Use Your Own POP-Eye.

This Side of Paradise av F. Scott Fitzgerald kontrasterar sentimentalister och romantiker, med Amory Blaine som säger till Rosalind:

”Jag är inte sentimental – jag är lika romantisk som du är. Tanken, du vet, är att den sentimentala personen tror att saker kommer att till sist kommer att ske, – den romantiska personen har en desperat tilltro till att de inte kommer att göra det.”

Nostalgi. Ordet nostalgi är en grekisk sammansättning, bestående av νόστος (nóstos), som betyder ”hemkomst”, ett homeriskt ord och ἄλγος (álgos), som betyder ”smärta” eller ”värk”. En läkarstudent på 1600-talet myntade begreppet för att beskriva den oro som schweiziska legosoldater som var i krigstjänst långt hemifrån kunde uppleva.

Ett medicinskt tillstånd – en form av melankoli – under den tidigmoderna perioden blev det en viktig trop inom romantiken.

Nostalgi förknippas med en längtan efter det förflutna, dess personligheter, möjligheter och händelser, särskilt de ”gamla goda dagarna” eller en ”varm barndom”.

Lukt, Beröring, Musik och Väder kan vara starka utlösare av nostalgi; på grund av bearbetningen av dessa stimuli som först passerar genom amygdala, hjärnans känslomässiga säte. Dessa minnen av ens förflutna är vanligtvis viktiga händelser, människor man bryr sig om och platser där man tillbringat tid.

Alienation betyder förfrämlingande eller göra främmande för; att beskriva människans avskiljande från sig själv, sin familj och släkt, från tillverkningen av en massindustriell produkt, Produkten-i-Sig, sin Medmänniska, Samhället och den Egna Arten (i ett Holistiskt Ekologiskt Perspektiv).

Det som kännetecknar människa är hennes förmåga att producera och reflektera över sin livsaktivitet. Vad säger AI-experterna om denna definition?

Skulle en Singularitet kunna göra detsamma, eller gör det detsamma?

Detta innebär att individen alieneras från samhället. Den Enskilda Individen blir Befriad från Allt, inklusive sig själv i Omedveten Närvaro.

Att Förvänta sig att den Förklädda Gud kommer att Återuppstå, är lika Absurt som att Tro att Godot verkligen kommer att dyka upp i morgon Eftermiddag.

Det blev en Förlagens Karneval. Grisar, råttor och Fan och hans Moster. Allt remixat i samma Lojala Tigandekulturella Källarhåla.

Tro inte på alla Menlösa Barn som, likt ett Mantra upprepar med Envishet att Herr Albert har intentioner, eller att Kejsaren i Ofrivillig Ensamhet fattat Beslutet att Leda Paraden i, exklusive Fikonlövet, Adams Cosplay-dräkt.

Det är först när vi som Art kan Begränsa oss Själva, som Vi praktiskt Bevisar att Vi är det Visaste Djuret på planeten Tellus.

Just nu håller vi på att Bevisa motsatsen; att det istället är Vi som är den Dummaste av Alla Arter.

Hela Situationen kan bero på Kognitiv Dissonans.

”Man vill heller inte veta mer än man redan vet, för då tvingas man klämma sitt eget civilkurage på pulsen.”

”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.”

Elisabeth Holmes

”Min process att bli inspirerad är väldigt intuitiv. Jag följer hela tiden mitt intresse.”
Jeff Koons

När en gammal Liverpoolvän såg rikedomen han samlat på sig i New York och retade honom med texten ”kom ihåg ‘inga ägodelar’, John, ‘det är lätt om du försöker'”, var den tidigare Beatles svar karakteristiskt, skämtsamt självhånande. : ”Det var bara en jävla låt.”

Anledningen till att jag blev rik är för att jag är så osäker. Jag behöver det för att jag är så osäker. Yoko behöver det inte. Hon har alltid haft det. Jag måste ha det. Jag är inte säker nog att ge upp allt, för jag behöver det för att skydda mig från allt jag är rädd för.

Vi kan inte Erkänna att Vi redan har Misslyckats. Det finns Ingen Gud. Ingen Frälsare kommer att Rädda Oss. Det finns inga Utomjordingar att lägga Skuldbördan på.

Konspirationsteorierna är alltför Komplicerade för att kunna Betyda något Avgörande. Det finns säkert Gott om Genier, men vad kan de Göra, så länge alla Övriga inte Bryr sig om vad De Säger.

Alla Filosofer har Misslyckats. Alla Religioner har Misslyckats. Alla Politiker har Misslyckats. Alla Vetenskapliga Samfund och Vetenskapsmänniskor har Misslyckats. Alla Ideologer och Världsförbättrare har Misslyckats. Männen har Misslyckats. Kvinnorna har Misslyckats. Skolan har Misslyckats. Militären har Misslyckats. Rättsväsendet har Misslyckats. Ingenjörerna har Misslyckats. Stadsplanerarna har Misslyckats. Idealister, Visionärer och Domedagsprofeter har Misslyckats. Barnen och Ungdomarna har Misslyckats. Sällskapsdjuren har Misslyckats.

