Jag är ingen Pacifist, men…

Klimatförändringen kommer kräva allt det som håller Vapen- och Krigsindustrin igång idag. Krigsindustrierna världen Över borde istället Samarbeta för att Framställa sådana Produkter som kommer bli användbara i samband med Klimatförändringens konsekvenser ute i Vardagslivets Stress och jäkt. Andra Industrier borde anpassa sina Verksamheter mot Samma Gemensamma målsättning.

Länder och Nationer borde redan nu organisera Värnplikt och Civil Beredskap inför kommande hotbilder. Framtiden kommer att Kräva Sammanhang, Gemensamma Målsättningar, Solidaritet och både Kortsiktiga och Långsiktiga Beslut.

Livsmedels- samt Läkemedelsindustrier borde Snarast inrikta sina Produkter, istället för på Hedonistisk Konsumtion med Inriktning på Medberoende Libertiner, Näringsrika produkter och sådant som inte kan leda Medmänniskor in på Eskapistiskt Verklighetsfrämmande Alienation.

Alienationen är idag Problem nummer 1A. Allt i Världen går mot Ökad Entropi, Ökad Segregation och Ökade motsättningar mellan Subkulturella Isolationistiska Slutna Nätverk.

Det verkar finnas två disparata vägar fram till Ökad Förståelse och Empati Medmänniskor Emellan. Den ena Vägen stavas Lojalitet och den andra, Solidaritet.

Det är ingen Överraskning att Flyktingströmmarna kommer att Öka Exponentiellt. Just nu, som mellan Belarus och Polen har uppstått en Politisk Ohållbar Situation, som varken FN eller EU verkar kunna lösa utifrån Undertecknanden av Förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna. Ett Likartat Spänt Läge råder mellan Afghanistan, Talibanerna och IS.

Antagligen är Opiumodlingarna en Starkt Bidragande Orsak till Hur att för Talibaner intjäna Rörelsekapital för Utvecklande av Maktutövningar.

Droghandelns Konsekvenser beror på kort och lång sikt hur Västvärlden ska hantera ett Ökat Beroende inför Tilltagande Eskapistiska Illusioner inom speciellt Isolerade Alienerade Singlar, typ Världsfrånvända Incels, ingående i Politiska, Religiösa och/eller Kriminella Adolescenta uppsökande Destruktivt Falsifierad Sociala Empiriskt Fixfokuserade Sammanslutningar.

Utanförskap i Isolerad Alienation kan utgöra en Avgörande Orsak till ökade Konflikter i Hårt Urbaniserade Stadsdelsförvaltningar utanför Stadskärnans Biltullar.

Om ifall Hela Landet ska Överleva krävs en Återgång till tidigare Militär- samt Civilförsvarsanläggningar utmed Landets Geografiska Gränser. Preppers och Survivalister borde också införas som Anställda Pedagogiska Vägledare.

Likaså borde Skogsvakter bevaka områden där helt Oförutsedda Naturkatastrofer kan uppstå efter Kraftiga Skyfall, nedfallna Kraftledningar samt Bränder utom Mänsklig Kontroll.

Denna Omställning i 90′ borde inte vara någon större Belastning för Landet Ekonomi. En Rural Upprustning borde ge helt Oväntade intäkter också inför Morgondagen.

En sådan Organisation kräver Betydligt mer Samarbete än Antivaxares Irrationella Motarbete inför Spruträdda Nålstick.

Som f d Statsminister Carl Bildt sa en gång:

”Varje Risk är också en Möjlighet” (OBS! Ordalydelsen är inte Exakt Återgiven).

Efter 68-rörelsens övergång till Miljörörelse, New Age och Exkluderande Coronaspridande i Erotiskt Intimt Sensuellt Tantra Yoga i Värmland du Skönas Ängsbacka, har begreppet Solidaritet lyst med sin Frånvaro i Slutet av Nära Döden-Tunnel.

Solidaritet måste inte ingå på Var Riksdagspartis Valrörelse-affischer, men, varför inte?

Annons