Vi hundägare som flera gånger i veckan promenerar med våra hundar i Grimstaskogen har ganska så säkert kunskaper om Grimstaskogen och Västerort som annars få Västerortsbor känner till idag.

Hur ska man kunna avgöra vem som känner till sin Hembygd? Ett svar skulle kunna vara att känna till alla gatunamn omkring området där man bor.

I Hässelby finns en Hembygdsförening.

I Grimsta Naturreservat finns en Orienteringsklubb. Barngrupper tränas i hur att klara sig i skogen om ifall de skulle gå vilse. Skolungdomar tränar Orientering, eller har Friluftdagar i skogsområdet.

Hässelby, Elisby, senare Haesliby, med omnejd är en gammal kulturbygd som funnits ända tillbaka till Vikingatiden och ganska så säkert ännu längre tillbaka.

Dags dato, tisdagen den 16 november 2021, finns fortfarande information och kunskap levande.
ABBA-medlemmen och kompositören Benny Andersson skulle ha bott vid Skattegårdsvägen, tillhörande Vällingby.
Popgruppen ”Raymond och Maria” spelade där in sin video till låten ”Nej”.

I Vällingby levde också huvudrollsinnehavarna i regissören Stefan Jarls så omtalade dokumentärfilm ”Dom kallar oss mods”, med numera bortgångna Kenta och Stoffe.

Vid Hässelby Gård bodde den kända skräckillustratören Hans Arnold med familj. Det var i en etagevåning högst upp i ett höghus, där han hade sin ateljé och filmverkstad i en av smårummen på övervåningen. Han är också känd för samarbetet med författaren Gunnel Linde, i den tecknade teveserien ”Matulda och Megasen” där man i början kan se bilder som mycket väl kan föreställa dåtidens Hässelby.

Ett annat ställe där Hässelby omnäms är i ”Sånger om Kvinnor”: ”Törnrosa”
Törnrosa

DJ:n Joakim ”Jocke” Langer, bodde med sina föräldrar Pekka och Bibbi, på Måbärsstigen. Han har beskrivit, på grund av kändistätheten, Måbärsstigen som Hässelbys motsvarighet Beverly Hills.

Det finns ju en hel del samlade fakta om Västerort, Vällingby och Grimstaskogen, men i dagsläget, då Grimsta Naturreservat mest används som Frilufts- och Rekreationsområde, finns nog inte mycket från dags dato som innehåller muntlig information om skogslivet idag.
Här följer alltså ett antal frågor som det finns svar på, men hur många känner till dem:

Det finns en naturlig källa i backen bort mot Kanaanbadet, men hur är den utmärkt?

Kanaanbadet känner många till, men var ligger Oljeberget?

Det finns minst tre rävgryt i skogen, men var?

Var finns skogens största sten?

Var kan det sommartid finnas gott om huggorm?

Var finns en bäverhydda?

Kanaans restaurang har på baksidan av huset en odling, men av vad?

I närheten av Kvarnen finns en Offersten, men hur kommer man fram till den?

Upp till Blackeberg finns en backe, kallad i folkmun för ”Mördarbacken”. Varför?

I närheten av Kvarnen finns också en liten damm, varför är den markerad som sevärdhet?

Hur många båtklubbar finns det utmed Grimsta naturreservats stränder?

Hur många badstränder finns utmed Grimstaskogen?

Det finns två jordgetingbon i skogen. Var är de?

Rådjur och harar kan synas, men finns det också rovdjur, annat än räv?

Det finns en ”Jan Pers Udde? (eller Holme), men vem var Jan Per och vad hade han för anknytning till halvön?

Någonstans upp mot Blackeberg finns en liten bro inne i skogen. Hur kom den till?

Alldeles i närheten av Skjutbanan står en halvcirkel med bodar. Vad användes de till och varför står de där idag?

Det finns två områden på två olika ställen, som båda är skadade. Hur blev de skadade?

Uppe på högsta berget finns tallar med trädtopparna avsågade. Varför sågades de av?

På en annan höjd finns markerat med en skylt att platsen är speciellt avsedd för ”Tystnad”. Var är den?

Mellan en koloniträdgård och en övervuxen skidbacke finns ett vägkors av joggingslingor och ridspår. Hur långt är det längsta joggingspåret?

Vid ridspåret står någon gång om året ett gravljus tänt. Varför?

Det sinns cirka åtta korpar som brukar flyga över Grimstaskogen. Var håller de till mest?

Vem äger Minigolfbanan/Bangolfen ovanför Kanaanbadet?

Hur många matställen finns det utmed stranden?

Hur många utegym finns det inom naturreservatet?

Tillhör Hässelby Slott Grimsta Naturreservat?

Hur många öppna eller instängslade hundgårdar finns det inom Naturreservatet?

På Grimstafältet finns en kort asfaltsremsa. Varför lades den just där?

Det planeras att anläggas fler groddammar vid Grimstaskogen. Var ska de finnas?

Då och då händer det att någon tältar inom naturreservatet. Får man göra det?

Hur många platser finns det där det är tillåtet att grilla och göra upp eld?

Det finns en bilväg som går från Råcksta Begravningsplats till Kanaanbadet. Vad heter den?

Var finns toaletten vid begravningsplatsen och när öppnas den automatiskt var morgon?

Om man är törstig när man besöker begravningsplatsen, kan man då dricka vattnet ur kranarna som finns där?

Närmare Råckstarondellen finns en livsmedelsbutik. Varifrån härstammar deras specialitet?

Vilken sorts uggla bodde förut i en trädstam närmast Kanaanbadet?

Hur många rådjur kan det uppskattningsvis finnas inom reservatet?

Tillhör Knut Ljunglöfs Såg och Kvarn, Grimsta Naturreservat?

Vad användes huset vid Kanaanbadet först till?

Var finns det en husgrund i Grimstaskogen och vad växer i närheten av den?

Mellan skjutbanan och husgrunden finns en gammal stenmur. Vad lever det för slags djur där? Helt säkert finns en hel del fler frågor att fundera över, men tycker att det här tills vidare får räcka.

Många av frågorna kan endast besvaras med en karta framför sig. Eftersom allt är muntlig information, eller genom hörsägen finns inga dokument eller skrivna källhänvisningar som kan styrka om ifall uppgifterna stämmer eller ej.

Annons