Konstigt nog så lär inte Skolan för Livet. Skolans Framförhållning förblir Rigid i Normalitetens Nostalgi.

Sanningen är att Skolplanen främst är Avsedd för Framtida Övertidsanställda Överansträngda Singlar utan högre anspråk på vad Livet kan erbjuda Här och Nu.

Att Leva är att Träna. Allt är Träning.

Tränar Du på att bli Rädd, så blir Du bara Räddare och Räddare. Tränar Du på att Hantera Obehagliga Situationer, så, förutsatt att sådana inträffar då och då, bättre på att Klara Dig Undan helskinnad med Livet i Behåll.

Skolan sysselsätter eleverna med Allmänbildning inom Traditionellt Vardagsliv.

Alltså, om Du som Elev upplever Dig ingå i Kategorin:

”Normalbegåvad Underlydande Undersåte med fokusering på Tills Vidare Anställning inom Skyddad Verkstad med samma Allmänbildning som Alla Andra har Omkring Dig i Din Närmaste Omgivning”, så är denna Manual ingenting för Dig att slösa Livstid på.

Vill Du bli Rik, så Upptäck eller Uppfinn Omedelbart en Företagsidé, Införskaffa kontakter med Idealistiska Riskinvesterare. Du behöver ett Startkapital. Börja med Två Tomma Händer, samla Pantburkar, dela ut Reklam, men, Framför Allt, sök Information om Övernaturliga Fenomen.

Efter Upplysningstidens Hetta, sades Kunskap vara Identiskt med Makt. Dagens Eufemism:

”Informativ Administration är Makt”

Rättshaveristen konstruerar sin egen Isoleringscell. I Abstinensen efter Black Pill Extasy, upptäcker Partydrogaren att Livet långt ifrån är en Eskapistisk Festival.

Den som Stannar kvar tills att Festen är över, får räkna med att inröstas till Städbolaget Volontärernas Korpenlag.

Den Amerikanska Drömmen är för Alltid Över.

Kvar återstår Livet i ett Minimalistiskt Kavaii Anime Hentai Otagu Gachapon Kapselhotell med de Virtuella Glasögonen som enda Livlina tillbaka till den Bistra Fysiska Verklighetsanpassningens Gränssättningar. Ultrageniala Gränsvakter besitter den Tystnadskulturella Egenskapen angående Vidlyftiga Fritt Undflyende Vinddrivna Luftslott.

Ett av Skolans Främsta Uppgifter är att Uppfostra Dig och dina Skolkamrater till Väluppfostrade Tystnadskulturella med ett Oändligt Tålamod till att Vänta. Det är alltså det första Kommandot du tvingas Lära Dig att Åtlyda.

Passiviserande Inlärd Läxhjälp utropar med Ansträngt Röstläge:

”Vänta!”

Enkelt och sakligt råd:

”Gör inte det!”

Den som Väntar på något Gott, hamnar i Marshmallow-fällan. Du väntar och väntar, men trots ständigt återkommande löften, så får du aldrig någon Marshmallow. Frågar Du Dig själv: Ska jag Stanna, eller Gå?” så är Svaret:

”Gå!”

Intelligenskvoter och Rubikskuber i all Ära, men Sök Erfarenheter, Egna, eller helst Andras.

Goda Råd är Dyra. De Du får Gratis, är Ofta Ingenting att Ha. För att Uppnå Något Högre Stadium under Livstiden, sök det Annorlunda.

Varje tillhörande de Onaturliga Urvalet lär sig tidigt att Stå på egna Ben, utanför Grupptrycket innanför Kriminella gängbildningar, och Tålmodigt och Envetet, lära av sina Misstag och Estetiskt Tolkade Misslyckanden.

Allt Annorlunda kommer Förr eller Senare ge Utdelning. Rekommenderas Du av Fyrkantig Studievägledare att, liksom Kamprad, sälja Stolar på Postorder, så är det ganska så Säkert att Studievägledaren inleder Samtliga av Dina Studiekamrater på samma Avväg, som så småningom övergår i en Utsträckt Omväg.

