PFAS är är kanske vår tids värsta miljögift, ändå får de finnas i stekpannor, smink, kläder, möbler och en massa annat. Sverige måste förbjuda PFAS.

Vad är mindre bra? Kan Elon resa till Mars, så kan väl Ansvarsbefriade Beslutsfattande Organ i Samhällskroppens Maskineri stoppa spridningen av Syntetiska Gifter?

Pest eller Kolera? PFAS, GenX, Covid eller Omicron?

Huruvida teflon och andra non-stick-beläggningar orsakar cancer har inte varit huvudfokus för oro. De största problemen har varit med PFOA, såväl som med liknande polyfluoralkylsubstanser (PFAS), såsom perfluoroktansulfonat (PFOS), perfluorbutansulfonat (PFBS) och ”GenX”-kemikalier.

Suzanne skrev i The Guardian att Hugh hotade att väcka åtal mot henne för att ha kallat honom en ”hallick”.

Tusentals tunnor med kvicksilverhaltig katalysatormassa dumpades i havet utanför Sundsvall under 50- och 60-talet.

Det har krävts en lång och komplicerad utredningsprocess för att avgöra vilket eller vilka företag som bär ansvaret för de dumpade gifttunnorna.

E. I. du Pont de Nemours and Company (Dupont), är ett amerikanskt multinationellt kemisk-tekniskt företag, grundat 1802 med högkvarter i Wilmington, Delaware. Dupont är idag världens största inom sin bransch.

Företaget är uppkallat efter sin grundare, den franske immigranten Eleuthère (1771–1834), som började med att tillverka krut utanför Wilmington. Många medlemmar av familjen Du Pont är än idag stora delägare i det börsnoterade bolaget.

Generation X, som ibland förkortas till Gen X, är namnet på generationen amerikaner födda mellan mitten av 1960-talet och början av 1980-talet.

Dupont är världens mest framgångsrika företag inom syntetiska material och har bland annat utvecklat produkterna/varumärkena lycra, spandex, teflon, kevlar, neopren, freon och nylon (polyamid). Kevlar uppfanns av Stephanie. Det sistnämnda materialet utvecklades av kemisten Wallace (1896–1937).

Nu meddelar Länsstyrelsen Västernorrland att den bedömer att tre företag är ansvariga att genomföra miljöutredningar: Fortum Ljunga Kraft AB, Bygglim Sverige AB och Inovyn Sverige AB.

Om företagen inte självmant inleder undersökningar, kan länsstyrelsen bli tvungen att besluta om att så ska ske. Ett sådant beslut går enligt Maria vid länsstyrelsen att överklaga. Myndigheten ska inom kort föra samtal med de berörda företagen.

Redan under 1960-talet upptäckte DuPonts forskare att PFOA ledde till leverförstoring hos försöksdjur. På 1980-talet hade 3Ms forskare sett att kemikalien ledde till fosterskador och skickade rapporten till DuPont. Företagets medicinske chef sa att man nog borde skydda åtminstone de anställda. Gravida fick inte längre jobba nära kemikalierna.

I smyg tog man prov på grundvattnet i området och upptäckte höga halter. Men företaget varnade vare sig de anställda eller omkringboende. Miljömyndigheten EPA bötfällde DuPont med 160 miljoner kronor för att ha hemlighållit hälsoriskerna. Först för två år sedan fasade företaget till slut ut kemikalien från tillverkningen. Numer används den istället i stor skala i teflonfabriker i Kina.

GenX kemikalietoxicitetsbedömning ger faroidentifiering, dosresponsinformation och härleder toxicitetsvärden som kallas orala referensdoser (RfD) för kronisk och subkronisk exponering. Bedömningen genomgick extern granskning och offentliga kommentarer. Politiker kan använda GenX kemikalietoxicitetsbedömning tillsammans med exponeringsinformation och andra viktiga överväganden för att avgöra om och när det är lämpligt att vidta åtgärder för att minska exponeringen för GenX kemikalier.

1970 uttalade Hugh att ”militanta feminister” är ”oföränderligt motståndare till det romantiska pojk-tjej-samhälle som Playboy främjar” och beordrade en artikel i sin tidning mot dem.

I 1993 års The Simpsons-avsnitt ”Krusty Gets Kancelled”, uttryckte Hugh sig själv.

