Den säckvingade fladdermusen (Saccopteryx bilineata) är en social varelse och de vokaliseringar som den producerar beror på den sociala situation som djuret befinner sig i. Ekolokaliseringspulser, skällande, prat och skrik används i olika sociala situationer inklusive uppvaktning och territoriellt försvar.

Efter Urbaniseringsvågen förändras gamla Talesätt. Se inte Skogen för bara Träd, blev till Se inte Staden för bara Hus. Som man ropar i Skogen får man svar, blev till Som man ropar i Köpcentrats Garage hörs Tystnadens Eko.

Liksom Wittgensteins Språkspel har Verklighetsberättelsen All Information Tillgänglig.

Allt är Information, filtrerad och, utifrån sitt eget värdeperspektiv, Tolkat. Tolkningen kan sedan via något kommunikationsmedel, överföras till Andra person Singularis, eller Tredje Person Pluralis. Informationsbitarna kan jämföras med kvarkar, bits, bytes, signalsubstanser, Känslointryck, Impulser samt Kognitiva Funktioner. På så vis kan Kame påminna om Kvalitativa Förändringar och Eufemistiska Metamorfoser.

Det behövs Raka Puckar från Utbildningsdepartementet till Isolerade Solitära Alienerade Incels samt Goth Lolitas. När varje Politisk Ideologi har halkat efter och Religiösa Sekter inte längre Vinner Gehör bland Blandmissbrukande Verklighetsflyktingar i Permanent Utanförskap har Incels och Lolitor inget annat att ta Sig till är Asiatiska Kreativt Designade Subkulturella Dataspel, Manga, Anime och ett Eskapistiskt Cosplay helst på Andra sidan Jordklotet. Verklighetsflykten uppstår Obehindrat Inifrån, men verkar Utåtriktat Utåtagerande bort mot Händelsehorisontens Epicentrum.

En person som lider av afantasi kanske inte kan skapa en mental bild av ett objekt, en annan individ eller en mental scen trots att han känner till personen eller konceptet. Även om tillståndet inte är livshotande, är det verkligen ett fantastiskt exempel på variation i den mänskliga upplevelsen.

De Politiska Partierna ligger i Bakhasorna på Kommersiella Intressen som via Öppna Nätverk erbjuder Vakna Konsumenter Sådana Verklighetstrogna Repliker av Minimalistiska Inkapslade Tidskapslar, typ Nostalgiska Idealistiska Föreställningar från Feodalismens Glada Bemärkelsedagar.

Digitaliserade Företagsikoner distribuerar sådana Högteknologiska Hjälpmedel som, mot Producentens Förmodan Oundvikligen leder till Ökat Distansarbete från Förortens Hembygdsmiljöer. Samtliga av Nyinflyttade från Landsbygdens Avlägsna Obygder söker Människans Bästa Vän i olika sorters inavlade Rasrena Utställningshundar.

Enligt Leslie är teorin om sinnet förmågan att mentalt representera tankar, övertygelser och önskningar, oavsett om omständigheterna är verkliga eller inte. Mycket tidiga bakslag kan förändra korrekt utveckling av gemensamma uppmärksamhetsbeteenden, vilket kan leda till att man misslyckas med att bilda en fullständig teori om sinnet.

Retro Brukshundar designas om Genetiskt till utstyrslade Sällskapshundar till, nu Avregistrerad IT-Gals Accesoar, typ Paris Hiltons numera Bortgångna (OBS! Enligt säkra källor som önskar förbli anonyma, ej Bortsprungna) Tinkerbell.

Eftersom det inte finns en social aspekt kopplad till vokaliseringarna, tyder produktionen av ljuden på att valparna vokaliserar för träning. Valparna upprepar och kombinerar vuxna vokaliseringar så att de liknar babblande i vad människor, andra primater och vissa sångfåglar gör som spädbarn. Som en del av detta förklarade kejsaren formellt att han inte var en kami.