Tänk därför Omvänd Psykologisk Strategi. Ställ Dig inför Impopulära Frågeställningar. Inga Normalbegåvade vill ha sin Personliga Ställning ifrågasatt. Speciellt inte av Dig.

Elisabeth Holmes och Greta Thunberg är två Ideal att Eftersträva. Elisabeth Holmes citat är än idag fullt Fungerande:

“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.”

Citat: Elisabeth Holmes

Det enda problemet med Hennes Livsstrategi, ”Fake it till You Make it”, i hennes Fall bara ledde in till Rättegång. Varje form av Konflikt leder Oundvikligen till Tidsbrist. Omgivningen kan Imponeras av om Du klättrar upp för ett Oöverstigligt Berg. Det kan vid första Anblicken tyckas vara en Genväg, men för att Undvika Oförutsedda Utgifter, ta hellre den Extra Milen runt om.

Att Besegra en Jätte kan av Normalbegåvade anses vara en Modig Bedrift, men Spar hellre på Övermodet till ett Tillfälle då de Välvilliga visar Tummen Ner. Då kan det ha den Funktion av Ikaros-flykt som inleder Varje Form av Passionerad Besatthet. Det är en sådan som Elisabeth Holmes egentligen syftar på.

Hitta Din Begåvning!

Om ifall Du är Övertygad om att Du inte har någon, så har Du sannolikt Lyssnat Alltför mycket på din Närmaste Omgivning som Verkligen bryr Sig om att Du gör något som inte De kan Begripa sig på och Förstå.

Den finns högst Sannolikt där ingen Normalbegåvad vill att Du ägnar Tid till. Allt som Människor med Envishet vill Informera Dig om, ta det med en Stor nypa Salt. Hur, mer exakt, Mycket är det?

Tänk dig Din Inre Hjärna som En Tank med Reservtank. Skolan lär ut att Din Reservtank ingår i Fulltanken.

Det vill säga att Allt som Äldre och Betydligt mer Erfarna Normalbegåvade med Envishet vill lära ut till Dig som Evidensbaserad Kunskap till 100%, förklarar de Samtidigt Vara Allt som Du, som Normalbegåvad, behöver Veta, Kunna, Förstå och Praktiskt Tillämpa. Om Du tar detta med en Stor Nypa Salt, så Tar Du Endast 100% Sant, för 90% Sant. Därmed så har du en Reservtank på 10% över till Empiriskt Oförutsedda Händelser.

OBS! Detta gäller Allt, även Detta.

Som de flesta andra levande Däggdjur är Du antagligen inte född som en Tabula rasa. Genetiskt har Du en Största Optimalbegåvning, samt en Minsta Svagaste Punkt.

Tidigt Fostrar Din Närmaste Omgivning, typ Familjen, Bästa Kompisen, Släkt och Vänner samt Andra Förbipasserande, till Att Träna Dig i det Du är Svagast i och Vänta med Det som Du är Bäst i.

Detta är en, kanske den Allra Största, Myt. För att Klara din Mentala Livhank, lär Dig att Skratta åt Misslyckanden, eller om Stunden eller Omgivningen inte tycker att det är Anpassat, Väluppfostrat och Rumsrent, så Bevara Ditt Pokeransikte och tänk på ett den Leende Mona Lisa. Livet är Olika.

Liv är I Rörelse. Allting växlar. Det Rörliga blir Stabilt. Det Stabila övergår i Rörelse. Det som är Sant idag, måste inte Nödvändigt vara Sant också i Morgon.

Om Solen går Upp också i Morgon, är det ingen som vet. Om ifall den inte skulle Göra det, får Ingen av oss nu levande högst sannolikt inte Uppleva Morgondagen i Alla Fall.