1999 finansierade Hugh Clara Bow-dokumentären Discovering the It Girl. ”Ingen har vad Clara hade”, sa han. ”Hon definierade en era och satte sin prägel på nationen”.

Jeff började skapa skulpturer med uppblåsbara leksaker på 1970-talet. Med en färdig uppblåsbar kanin gjutna Koons föremålet i högpolerat rostfritt stål, vilket resulterade i Rabbit (1986), ett av hans mest kända konstverk. Rabbit, som ursprungligen deltog i Ileana Sonnabends privata samling, ägs idag av Museum of Contemporary Art, Chicago.

Kaninen har sedan dess återgått till sin ursprungliga mjuka form, och många gånger större på mer än 50 fot hög, tagits till luften. Den 13 oktober 2009 visades den gigantiska metalliska monokroma färgkaninen som användes under Macy’s Thanksgiving day-paraden 2007 för Nuit Blanche på Eaton Centre i Toronto.

De andra föremålen i serien kombinerar föremål som Jeff hittat i souvenirbutiker och barockbilder, och leker därigenom med distinktionen mellan lågkonst och högkonst.

Den 15 maj 2019 satte Koons rekordet för det dyraste verk som sålts av en levande artist för försäljningen av ”Rabbit”. ”Rabbit” såldes på Christie’s Auction House för 80 miljoner USD vilket – inklusive auktionsarvoden – resulterade i ett slutligt försäljningspris på 91 075 000 USD.

Hugh gästspelade som sig själv i Sex and the City-avsnittet 2000 ”Sex and Another City”.

2005 gästspelade han i HBO-programmen Curb Your Enthusiasm and Entourage.

Han gästspelade som sig själv i ett avsnitt 2006 av Seth Greens Robot Chicken i programblocket Adult Swim på sena kvällen

I 2007 års Family Guy-avsnitt ”Airport ’07”, uttryckte han sig själv.

Han har en stjärna på Hollywood Walk of Fame för tv och gjorde flera filmframträdanden som sig själv. 2009 fick han en ”värsta birollsskådespelare”-nominering för ett Razzie-pris för sin roll som sig själv i Miss March. På sitt officiella Twitter-konto skämtade han om denna nominering: ”Jag förstod kanske inte karaktären.”

Det Gemene Man bör minnas är att Matrix är ett Spel, en Lek och ett Förhållningssätt, typ Attityd i en Livsstil, typ Playboy, Fabriken, Jeffs Verkstad eller DuPont, att Ingenting är Verkligt, Sant eller bär med sig några Konsekvenser för Slutna Hikikomorí Incels Playboys Kriminella Nätverk med Kaffeflickor Nu Integral i Bunny-fodral som Avec.

Men den snabbast växande riskgruppen är män mellan 20 och 44, bland vilka självmord är den vanligaste dödsorsaken. Bristen på fasta jobb och framtidsutsikter anses vara en viktig faktor.

Suzanne sa att en del av Hughs affärsmannaskap var att göra försäljningen av kvinnligt kött respektabelt och hippt.

Julie hävdade i The Independent att Hugh ”orsakade omätbar skada genom att förvandla porr – och därför köp och försäljning av kvinnors kroppar – till en legitim verksamhet.”

Robin skrev i Los Angeles Times, med citat av Wendy, att Hugh ”förmodligen gjorde mer för att mainstreama exploateringen av kvinnors kroppar än någon annan figur i amerikansk historia,” och tillade att han ”lyckades övertyga många kvinnor om att att ta av sig kläderna för mäns nöje inte bara var bemyndigande, utan ett värdigt mål i sig.” Hon sade vidare att Hefner ”förkroppsligade den estetiska föreställningen att bilder av kvinnor – och kvinnor själva – finns för att behaga män.”

Skogen Aokigahara gav Ikebukuro en kosmopolitisk atmosfär.

En Mans Värld är där Kvinnorna Förtingligas till Förintelse i Penthouse Boot Camp for Hunting Bunnies-Rabbits.

Hughs tidigare flickvän Holly sa att han ”skulle uppmuntra konkurrens – och kroppsuppfattningsproblem – mellan hans flera Playmates. Hans arv är fullt av bevis på att kvinnor utnyttjas för professionell vinning.” skrev Ed i Christianity. Idag skulle Hugh systematiskt städa bostaden när Christie besökte för att ”hålla verkligheten från sin egen dotter”.

