Greta Thunbergs tal i Glasgow har i kritiserats för att utgöra ett hot mot demokratin.

Nu är det ju långt ifrån bara Greta Thunberg som är den enda klimataktivisten.

Det är inte första gången som en parlamentarisk politiker reagerar mot utomparlamentariska rörelser.

Att påverka den representativa demokratin utifrån, är alls inte olagligt.

Olagligt är att politiker är så fast i påverkan från Världshandeln och Världsmarknaden är det i stort sätt är bakbundna genom löften till Marknadskrafterna, så att de inte kan fullfölja demokratiskt beslutade målsättningar.

Libertarianer ifrågasätter Statens intressen som genom parlamentariskt fastställda ordningar, följer demokratiska beslut.

Politiker befinner sig i kläm mellan, å ena sidan sina vallöften, å andra sidan företagandet i och utanför landet.

Digitaliseringen fortsätter. E-handeln öppnar för nya möjligheter. Klimatförändringen kommer också att skapa en hel del nya arbetstillfällen, för att städa efter Drömmen som aldrig blev av.

Människor som inte kan göra sin röst hörd, hamnar i Alienationens Utanförskap, vilket kan leda till att de inte kan uppleva något riktigt förtroende för de politiskt tillsatta.

Marknadskrafterna och därmed också de politiskt tillsatta ändrar sina målsättningar, först när inget annat val finns.

Men vad göra om deras grepp om halmstrået redan är för sent?

De unga och barn som ska ta över efter 1900-talets ständigt pågående Festyra, har idag ingen möjlighet till att påverka representativ demokrati.

De har insett att de befinner sig i ett Existentiellt Nödläge som de inte kan påverka, eller manipulera. De har varken några tankesmedjor eller lobbyister som står till deras förfogande.

Deras enda möjlighet idag, är att söka påverka genom Digitala och Sociala Medier.

Men även om denna påverkan kan ha en viss, men ändå betydelselös, inverkan på dagspolitiken blir det först en kraftfullt verktyg för Unga utan Demokratisk Rösträtt när de framför sina åsikter ute i det fysiska Gemensamma Rummet.

Den tiden är förbi då Speaker’s Corner hade någon, ändå inte avgörande, betydelse.

Var gång som Marknadskrafterna utlovar Nya Jobb till Skattebetalarna, står Politikerna som Handfallna Handlingsförlamade.

Politikerna är snarare Folkets Investerare, än Beslutsfattare.

Om ett Marknadsstyrt Företag kan höja Budet utöver de Politiska Partiernas Vallöften, så kan Dagens Politiker inte göra något annat än Ge Vika för Marknadskrafterna.

Företagen kan utlova Nya Arbetstillfällen, Varor och Tjänster, men endast om de har tillgång till Råvaror som idag endast existerar som Orörda Naturresurser.

Kort sagt är det som att leva på Kredit och samtidigt Ansöka om Nya lån, för att betala tillbaka Gamla Skulder. Skillnaden är när den Äldre Generationen låter Den Kommande, som så småningom ska Ta Över Stafettpinnen, betala Skuldbördan.

Marknadskrafterna fungerar alltid med Målsättningar på Kort sikt.

Som Ansvarsbefriade i Framtiden, är det endast Fantasin som Sätter Gränserna för deras Pragmatiska Handlingsstrategier.

Det som inte Gretas Supportrar klarar av, fixar Elisabeth Holmes.

Elisabeth Holmes har genom Theranos-skandalen bevisat hur Riskkapitalplacerarna och Investmentsbolagen, mer tror på Myter än Källkritiska undersökningar.

Hur Elisabeth Holmes tänkte och planerade, blir nog för alltid obegripligt. Trodde hon verkligen på sina automatiska provtagningsmaskiner, eller var det från hennes sida ett Avsiktligt Bedrägeri?

Elisabeth Holmes har bevisat något som alla redan visste, eller kunde ana. Världsmarknaden handlar inte logiskt rationellt. De har levt upp Reservkapitalet för Oförutsedda Utgifter långt före Nästa Kvartalsrapport är Utskriven. Gång på Gång beviljar de sig själva Ansvarsbefrielse. Ansvarsbefrielsen borde ju vara en Demokratisk Rättighet från Kommande Generationer.

Vad ska de ha välfyllda bankkonton till, när Naturkatastroferna förhindrar varje möjlighet till Värdigt Vardagsliv i Personlig Frihet? Alla Kreativa Designers inom Företagande borde vara Skyldiga att sätta in Oförbrukat Kapital på Framtida Generations Konton, men istället för Digitala Bitcoins, minst 50% av Orörda Naturtillgångar.

Det finns mycket att Göra, men Viljan att Överge Önsketänkandets Förförelser är, än så länge, Obefintlig. Så länge som de Demokratiskt tillsatta Riksdagspartierna saknar Realistisk Handlingskraft, blir det Nödvändigt för Kommande Generationer att agera Utomparlamentariskt. Hur går det annars? Alienationen fortsätter…