Alla ska vi Dö, men det är heller inget att Förutsätta, till exempel Före ett Obehagligt Möte. Blickar kan inte Döda. Ens Värsta Fiende kan i övrigt ha ett mycket Gott Karma. Döden och Lidandet kommer när det, Fatalistiskt, är Så Dags. Döden är hur som helst Överdriven.

Livet inleds när Medvetenheten Öppnar ens Själens Speglar på Vid Gavel. De allra Flesta av Normalbegåvade förväxlar Födelseögonblicket med det Själsliga Uppvaknandet.

Om Livet börjar Gå på Räls och Du håller på att Halka in någonstans på ett Bananskal, så är det Bäst att Träna Uppmärksamheten. Även den Bästa Mentor kan ha Fel.

Företagande är ett bra Koncept. Så länge Du Företar Dig med Något, allra helst Praktiskt Pragmatiskt, finns ingen Fara på Taket.

De Tio Intelligenserna, Själen, Anden och Andra Benämningar på Huvudets insida, inklusive de Grå Cellerna skulle inte Vara någonting Annat än en Burk fylld med Ouppfyllda Förväntningar.

Den som redan från Barnsben börjar Vårda sin Kropp liksom ens Själ, är Rikare än Den som Tror att Kroppen är Osårbar. Ingen är Rikare Utrustad än den som Bevarat sin Hälsa.

Både Hjärnan och Kroppen måste Tränas. Hjärnan tränas Allra Bäst med Tillräckligt många Plötsliga Oförväntade Upplevelser. Kroppen tränas Bäst med att Utsättas med Ergonomiskt Utformade Ansträngningar. Livet är Ändligt, men också Förändligt. Kom ihåg att Du, var Du än Befinner Dig i Universum, alltid har Dig själv med dig som Närmaste andra Person Singularis.

Hellre Lära känna Dig själv som Du Innerst Inne är, än att Ständigt Fly bort till Främmande Länder. Det som Du inte kan lära dig Här och Nu, kan Du troligtvis inte heller bli Medveten om Någon Annanstans heller.

Allting har sin Tid. Ansträngning har sin Tid. Vila har sin Tid. Återhämtande har sin Tid. Inhämtande av Information har sin Tid. Kärlek har sin Tid. Sex har sin Tid. Moral har sin Tid. Dåliga Efarenheter har sin Tid. All Tid är Utmätt.

Ingenting annat än det som finns med rent Genetiskt, är Förutbestämt.

Att Leva är att Välja.

Den som Vägrar Välja, låter Någon Annan Okänd Välja åt Sig.

Passionerad Besatthet är ett Djävulskontrakt.

Passionen kan Ge Allt Du kan Önska, men den kan också Tvinga Dig till att Offra Allt som Du Älskar. Älska med Förstånd. Bevaka Din Besatthet Dygnet Runt.

Tro inte på Logik och Förnuft. Livet är Oförutsägbart. Var Beredd. Håll Uppmärksamhetsgraden i Toppform. En Logisk Rationalist är Lättlurad.

Värsta Tänkbara Cenario:

Hela Mänskligheten Upplever en Övermanisk Euforia, kräver av Samtliga Nationers Militära Försvar att i Ett enda Ögonblick Avfyra Samtliga Kärnvapenbestyckade Messiler mot en och samma Svagaste Punkt på planeten Tellus så att i ett enda Gigantiskt Fyrverkeri Hemmaplaneten sönderdelas i Mer än en Miljard Omöjliga igen att Hopfoga, Entropiska Kvarkar. Alla inser att Efter Detta Styrkeprov kommer Solen aldrig mer Någonsin stiga Upp i Arla Morgonstunden.

Ska Du förlita dig på Verkligheten, eller på Kartan?

Lita på din Omdömesförmåga. Vad är Rimligt? Vilka Andras Spår finns att Lära av? Se Dig Omkring, men bli inte Paranoid. En viss grad av Paranoia är en Tillgång, men låt den aldrig ersätta din Omdömesförmåga.

