Allt beror på Det Alienerande Avståndet i Gråzonen mellan Break Even och den Dystopiska Nollvisionen.

Först och främst är Sjukvården, Hälsovården, Äldrevården och Barnvården, Kvinnoyrken.

Än idag lever myten om Florence Nightingales Personalkrävande Yrkeskall kvar sedan Krimkrigets livskrävande Stilla Dagar och Gaslightsdominerade Fosfor-Nätter.

Alla Behjärtansvärda Samariter kan ju inte Uppleva resten av Livstiden som Obekräftad Nunna, typ Lolita Ofelia.

Vad kommer att hända om så många fler Barnmorskor säger upp sig?

Det kommer att drabba dem som redan befinner sig i ett Välsignat Tillstånd, men än värre för alla de Singles Frivilliga som med den Biologiska Digitala Displayen Fastnitad i Arbetsminnet, Föranmält sina Intresseväckande Inviter till Första Bästa i Passageeffekten före Brudkistan, men ännu så länge inte funnit en Välutrustad Välbevandrad Riddare på Vit Beskällare och nu, Med Facit i Handen angående om Hur att gå en Oviss Framtid till Mötes i Ankommande landning i Partnerskapets Moraliskt Upphöjda Sänghimmels Hägn.

Sådana par eller familjer som planerar för ännu en familjemedlem, kan tveka och vänta tills det oförändrade läget har stabiliserat sig inom Vårdens Personaltäthet med minst en Morska vid varje Barnsäng.

Att arbeta inom Skola, Vård och Omsorg är idag Serviceyrken, jämförbara med stekare av hamburgare, kortkontrollant, lövblåsare och Extra Slow HBTQ Snabbköpskassörskor.

Sådan altruistiskt självuppoffrande service som Skattebetalarna förväntar sig ska fungera när de själva närmar sig Livets Slutskede i Dödens Väntrum.

Ett än större problem är att Svensk Sjuk- och Hälsovård är på väg att erodera till ett permanenterat Osäkert Undervattens Läge.

Med en allt ökande Vårdkrävande befolkningsmängdens i tillväxt, måste sådana resurser redan nu i dagarna fastställas samt räknas in i Budgetförslagen Före nästa Valårs Valfläsk, så att inte fler fysiska och psykiska Existentiella slukhål kan uppstå som Atombombssvampar ur Jorden.

Än så länge hoppas säkert Socialministern med flera administratörer att Läkemedelsindustrin kommer upptäcka och uppfinna kvantitativt fler och kvalitativt bättre av sådana Verksamma Substanser som idag varken ingår Näringsberikande Livsmedel eller Syntetiska Vitaminer, Mineraler och spekulativa, utan annan biverkan än Placebo-aktiverande, Kosttillskott.

Sedan lågt före Eldkvarn Brann har inom Sjukvården uppstått brister på Kompetens och Kontinuitet som inte den numera Avträdda Personalen kan ställas inför Skrankets Ansvarsbelastade Skuldbörda.

För att Försäkra Utvecklingen av sådana Organisationsförändringar i Mellanmänskliga Omvårdnadsstrukturer krävs av Ännu Icke tillsatta Politiker och Samhällsadministratörer långsiktig Ekonomisk Finansiell Skatteplanering så, oavsett vilket Block som sitter på Maktens Potta, måste Kontinuiteten och Överföringen av Erfarenheter och Tyst kunskap från Nu, i samband med Krisen, Naturligt Avgående Personal, till Nyanställda Rookies samt mobilberoende PRAO-elever, vara minst lika säkert Framgångsrik Som Trafikverkets Nollvisionen i Förbifart Stockholm.

Det är knappast Skol-, Vård- eller Omsorgspersonal som ska belastas som Syndabockar och Frälsarberidna Mulåsnor.

