När Allt är Sagt och Gjort, Återstår att Blott Citera. Hellre än Gärna i ett Associativt Steganografiskt Ordkonstmakeri, typ Faction Skunkverkstad.

Karneval involverar vanligtvis offentliga fester, inklusive evenemang som parader, offentliga gatufester och annan underhållning, som kombinerar vissa delar av en cirkus.

Genomarbetade kostymer och masker låter människor lägga sin vardagliga individualitet åt sidan och uppleva en ökad känsla av social enhet. Deltagarna ägnar sig ofta åt överdriven konsumtion av alkohol, kött och annan mat som kommer att avstå från under den kommande fastan.

Andra vanliga drag i karnevalen inkluderar skenstrider som matstrider; uttryck för social satir; hån mot myndigheter; dräkter av den groteska kroppen som visar överdrivna drag såsom stora näsor, magar, munnar, falli eller delar av djurkroppar; kränkande språk och förnedrande handlingar; skildringar av sjukdom och glad död; och en allmän omkastning av vardagliga regler och normer.

Den italienska traditionen att bära masker går tillbaka till karnevalen i Venedig på 1400-talet och har varit en inspirationskälla inom grekisk teater och Commedia dell’arte i århundraden.

Kami är det japanska ordet för en gud, gudom, gudom eller ande. Det har använts för att beskriva sinne (心霊), Gud (ゴッド), högsta väsen (至上者), en av shintogudarna, en bild, en princip och allt som dyrkas.

Även om gudom är den vanliga tolkningen av kami, hävdar vissa shintoforskare att en sådan översättning kan orsaka ett missförstånd av termen. Hebreiska Elohim, som också hänvisar till Gud, gudar, änglar eller andar.

Kami kan, i grunden, helt enkelt betyda ande, eller en aspekt av andlighet. Det är skrivet med kanji 神, kinesisk-japansk läsning shin eller jin. På kinesiska betyder tecknet gudom.


På Ainu-språket syftar ordet kamuy på ett animistiskt koncept som mycket liknar japansk kami. Frågan om ordens ursprung är fortfarande föremål för debatt; men det antyds allmänt att ordet kami är ett lånord från tidig japanska som antogs av ainuerna.
I sin Kojiki-den gav Motoori Norinaga en definition av kami: ”…varje varelse som helst som besitter någon eminent kvalitet utöver det vanliga och är respektingivande, kallas kami.”
Eftersom japanska normalt inte särskiljer grammatiska tal i substantiv (singular- och pluralformerna av substantiv på japanska är desamma), är det ibland oklart om kami syftar på en enda eller flera enheter. När ett singularbegrepp behövs används -kami (神) som ett suffix. Den reduplicerade termen som vanligtvis används för att hänvisa till flera kami är kamigami.

Kön är inte heller underförstått i ordet kami, och som sådant kan det användas för att hänvisa till vilket kön som helst.

Fly in i Alienerad Eskapistisk Underhållning typ Sköna Nya Värld med Matrix Röda Piller i nedfall bakom sväljreflexen, ner i Kaninhålet.

Gargoyle innehåller huvudet av en främmande och ful varelse med en vattenspruta genom munnen. Gargoyler är vanligtvis långsträckta djurhuvuden eftersom längden på huvudet avgör hur långt vatten kastas från väggen. Dessutom kommer termen gargoyle från franska gargouille, som betyder ”hals” eller ”gullet”.

Förr använde människor gargoyler för många ändamål. De troddes ge skydd mot onda, skadliga eller oönskade andar.

Ordet grotesk kommer från latinets grotta, som betyder en liten grotta, eller ihålig. Som ett adjektiv betyder det fult, obehagligt, fantastiskt eller äckligt. Vi använder ofta detta ord för att beskriva förvrängda former och former.

Vidare är grotesker mytiska eller fantastiska varelser; några av dessa ristningar inkluderar demonfigurer, drakar och hybrider av människor och djur. Chimaera är ett annat namn för grotesker.

Abortmotståndare menar att det Än så länge Ofödda Fostret har, så länge det kan förklaras som Menlöst, onämnbart mer Rätt till Mänskliga Rättigheter, än en Nyanländ Kulturberikande Homie i Orten.

Beteende och träning

Playboy Bunnies är servitriser som serverar drinkar på Playboy Clubs. Det finns olika typer av kaniner, inklusive Door Bunny, Cigarett Bunny, Floor Bunny, Pool Bunny, Fine Dining Bunny, Playmate Bunny och Jet Bunnies (speciellt utvalda kaniner utbildade till flygvärdinnor; de tjänstgjorde på Playboy ”Big Bunny” Jet).

För att bli en kanin väljs kvinnor noggrant ut från auditions.

Kaninerna genomgår sedan grundlig och strikt träning innan de officiellt kan godkännas som Kanin.