Tid är varken Hastighet eller Effektivitet. Stay Cool. Svalkande Likgiltighet. Låt inte Flockbeteendet locka in Dig i Lyxfällor och därmed Skuldfällor. Allt Du har, kan Du Förlora. Vill Du verkligen Ha Något, så Släpp Aldrig Någonsin taget, men kom ihåg 90%-regeln. Reservtanken är alltid bra att ha kvar. Fyll den med Diskretion, Distraktion, Rekreation och Kreativt Designad Visualisering.

Livet är Kort, men det finns Tidsgränsmarkeringar att Upptäcka i God Tid före Dead Line. Fertila Kvinnor är Instinktivt Medvetna om deras Individuella Biologiska Klocka.

Livstiden går att indela på Diverse Olika Sätt. Dygnets 24 timmar, i 8 timmars Arbete, 8 timmars Fritid samt 8 timmars Sömn. Använd inte Uppiggande eller Sömngivande Verksamma Substanser i Onödan. Droger, legala och/eller Illegala, är en Fråga för sig. Förr eller senare uppstår ändå någon slags helt Oförutsedd Biverkan, typ Baksmälla eller, i Värsta fall, Beroendeframkallande.

Droger är Flykt. Flykt från Värk kan vara av Nöden tvungen, men även Smärta kan, till en viss grad, vara Njutningsfylld. Kärlek är Lidande, men det är Sällan någon Drabbad som Naturligt, söker sig bort från den. Kärleken är en Honungsfälla.

Livet är ingen Strid och Äktenskapet kan mycket väl vara en Vapenvila.

Frihet, från eller till Vad då?

Frihet till Drogberoende Drogmissbruk är en Verklighetsflykt undan Problem som Flyter. Det som var Ouppklarat, förblir Ouppklarat. Kasta inte ut Matteboken genom Fönstret.

Visst är Friheten värd att Försvara, men bara så länge som Fienden står Kvar, Beredda att Anfalla.

Varför träna Stridskonst, när Odlandet av Näringsberikande Kost är Beroende av samma Livstid? Stridskonst kan utgöra ett Utmärkt Träningspass på Morgonen, mellan Uppvaknandet och Frukosten. Slösa inte Livstid på Onödiga Ting. Varje Faktaresistent Pandemi går över Tellus som en Sharktornado.

Slösa inte Livstid på Strider Du inte kan Vinna. Än Värre, Slösa inte Tid på Tävlingar bara för att Vinna. Varje Troende Konkurrent vill Uppleva Seger inom Sitt Område. Hamnar Du i Konkurrens med Elitistiska Kompetativa Opportunister, så byt till Annat, Annorlunda, Okänt Arbetsfält utanför Trygghetsnarkomanernas Bekvämlighetszon.

Om Krig och Sex skulle Vara Livets Mening, så Funnes Snart endast ett Naturligt Urval av Stridstuppar och Porrdrottningar.

Vetenskapens Moder heter Fantasi. Vetenskap utan Fantasi leder ingenstans. Forskning är Ytterst Beroende av Förväntningar. Till Förväntningar behövs Fantasi.

Vilken av de två ska en Incel föredra som Idealiserad Förebild; Don Quijote eller Don Juan?

Don Quijote bekämpar, utan nämnvärt resultat, Jättar som mer är att likna vid Väderkvarnar.

Don Juan förför alla av Kvinnligt kön, men fastnar i en Alienerande Nihilism.

Vad har de gemensamt?

De är båda, men med olika intressen, Passionerat Besatta.

Livet är Här och Nu, men hur långt sträcker sig Här och Hur länge pågår Nu?

Medan Elon Musk vill befolka Mars, söker Sju av Tio Dataanställda efter Högre Motivation och Inspiretion, typ Ekonomisk Belöning och Humant Människovänligare Högre Takhöjd angående Atmosfären på Arbetsplatsen…