Kognition, Intelligens och diverse Tester av Personliga Förutsättningar, Egenskaper och Förmågor är i Ropet just Nu.

Det finns förstås Kosttillskott och Magiska Örter som ska göra Under i sådana Diffusa Sammanhang. Intelligens är det som mäts med Intelligenstest. Intelligens är Förmågan till att Tänka Abstrakt.

Det finns idag Alltför många konkreta bevis på att Skolan, i All Ära, är Oförmögen till att Lära för Livet.

Betygsättningen verkar inte på något sätt vara Realitetsanpassad till senare Livsstilar. Betygsystemet möjliggör för dem med Höga Resultat att gå Vidare till någon Eftertraktad Statusutbildning. Men Skolplanen ger ett Mått på Elevens Allmänbildning och Viljan till att följa Normalkurvans Bergochdalbana.

Utbildningen utför ingen motsvarande Test i Inbillningsförmåga, tillgång till Livlig Fantasi och, bara för att nämna ett exempel, Henri Bergsons Intuition.

Intuition är inget nytt påfund från Charlataner i Penningknipa. Sokrates, Immanuel Kant och Henri Bergson beskriver alla någon Oklar Vision om vad Intuition kan användas till.

Dagens Skola är till för att Begränsa Elevens Kunskaper om Allt och Ingenting.

Det viktiga är inte vad Eleven kan eller vet av Eget Förstånd, men hur Eleven ska kunna Uppvisa sådana Tillräckliga Informationsbitar för att Gå vidare till Nästa Orienteringskontroll.

Det finns inga Naturbegåvade Genier. Geniet är en Myt som hellre Avvisar än Uppmuntrar.

Hur att definiera begreppet Geni inom en mer Betydelsefull Kontext?

Begreppet Geni utesluter med en gång alla av Kvinnokön. Sannolikt stod de vid Härden och födde Avkommor till Släktträdet, skötte Marktjänsten och emellan Arbetsstationerna då och då intog platsen som Hamingja, Bollplank, Sidekick, Korrekturläsare, Kritisk Granskare samt Husande vid Hemmets Härd, kanske typ Vesta.

Härstammande från Före Detta Europeiska Kolonier, Ursprungsbefolkningar och andra som Föredragit en Naturlig Omgivning, hellre än en Urban Stadsmiljö, hamnade sällan i de Heliga Urkunderna.

Genier anses måste vara Skrivkunniga på något för Historieberättaren begripligt Språkbruk.

Utan Platon, ingen Sokrates. Utan Evangelisterna och Paulus, ingen Jesus Kristus. Det är inte särskilt troligt att Kejsare Julius Caesar eller Alexander den Store hade tid över till att Föra Heraldiska Anteckningar på Pergament, efter diverse Dagar och Nätter ute på Slagfältet.

Sokrates genom Platon ansågs vara ett Geni. Sokrates själv ansåg sig vara, utan minsta Förklaring om att Gå på Knäna, en slags Vishetens Förlosserska och Barnmorska, som via Dialektiken visade på kunskap som Eleven redan hade i Bakhuvudet eller i Frontalloben.

Lionardo da Vinci omtalas som ett Geni. Det må vara Sant att han utförde Otroligt detaljerade Anatomiska Studier, Skisser av Helikoptrar och Stridsvagnar, målade Mona Lisa och Nattvarden, skrev spegelvänt med Vänster hand och gav Ekonomiskt och Andligt Stöd till Kriminella Dagdrivare, men skulle detta vara Mer än nog för att Förklara honom som ett Universalgeni?

Johannes Gutenberg borde väl Inrymmas i Kategorin Genier?

Isaac Newton var en Sann Empirist av den Gamla Skolan. Han utförde Experiment med sitt Eget Liv som Insats. Han prövade en idé, för att se om ett oförväntat Resultat sprang upp som en Hemlig Källa ur Marken. Trots att han utövade den nu för tiden så Orättvist Smutskastade Alkemin, är detta Ämne något som aldrig kan skådas i Skolans Digitala Läroböcker.

William Shakespeare är Allsmäktig, men här i Konungariket närmast Norra Polcirkeln, syns han Endast ha Existensberättigande på Tiljan.

Johann Sebastian Bach är en idag inom Tonkonsten femte Evangelist. Ändå finns han inte med på någon Kanon för Skolverkets Avknoppningar.

Johann Wolfgang von Goethe lever vidare genom sina citat, men sällan att han i dessa dagar omtalas som ett litterärt Geni.

Mary Shelley utgör det Undantag vars Insats Patriarkatet inte kan Förringa.

Albert Einstein har Utsetts till Avatar för Relativitetsteorins i Fysisk Mening, Hänförande Bombnedslag i Hiroshima och Nagasaki.

Men Inbillningsförmågan till att Föreställa sig något som Aldrig tidigare Skådats, Nytt?

Vissa är Mer Oundvikliga, än Andra. Homeros, de Anonyma Författarna till Den Heliga Bok.

Hieroglyfernas Upphovsmän samt deras Uppasserskor nere i labyrintgångarna under Pyramidernas Storverk.

De Anonyma Författarna till Tusen och En Natt.

Autodidakta eller Akademiskt Utbildade Blinda Diktare, Bildkonstnärer, Skådebrödspelare, Satyrer och Hetärer i Dionysiska mysteriespel. Karnevalsorganisatörer, Katedralsbyggare, Sinnrika skapare av Hemska Havsvidunder, Andra Jordbor, typ Hundturkar, Antipoder samt aldrig Sällan Skådade Freaks som Skäggiga Damer utan Underkropp, Svältkonstnärer och Asketiska Pelarhelgon.

Verklighetsberättelsens, utplattade av Dinosaurieliknande Drakar, Tellus och tillhörande Himlens Monster, Starstruckers, Groupies, Stalkers, Voyeurer, Paparazzis, Hästhandlare samt Streetsmarta Bondfångare, Svindlare, Försnillare och Kreditgränsöverskridare, utklädda till Halloween-kostymer med Fötterna styrda mot Elisabeth Holmes (Brottsrättegången mot Holmes i fallet U.S. v. Holmes, et al. (5:18-cr-00258-EJD) hålls i USA:s tingsrätt för Northern District of California) Cosplay i direkt anslutning utan byte, från Atens Tunnelbana till Olympos med anslutning till Vintergatans Gasljusupplysta Skenhändelser.

Här i det Lilla Konungariket i närheten av Norra Polcirkeln borde åtminstone Immanuel Swedenborg, August Strindberg och Selma Lagerlöf upptas till Gudarnas hemvist.