Långt före Plötsligt Oväntat Nödläge har aldrig Uppdykande Inkallade Jordemödrar och biträdande Ackuschörskor, typ Vikarierande Taxichaufförer, under Trycket som nu pågående Vårdtagarbehandlare kan erfara i både Huvudet och Benen, Överlåter med Varm Hand till just nu Aktiv Ordförande för Socialutskottet, eller senare Nytillsatt Maskinskötare av Vårdapparaten, via Media låtit Meddela att Stabsläget i det Vidvinklade Fågelperspektivet ännu inte uppnått samma Uppseendeväckande Krishantering som ute på Krimkrigets Slagfält , och därför med Framfötterna valt ett Betydligt mer för Ekonomiskt Ansvariga inom det Omhändertagande Vårdandet av Nästan, Kostnadskrävande Nyanställningen som Bytt Yrke till Inleasande Konsult och Entreprenör, högt Specialiserad inom Ständigt Pågående Vårdkris, med Inriktning på Avlyssning av Icke Verklighetsförankrade Korridorsamtal framför den Självuppfyllande Latteautomaten.

Ett annat betydelsebärande problem blir när Erfaren Personal så småningom ska ersättas med Allt fler och Högt upp i Näringskedjan inplanerade och beställda från Fjärran Östern, Apparater, Maskiner, Automater och Robotar som med Trumps väna röst informerar Vårdtagaren om kommande Ingrepp, Behandlingsåtgärder och Eftervård i Hemmets Lugna Vrå.

Hur många Personal kan inte, på grund av att den Senaste Modellen av Högteknologisk Digitalt Avancerad och Specialiserad Automat når Skyhöga Utgifter, Anställas utan Välunderbyggda Hypotetiska Antaganden om hur de utraderade Avtalsförbindelser före nästkommande Midsommarafton inledande Postindustriell Semester på Distans, kan komma att Inställas utan Vidare Förklaringar samt Ursäkter i Kommentarsfältet.

Vem som helst kan bara några tangenttryck bort finns Högst Trovärdiga Uppgifter om hur Elisabeth Holmes lyckade Skaka om hela Silikon Valleys Riskberedda Aktieägare med Häpnad.

Tillfället som gör Tjuven. Och, om tillfället skulle utebli, Tjuven skapa den Handske som Bäst kunde Omsluta ett Oförutsett Krisläge, typ Kontokortet, ID-kortet bekvämt förvarat i samma fodral som Mobil inklusive Allt av Osannolika Appar.

Placerarna var minst lika mycket Förförda av sitt Önsketänkande, som Kejsaren och hans Närmaste Vänskapskorrumperade Rådgivare inför Vävarnas Luddistiska – Mekaniska Ramverk.

Redan så här bara Nio Månader före Nästa Riksdagval, förbereder sig de Politiska Partiernas, som mitt uti ett Välsignat Tillstånd, Tankesmedjor angående i vilken riktning som en Högteknologiskt Maskindriven Slipsten ska dras åt.

Vem ska erhålla Problemformuleringsprivilegiet och Enhälligt Besluta om Vilken Valfråga som kommer att Väga Tyngst?

Hur som helst kommer Personan helt säkert komma fram till att Lösningsorienteringen finns inom den Offentliga Tärande Sektorns Alltid Sinande Budgetansvar angående Frigående och, i Överensstämmelse med Tystnadskulturens Oskrivna Förbindande Avtal, Avgående Arbets- samt Miljöskadade Apatiskt Undflyende Distansarbetande Änglamakerskor.

Om landets Gängkriminella instängda bakom, ur Obehöriga Utomstående Subjektiva Synvinklar i Affekt, genomlider Förvaringsutrymmet, Lyxfällan, utan Straffrabatt kommer att Öka i överensstämmande med Antalet Ensamstående Barn med Seriösa Behov ropande i enslig vrå, efter Uppfostrande Vuxensamhällets Ansvarsbefrielse, så kan de, när det gäller Personaltätheten och den Personliga säkerheten, känna sig betydligt mer Omvårdade, inom de Höga Tegelmurar utrustade med påslagna elstängsel, inom vilket Vakthavande Befäl mer än en gång låst dörren och kastat bort nyckeln, än Gårdagens Äldreboende i Alienerad, Ljudisolerad med Äggkartonger, Karantän, där endast Antivaxare kan överleva på Icke ännu Utbetalda Tidsersättningar.

