Vänligen Uteslut Allt som inte Passar in i Verklighetsberättelsen.

En Äkta Visselblåsare har en Medfödd Begåvning till att Råka Snubbla över Obekväma Sannolikheter.

Efter två Omskakande Filmer om företaget det amerikanska företaget DuPonts oansvariga hantering av de Giftiga Ämnen som finns i det Varumärkesskyddade Materialet Teflon, brukar Statens Myndigheter om Media fråga:

” – Hur kunde DuPonts ledande Skikt vara så Omoraliskt Omänskliga?”

Nu finns det än idag här i det Lilla Konungariket inte särskilt många tecken på att Någon Myndighetsperson eller Media upplevt Ansvaret inför Allmänheten samt de Enskilda Medborgarna att Delge och förmedla Svaret på denna fråga.

Googla på artiklar på Svenska om DuPont-skandalen så kommer Du till din Stora Överraskning och Besvikelse upptäcka att sådana Upplysningar till Gemene Man lyser med sin Frånvaro.

Det Moraliska Ansvaret och det Juridiska Tillkortakommandet må vara En och Samma Sak, men Frågan som hellre Ställs mot Väggen är:

” – Vad innebär det att Någon är Verklig och Något är Verkligt?”

Frågan kan tyckas något Naiv, eller Banalt Intetsägande, men den är inte bara Sublimt Existentiellt Substantiell.

Liksom Fysiken är försedd med en Ytterst Konkret Extrovert Utsida och en mer Diffus Introvert Insida, kan även Metafysiken såsom Omskriven som Mental, Psykisk och Andlig, sannolikt innehålla Betydligt fler Dimensioner är den både Tre- och Fyrdimensionella Verkligheten.

Alltför Många av Akademiska Filosofer i Skyddade Verkstäder sysslar med Sambandet mellan Etik, Moral och Personligt Mod, typ Visselblåsare.

Det typiska är att, eftersom alla Delar Samma Tystnadskulturs Underförstådda Vardagsmiljö, blir för dessa Utforskare av Framför Allt Andras Moraliska Förpliktelser, att in i det Sista Avgörande Ögonblicket, själv Avstå från Rollen som Visselblåsare.

Istället hävdar de bestämt mot all Förmodan och Evidensbaserat Verklighetsberättelse att, även om de också bara Är Medmänskliga Människor, typ Fjäderlösa Tvåbeningar, så Är inte heller de Utrustade med sådan Notoriska Teflonpannor som de i Acklamation förklarat vara ”Genetiskt Blåblodig”, typ Riddaren av Den Sorglustiga Skepnaden, Don Quijote.

För Vem vill helt av Egen fri Deterministisk Vilja, Se hela de Framtida Karriärmöjligheter som Avhandlingsförfattare om Hårklyverier och Dumdristiga Paradoxer, försvinna i ett Enda Drag från Historiens Vingslag?

En Normaliserad Medborgare som av Hela sitt Fysiska och Andliga Hjärta vill fortsätta den Existensberättigade Livstiden så Giftfritt som Möjligt, förklaras av Etablissemanget, där både Myndigheter, Beslutsfattare, Ämbetsmän, Media samt Forumbesökare, Festfixare och Festprissar ingår, som en Radikaliserad Extrem Frivillig Notorisk Rättshaverist.

Alla dessa, Noggrant Utvalda av Kända Experter som Önskar Verka men inte Synas, Epitet ska med Omedelbar Verkanseld förpassa Visselpiparen in i Glömskan Mörkaste, Dystraste och mest Alienerade Vrå.

Allting har minst sagt Två sidor. Alfahanen och Alfahonans Främsta Uppgift är ju att Hålla Samman Flocken, inte att Utmanövrera En efter En som ifrågasatt Flockmentaliteten inom samma Lya.

Så fort som Visselblåsaren har gjort sitt Ovälkomna Obekväma Angivande, kan Etablissemanget med Trossäker Glöd i Stämmorna, förklara hur Byken ska Tvättas, Smutsen sopas in under Mattorna och Förklara för var Ropande Sten vilka Konsekvenser det kan få för Närmaste Anhöriga om deras Provokativa Attityder inte söker anpassa sig till Tystnadskulturella Inlärt Hjälplösa Inrättningar i Leden.

