Narcissism spelar en roll i evolutionen genom processen med assortativ parning eller det icke-slumpmässiga valet av en partner i fortplantningssyfte.

Svart komedi har den sociala effekten att den stärker moralen hos de förtryckta och undergräver förtryckarnas moral.

En studie från 2017 publicerad i tidskriften Cognitive Processing drar slutsatsen att människor som uppskattar mörk humor ”kan ha högre IQ, visa lägre aggression och motstå negativa känslor mer effektivt än människor som drar näsan åt sig.”

Människor parar sig på olika sätt med avseende på ålder, IQ, längd, vikt, nationalitet, utbildnings- och yrkesnivå, fysiska egenskaper och personlighetsegenskaper, och familjeförhållanden. I hypotesen om ”självsökande som” letar individer omedvetet efter en ”spegelbild” av sig själva i andra och söker kriterier för skönhet eller reproduktiv kondition i samband med självreferens.

Ett annat science fiction-tema är ersättningen av mänskligheten på jorden med andra arter eller intelligenta maskiner.

Den italienska komikern Daniele Luttazzi diskuterade galghumor med fokus på den speciella typ av skratt som det väcker (risata verde eller groen lachen), och sa att grotesk satir, i motsats till ironisk satir, är den som oftast väcker den här typen av skratt.

Den beskriver en situation av temporal och ontologisk disjunktion där närvaro, särskilt socialt och kulturellt , ersätts med ett uppskjutet icke-ursprung. Begreppet härrör från hans dekonstruktiva metod, där varje försök att lokalisera ursprunget till identitet eller historia oundvikligen måste vara beroende av en alltid redan existerande uppsättning språkliga förhållanden.

H. G. Wells’ The Time Machine som redan nämnts, hans The Island of Dr Moreau från 1896 och hans The War of the Worlds från 1898 utforskar alla pessimistiskt de möjliga fruktansvärda konsekvenserna av den mänskliga naturens mörkare sidor i kampen för överlevnad. Mer allmänt skildrar Joseph Conrads Heart of Darkness från 1899 och R. L. Stevensons Dr Jekyll och Mr Hyde från 1886 darwinistiskt tänkande i vanlig engelsk litteratur.

Gängkriminalitet är Dagens Stora Ämne på Agendan. Varför?

En annan syn på darwinism är idén, populär från 1950-talet och framåt, att människor kommer att utveckla en mer eller mindre gudliknande mental kapacitet, som i Arthur C. Clarkes 1950 Childhood’s End och Brian Aldiss 1959 Galaxies Like Grains of Sand.

I storstäder under sommarmånaderna används bägarspel av halvkriminella gäng för att lura turister. En invigd person, som föreställer turist, visar att det är lätt att vinna för att locka den ovetande.

Därför att de gör Allmänheten rädd och Politikerna kan sätta in fler Poliser samt Digitala Bevakningssystem.

Debatten om att legalisera Cannabis, blir endast ett argument om hur att stoppa Gängkriminaliteten i Framför allt Förorterna.

Svart humor är vanligt i yrken och miljöer där arbetare rutinmässigt måste ta itu med tragiska händelser. Detta inkluderar poliser, brandmän, ambulanspersonal, militär personal och begravningstjänstemän, där det är en erkänd hanteringsmekanism.

Det finns en hel del Andra Sociala Frågor som sällan kommer upp på Agendan.

Hauntology (en portmanteau av hemsökelse och ontologi) är en rad idéer som hänvisar till återkomsten eller beständigheten av element från det sociala eller kulturella förflutna, som på samma sätt som ett spöke.

Ett är Misshandeln av Kvinnor. Misshandel och Våld mot Kvinnor och Barnen innanför Hemmets Trygga väggar, ses mer eller mindre som Något Bestående Problem.

Vissa skräckinjagande djur som flitterickar bara betedde sig utöver det vanliga. De mer fysiskt betonade och osannolika varelserna verkar utmärka sig av hur långt berättaren kunde tänja på biomekanikens gränser.

Karaktären hos de skräckinjagande varelserna själva var vanligtvis mer komisk än skrämmande.

Även om mycket av litteraturen som har skrivits om ämnet återspeglar en naturforskares perspektiv, var många av dessa myter aldrig så utbredda som andra.

Att det ofta är Alkohol med i Bilden då Mannen misshandlar och i vissa fall till och med mördar Kvinnan ses alls inte lika betydelsefullt som Bruket av Cannabis.