Äldreboende, i Otålig Väntan inför Ättestupan, men utan minsta antydan till Besök från Yrkesverksamma Skatteinbetalande Samhällsmedborgare som Tills Vidare fortsätter att ta ut Insparade, men Förseglade med Bäst-före-datum, till långt i förväg Öronmärkt Egentid.

Egentid som Samhällsadministratörerna förväntar sig att Undersåtarna, utan förbehåll, ska bidra ideellt med, för att hålla Samhällsmaskineriets Kugghjul Snurrande utan minsta gnutta Smörjmedel.

I Överenstämmelse med gamla Ergonomiskt anpassade till Agendans Exekutiva Socialdarwinistiska Arbetsbeskrivningar, gäller inte längre den Underförstådda i Tystnadskulturen, Åtta timmars Arbetsdag. Åtta Timmars Egentid samt Åtta Timmars Återhämtning, till exempel i en Välbehövlig Sömn inklusive Djup, REM och Dröm.

I Egentiden ingår Restid utan Reseersättning, inhandling av Dagligvaror, Uthämtning av Avkomma från Förvaringsenheter med helt Förutsägbara Pedagogiska Leksaker speciellt anpassade för Lägsta möjliga Intelligenskvotering.

Än så länge behöver inte Uppfödda, Infödda Hemmaboende hos Frånvarande Föräldrar, Residenter fördela Dygnets samtliga Tjugofyra timmar på dels Tre olika Arbetsanställningar inom Vård- Tjänste- och Serviceyrken, Oplanerad, det vill säga Ofri Uppfostran av den Kommande Generationen, Intimt Umgänge förinställt på Högpresterande Simulerade Extatiska Njutningar, typ Äkta Spontana Missionärställningar med Helt Förprogrammerade Puritanskt Moraliserande Klimax som Effektiv Affektivt laddad Eftereffekt, före Sömnbehovet Tillfredsställts med Verksamma Substanser typ Tricykliska eller Benzodiasepiner, eller mer Syntetisk Vila framför Storbildsteven, mot annars Prokrastinering av Tidsrytmen från Året Innan, Melatonin-behandling under Nattsvarta Eskapistiskt Världs- och Verklighetsfrånvända skygglappar.

Under Coronan har Personal med den Brandgula Landstingsfilten under Insmord lekamen på Khao Laks så Medialt Omtalade Badstränder utan Strandskydd, eller i Greklands Arkipelag, där den Våghalsige Äventyraren Odysseus mötte både Cykloper samt efter Fortsatt Kringirrande, Livsmedelsindustrins Kulturberikande julskinkeodlare, Dygnet Runt-anställda Kirke, med Öluffarkortet till Hands högt över Havet framför de med Partydroger Ögonutspärrande Hoppilandkallens Bevakande blickar, som sällan eller aldrig, åtminstone inte under Arbetstid, kunde ha dödat minsta Bergget utmed Kolla Bellas Yppiga Dekolletage.

Det vårdpersonalen Önskar är långt ifrån några Luftslott, Kattguld eller Rårörda Skogspartier.

För var och en som arbetat som Marktjänst ute på Golvet, finns betydligt mer Resonabelt Medmänskliga Shrinkflation (33cl för samma pris so tidigare 55cl) Drifter, än Mer Arbete för samma Innestående lön inklusive aldrig möjliga Uttag av Insparade Semesterdagar.

För att Verksamheten ska gå ihop även Nästkommande År, gäller för Servicepersonalen att hålla sig Inne från Uteställen, avstå från Tillfälliga kontakter, Uppleva Tillvaron under Egentiden som Singel i Ofrivilligt Celibat, med enda Framförhållning att i Högsta Förväntade Spänningsläge följa:

”Vem ska bli nästa av Incels Hatfulla Nättroll, utsatta POP-ikon Idol”, eller ”Den Ensamstående Motvillige Agrikulturörens Föreställningar om Hur en blivande Hemmavarande Bondmora kan te sig Ut i Goth Lolitans Kavaii Dirndl-dräkt”. Förutsättningen för samtliga deltagare är en Självförvållad Könsneutral Läggning.