Holly:

Det är svårt att förstå att någon skulle ha vetat vad detta skulle ha förvandlats till. Föräldrar som växer upp idag kämpar för att hålla sina barn rena. Makar kämpar för att behålla sina äktenskap intakta. Och många förslavade och instängda i vuxenunderhållningsindustrin har bildligt och bokstavligen blivit fråntagna inte bara sina kläder, utan själva deras värde som människor skapade till Guds avbild. Om detta inte berör oss i dag, vad kommer då att göra det i morgon?

Runt stationen finns Seibu och Tōbu varuhus. Seibu, skriven med tecknen för ”West” och ”Musashi (provins)” (西武), är på den östra änden av stationen och Tōbu, skriven med tecknen för ”East” och ”Musashi” (東武), är på västra änden.

Sunshine 60 innehåller Sunshine City, ett stort och populärt köpcentrum med olika attraktioner. Otome Road, ett centrum för Otaku kultur och shoppingdistrikt för anime och manga riktat till kvinnor, ligger i närheten. Marui och Don Quijote har också varuhus i området. Det finns ett litet nöjesdistrikt i Nishi-Ikebukuro, som liknar Shinjukus Kabukichō.

Den gamla byn Ikebukuro låg nordväst om stationen. Det mesta av området som moderna Ikebukuro är byggt på var historiskt känt som Sugamo. Under Taishō och Shōwa-perioderna lockade de relativt låga markpriserna till sig konstnärer och utländska arbetare, som gav Ikebukuro en något kosmopolitisk atmosfär. Fram till den 1 oktober 1932 när Toshima-avdelningen etablerades var området en självständig kommun i Ikebukuro-mura (池袋村).

Karoshi (過労死, Karōshi), vilket betyder ungefär ”död av överansträngning”, är ursprungligen en japansk term som har att göra med ett allt vanligare fenomen gällande plötslig död på grund av arbete.

De mest vanliga medicinska diagnoserna är hjärtattacker eller stroke på grund av stress och svältföda, men även epileptiska anfall förekommer. Psykisk stress på grund av arbete kan också orsaka karoshi genom självmord.

Människor som begår självmord på grund av arbete kallas karōjisatsu (過労自殺). Fenomenet finns inte bara i Japan, utan existerar även i andra delar av Asien och i västvärlden. Antalet fall enligt karoshistatistiken har ökat kontinuerligt sedan 1980-talet, när fenomenet först uppmärksammades, men exakta siffrorna är okända till följd av att (japanska) myndigheter förmodas frisera siffrorna.

Skogen Aokigahara står kvar i vilket fall. Sen urminnes tider anses den hemsökas av yūrei, andar från dem vars liv har tagit slut. Man kan förstås be för att de har det bra nu. Men för att nå ett samhälle där folk inte tar sitt liv krävs mer än så, ett liv i taget.

Experter som Fukui anser dock att grunden till problemet ligger på ett djupare plan och efterlyser en bredare självmordsförebyggande satsning. Den långvariga ekonomiska kräftgången och en växande känsla av utanförskap bland japanska ungdomar ses som orsak till ökningen i antalet självmord i landet.

1989 bad Whitney Museum och dess gästkurator Marvin Heiferman Jeff att göra ett konstverk om media på en reklamskylt för showen ”Image World: Art and Media Culture”. Anslagstavlan var menad som en reklam för en ogjort film, med titeln Made in Heaven.

Jeff anställde sin dåvarande Cicciolina som modell i inspelningen som låg till grund för det resulterande arbetet för Whitney, Made in Heaven (1990–91).

Inklusive verk med sådana titlar som Dirty Ejaculation och Ilonas Asshole, serien av enorma korniga fotografier tryckta på duk, glasbruk och skulpturer porträtterade Jeff och Ilona i mycket explicita sexuella positioner och skapade betydande kontroverser.

Jeff ska ha förstört mycket av arbetet när Ilona tog med sig deras son Ludwig till Italien. Ingick inte också sonen i konstverket?

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, fastställde i september 2020 en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan. Det nya fastslagna värdet är 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka, och gäller för fyra olika PFAS-ämnen tillsammans.

I oktober 2020 antogs EU:s nya dricksvattendirektiv. Direktivet omfattar bland annat ett gränsvärde för PFAS: 100 nanogram per liter för summan av 20 stycken PFAS-ämnen. Direktivet är ett minimidirektiv, vilket innebär att medlemsländer får införa skarpare regler men de får inte överskrida gränsvärdena.

