Verklighetsberättelsen, eller, på engelska, ”Ontosstory Faction”, skulle kunna utgöra identiskt densamma som ett Samband mellan Arkeologi, Antropologi och Mytologi.

Någon Obehörig Utomstående kan med förutfattade meningar komma fram till åsikten att Ontostory Faction är detsamma som Karma, Ödet eller Mayas Väv. Det är inte helt osannolikt att denna åsikt överensstämmer, åtminstone delvis, med Verklighetsberättelsen. Eller den som i Sagan om Familjen Frånlandsvind omnämns som ”Ådran”.

I Verklighetsberättelsen, till skillnad från Science Fiction, finns inga angivna och mätbara bevis.

Det är oväsentligt om Homeros, Jesus Kristus, Buddha eller Lao tzu, i fysisk mening, har funnits i verkligheten.

Den Associativa Steganografiska Ordkonstmakarens Uppföljare, Läsaren/Tydaren, är på intet sätt beroende av Mätbara Värden. I Verklighetsberättelsen är Demokritos Odelbara Atom är lika betydelsefull som Skaparen i Genesis.

Big Bang är lika verklig som Myten om Hur Skapelseberättelsen i Snorres Eddan:

”Snorres Edda beskriver att världen uppstod i Ginnungagap, ett svalg där hetta och frost smälte samman till jättemannen Ymer och kon Audhumbla. Audhumbla slickade sedan fram mannen Bure ur isen. Bures sonsöner Oden, Vile och Ve dräpte därefter Ymer och skapade världen av hans kropp. Ymers blod blev till alla världens hav och sjöar, köttet till jordens mull, benen till berg, tänderna till grus och sten, håret till skog och till sist hjärnan och kraniet till himlen och molnen. Därefter skapar de Ask och Embla, de första människorna, av trä. Samtidigt skapar gudarna Midgård- Människornas hem av Ymers ögonbryn så att människorna har någonstans att bo på. Solen och månen sätts i regelbunden gång för att hjälpa människorna att räkna tidens gång. Världen hade nu skapats.”

Verklighetsberättelsen skiljer inte på Sanning och Dikt.

Allt är Sant och Verkligt och Äkta.

Den är till traditionen muntlig och förs vidare från Människa till Människa.

Dagens Vetenskap är Endast ett Kort kapitel i Verklighetsberättelsen.

I Verklighetsberättelsen finns ingen Sanning, i betydelsen Verkligt Bevis, för att tro på något. Verklighetsberättelsen har alltid varit Pragmatisk; det som Fungerar är Verkligt.

Någon skulle kunna mena att en sådan Verklighetsberättelse skulle kunna Omformuleras till Revisionistisk Verklighetsförfalskning. Det är i så fall långt ifrån första gången. Det har i Evigheter tillbaka funnits, om varandra helt ovetandes, Kulturer.

Inuiterna har haft sin Verklighetsberättelse, som uppstått i deras vardagsliv från jakt efter mat, till stunden före Sömnens inbrott.

Aboriginerna i Australien har haft sin Verklighetsberättelse, i Drömtiden.

Det skulle vara i högsta graden Naivt Arrogant att förklara för för Gemene Man, uppkommen ur vår egen Verklighetsberättelse, att andra Kulturers Verklighetsberättelser endast är Amsagor och Tidsfördriv. Är då inte Myter, Sagor och Sägner detsamma som Verklighetsberättelsen?

Verklighetsberättelsen är grundad på Hur Människan, Människorna och Mänskligheten relaterar till en, för dem, Bästa Version av Evidensbaserad Vardagsverklighet.

Vetenskapsmänniskorna i vår tid kan presentera hur många Hypoteser och Spekulationer som helst, men det intressanta för Gemene Man är hur de Fungerar ute i det Pragmatiska Livet.

I Verklighetsberättelsen ingår naturligtvis Tankefrön om, å ena sidan, Meningen med Livet och, å andra sidan, Livets Mening, typ:

”Varför finns någonting alls?”

Livsformer längre ner i det Naturliga Urvalets Näringskedjereaktioner ägnar ingen väsentligt tid till sådana opragmatiska och opraktiska frågeställningar.

Det är den egentliga orsaken till varför Ingen nu levande jordbunden och markbunden Digital Nomad, varken ifrågasätter den Ursprungliga Skaparens Existens, eller Det som fanns före Big Bang.

Sådana frågor som om ifall Universum är Oändligt och om det finns andra Människoliknande varelser boende i andra galaxer och solsystem på ljusårs avstånd från nuvarande Tellus, har i alla tider endast Backstusittare på Ljugarbänken kunnat lägga ner sista delen av deras livstid på.

På planeten Tellus finns många varianter av Levande Mänskliga Individer.

Överflödet av Existensberättigade Brödföde-aktörer ger det önskade resultatet att antalet Urbana Bedragare ökar Exponentiellt i förhållande till Morgondagens Ideella, Immateriella, Affektivt Övervärderade Guldmakare.

Minsta Italienska Kreativa Bokförare vet att om Midas Guld i Särimners Ymnighetshorn skulle Massproducera 24 karats Guld i Överflöd, skulle Marknadsvärdet sjunka som en Vit Dvärg i Mimers brunn.

Detta ger anledning till att påvisa hur den Mänskliga Arten gärna återanvänder gamla förlegade och utgångna föreställningar, i helt nya versioner av kärnans innebördsliga betydelse, i förhållande till Kronologiska Tidspilen, nostalgiskt exploaterande av tidigare fördömda som Vidskepligheter, men som nu har återuppstått i Nutida Glansdagrar.

