Allmän Varning till Allmänheten. Inlämna Arbetsredskap i Köket av materialet TEFLON, högst sannolikt Tillverkat och Producerat av Varumärket DuPont till närmaste Återvinningscentral eller Avgiftningscentral!

Alienationen påverkar Nuläget så att från att Vi var Rädda Om Varandra, till att Vi är Rädda För Varandra.

För var gång en Kärnvapenbestyckad Missil Uppsöker Nya Målsättningar, faller Framtidsdrömmen ner ännu några Avgörande Cliffhangers.

Personliga påhopp och angrepp under Bältesläggningen, kan Upplevas som Illojalt och Illegalt Förtal, men såsom Objektifierad Möbel kan ingen hävda något Behov av Passionerat Medlidande med tidigare Offentliggjord Artefakt.

Stol nummer 17 har en gång för alla, i Ord och genom Handling bevisat att Estetik eller någon form av utövande av de Sköna Konsterna inte på något sätt har ett Genuint och Ursprungligt, via Genetisk Uppsättning eller referenser till Miljön under Tuffa Uppväxtförhållanden i Stålbad och med Hårdnypornas Raffinerat Utstuderade Känsloutbrott av Andligt Frånvarande Patriark, direktanknytning till vare sig Förståelse för andra Nu i Samtiden Levande Varelser, för Närstående Familjemedlemmar, eller Empatisk Medkänsla till Medmänniskor inom det Egna Lilla Konungarikets Gråzoner, eller i Exotiska Stater långt bortom Baltiska havet, utanför Bekvämlighetszonen, på Fjärrkontrollerade Kontinenter, typ Marionettregimer utstuderade från Medvetet Närvarande Observerande Drönare.

Om detta Påstående på något sätt låter inkludera välbehövlig Desillusion, så är den Upplevelsen inte Motsvarande den Faktiska Verklighetens Sentimentala Angelägenheter.

Stol nummer 17, om Det Utropade Objektet alls kan Uppvisa någon Förståelse, Empatisk Inlevelseförmåga eller Medkännande Sympati, så omfattar Uppmärksamhetens Komplexitet endast en och det är den för tillfället Frisläppta Kulturutarmande Kulturprofilen.

Med Påståendet i den Obekväma Inställningen kan all Läsning i förställd av Folket utvald Kanon, i Omedelbar Verkställan utesluta all Onödigt inhämtande av Känslomässiga Yttringar i Tal, Skrift, Bild eller Symbolladdade Memetiska Utövningar.

Alienationen i Ofrivillig Ensamhet och Isolering, omvandlar Långsamt men Säkert Första person pluralis, till Första person singularis.

Rigida och Stereotypa Kategoriseringar Utelämnar och Sopar igen varje Ekologiskt Fotavtryck från i Socialt Beroendeskap inbäddade i Isolerat Utanförskap i Ofrivillig Singularitet. Mot detta Digitala Handhavande har Politikerna varken en Kortvarig eller på Längre Sikt, Långvarig Strategi.

Hjälpen till Utfrusna Ensamliggande i Ofrivilligt Utanförskap finns inte med på Kartan då Samhällets Insatsstyrkor i Blåljus helt och hållet ska Relatera till Samband mellan Ofrivilligt Rekryterade till diverse ännu inte Namngivna Kriminaliserade Kartellbildningar i, typ Orten nära Dig.

Vilka Sociala Insatser uppmärksammas mest i de Verklighetsfrämmande Sociala Media; Utfrysta näst intill till Djupfrysta Ensamliggande i Ofrivilligt Utanförskap röner alls inte samma Mediadrev som Ensamma Incels med enda Social Tröst i Öppna Nätverk med Huvudinkomstkälla Illegala Distributioner av Eskapistiska Verksamma Substanser, typ E4:an Norrut, Spice, Crack och Devil’s Breath.

Innerstadens Minskande Befolkning väljer själva på helt Frivillig Basis att få mer Pengar kvar i den redan högst Begränsade Ekonomiskt Gränssättande Plånboken, flyr sådana Bostadskomplex där Ansvarsbefriande Fastighetsbolag rop på Exponentiellt Höjda Marknadshyror.