Att allt fler Unga söker Begå Suicid, Självmord, väcker inte heller samma intresse hos Medias Konsumenter. Troligtvis därför att det är mer Tragiskt Deprimerande, än, jämfört med Kriminella Ungdomsgäng, Skapande Oro och Otrygghet.

Termen taskspelare kommer till exempel från tyskans Taschenspieler, fick-spelare, som syftar på den förklädesficka där mycket av rekvisitan förvarades. Alkemisterna vid hoven, utöver sin ”forskning” kring materia och metafysik, använde också kemi för diverse trolleriuppvisningar för att övertyga om sin färdighet.

Vissa gargoyler avbildades som munkar, eller kombinationer av riktiga djur och människor, varav många var humoristiska. Ovanliga djurblandningar, eller chimärer, kallas mer korrekt för grotesker. De fungerar som prydnadsföremål men kallas nu i folkmun gargoyler.

Detta berodde på att vissa människor tyckte att de var skrämmande, och ibland föll tunga partier av och orsakade skada.

Om gängkriminaliten skulle gå att Bekämpa, finns ändå Andra vägar för Narkotikalangare att Sälja Droger. Det blir allt vanligare att drogerna säljs via e-handel, typ Dark Net.

Kokain är snart lika vanligt och lättåtkomligt som Cannabis.

Prover på avloppsvatten visar på vilka mängder av Cannabis och Kokain som förbrukas ute bland Vanligt Folk.

Ingenstans diskuteras Varför Våld och Vapen står så högt i Kurs i Underhållningsfilmer.

Femlins är en portmanteau av ”hona” och ”gremlin”. De framställs som busiga svarta och vita kvinnliga sprites, uppenbarligen 10–12 tum (250–300 mm) långa, endast iklädda operahandskar, strumpor och högklackade skor. De ritas vanligtvis i två eller tre panelvinjetter och interagerar med olika föremål i naturlig storlek som skor, smycken, slipsar och sådant.

Ingenstans diskuteras Varför Skämt om Droger och Drogmissbruk är så vanligt förekommande i framför allt Amerikanska Komedier, Särskilt Inriktad mot en Ung Publik.

Med den Alltmer Tilltagande Alienationen, Främlingskapet, där Individen är Främmande inför Sig Själv, Främmande inför Familjen, Främmande inför Omgivningen, Främmande inför Arbetet, Arbetsplatsen och Arbetskamraterna, diskuteras aldrig i samband med den Ökande Otryggheten i Samhället.

Det tyngst vägande Företaget i Trollhättan är den Sägenomspunna Trollfabriken. Den har blivit synnerligen attraktiv för Integrerande Illusionister samt deras Jungfruliga Hushållsassistenter.

Otryggheten uppstår där Människor som Ensamstående, står ensamma. Antalet Singlar och Singelhushåll Ökar. Ensamheten tvingar Ensamma utsatta ut på Gatorna.

Ensamheten motverkas med Ökad Konsumtion, framför allt av Eskapistiska Droger, men också med Beroendeframkallande Tröstköpande.

Darwins version av evolutionen har utforskats flitigt i fiktionen, både i fantasier och i fantasifulla utforskningar av dess ”survival of the fittest”-effekter, med mycket uppmärksamhet fokuserad på möjlig mänsklig evolution.

Hur ofta nämns inte som Föredömligt Exempel Charles Darwins Det Naturliga Urvalet? Vilka tillhör Det Naturliga Urvalet i vårt Samhälle?

Alvarez fann att ansiktslikhet mellan par var en stark drivkraft bland mekanismerna för assortativ parning: mänskliga par liknar varandra betydligt mer än vad man kan förvänta sig från slumpmässig parbildning. Eftersom ansiktsegenskaper är kända för att ärvas, kan mekanismen för ”självsökande liknande” förbättra reproduktionen mellan genetiskt likartade kompisar, vilket gynnar stabiliseringen av gener som stöder socialt beteende, utan någon släktrelation mellan dem.

Jo, de som kan Konsumera mest och till Dyraste Pris.

Kriser uppstår då Lyxfällan omvandlas till Skuldfälla. Var och en av Uppväxande Samhällsmedborgare får Tidigare än i Skolan veta att Alla har ett Andrahands Val. För dem som inte anser sig tillhöra den Trygga Kretsen inom Det Naturliga Urvalet, återstår det Slutgiltiga Valet: Drogmissbruk och Suicid.