På vilket sätt har Sällskapsdjuren misslyckats? De har hamnat i Inlärd Hjälplöshet, då Husse eller Matte, sannolikt på grund av icke Empatiskt Apati, inte förstått hur Maslows Hundar inte ingått i Symbiosen Klassisk Betingning.

Har Alla verkligen Misslyckats?

Är det här Pessimism?

Att Konstatera att Mänskligheten har Misslyckats, är ingen Pessimism eller Misantropi.

Alla är Bara Människor. Det är Mänskligt att Fela. Man lär av Misstagen. Livet är inte Rättvist.

Att Mänskligheten som Helhet inte Ingår i Det Naturliga Urvalet kan inte för någon Ortodox Darwinist betraktas som Chockartat Överraskande.

Det finns många Andra Arter före oss som har gått under, så varför skulle Hela Mänskligheten utgöra ett Undantag?

Elon Musk kan ha en Poäng i att Flytta till Machomännens Hemplanet Mars, men, när Tellus upplevt Ragnarök, vad ska Silicon Valleys Utsända Major Toms hitta på Därpå?

Hur skulle både Elisabeth Holmes och Jeff Koons, samtidigt, kunna ha kommit fram till fel slutsats angående Skadeglädjens Sista Skrattet fram till Subkulturberikande E-Banken?

Är Elon Musk helt ute och Cyklar, då han ifrågasätter om hans Sista Korvören, typ Glada Gula Änkans Skärv, ska gå till Korrumperade Försnillare och Högt Spekulerande Börsaktiespelare?

Vart år är det Någon högst upp i Näringskedjan som Förklarar att Från och Med efter Nyår, ska Allt överallt, bli Bara Bättre och Bättre. Det är väl inget Fel i att inte komma fram till Rätt Slutsats?

Ingen är Ofelbar.

Varför skulle inte Hela Mänskligheten kunna Belönas med The Darwin Awards?

Nej. Mänskligheten begår inget Kollektivt Självmord. Liksom Missbrukare och Medberoende måste de själva Fatta det Avgörande Beslutet att välja en Annan Väg.

Sabotera för Sig Själv, sin Släkt och sin medfödda Art, javisst!

Att Begränsa antalet Mänskliga Individer som Enda Slutgiltig Lösning, skulle Endast leda fram till det Avgörande Beslutet att Historien Upprepar sig gång efter annan.

Den som på fullt Allvar menar att Sverige går före Världen, måste ha missat någon Geografilektion i Skolan. Tellus är, liksom Jeff Koons Basketboll, Rund.

På så vis har Varje Etnocentriker gått Vilse.

En Hypotes:

Den Ariska Rasen hade vunnit WW2. Alla andra som inte Räknades in i De Utvaldas Skara, blev antingen Förintade, eller användes som Slavar. Redan nu kan Vi se Effekten av hur Kvinnoförtrycket sätter Ekologiska Avtryck i Olika Nationers Självförvållade Begränsning av den Egna Populationens Förökelse.

Antalet Kärnvapenbestyckade Missiler Ökar Exponentiellt. Ingen Enskild Nation skulle vinna på i Århundranden Framöver Ständigt Återkommande Radioaktiva Moln och Störtfall av Kontaminerat Dricksvatten.

Naturen har ju sedan Big Bang förblivit Gränsöverskridande och ingen Idealiserad Gudom har än så länge Hållit Löftet om Bevarandet av Ett enda Folkslag skulle Åsidosätta Alla Andra till Glömskans mörker.

Vad har vi F*N till, om de inte Lyckas komma tillrätta med Hela Mänsklighetens Misslyckanden sedan Big Bang?

Någon Påhittad Avgudabild har utkonkurrerats av Homo sapiens sapiens Självupphöjning till Gudomens Narcissistiska Spegel- samt Avbild.

Om ifall något tycker att detta låter Uppgivet, Nedstämt och Betungande, så Är alla Självförmyndigade Ytterst medvetna om att det som har en Fiktiv Begynnelse också måste ha ett Konkret Avslut.

En Fluga gör ingen Sommar Förnär och en Människa är inte utrustad så att Själv och på egen hand ingen Igångsätta en Ny Skön Värld. Det Krävs Två för att Dansa Bergsprängartango.

Efter att de Radioaktiva molnen utraderat alla Levande varelser från Tellus yta, hur lång tid kommer det att ta, innan Skapelseberättelsen med Aminosyrorna ute i Havet ska Återuppstå Åter igen, utan några Påtagliga Defekta Degenerativa Genetiska Arvsanlag?

Finns det någon Defaitistisk Pessimism i detta Framtidsperspektiv? Livet går vidare…. Allt vi kan göra är att se Tiden an och Acceptera Medveten Närvaro i Nuläget just precis som det Verkar i Holistisk Mening. Varför gråta över Spilld Mjölk, när Människan redan har Sålt Smöret, tappat Pengarna och att Sälja Skinnet innan Björnen är Skjuten förblir ett Kontrafaktisk fotnot i Verklighetsberättelsens Epilog.

Annons