveringstid 4–5 år) och utbredd miljöförorening, har molekyler visat sig ackumuleras i människor i en sådan grad att de medfört negativa hälsoresultat.

En Hederlig Tjuv kan också vara en Utomordentlig Linslus. Ett Hett Tips till Alla Dokusåpemakare: Varför inte Skapa Produkten:

”Vem vill bli Tjuv och Upptäckas som Incel i en Gigantisk Herrgård, med Titeln Livsmedelsförbättrande Kulturberikande Diplomerad Agrikultör och därmed Anse sig Kunna Erhålla en i Media Het Bondmora, typ Nyinspelad Familjeversion av Fäbodjäntan?”

Medias Problem är inte att Hitta en sådan i Cosplay Jeff Koonsk Kaninutklädd Mirakelkvinna, utan Hur att Övertygande Övertala det Objektifierade Slutstycket till att Själv Acceptera sig som Gemene Mans Egendom. Forskningen har påvisat att En Man som Äger ett Livstycke är Märkbart Rikare, än en Nyutsprungen Ros som Kan uppvisa ett Skriftligt Kontrakt vars Finstilta Innehåll beskriver den Hulda Maken såsom mer Fast än Affektivt Attraktiv Ungersven. Ungersvennen Ganymedes kan ju i dagens läge Upplevas som Lätt Begagnad Ägodel. Människan i Allmänhet bör kunna Frivilligt avstå såsom Generaliserad Befruktare av Jorden. Att Avstå från den Plikten, kan på Intet sätt Utesluta Fysiskt Sexuella Handlingar.

Om Gud hade Skapat ett Preventivmedel åt Eva omedelbart efter Dag Sex, så hade Fadern inte behövt Förorsaka en sådan Katastrof som Syndafallet före Syndafloden.

Så varför Förlägga Skuldbördan på Evas Fagra Kroppshydda? Om Ovidkommande Incels vill Spara både Tid och Pengar kunde de Utnyttja den Utmätta Tiden till att Undvika Allt av Världsförbättrande Extrema i Radikaliserade Normaliserade Öde Obygder, Hemmahörande och Förlägga Livets Mening till mer Handfasta förtingliganden, typ Inmonterandet av en Komfortabel Digitaliserad Biktstol där Allt Sagt och Gjort Offentliggörs på Kollektivtrafikens Cosplay Gospel Displayer.

Detektiven Allmänheten behöver inte vara Generellt Allmänbildad för att Dra den något Förhastade Slutsatsen att Allt som Digitaliserats Idag, kommer Redan i Morgon Bitti vara Tillgängligt för Var och En med Smartphone i Grabbnäven.

Varför Endast Registrera Radikaliserade Incels, när Filmklippen bör kunna Sändas Online till Var och En hemmahörande som Resident i Sociala Subkulturella Transparanta Nätverk? Morgondagens Framtidsyrke heter Arkivarie. Allt redan Befintligt i Fysisk, Psykisk, Mental, Andlig och Immateriell Betydelse, måste inom en Rimlig Framtid inordnas så att Kommande Generationer kan Uppleva sig som Ännu mer Libertarianskt Nihilistiska än Samtliga Föregående.

6 april 1938 Roy J. Plunkett (1910–1994), som då var en 27-årig forskningskemist som arbetade vid DuPont’s Jackson Laboratory i Deepwater, New Jersey, arbetade med gaser relaterade till DuPonts Freon-köldmedier, när ett experiment han genomförde producerade en oväntad ny produkt—tetrafluoretylenharts.

Han hade av misstag uppfunnit polytetrafluoretylen (PTFE), en mättad fluorkolpolymer – den ”första föreningen i familjen av perfluorerade föreningar (PFC), ”som skulle marknadsföras kommersiellt.” (Lyons 2007)

Det tog tio år av forskning innan polytetrafluoreten (PTFE) introducerades under sitt handelsnamn Teflon, där det blev känt för att vara ”extremt värmetolerant och stickbeständigt.” 1985 utsågs Plunkett till National Inventors’ Hall of Fame för uppfinningen av Teflon, som ”har varit till stor personlig nytta för människor – inte bara indirekt, utan direkt för riktiga människor som jag känner.”

“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.” Citat: Elisabeth Holmes

Genier Förändrar Världen, men ändå så Mår Planeten bara Sämre och Sämre, men Människosläktet förblir detsamma.

Plunkett beskrev upptäckten och utvecklingen vid American Chemical Society-symposium 1986 om historien om högpresterande polymerer.  Han sa att han och hans assistent, Jack Rebok, hade öppnat en tetrafluoretylen (TFE) cylinder för att undersöka ett ovanligt vitt pulver som hade hindrat TFE-gasen från att rinna ut. När de öppnade cylindern fann de att th Det vita pulvret var ”packat på botten och nedre sidorna av cylindern.” Provet av gasformig TFE i cylindern hade polymeriserat spontant till ett vitt, vaxartat fast ämne. Polymeren var polytetrafluoreten (PTFE).