Association of Shinto Shrines (Jinja Honchō). År 1956 utfärdade föreningen ett trosbekännande uttalande, keishin seikatsu no kōryō (”allmänna kännetecken för ett liv som levt i vördnad för kami”), för att sammanfatta vad de betraktade som Shintos principer.

Shintoperspektiven påverkade också japansk populärkultur.

Med ett Hundkoppel med Tillhörande Sällskapsdjur, typ BobCat eller Mink De Ville de Cruella, kan Dagens långpromenad innehålla en Företagsansträngande Catwalk uppför Nedslitna Trätrappa typ den från Katarinavägen upp till Mosebacketorg med Föresatsen minst Tre Trappsteg i Taget.

Filosofiska föreställningar om qi från de tidigaste uppteckningarna av kinesisk filosofi (400-talet f.Kr.) motsvarar västerländska föreställningar om humor.

När kinesiska tänkare är ovilliga eller oförmögna att fixa kvaliteten på ett energiskt fenomen, flödar oundvikligen tecknet qi (氣) från deras penslar.
Den forntida kinesen beskrev qi som ”livskraft”. Genom att förstå rytmen och flödet av qi trodde de att de kunde vägleda övningar och behandlingar för att ge stabilitet och livslängd.

Qi och li (理: ”mönster”) var ”grundläggande” kategorier som liknade materia och energi.

”nej”, ”inte”, ”ingenting” eller ”utan”
”ingenting”, ”inte”, ”ingenting”, ”o-”, ”är inte”, ”har inte”, ”inte någon”
Ren mänsklig medvetenhet, före erfarenhet eller kunskap. En negativ definition av Är Inte.
Orsakas vara obefintlig.
Omöjlig; saknar anledning eller orsak.
Icke-existens; icke-varelse; inte ha; brist på, utan.
Det ”ursprungliga icke-väsen” från vilket varelsen framställs i Dao de Jing.


I modern kinesiska, japanska och koreanska används det vanligtvis i kombinationsord som ett negativt prefix för att indikera frånvaron av något (nej …, utan …, un-prefix), t.ex. kinesiska: 无-线; pinyin: wú-xiàn/mu-sen (無-線)/mu-seon (무-선) för ”trådlös”. På klassisk kinesiska är det ett opersonligt existentiellt verb som betyder ”inte ha”.

Samma tecken används också i klassisk kinesiska som en oöverkomlig partikel, även om det i detta fall är mer korrekt skrivet kinesiska: 毋; pinyin: wú.[8]

I modern filosofisk användning har termen fenomen kommit att betyda ”det som upplevs i verklighetens grund.”

Immanuel Kant (1770) skrev att människor bara kunde sluta sig till så mycket som deras sinnen tillät, men inte uppleva själva objektet.

Detta kan vara vettigt i termer av en kommunikationskanal (epistemologi) som matas från en ensemble av verklighetsinput (ontologi) men ändå inte i betydelsen att tillämpa klok fantasi (a-la Albert Einstein, till partiell framgång).

Heidegger trodde att Dasein (”att vara-där”), människan, som undersöker grundläggande ontologi för Lebenswelt (livsvärld, Husserls term) som ligger till grund för alla så kallade regionala ontologier inom specialvetenskaperna.

I Heideggers filosofi kastas människor in i världen i en given situation. Detta är en känsla av att vara fristående från sin kropp och kallas ofta för en ”ut-ur-kroppen”-upplevelse. Detta är känslan av att världen inte är verklig eller ser dimmig ut eller långt borta.

Det kan också finnas mikrominnesförluster där diskussionen som förs inte kommer ihåg, eller innehållet i ett meningsfullt samtal glöms bort från den ena sekunden till den andra. Utöver dessa uppenbara förändringar kan personen uppleva förvrängningar i tid, plats och situation. Den frihet som människor har att förändra sina erfarenheter genom uppror, politisk handling, skrivande, tänkande och vara.