Det har runnit mycket vatten under Seines broar sedan den Ljuva Sommartid då Hanna från Arlöv påvisade hur Tvätteriets Fläktsystem inte Fungerade som det var Utlovat i Reklamfoldern.

Mycket, men långt ifrån Allt, kan inte Skuldbeläggas på Hugh och Andy. Visst, Alla Män av Heder har en Trogen Hund, men ingen har Gutts nog att läsa av Hundens Etologiska Naturliga Beteenden.

Självständiga Kosplayklädda utan Kjolklädnad försedda icke Rabiata Paranta men, aningen, Burleska Kaninhonor försedda med Kaninöron, Kravatt samt Kaninstuss kan mycket väl Anpassas till Domesticerade Producenter av för tillfället Gräsänklingar utan minsta antydan till Utsmyckade Ringfingrar, vars Största Ekonomiska Tillgång, för Hugh, sista Avgörande Ögonblicket har att välja mellan en Regelrätt Utkastning eller att Kunna hålla Fingrarna borta från den Organiska Syltburken.

Den Tystnadskulturella Överenskommelsen gäller Naturligtvis inte för dem försedda med både Nyckelhållare och VIP-kort patinerad med Platina.

Trots Allt Ansträngande Strävande fram mot Köttgrytorna i Förgyllda Ymnighetshorn, är det ändå Partyt inklusive Utklädd Personal utan Avtal en Naturliga Avgång vid fyllda 23 år, som utgör den Egentliga Magnetiska Attraktionskraften på Diversearbetande Magnater. Så länge som Brottstyckena lönar sig, utgör de För Etablissemanget inget Avgörande Problem.

Avslöjandena kommer Alltid på Utsatt tid, strax innan Bäst Före-datumet har Gått ut. Då kan den Ansvarsbefriade Beslutsfattarna ta till Apostlahästarna och i Tryggt förvar beställa in Dry Martini, Rörd men inte Skakad. Insideraffärer utgör inget Undantag.

Mannen Äger Världen, men vad skulle Han vara utan En Kvinna eller Lovlig Flicka, typ Byte?

För att En Högst Ordinär Mannen på Gatan inte ska Uppleva sin Status Quo-ställning som Hotad, behövs Ständigt utbyte av Iscensatta Föreställningar. Till dessa Engagemang finns sådan Festfixare, typ Kulturprofilen, som med Välgörande Bistånd från Stol nummer 17 kan Fördela Gracerna till samtliga dem av Etablissemanget utvalda kan Anpassas till den Innersta Kretsens Öppna Nätverk. Alla som råkar bryta Tystnadskulturens Klädkod förpassas Omedelbart ut till Le Carrés Kylrum. Den som för tillfället har nyckelringen visar inte minsta tecken på att vilja avstå från Handlingen: ”Kasta bort Nyckeln”.

Om trots allt och mot all förmodan en Överförfriskad Nyckelblåsare råkar komma förbi för att uträtta sina Naturliga behov, eller tillsammans med en Inlärt Väluppfostrad Kaninflicka utföra sina Naturliga Bedrifter, kan den, som Önskar förbli Anonym, med Värdig Stämma i Rösten, förklara att Bortkastandet av Nyckeln ingår i det Traditionellt bundna Steganografiska Alkonstverket Digitala Versionen av Gömma Nyckeln. Men denna gången Hinner inte Någon för Ändamålet inhyrd Målvakt både Tvätta Byken och Sekretessbelägga de Ropande Stenarna.

Den Cosplayutklädda i Guldfodral, visar sig så småningom inte vara ingen Mindre än Elisabeth Holmes. Likt en Postmodern, av Jeff Koons Konstfabrik, framställd Plastkopia av Pandora, söker Hon utanför Schrödingers Box och utan att släppa ut den Tvekande Katten, finner Nyckeln och kan därmed föra fram Sin Sak till Skranket. I just den här Ordmassan uppstår en Negativ Definition av Vad som menas med att Vara eller Icke Vara, av Äkta vara.

Annons