Detta innebär att Livsmedelsverket väntas se över sin åtgärdsgräns för PFAS-ämnen i dricksvatten. Livsmedelsverkets kommande gränser för PFAS-ämnen i dricksvatten i Sverige kommer att grunda sig på EFSAS:s bedömning, EU:s dricksvattendirektiv och den egna pågående kartläggningen av kommunernas dricksvatten.

Livsmedelsverkets åtgärdsgräns är idag 90 nanogram per liter vatten. Dagens åtgärdsgräns är alltså inte ett gränsvärde för veckointag per kilo kroppsvikt, utan är en summa för 11 PFAS-ämnen per liter vatten.

PFAS står för Polyfluorerade och perfluorerade alkylsubstanser och är en stor grupp ämnen. Många av dessa ämnen är svårnedbrytbara, vattenlösliga och med en hög benägenhet att tas upp av djur och växter. Vissa av dessa ämnen har kända negativa effekter på människor och en hög giftighet för vattenlevande organismer.

PFAS som ämnesgrupp betraktas som högvolymkemikalier som produceras och används i stora mängder i samhället. Dessa ämnen förekommer såväl i dricksvatten som i dagvatten, lakvatten, processvatten.

PFAS är syntetiskt framställda kemikalier. PFAS-ämnen finns i exempelvis teflonstekpannor, funktionskläder, kosmetika, spolglans, livsmedelsförpackningar, impregneringssprayer och brandskum. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt i vatten. Utsläpp från produktionen eller användningen av dessa produkter hamnar till slut i mat, dryck och i luften. PFAS förekommer i till exempel fisk, frukt, ägg och vatten. De allra flesta i Sverige får i sig mest PFAS från maten och inomhusmiljön.

I oktober 1971 började företaget under ledning av platschefen Ragnar gräva ned hundratals 200-litersfat med filtermassor som innehöll fenoxisyror på fabriksområdet. En namninsamling med drygt 600 underskrifter mot lukten överlämnades till den kommunala hälsovårdsnämnden som dock inte gjorde något, eftersom företaget planerade att förbättra reningsprocesserna.

En vikarierande reporter på Kvällsposten skrev en artikel utifrån uppgifter om konstig lukt från fabriken som den närboende hemmafrun och småbarnsmamman Monica rapporterat om. Men vd:n Göran hotade att stämma tidningen, och redaktionschefen stoppade publiceringen.

Företagets ansökan till Koncessionsnämnden för den fortsatta tillverkningen krävde många kompletteringar och först 1975 kunde Koncessionsnämnden godkänna verksamheten. Beslutet innebar att företaget gavs ett tidsbegränsat tillstånd som gällde i fyra år och det måste förbättra verksamheten på 23 punkter.

Trots många klagomål från ortsbefolkningen mot företaget för att folk hade börjat bli sjuka och allergiska hände ingenting. Dessutom fanns misstankar om nedgrävda tunnor på fabriksområdet, så Monica slog larm. Den tidigare namninsamlingen för att påverka Koncessionsnämndens beslut 1975 hade ingen effekt.

PFAS används också i kemi-, verkstads- och elektronikindustrin.

Det som ingår i Iscensättningen är Sant, medan det som sker bakom kulisserna är Falskt.

Högfluorerade ämnen har tillverkats sedan 1950-talet och används på grund av sina eftertraktade tekniska egenskaper i många olika typer av varor och kemiska produkter. Många PFAS är fett-, smuts- och vattenavvisande och används som impregnering av olika textilier, läder och pappersförpackningar. Många har även ytaktiva egenskaper som gör dem användbara i till exempel rengöringsmedel, färger, skidvalla och kosmetika. Mindre kända användningsområden för PFAS är i tandlagningsmaterial, medicinteknisk utrustning, smutsavvisningsmedel för byggnadsmaterial, smartphones och solceller.

PFAS är motståndskraftiga mot nedbrytning, vilket gör att de till exempel inte bryts ner av UV-ljus, kemiska ämnen eller höga temperaturer. Eftersom ämnena är mycket effektiva behövs oftast bara låga koncentrationer för att få önskad funktion i produkten.

Föreställningen är Underhållningen medan Scenarbetarna lever i en Platonisk Skuggvärld. Ingen är Oersättlig. De Naturligt Avgångna och Frivilligt Avsatta försvinner redan efter en Arbetsvecka ner i Glömskans Mörker, typ Dödsriket eller bara Sex Fot under Markytan.

