Det starkaste draget hos Verkligheten är att den är Näst intill Oundvikligt Beroendeframkallande.

En kan Föreställa sig ett Normaliserat Vardagsliv utanför Verkligheten, men för den Verklighetstrogna förblir det inochutvända Konststycket ett Slag i Luften. Det betyder inte att Det med en Gång är Dömt att Misslyckas. Flertalet Hushåll satsar Betydligt Mer än de Äger och Har för att Tillfredsställa Behovet av Plötslig Verklighetsflykt.

Verkligheten är en, men Föreställningen om Verklighetens Ömsesidiga Anpassningsförmåga går Ofta Mitt itu.

Platons Grottliknelse i Staten är ett Populärt Inslag i Vardagsverklighetens Urkunder, Likaså Narcissus Spegelbild och Pandora Skinners Box. Samtliga av Ovidius Metaverser ska en Dag samlas till en Digital Film.

När du bor i en sådan miljö som är så olik, börjar du glömma vem du är och vad du tror är rätt. Detta fenomen har Exploaterats Exponentiellt, men han var en av de Första att Inse den Ekonomiska Immateriella Kontaktytan mellan Incel och Playmate.

Speglar i taket, rosa champagne på is. Vi är alla bara fångar här. Du vet? Du kan checka ut när du vill, men du kan aldrig lämna? Det tog mig många år efter att jag lämnat, som jag kunde tvätta ut det ur min Hjärna.

Fenomenet att Allt har Två Sidor och Att Vissa Enskilda Individer är Förinställda på att Indela Levande Metaforer i Två kategorier. Det uppstår med Omedelbar Verkan en Hinsides Världen och en Därstädes Föreställning, i en Metatext eller Metafysisk Metavers.

Beroende på hur Medberoende En Medborgare i den Globala Byn är av Beroendeframkallande Alternativa Sociala Grupper i Öppna Nätverksförbindelser uppstår Kulturkrockarna i Gränssnittet mitt emellan Skärmen och den Virtuella Världen.

Samma Playmate kunde Exploateras av ett Otal Många Incels, utan att Originalutgåvan ens Utsattes för Annat Slitage än den Immateriella Upphovsrätten. Normalt brukar Professionella Modeller i Förskott förses med Ersättning för Utseendeslitage. Men Marilyn blev Sannolikt inte ens Underrättad om hennes Uteblivna Ekonomiska Inkomst.

Om samma Playmate kopieras i Massupplaga, kan detta drabba Playmatens Intresseväckande Första Chocken-upplevelse hos Tredje Man, typ Granatchocken efter en Sexbomb.

Om ifall Tredje Mannen på Gatan i Distraktion och Ofullständig Dagdröm söker Tröst hos Uppseendeväckande, tidigare Playmate, men numera Cosplay Goth Lolita iklädd French Maid-uniform i Någon för Ändamålet Objektifierad Kaninhona, finns Risken att Denna Utsätts för Imaginärt Slitage.

Incels förhåller sig till Objektet som i Betraktarens Ögon, icke i dagens läge, Existensberättigade Originalkopia av La Joconde. Det Uppenbara Glappet består av att Objektet säkert föredrar Inkomsten från Immateriellt Slitage, hellre än att Utsätta sig för Incels mer Aggressivt in på bara Livet-föreställningar, typ Grotesque Burlesque.

Det är alltså någon Biologisk Mekanism som i Hjärnan medger ett Tillfällig Relation till Objektifierad typ Europa och Tjuren, Danae och Guldregnet, eller Daphnes Skydd mot Apollons Hotande Övergrepp då hon i Plötsligt Samtycke Överlåter sig till Chimärens omvandling som Brinnande Buske.

Den viktigaste är separationen från sin familj, jobb och tidigare roll som huvudförsörjare. Han är alienerad från sin forna mänsklighet, i allmänhet, såväl som sin tidigare personlighet och roll, specifikt, är också fysiskt alienerad i sitt fängelsecellliknande rum. Det är därifrån som han nu kan avlyssna hur deras liv fortsätter utan honom som familjeförsörjare.

Född samma år som Cicero dog, var han ännu bara ett barn då Vergilius och Horatius fick gå igenom livets hårda skola. Förutom utegångsförbudet och ersättningen, skulle flickvännerna som bodde där följa en strikt uppsättning regler.

Hans förvandling för med sig en rad känslomässiga övergångar och hinder. De måste se perfekta ut och blev utskällda om de verkade fulla.

De var också tvungna att vara tysta när han intervjuades.

Han lät dem bara ha blekt blont hår men de kunde genomgå hur mycket kosmetisk kirurgi de ville.

De kunde inte ha sina egna bilar utan lånade dem istället från honom och lämnade tillbaka dem när de lämnade.

Kan man byta sitt väsen, eller är det bara den yttre formen som fås att bättre spegla ens inre? Det centrala är att tillvaron förblir instabil och stadd i ständig rörelse.

Än så länge är förvandlingen en lek. Men vad innebär den?

Metamorfoser bidrar till Kejsarens självmytologiska bygge, men undergräver det på samma gång diskret: att lyftas till den himmelska sfären var knappast lika mycket värt om man måste dela Budarnas hiss med en simpel Metaversmakare.