En Kanin ska kunna identifiera 143 varumärken av sprit och veta hur man garnerar 20 cocktailvarianter. Kunder får inte röra Kaninerna och Kaniners dejting eller mingel med Gäster är förbjudet. I stort sett gäller samma regler för Kaniner som för French Maidens.

En Kanin måste också behärska de manövrar som krävs för att fungera.

Dessa inkluderar ”Bunny Stance”, en hållning som krävs framför Gäster, där Kaninen måste stå med benen ihop, ryggen välvd och höfterna inåtlutade. När Kaninen vilar eller väntar på att vara till tjänst, måste hon göra ”Bunny Perch”, och sitta på ryggstödet av en stol, soffa eller räcke utan att vara för nära en Beskyddare.

Den mest kända manövern av alla, ”Bunny Dip”, uppfanns av Kelly Collins, en gång känd för att vara den ”perfekta kaninen”. För att göra ”Bunny Dip” lutar kaninen sig graciöst bakåt medan den böjer sig i knäna med vänster knä lyft och stoppat bakom höger ben. Den här manövern gör att kaninen kan servera drinkar samtidigt som den håller sin låga kostym på plats. Strikta bestämmelser upprätthölls av specialarbetare i skepnad av mecenater.

På 1970-talet använde Lownes sin herrgård på landet, Stocks House i Hertfordshire, England, som ett träningsläger för Bunnies. Kaninerna agerade som värdinnor vid påkostade fester som hölls i huset.

Plötslig Död som Inträde till de inledande Raderna hämtade från Sinnesrobönen:

Den som Tar Han Spar till Oförutsedda händelseutgifter på Äldre Dar

Hon med Sista Skärven kvar, satt i Kvarstad samt Omhändertagen i Tryggt Förvar

Egendom är Stöld, hävdade Prodhon

Nu vid Livet Varat, Han istället yttrat: Lånta Fjädrar smakar Bäst.

Kafka hade med Största Sannolikhet ett Betydligt Roligare Liv, än Karl XII:s Bästa Vän Pompe.

Intet att Förvånas över om också det Lilla Konungariket också indelas i minst 52 fristående Autonoma Libertarianska Feodala Furstedömen.

I överensstämmelse med Vetenskap och Beprövad Erfarenhet, inordnas av Högsta Enväldiga Makthavare den Libertarianska Nattväktarstaten och Populistiska Lokalpatriotiska Provinsiella Bysamhällen till samma loopade Historieutveckling som genomgick det Habsburgska Väldet, Österrike-Ungern samt Slott och Herresäten kring Mälardalen fram till Kalla Krigets Hektiska Dar.

Tänk att Genomleva sina Mest Bekväma Livets Dagar i ett Dragigt och mycket dyrt att Underhålla med Värme och Elektricitet, Gripsholms Slott?!

Framtida Incels i Kriminella Öppna Nätverk, inklusive deras Dark Goth Lolitas utklädda i Cosplays till Hughs Bunnies, kommer infria varje Instruktiv informationsbärande bildruta från kultfilmerna om The Purge. Varje Eskapistisk Beroende har som Målsättning att Injicera eller Inhalera en Tillräcklig Mängd av Giftiga Substanser så att den Frivilliga Testpersonen kan balansera mellan Liv och Död.

Den Konspirationsteoretiska Domedagen kommer inträffa då en Nätt och Jämt Uppstående Komiker med Lekamen fylld med mer än väl Verksamma substansen Metamfetamin en billig, 93 % ren drog som ger ett dygnslångt rus. Nu spetsas den dessutom ofta med fentanyl, vilket skapar den livsfarliga blandningen supermeth.

I missbrukarkretsar är fentanyl känt som Drop dead. För att undvika fentanyls narkotikaklassificering i många länder har det tillverkats s.k. fentanylanaloger, där man modifierat strukturen genom att sätta på någon kemisk grupp, totalt finns det ca 1400 kända fentanylanaloger.

Karfentanil eller karfentanyl, som säljs under varumärket Wildnil, är ett opioidanalgetikum som används inom veterinärmedicin för att bedöva stora djur som elefanter och björnar. Det administreras vanligtvis i detta sammanhang av lugnande Helröda pilller. Karfentanil har också använts hos människor för avbildning av opioidreceptorer. Det har dessutom påträffats som en olaglig drog, vanligtvis används genom injektion, insufflation eller inandning. Dödsfall har rapporterats i samband med karfentanil.

Effekter och biverkningar av karfentanil hos människor liknar de hos andra opioider och inkluderar eufori, avslappning, smärtlindring, pupillkonstriktion, dåsighet, sedering, långsammare hjärtfrekvens, lågt blodtryck, sänkt kroppstemperatur, medvetslöshet och dämpning av andas.