Samtliga inom Etablissemangets Högst upp i Näringskedjans Innersta Slutna Krets samt Alla inräknade i det Öppna Nätverket bestående av Gemene Man, Crethi och Plethi, Detektiven Allmänheten, Slutna Hikikomorí Incels Playboys Kriminella Nätverk med Kaffeflickor Nu Integral i Bunny-fodral och Andra i Obehörigt Utanförskap Anstränger sig Över Måttan för att 24/7 som Intill Besatthet Passionerade Arbetsmissbrukande se till att Ytan på Samhällsmaskineriet förblir Glänsande, Skimrande Blank som en Narcissistisk Spegel.

Något som Hugh och Andy också hade Gemensamt var att låta deras Sällskapsdjur Antropocentrikerns Bästa Vän, göra på den Röda Heltäckningsmattan Hemmavid.

En Annan Minsta Gemensamma Nämnare är att båda Introducerade sig i den Tystnadskulturella Medievärlden med Ikonen Marilyn och Uppvisade på Mervärdet av Hennes Bekostnad Mer än Hon någonsin kunnat föreställa sig ens i sina Värsta och Vildaste Mardrömmar.

De som Befinner sig i Skuggvärlden tror på att dessa Glamorösa Glansdagrar ingår i den Ursprungliga Sanningsenliga Versionen av Verklighetsberättelsen, men vet redan sedan Koltålderns Krypnivå under pågående Oidipus- och Electrakomplex, att De Aldrig kommer att Synas Offentligt på den Föreställda, Förställda Matrixvärldens Röda Mattan som inte ens Stellan vill ha hemma i Vardagsrummet. Scenarbetarna bakom kulisserna benämner hellre än gärna Sitt Enda Livs Chans som medverkande i Vem Vill vara Idoliserad Playboy’s Bunny?

Vill man förstå Andy, så börja med Grundkursen i att Hur att i fantasin Uppleva Livet som Hugh.

För Henne kom nog Drogerna som en Skänk från Ovan, vilket också fungerade som Hjälpmedel till att så småningom själv ingå där i Änglaskaran.

Det har gått 42 år sedan skandalen blev riksnyhet.

BT Kemi i Teckomatorp i Skåne hade grävt ned giftigt avfall på sitt eget fabriksområde och grannarna slog larm om stank och allergier – länge hemlighölls allt.

Men vissa saker tystades ned, exempelvis att en 17-årig pojke fick växtgiftet dinoseb i stöveln och dog efter bara några dagar.

Konsten är att, likt DuPont, Enhälligt Besluta vilka som är Vi och vilka som är Dom. Ett Oöverstigligt Problem för Framtida Levande Varelser är hur att Inse Hur också DuPontarna kränkte sina Egna Integriteter som Existensberättigade Likvärdiga, då också deras Avkomma Med Beröm kommer utmärkas av Massindustriella komponenter i Ofrivilligt Samtycke med Utmärkta Cancerogena ämnen som helt utan Större Ansträngningar kan komma att tränga in i minsta DNA-märkta Organiska Ämne.

Problemet kan jämställas med lagstiftningen angående Illegala Partydroger typ Spice.

I många år ligger lagstiftningen ständigt steget efter när varje enskilt ämne måste utredas innan det kan förbjudas. Sverige var ett av de första länderna i världen med striktare regler kring PFAS i dricksvatten, men har inte varit lika progressiva när det gäller förbud. Enligt en uppmärksammad undersökning som Naturskyddsföreningen presenterade i höstas har minst två miljoner svenskar för mycket PFAS i dricksvattnet.

I Danmark har man redan infört ett förbud mot PFAS i matförpackningar, men trots att svenska Kemikalieinspektionen nyligen hittade 29 olika PFAS-ämnen i livsmedelsförpackningar har inget ännu hänt.

Fem EU-staters egna kemikaliemyndigheter, däribland Sveriges, samarbetar därför för att få fram ett formellt förbud som bedöms kunna träda i kraft år 2025. Nyligen lämnade dessa myndigheter in en så kallad avsiktsförklaring till Europeiska kemikaliemyndigheten Echa om ett förbud.