Att detta Ensidigt kommer att Drabba Gemene Man, beror Ytterst på att Fåtalet Överblivna i Näringskedjans Närande Högsta Elitiskt Innersta Fåfängliga Mondäna Krets redan är Över Måttan Nöjda Kunder av Insecure allehanda Elektroniskt Digitala Prylar samt Manicker.

De Ena är Över Grundlagen inriktade på att behålla den i förväg Reserverade Platsen vid Köttgrytorna, medan Ansvarstagande Undersåtar utför Praktiskt taget Allt för att sänka det Alltmer Påfrestande Värmeslaget med minst En Grad av, av Kungliga Hufvudstadens Läns Landsting, avseende Kollektivresenärerna i Kungliga Hufvudstadens Lokaltrafik, Uppmaning till dels att Behålla och Bevara Ett säkert Alienerade Avstånd över Gapet mellan Plattform och Vagn, men samtidigt behålla 2-metersdistansen till Närmast Ensamstående Singelhushåll maskerad bakom Anonymt Munskydd, typ Civiliserat Rumsren Medmänniska, eller DuPonts Teflonpannor.

Avståndet tilltar från Otrygg Undersåte till, i psykisk-andlig-mental betydelse, närmast Förstående Medmänniska.

I en Alltmer Sinnesutvidgande Helhetsupplevelse söker Demokratiskt Frisinnade Undersåtar, Självhushållande ekonomiskt Oberoende Medborgare, samt Tillfälligt ingående i Social Gemenskap med Främsta Intentionella Målsättning, att i Gestalten av Anonym Medmänniska på digitaliserat Säkerställt Avstånd från Offermentaliteten Avlägga en Libertariansk Vanföreställning angående hur den nyss Objektifierade Persona non Grata snarast möjligt ska inse den Avgörande Skillnaden i hur att hellre stoppa ner huvudet i Marktjänsten, än att stoppa Huvudet in i Silkessnaran och med All Kraft stånga Pannan blodig mot Trygghetsförklarad Brandvägg.

Framtidsdrömmen har vi, likt Silkesmasken överger sitt tidigare, numera alltför Trånga Kroppsfodral, övergivit för att med Gemensamma Fjärilseffekter skapa sådana Anonyma Alienerade samt Ansvarsbefriade Ringar på det från Verksamma Substansen i Teflonpannan, kontaminerade Naturtrogna Källvattnet.

Solidariteten som i någon mån kunnat mätas Objektivt i dåvarande Straffskalor, har nu med Varm Hand överlåtits till Välgörenhetsorganisationer med så Lång Framförhållning att de nyss Utgångna Produkterna, som än så länge bara ligger väntandes på Logistiska Blåkopiors av i den Framtid som vi redan nu i den SPEEDADE Burn Out-hastighetens Fartblindhet, endast kan Skåda med en Subliminalt Ögonkast i Backspegeln. Oavkortat i Rummet, men inte i Tiden.

Den i Nuläget hastigt Passerade Framtidsdrömmen tillhör den allt Tilltagande Mängden av Dystopiska Mardrömmar. Företagsledare i Ansvarsbefriade Styrelserum kan titta i Spåkulan och Sia om Hur långt före det Sociala Medansvaret i Framtiden, de Högst upp i Näringskedjan tillryggalagt den Enkelriktade Bromssträckan från Dåtidens Framtidsdrömmar till Nulägets Dystopiskt Mano-Depressiva, och på en gång, Sadomasochistiska Iscensättningar av Vanföreställningar om Generationers framför Nuvarande situation Ofrivilliga Andliga och Lekamliga Passionerade Lidande.

I Eftertankens Skranka Blekhet kan Vi i Isolerad Alienerad Singularitet, avstå från att Inse att Karma inte finns, varje Konsekvens inte har ett direkt Samband med, varje Enskild Undersåte För sig, Förorsakad Handling utan att Den Ofrivilliga Kollektiva Ensamheten utanför Gemenskapen ytterst Beror på Oanade Effekter från Tredje Man, typ Illuminatii, Verklighetsflyktingar i Incel beväpnade med senaste Replikskiftet av AK-47, Kriminella 10-åringar med Ansvarsbefriade Myndigheter, eller bara att också även bland Crethi och Plethi finns, utan Tillräckligt Existensberättigande, Vanartiga, Obstinata, Bångstyriga Överhängande Oförbätterliga Notoriska Rötägg.

Annons