Han vaknar en morgon och finner sig själv förvandlad till en Bugg. Efter metamorfosen blir han oförmögen att arbeta och är instängd i sitt rum. Han framställs som isolerad från samhället och ofta missförstår andras sanna avsikter och missförstås. När han låter hantverkarna göra teater av berättelsen om Pyramus och Thisbe är det för att få gyckla med den: sitt väsen kan man aldrig dölja, på sin höjd förklä det en stund. Med eller utan öron är Botten en åsna som det är förnedrande för en drottning att förälska sig i.

En natt hade jag den här drömmen, som inte liknade någonting jag någonsin drömt förut. Den var så verklig.

Inne i huset var den typiskt surrande bostaden stilla och obebodd. Jag kunde säga att huset var övergivet och han var borta, men ändå var jag där för att träffa honom. Hon sa att även om hemmet var mörkt, hörde hon de kusliga ljuden av riktigt gammal 1940-talsmusik som spelades in i hela utrymmet. Den wienske författaren Leopold von Sacher-Masoch skrev Venus in Furs (1870). En Venus i pälsar återkommer i Metamorfosen på bilden som hänger på sovrumsväggen.

Så plötsligt kommer han ner för trappan och han kastade ut armarna, gav mig vad vi kallar hans stora skratt, det här stora kacklet som han uppbringade. Han sa, min älskling! Han lade armarna om mig och jag kände kramen. Jag kunde känna hans rökjacka. Jag kunde lukta hans cologne. Det var så verkligt.

Kan man alltså förvandlas?

Det är möjligt att hans metavers har det vi brukar kalla evigt liv, men sin upphovsman gav den snarare evig exil. Verket han kastar på brasan, hade inget hem.

Han valde istället en tolkning styrd av den konstnärliga detaljen, men uteslöt kategoriskt alla försök att dechiffrera en symbolisk eller allegorisk betydelsenivå. Det centrala narrativa temat konstnärens kamp för tillvaron i ett samhälle fyllt av kåkskydd som förstör honom steg för steg. Transparensen i hans stil understryker den mörka rikedomen i hans fantasivärld. Kontrast och enhetlighet, stil och det avbildade, skildringen och fabeln är sömlöst sammanflätade.

Genom att främja anständigt manér och söt kvinnlighet utan den traditionella passivitet som tillskrivs sexualiserade kvinnor, erbjuder stilen deltagarna motstånd mot konventionella kulturella påtryckningar och lycka via en flykt in i fantasin. Möjligheten att konstruera ett av dina idealjag och bli den individen för en kort tid, fly tuffa omständigheter, lindra stress eller helt enkelt ha kul.

Idealen för en bortom visuell söthet till värdighet, uppförande, att upprätthålla ett korrekt utseende, anständigt beteende och ett ladyliknande tal. Det kan finnas många verkliga och ideala jag som individen försöker balansera via deltagande i samhället och utklädning.

Vilka de är, vad de tycker om sig själva, hur de vill att andra ska uppfatta dem, oavsett om det är genom konsumentköp, gör-det-själv-projekt, forumdeltagande eller till och med beteende offentligt., samlas alla i det ständiga sökandet efter och konstruktionen av identitet.

Hennes identitet är starkt beroende av kläder och kroppslig utsmyckning, är vardagligt deltagande i skolan eller arbetet inte nödvändigt för autenticitet inom gruppen. Detta beror på det faktum att balansering av dubbla jag och komplexiteten i ens identitet.

Många engelsktalande föredrar att använda de gamla engelska termerna ”thee” och ”thou” eftersom dessa ses som mer aristokratiska och traditionellt autentiska när de följer efterkrigstidens ideal om kvinnlighet före kriget.

Specialiserat tal, gemensamma värderingar och själva stilen samlas för att bilda en separat gemenskap att delta i samtidigt som de tar på sig sina fantasiroller, vilket i sin tur hjälper dem att artikulera intressen och önskningar … raderade av den dominerande manliga offentliga sfären.

På 1600-talet. Befolkningen i en liten by anklagar grevinnan för att ha druckit och badat i blod från jungfrur. Medan han försöker hitta klostret möter han den ursnygga och förföriska Elizabeth. Efter en bilolycka gör de en övernaturlig resa med avslöjanden och dödsfall.
En oförglömlig resa bortom döden genom en passionerad och farlig kärlekshistoria. Genom mytens kraft avslöjar vi, för att upptäcka en ny verklighet, överskrider tid och rum samtidigt som den utforskar själens och hjärtats styrka.

Metamorphosis handlar om hennes metamorfos eftersom det främst är hon, som kvinna, dotter och syster, på vilken de sociala och psykoanalytiska resonanserna beror på.

Det är uppbyggt av en passiv, ganska stram person och en annan aktiv, mer libidinal person. Uppkomsten av figurer med sådana oförsonliga personligheter som bildar par har varit uppenbart. Dessa par som delar av en enda person och i slutändan som de två avgörande komponenterna i en kamp mellan dessa två delar.

METAMORFOS skapar en paradox: även om något dödar dig, kommer det att göra dig starkare. Gruppen beger sig genom bergen till ett medeltida slott, där de snart upptäcker att deras överlevnad beror på att överlista och undkomma övernaturliga krafter. När den snabba, skrämmande handlingen accelererar börjar delar av berättelsens Rubiks kub låsa sig på plats. Vissa människor har en fascination för det paranormala; andra har en passion för skräck och action.

Annons