Även Daniel, toxikolog på Kemi­kalieinspektionen, säger att det är ofarligt att använda teflonpannor.
– Det finns studier som antyder att PFOA kan ha effekt i lägre nivåer än vi tidigare trott, men det finns osäkerhet i dessa studier. Det finns ingen anledning att vara rädd för stekpannan, vi får i oss mer PFOA från annat, säger han.

Det stora problemet är tillverkningen av stekpannor.
– Det finns indikationer på att fabriker i till exempel Kina släpper ut spillvatten rakt ut i floderna. Dessutom vet vi inte säkert vad som händer när stekpannan hamnar i soporna.
Man kan diskutera om man ens ska använda så här extremt svårnedbrytbara ämnen i ­konsumentprodukter, säger Daniel.

Nu måste man diska stekpannan, det är väl inte kul?

Att laga mat i teflonpanna kan vara farligt. Teflon är en plast som kan avge giftiga gaser och partiklar om den värms upp för mycket. Om plasten repats med metallredskap ökar risken för giftutsläpp. En av dessa partiklar misstänks för att orsaka cancer, och en annan är hormonstörande.

Du som har full kontroll på vad som pågår i ditt kök kan säkert klara av att använda en teflonpanna.

Fundera på att skaffa en gjutjärnspanna i stället – du behöver inte byta ut den efter några år, den blir bara bättre med tiden och den släpper dessutom ifrån sig nyttiga järnpartiklar.

Hej!
Undrar om det blir repor i teflonpannan, om det är farlig? Då jag har läst att det kan läcka hormonstörande ämnen när teflonen repas. Jag undrar detta då jag är gravid och är extra noga.

Hej Emma och tack för din fråga!

Livsmedelsverket rekommenderar att man använder oskadade/hela kärl vid matlagning och servering. Det som Hugh gjorde för Incels Rika Lekpojkar, gjorde Andy för Candy Darlings Best Friends.


Era svar säger ju ingenting.
Alla vet ju att teflonpannor blir repiga ganska fort. Är det meningen att man ska byta ut dem varje gång? Varje vecka? Varje månad? När?
Och vilka underlag har ni använt för era slutsatser och råd? Det är väl en uppgift ur allmän handling som ni är skyldiga att besvara? Eller är detta inte dokumenterat hos er?
Vilken eller vilka handlingar hos Livsmedelsverket använder du som underlag för dina svar?

Så vad bör man göra?

  • Tillverkaren, importören eller säljaren ansvarar för att det inte innebär en fara för hälsan att använda en non-stick-behandlad stekpanna som inte är repig.
  • Livsmedelsverket har idag inga vetenskapliga belägg för att det skulle innebära en hälsofara att använda varken oskadade eller repiga non-stick-behandlade stekpannor.
  • Det konsumenten kan göra är alltså att endast använda redskap som inte repar stekpannan, eftersom tillverkaren då har kontrollerat säkerheten. Eller använda stekpannor i material som inte repas så lätt, till exempel gjutjärn.

EFSA 2016. Recent developments in the risk assessment of chemicals in food and their potential impact on the safety assessment of substances used in food contact materials. EFSA Journal, 14, 4357.
Livsmedelsverket 2020. Mikro- och nanopartiklar av plast i dricksvatten. Regeringsuppdrag. ISSN 1104-7089

Under 1960-talet skötte Andy också ett följe av bohemiska och motkulturexcentriker som han gav beteckningen ”Superstjärnor”, inklusive Nico, Joe Dallesandro, Edie Sedgwick, Viva, Ultra Violet, Holly Woodlawn, Jackie Curtis och Candy Darling förblev vänner med Warhol till sin död.

Mordförsök: 1968
Den 3 juni 1968 sköt den radikalfeministiska författaren Valerie Andy och Mario, konstkritiker och curator, i Andys studio, The Factory. Innan händelsen hade Valerie varit en marginell figur på Factory-scenen. Hon skrev 1967 SCUM Manifesto, en separatistisk feministisk traktat som förespråkade eliminering av män; och medverkade i Andy-filmen I, a Man från 1968. Tidigare på dagen för attacken hade Valery blivit avvisad från fabriken efter att ha bett om att få tillbaka ett manus som hon hade gett till Andy. Manuset hade tydligen kommit bort.

Andy skadades allvarligt av attacken och överlevde knappt. Han led av fysiska effekter för resten av sitt liv, inklusive att behöva bära en kirurgisk korsett. Skjutningen hade en djupgående effekt på Andys liv och konst.