I Verklighetsberättelsen ingår naturligtvis Folksagor som Asbjörnsen och Moes, samt Bröderna Grimms, starkt omredigerade, ibland censurerade och ibland i förskönande retuscheringar, återgivna Folksagor.

De Allmänbildade Generalister som inte längre är Aktuella som Aktiva Deltagare i Grottes Ekorrhjul, typ Tillbakadragna Incel Eremiter i Odlade Skogbryn, typ Grimsta Naturreservat, har säkert gott om tid över till att upptäcka sambandet mellan Snövit och den Vita Dvärgen.

En vit dvärg är en stjärna som varit normalstor men kollapsat till en dvärgstjärna med mycket liten storlek efter att den gjort slut på sitt kärnbränsle. En typisk vit dvärg har en radie som är 1 procent av solens, men den har grovt räknat samma massa. Detta motsvarar en täthet på cirka 1 ton per kubikcentimeter.

Den höga tätheten hos vita dvärgar förklaras av att de består av degenererad materia. Mer specifikt har elektronerna i den vita dvärgens materia blivit degenererade av den höga tätheten. En vit dvärgs största massa bestäms av chandrasekhargränsen, som är ungefär 1,4 solmassor. Över den storleken kan degenerationstrycket inte stå emot gravitationen från den vita dvärgens massa och stjärnan störtar samman till en neutronstjärna eller ett svart hål. Under chandrasekhargränsen hålls materien upp av degenerationstrycket. Solen kommer att sluta som en vit dvärg, eftersom dess massa ligger under chandrasekhargränsen.

En vit dvärg kommer efter miljardtals år att ha kylts ner så mycket att den inte längre avger något synligt ljus och antas slutligen bli en svart dvärg. Eftersom universum uppskattas till 13,8 miljarder år, avger även de äldsta vita dvärgarna strålning från temperaturer på några tusen grader.

Henrik Ibsens och John Bauers föreställningar om Tomtar och Troll, har fått ge vika för Tidens Vingslag. Nättrollen är numera heltids 996-anställda i Trollfabriker.

Internettroll eller nättroll, oftast bara kallade troll, är personer som skriver på internetforum och liknande (ursprungligen på Usenet) i syfte att provocera fram känslomässiga svar, gräl, missförstånd eller utdragna ofruktbara diskussioner (flejmkrig) som inte leder någon vart. Beteendet involverar ofta inslag av bluff, lögn eller överdrifter och de som trollar gör det vanligen för nöjets skull snarare än av ilska. Ett annat syfte kan vara delegitimering genom att provocera fram en (från den ”trollades” sida) icke önskvärd reaktion. Ordet är internetslang.

Trollfabriker är ofta finansierade av en stat och är ett led i informationspåverkan. Personerna som arbetar som propagandatroll får betalt för att med olika digitala identiteter föra ut uppdragsgivarens åsikter i sociala medier. Syftet är att ge sken av att det finns en kraftig opinion i någon fråga. Genom att vara aktiva i sociala medier och andra forum utger sig medlemmarna i trollfabriken för att vara vanliga privat­per­soner. Till skillnad från vanliga internettroll brukar trollfabriker­nas skribenter inte vara provoka­tiva, utan de vill snarare framstå som trovärdiga personer.

De Fåvitska Jungfrurna, typ Goth Lolitas, ingår nu som Handelsvaror i Globala Multinationella Nätverk med Organiserad Logistiskt hanterad Trafficking, i utbyte mot Förvändande Ögonblick av Hallucinogena Verksamma Substanser. (Anledningen till att de kallas för ”Goth Lolitas” beror på deras Yttre påverkan av Bleksiktig Lungsotssymtom).

Änglamakerskornas Skråverksamhet har lagts ned, dels på grund av ökad medvetenhet om hur den förr så osäkra preventiva metoden Säkra Perioder, numera kan ersättas av Postprofylaktiska Dagen Efter-piller, som i allmänhet också kan kombineras med Koffein, B-vitamin nicotinamid 3 samt Antiinflammatoriska Intelligenstabletter.

Mylingarnas Tid är Ute, men alls inte För Evigt.

Detta kan ytterst bero på hur många Spermiedonationer en Anonym Frivillig Celibatär kan ejakulera och inseminera i ett begränsat antal Dekontaminerade Sterila Provrör.

Som i alla andra sammanhang råder här balansen mellan Kvantitet och Kvalitet.

De Osäkra Korten föds i Farstun, medan Klädda kort (har samma betydelse som målare) är Förlösta med Silverskedar i de Små Knytenas Osnutna Snyten.

Med fler artificiellt intelligenta massproducerade kloner kommer behovet av Utslitna Barnmorskor minska likt Tidvattnets övergång till Ebb.

På antingen det ena eller andra sättet, ingår allt detta i det Factionistiska Verklighetsberättelsens Språkspel (se L. Wittgenstein) och Ordlekar ( se J. Joyce).

Liksom om bara Fantasin får Utsätta Gränserna, ingår Medvetandeprocessen som självklar del i Verklighetsberättelsen.

Många Obelästa kan vid första Anblicken av Wittgensteins Tractatus missförstå termen ”Språkspel” och ta för givet att det är Språket som sätter ut gränserna för Fantasins foster.

I närläsande studier kommer Läsaren/Tydaren upptäcka att Wittgenstein även inräknar bilder, typ Spader Dam och Hjärter Kung, som högpotenta impulsdrivare i Språkets Mysteriespel.

Annons