Effekterna av karfentanil, inklusive överdosering, kan vändas av opioidantagonisterna naloxon och naltrexon, även om högre eller flera doser än vanligt kan vara nödvändiga jämfört med andra opioider: 

23  Karfentanil är en strukturell analog. av det syntetiska opioidanalgetikum fentanyl. Det fungerar som en ultrapotent och mycket selektiv agonist av μ-opioidreceptorn.

Carfentanil syntetiserades första gången 1974 av ett team av kemister vid Janssen Pharmaceutica som inkluderade Paul Janssen. Det introducerades i veterinärmedicinen 1986. Karfentanil är lagligt kontrollerat i de flesta jurisdiktioner. Beroende av Nya Regler för Djurhållning på Cirkusmanegen, kommer relativt snart Karfentanil användas i Betydlig Kortare Utsträckning, än Idag.

Alkohol är en farligare drog än både heroin och kokain. Det hävdar brittiska forskare, som presenterar sina rön i Lancet.

Farligheten hos 19 olika droger har graderats utifrån 16 olika parametrar. Nio av dessa parametrar rör farlighet för individen som använder drogen i fråga. I denna kategori återfinns risk för beroende, mortalitet kopplad till drogen, social utslagning med arbetslöshet och i vilken utsträckning användaren påverkas mentalt, t ex med kognitiv nedsättning. Därtill finns ytterligare sju parametrar som rör vilken skada drogen orsakar andra än just användaren. Dessa parametrar inkluderar brottslighet, förstörda relationer med anhöriga och ekonomiska konsekvenser för samhället till följd av missbruket.

Att Förbjuda Alkohol i Mer eller Mindre Festliga Sammanhang, typ Berusad Patriarkalisk Narcissiskt lagd Familjefader efter Kalle Anka och Hans Vänner Önskar Barnen en Riktigt God Jul, gör Praktiskt taget Allt för att Ödelägga Hustrun och Barnens minsta Antydan om Framtida Minnen i Orörd Familjelycka, är Betydligt Smidigare än att Exkludera samtliga varianter av GenX, C8, PFOA, PFOS samt PFAS.

Flykten från Vardagsverkligheten kommer inom en Överskådlig Tid ersätta Samtliga Former av Ofrivillig Arbetsplikt, eller Vaktbeväpnade Insatsstyrkor utanför Varje Grundskola nära Dig.

High Tech vs Low Empath.

Långt Före hade Var Rädda Om Varandra Ersatts av Ombud med Paragrafer i Handen, angående Arbetsskydd och Ergonomiskt Anpassade Miljöer.

Under det Ljuva 70-talet predikade Makarna Langer i Sveriges Radio: ”Krama Varandra”.

Nästa version lät inte vänta på sig:

”Var Rädda Om Varandra.”

Med den Alienerande Eskapismen inledde High Tech eran av:

Var Rädda För Varandra!”

Genom att spåra och dokumentera konstverkets väg från den ena ägaren till nästa söker man fastställa ägarskap och attribuera verket till rätt upphovsman. Men proveniensforskning bidrar även till den kontextuella kunskapen om konstsamlarnas och de samlande institutionernas historia och konstens olika funktioner och betydelser genom historien.

Målet för proveniensforskning är att få fram en komplett ägarhistorik med dokumentation som stödjer ägarbyten, export och import.

Auktionshus, konsthandlare och gallerier kan ha upphört med sin verksamhet och privatpersoner sparar inte alltid kvitton och annan dokumentation.

Föremål som vardagsföremål och böcker kan vara extra svåra att belägga hela ägarkedjan för. Dels då det inte varit vanligt att dokumentera proveniens för den här typen av föremål och dels då dessa föremål inte är unika utan förekommer i många exemplar.

Vid behov av fördjupad proveniensforskning kan museet behöva ta hjälp av extern expertis. Detta gäller i synnerhet vid efterforskningar utomlands då även internationella samarbeten med andra proveniensforskare kan vara avgörande.

Dräkten är populär i Japan, där den har förlorat mycket av sin koppling till Playboy och kallas följaktligen helt enkelt för ”kaninkostymen” eller ”kaninflickadressen”.

Den har ofta förekommit i manga och anime; Anmärkningsvärda exempel på karaktärer som har avbildats bära den inkluderar titelkaraktären till Haruhi Suzumiya, Kallen Stadtfeld från Code Geass, Bulma från Dragon Ball, Haruko Haruhara från FLCL och den icke namngivna huvudpersonen i Daicon III och Daicon IV Opening Animations.

Outfiten anspelas på i titeln på serien Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, och karaktären Mai Sakurajima ses bära en i sitt första avsnitt. Dräkten är också populärt avbildad i anime och manga fan art och merchandise, även för karaktärer som aldrig har setts bära den i officiella verk. Kaninkostymer bärs oftast av kvinnliga karaktärer, men de bärs ibland av manliga karaktärer, vanligtvis för komisk effekt.