Valerie greps dagen efter mordförsöket. Hon hade överlämnat sig till polisen. Som förklaring sa hon att Andy ”hade för mycket kontroll över mitt liv”. Hon diagnostiserades därefter med paranoid schizofreni och dömdes så småningom till tre år under kontroll av kriminalvårdsavdelningen. Efter händelsen ökade Factory-scenen sin säkerhet kraftigt, och för många tog ”Factory 60-talet” slut (”Superstjärnorna från de gamla Factory-dagarna kom inte mycket till den nya Factory”).

I slutet av nästa år ska arbetet vara avslutat. Sedan läggs det ny jord på området och sås gräs.

Det är ännu oklart vad som sedan ska hända med marken. Men Agneta är glad över att ha slutet på en dyster epok i sikte.

– Det känns verkligen bra att äntligen få ett avslut. Skandalen har i alla år legat som en tyngd över Teckomatorp, säger hon.

Innan jag blev skjuten – jag misstänkte alltid att jag tittade på tv istället för att leva livet. Folk säger ibland att sättet som saker händer i filmer är overkligt, men i själva verket är det hur saker händer i livet som är overkligt. Filmerna får känslor att se så starka och verkliga ut, medan när saker verkligen händer dig är det som att titta på tv – du känner ingenting. Precis när jag blev skjuten och sedan dess visste jag att jag tittade på tv. Kanalerna byter, men allt är tv.

1969 grundade Andy och den brittiske journalisten John tidningen Interview. Först och främst, se upp för den nyvarande beteckningen GenX.

Så här undviker du PFAS-ämnen i din vardag:
Ät mindre hämtmat och micromat i pappförpackningar som är fett- och vattenavstötande.
Skippa fisk och skaldjur från insjöar och Östersjön.
Köp bakplåtspapper utan PFAS – välj bra miljöval eller svanen för att vara säker.
Undvik stekpannor, kastruller och bakformar med beläggningar av så kallad non-stick (som till exempel Teflon). Använd istället glas, porslin, rostfritt och gjutjärn utan non-stickbeläggningar.
Leta efter smink- och andra skönhetsprodukter utan PFAS i. Kolla i innehållsförteckningen efter ord som PTFE, polytef och alla ord som innehåller ”..perfluoro…” och ”…polyfluoro…”. Väljer du miljömärkta produkter slipper du garanterat PFAS. Läs mer om PFAS i smink!
Använd skidvalla utan fluor. Läs mer om hur du vallar giftfritt!
Köp bilvax och smörjolja till cykeln utan högfluorerade ämnen. Välj miljömärkt, för att vara säker.
Vill du impregnera stövlar, skor eller kläder, använd produkter som inte innehåller högfluorerade ämnen, till exempel av vax eller impregnering märkt med Bra Miljöval eller Svanen.
Undvik att köpa textil som är smutsavstötande, som heltäckningsmattor, soffor och tält. En soffa med tvättbart överdrag är oftare fri från PFAS.
Köp inte nytillverkade kläder eller skor som innehåller högfluorerade ämnen. Ämnena hittas ofta i funktionskläder och skor/stövlar som är vattenavstötande/vattentäta och samtidigt andas. Dessa kläder är inte farliga att använda, men bidrar till att ämnena kommer ut i vår natur – och i slutändan tillbaka till oss.

Eftersom PFAS är konstgjorda finns det inte någon process i naturen som kan bryta ner dem. De är oerhört stabila ämnen, vilket betyder att de är väldigt svåra att bryta ner och därför kallas de för persistenta. De kan lätt spridas i grund- och dricksvatten. Sen tas de upp av djur via maten och lagras i deras blod och lever. Studier visar att de kan orsaka hormonrubbningar och cancer hos gnagare.

PFOS och PFOA är två av de mest kända ämnena inom PFAS-gruppen. De anses också vara de mest skadliga. Dessa ämnen har bland annat hittats i vårt grundvatten. Båda dessa ämnen är reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. PFOS är nu (förutom vissa undantag) förbjudet inom EU och PFOA blir förbjudet år 2020.

PFAS sprids i naturen och olika sorter sprids olika långt och olika snabbt. Man har till exempel hittat PFAS i blodet hos isbjörnar i Arktis. Hur PFAS påverkar människor finns det inte lika mycket forskning kring. Man vet att det lagras i levern, blodet, lungor och njurar.