Det som en Absolut måste Motarbeta är Medmänniskors Illvilja till Oresonlig Offermentalitet. Ett Offer gör Ingen Sommar Glad. Många Ord är de som förblir Insatta på Undantag då de i Vardagligt Tal uttrycker Mer än Användaren någonsin kunnat Föreställa Sig.

Bara för att En drabbas av Senilitet, måste inte Alla Krämpor ha ett Direkt Samband med Föreställningen att det Framtida Förfallet endast i En Enkelriktning in Mot en Återvändsgränd på ett Sluttande Plan, utför, nerför och fram till en Entropisk upplösning i ett Rektangulärt Svart Hålrum.

Optimismen kostar på, men Pessimismen, typ Konspirationsteoretiska Krösa-Majors Glädjedödande Skadeglädje gör Ingen Människa Mer eller Mindre Medvetet Närvarande Bättre till Mods.

Inom de Sköna Konsterna finns många Exempel på Antihjältar som står emot Omgivningens Notoriska Enträgna Viljeansträngningar till Uppgivet Letargisk Defaitism, typ Autodidakt Passiviserande Undfallande Handfallenhet. Bara för att nämna någon, den Ridande Polisen Rättrådige Rickard.

Spelfilmer föreställda över Lag och Ordning, ger Betydligt Mer i form av Själslig samt Andlig Glöd, än Bokstavstroende Rättrogna Rättshaverister i Populismens Hemliga Tjänsts Själsliga och Andliga Död.

Varför ses Seriösa Medborgare helt frivilligt Fyllda av Andakt Konsumera Veritabla Katastroffilmer om Framtiden i Terminalstations Väntsal före Domedagens Inträdande? Autodidakta Profeter begår Alltid samma Nybörjarmisstag. Armageddon låter Aldrig Vänta på sig i Onödan till Sista Stund.

Av det som är Sant, Äkta, Verklighetstroget Återgivet och Välkryddat med Falska Förhoppningar, Återstår inget att Lära av Självgoda och Självsäkra PT-gurus. Vill en ta Tjuren i Hornen, så står Tusenden och åter Tusenden Tillfällen i Rad.

Den Prismedvetna Konsumenten Lär Egna Helst från Andras Dumdristiga Inblandningar i Kraftigt Nedsatta Kampanjeerbjudanden. Men Ingenting går upp mot En Medveten Synförvändelse av Gemene Mans Skygglappsbegränsande Blickomfång. Den Enskilda Rörelsen uppstår i Ett Obekräftat Gränssnitt mellan Kvarvarande Tid i Morgondagens Finrum.

Ett Enda Fantastiskt Utfört Självbedrägeri kan Förevisa sådana Brister i Självkänslans Autonoma Oberoende, som Annars endast skulle kunna Tillhandahållas av Legitimerad Hjärntvättare från Välutvecklad Tankesmedja, Typ Skyddad Skunkverkstad.

Elisabeth Holmes, Jeff Koons och Lady Gaga kommer förhoppningsvis Iscensätta sådana Träffsäkra Målsökande Effekter inom Detektiven Allmänhetens Uppmärksamhetsfält, som med Strålglans överträffar Skenet från Tsar Bomba.

Den Framtida Retoriskt Bevandrade Tilltalande ut mot Gallerierna tillåter Aldrig Ögonblicket att Rinna mellan Fingrarna.

En Socialdarwinistisk Autonom Bedragare utför sin Enahanda Vardagssyssla enbart för att klara Självförsörjningen Tills Vidare på Okänd Ort, typ Annat Ställe. En Socialrealistisk Libertariansk Altruistisk Mjukgörande Filantrop där emot föredrar Upprustandet av Feodala Borgensförbindelser mellan Las Vegas Avlopp och Caiman Islands Inlopp.

Med en Dåres Åsnas Envetna Försvarstal Håller Crethi och Plethi med Senaste Senarelagda Språkrörs Uttalande i Grevens Tid, men i Överensstämmelse med Samtyckeslagen Samtycker den Tigande Församlingen, typ uppklädd i Mönstrad Förlagd Munkavle, Majoriteten samstämmigt med Tystnadskulturens Intetsägande Traditionella Överenskommelser.