Kriminalitet?

Drogmissbruk?

Självmord?

Patentlösningen blir som Alltid Fler Poliser, Hårdare Straff och Ökad Alienation. Är inte Ensamhet i sig ett konkret Bevis på Social Inkompetens?

Antalet Incels ökar, men ingenstans debatteras Varifrån den Ensamma, Isolerade Unga Mannen tilldelats sin något Verklighetsfrämmande Uppfattning att Kvinnorna är till för att Tillfredsställa Mannens Primitiva Djuriska Drifter.

Femlins har dykt upp på Party Jokes-sidan i varje nummer sedan de skapades och visades på tidningens omslag ett flertal gånger, antingen som ritade av Neiman eller i fotograferade tablåer av skulpterade lermodeller.

Först menade Makthavarna att Föräldrarna är Ansvariga för sina Barns Uppfostran.

Därpå föll Skuldbördan över på Syndabocken Skolan och Lärarna. Under Coronan hamnade inte bara Heltidsarbetande Vuxna inom Vård och Omsorg i kläm.

Existensberättigade Barn och Unga hänvisades åter till en Verkligt Trygg Tillvaro som I Verkligheten inte Existerade.

Nu ska Polis och Domstolar belastas med Arbetsuppgifter som Barnpassning, Uppfostrare bakom Galler, Lås och Bom, samt Hårdare Granskningar av Hemlösa och med Frånvarande Heltidsarbetande Mödrar och Ansvarslösa Barnafäder, Nästa Uppväxande Generationer. De könsneutrala Barnen indelas könskvoteras till antingen Gatpojkar eller Gatflickor. Något Tredje Alternativ är helt Uteslutet.

Resultatet kan vem som helst som äger en Teve eller Dator upptäcka i den Klassiska Kultfilmen A Clockwork Orange.

På 2000-talet tillämpades termen på musiker av teoretiker Simon Reynolds och Mark Fisher, som sades utforska idéer relaterade till tidsmässig disjunktion, retrofuturism, kulturellt minne och det förflutnas beständighet.

Samhället står och faller inte med vare sig Bilen eller Polisen.

Då Alienation ständigt skördar nya Offer bland Socialt Isolerade Individer, kan Vem som helst inse hur Konkurrensen På Liv och Död Människor emellan inte fungerar som Sammanhållande Klister.

Vem som egentligen tillhör Det Naturliga Urvalet kommer inom en Snar Framtid att Visa sig Konkret. Konsumtion, Digitalisering, Alkohol, Partydroger och Ökat Socialt Tryck på Enskilda Individer, leder bara Fram till mer Ensamhet, Isolering och Främlingskap.

Samhällets Makthavare kan inte förhålla sig till denna Problemställning på Annat sätt än med Ökad Bevakning av Medborgarna.

Främlingskapet och Otryggheten är inte några Speciella Kännetecken bland Nyanlända från Fattiga delar av Världen.

Till exempel ger Olof Johannessons The Great Computer från 1966 människor rollen att göra det möjligt för intelligenta maskiner att utvecklas, medan Kurt Vonneguts Galapagos från 1985 är en av flera romaner som skildrar en ersättningsart.

Ekonomiskt Oberoende söker Köpa sig ut ur Alienationen, men som Socialt Styrmedel är Ekonomiska Tillgångar inget som ger som Effekt, Social Kompetens. First Impression lasts, men även där uppstår snart bland Vanliga Människor a Second Opinion.

De Företag som vill Omtalas bland Personalen som En Enda Stor Incestuös Familj, kan inte längre Räkna med Naturlig Avgång bland det Onaturliga Urvalet. En Naturlig Familj bryr sig också om Svaga Medlemmar som sällan eller aldrig kommer att ingå i något Naturligt Urval.

Ensammast i Världen är de som helt Frivilligt Befinner sig högst upp i Näringskedjan. De hamnar tveklöst i ett Kung Midas-komplex. Prostitution kan köpas för Pengar. Konsumtion kan fungera som Hedonistiskt Njutningsmedel, men Sex är inte Frivillig Kärlek. På så vis har Sexarbetarna Fullständigt Rätt.

Evolutionsbiologen J. B. S. Haldane skrev en optimistisk berättelse, The Last Judgement, i 1927 års samling Possible Worlds. Detta påverkade Olaf Stapledons 1930 Last and First Men, som skildrar de många arter som utvecklats från människor under en miljardårig tidsram.

Annons