Vad står utanför Dörren och Bankar för Antiwaxxade Öron; Tsar Bomba eller Gen X?

1945 kommersialiserade DuPont PTFE som Teflon. De fann att PTFE var resistent mot korrosion, hade låg ytfriktion och hög värmebeständighet. Tetrafluoretylen (TFE) kan cyklisera med en mängd olika föreningar vilket ledde till skapandet av en rad organiska fluorföreningar.

4 oktober 2019 Vid det 15:e mötet för Förenta nationens Stockholmskonventions granskningskommitté för långlivade organiska föroreningar (POPRC-15) i Rom, rekommenderade över 100 vetenskapliga experter som representerade många länder att en grupp farliga kemikalier—” Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS), dess salter och PFHxS-relaterade föreningar” – elimineras för att bättre skydda människors hälsa och miljön från dess skadliga effekter.”

PFHxS och PFHxS-relaterade salter och föreningar är en ”grupp av industrikemikalier som används allmänt i ett antal konsumentvaror som ytaktivt medel och tätningsmedel, inklusive i mattor, läder, kläder, textilier, brandsläckningsskum, papperstillverkning, tryckfärger och kokkärl med non-stick.

Ju mer som Digitaliseras, ju färre Arbetsköpare kommer Efterspana Arbetsskygga Element i Subversiva Sällskap för Frigående Fria Radikaler. Människosläktet kommer att Sofistikerat Bekvämt avskaffa sitt Egenmäktiga Förfarande i Betydelsen Projicerande Prospektörer. Friheten innebär för Den Tysta Majoriteten att Frisläppt Fågelfri uppleva sig och de sina som Frimodigt Friställda på Undantaget.

De är kända för att vara skadliga för människors hälsa inklusive nervsystemet, hjärnans utveckling, det endokrina systemet och sköldkörtelhormon.” Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) är en av ett antal vanliga PFAS-kemikalier. Andra vanliga PFAS-kemikalier inkluderar perfluoroktansyra (PFOA), perfluoroktansulfonat (PFOS), perfluoroktansulfonamid (PFOSA), perfluorheptansyra (PFHpA), perfluorononansyra (PFNA), perfluordekansyra (PFDA), perfluorbutansulfonsyra (PFBS) och heptafluorsmörsyra (HFBA).
25 november 2019 dömde domaren Edmund A. Sargus Jr. vid U.S. District Court för Southern District of Ohio till förmån för kärandena mot DuPont i rättsfallet E.I. du Pont de Nemours & Co. C-8 Pers. Injury Litig., S.D. Ohio, nr. 2:13-md-02433, 11/25/19..

Domare Sargus blockerade DePont från att försvara sig mot anspråk som avgjordes i uppsättningen av tidigare rättegångar, som involverade invånare i Ohio och West Virginia som säger att PFAS från E.I. du Pont de Nemours & Co.s tillverkningsanläggning i Washington Works, som låg längs Ohiofloden, ”förorenade deras vatten och orsakade cancer och andra sjukdomar”.

E.I. du Pont de Nemours & Co. hade hävdat att deras ”frisläppande av PFOA var försumlighet”.
10 mars 2020 tillkännagav EPA sina föreslagna regulatoriska bestämningar för två PFAS i dricksvatten. I ett meddelande från Federal Register begärde myndigheten offentliga kommentarer om huruvida den skulle fastställa maximala föroreningsnivåer för PFOA och PFOS i offentliga vattensystem.

Den 3 mars 2021 meddelade EPA att de kommer att utveckla nationella dricksvattenstandarder för PFOA och PFOS.
11 mars 2021 föreslog EPA att dricksvattenverk ska börja utföra övervakning av 29 PFAS-föreningar. Byrån skulle använda övervakningsdata för att eventuellt utveckla ytterligare regler.

17 mars 2021 tillkännagav EPA planer på att revidera avloppsvattenstandarder (avloppsriktlinjer) för tillverkare av PFAS-kemikalier.
14 september 2021 tillkännagav EPA planer på att revidera riktlinjerna för avloppsvatten för företag som utför kromelektroplätering och släpper ut PFAS i deras avloppsvatten.

Äras den som Äras Bör. De som byggde Imperiet med Herrgården var Bunnies långt före Cosplay var Påtänkt. Afro-Amerikanernas Mänskliga Rättigheter blev på så vis Rättfärdigat av Halvfulla Anonymiserade Kaninflickor

Denna Konspirationsteori som Uppgivits mellan Skål och Vägg är något som Det Växande Släktet Högst Upp i Näringskedjan söker Sekretessbelägga fram till Sista Inlämningsdagen.

För var Syntetiskt och Artificiellt Avgående står det Tusenden och Åter Tusenden Åter. De Övriga Utstår Utanförskapet Tack vare Beroendeframkallande Alienerade Aromatiska Verklighetsflyktiga Substanser.

Annons