Det Lilla Konungarikets Lojala Undersåtar tar Mer än Väl för Undergiven Resignation.

För Språkspelets Ordbehandlare gäller att Undvika sådana Truistiska Jargonger som Välvilliga Väljare kan, utan större Ansträngningar, Erkänna sig sakna Motstycke till.

En Sann men Ytterst Bedräglig Karismatisk Krematorisk-Retorisk Demagog, typ Nyss Utsläppt Lobbyist från Tankesmedjan Kattguldet bevakar Allmänhetens Intressen som vore de Motsvarande Egna Intjänade Skattebefriade Representationers Inträde i Subkulturella Hemmamiljöer, i vilket en Väldesignad Tvätt-Lina kostar endast Hälften av Priset för en Äkta Rundtur med DMT-maglevtågen svävande över marken i oavkortat bistånd från elektromagnetiska krafter, som förutom att lyfta själva tågsättet även för det framåt med en maxhastighet av 600 kilometer i timmen.

En Driven Munvig Bedragare kan med Övertygande Röstomfång förklara för Bonden på Åttonde Rutan bevakad av Kapplöpningshästen Mississippi Grind hur att Medelst Danska Strandnypon i Tanken, bortförklara att Rälsen fortfarande befinner sig på en Lastbrygga i Obygden Kälvesta, men att, när den är Utlagd till Allmänt Bruk, kommer Börsraset åter Rasa i Höjden i All Time High Näringskedjans Högsta Avsats före Ruinens Brant.

Hur att Förhålla sig till en Vältalande Förförisk Önsketänkare.

Regel nummer Ett:

Att Förhålla sig Objektivt, i Neutraliserande Syfte, till Ens Egen Spegelbild enligt Tyst Samtycke. Den Underförstådda Intentionen mellan Raderna förhåller sig till Verklighetsberättelsen så att Gemene Man i Bekväm Komfort Igenkänner den Omkringliggande Vardagsmiljön som på Ena Handens Fem Fingrar.

Spegeln är Ögats Själ. En som Tittat för Djupt i Glaset Upplever sig Strax inom Rimlig Tidsmarginal, som en Prosopagnosisk Alienerad Singularitet. Förfrämmandeeffekten uppstår i Den Enskilda Upplevelsen av Glansdagern i Skymningszonen.

Normaliserade Kriminella i Öppna Nätverk söker Föregå som Varnande Förebilder för Sådana Avfällingar vars Framtidsförhållanden eftersöks av Kulturberikande i Samklang med Högst upp i Näringskedjans Osannolika Osynliggjorda med Högsta Intentionen att i Ambitionen Verka, men inte Rumtiden förklaras Smartast i Förklädda Ögonfägnader som Vem vill förbli Frivol Volontär i Förgylld Voljär efter Skatt.

Andefattiga Kulturberikare har redan i Koltåldern avtvingats Heliga Löften om att före Pubertetskrisens Infallande, Undantränga förträngningar Inhämtade från Förskolelärarens uppläsning av Herr Dysterquists Morgonquizz uppsöka en Sådan Okultiverad Hemmamiljö i vilket Ensamstående Mödrar så gott som i Brådrasket innan Löneutbetalningen Alltid drar det Kortaste Halmstrået till Kroppshyddans Utanpåverk, typ Den Lilla Svarta. Solitär Festpingla för Noggrant Första Vardagen efter Helgdag ner kommande Påfrestande Händelseförlopp i Eget Intresse Dagboken Vita Lögner på Svarta Fredagar.

Andy hade en Personligt Unik Medfödd Egenskap att göra entré som Cinderella iklädd de Dagsgamla Trasorna från Dagen Innan, Inleda den Eftersökta Superstjärnan i Frestelser och Ögonblicket efter Transformera sig själv till en Cosplay Dracula beredd att Göra Allt och Mer Därtill, för En Droppe Blodspengar.

Annons