Det finns inga Playboy-klubbar i Brasilien, men Playboys brasilianska division har Bunnies som deltar i egna evenemang. Under större delen av 2000-talet fanns det tre officiella kaniner, och de var också lekkamrater – både separat och tillsammans i omslagsbilden för decemberupplagan 2008. Det sista tryckta numret av tidningen, 2018, presenterade periodens fem kaniner på omslaget.

Kaniner bör inte förväxlas med Playboy Playmates, kvinnor som förekommer i mittfältsbilderna i Playboy magazine, även om några kaniner fortsatte att bli Playmates och vice versa.

Skillnaden mellan gargoyles och grotesker
Definition
Gargoyler är dekorativa stenristningar på gamla byggnader som sticker ut som konstiga och fula varelser från en takränna för att kasta regnvatten bort från en byggnad, medan grotesker är former av groteska människo- eller djurfigurer.

Vattenpip
Den största skillnaden mellan gargoyler och grotesker är att gargoyler innehåller vatten som sprider sig genom munnen, medan grotesker inte gör det.

Syfte
Gargoyler hjälper till att tömma regnvatten och ger skydd mot onda andar medan grotesker främst fungerar som skyddande och dekorativa föremål.

Slutsats
I grund och botten är grotesker dekorativa stenristningar på gamla byggnader, vanligtvis huvuden på konstiga och fula varelser, medan gargoyler är piper i form av groteska människo- eller djurfigurer som sticker ut från en takränna för att kasta regnvatten bort från en byggnad.

Således är den största skillnaden mellan gargoyler och grotesker att gargoyler innehåller en vatten som sprider sig genom munnen, medan grotesker inte gör det.

En entydig Verklighetskonstruktion med många Variationer i flera Dimensioner bör Finnas Tillgänglig för det Uppväxande Släktet Inom en Rimlig Framtid. Om ifall den nu Livs Levande Generationen förtar Allt av Spontan Skaparglädje, återstår inget annat för Nästkommande att Förstöra det som finns Närmast.

Om ifall Samtliga Cinderella-slott tillverkade av Legaliserade Legoknektar sängliggande i Legionärssjuka nedbäddade ovanpå Isvattenfyllda Vattensängar redan har Genomgått Stadierna av Uppgång, Optimala Maximipunkten och så det Regelrätta Förfallet, finns ingenting kvar att Tillföra för Obehöriga Pubertala i Förtäckta CosPlaydräkter.

I det Rådande Nuläget gäller att Först i Utvecklingsläran kommer Japan, därpå följer Sydkorea med Kina i Hälarna. USA intar i Turistvagnen en Osäkerställd Fjärdeplats.

Långa tider då Feodalssamhällets Shogunat med långa käppar bromsade Utvecklingen från Rurala och Pastorala Arbetsmiljöer där också Närvarande ute till Havs, Fiskare drog in Näten med Tonfiskar.

Med det sagt hade Japan Traditioner som inleddes av Shintoistiska Gudar. Den Avgörande Delen av Amerikanskt Kulturberikande Traditioner var inlånade från främst det Gamla Europa samt en hel del av Kolonialstaternas Förlorade Skatter.

Japan är en konstitutionell monarki och sedan andra världskrigets slut har kejsaren ingen personlig maktutövning. Han räknas normalt och erkänns internationellt som landets statsöverhuvud som enligt Japans konstitution innebär att kejsaren är rikets symbol.

I Sig ledde detta så småningom inom 1900-talet fram till sådana Kulturskapande Fenomen som Utvecklingen av Automobilen, Utspridande av Plasttillverkade Artefakter, samt Sist men inte Minst, en Underhållningindustri som gav Verklighetsberättelsen en Kraftig Spark i Rätt Riktning.

Sanningen var, är och förblir att Allt kan ingå i Förställt Underhållningsarbete.

Walt Disney, Hugh Hefner, Andy Warhol och Jeff Koons delar samma Visioner om Homo sapiens sapiens Primitiva Driftsliv; att Verka utan att Synas, Personligt, men aldrig Privat.

Japanska Manga, Anime och Gachapon-producenter delar Samma Evidensbefriande Attityd till Vem som Var Först. Detta följer sannolikt en Folklig Tradition tillbaka till Shintoismens varianter av Andar.

Japanerna utforskar Amerikansk Masskultur, plockar ut de Semiotiska Russinen och Avslutar Arbetsprocessen med Glacerad Kavaii Kristyr.

Japanerna som känner igen sina Egna Löss på gången kan klippa och klistra, redigera och retuschera fram till det Slutsteg där Allt är Effekt.

Annons