En situation eller sinnestillstånd som till synes mellan verklighet och fantasi.

Skymningszonen är det mentala tillståndet mellan verklighet och fantasi, eller den lägsta nivån i havet som ljus kan penetrera. När du kommer hem och din extremt stökiga tonåring har städat huset från topp till botten, är detta ett exempel på en tid då du kanske känner att du bor i skymningszonen.

Ett vagt eller osäkert område eller tillstånd.
En etisk skymningszon mellan rätt och fel.

Ett område med tvetydighet mellan två distinkta tillstånd eller tillstånd.
En skymningszon mellan gott och ont.

En region eller ett sammanhang som ligger mitt emellan andra och därför inte lyder under deras normer.

Vetenskapen avhandlar endast sådant som är Mätbart. Att Veta, Förstå och Kunna Bruka.

Religion utgår från att Något är Sant, därför att det pragmatiskt fungerar, likt Placebo-effekten.

Vetenskapen fungerar så att om Gemene Man, eller Hellre någon Könsrelaterad med en Medelgrad av Kompetens, utför samma Akt flera gånger i Rad, så kommer samma Orsak uppstå med resultatet att Verkan, Effekten, blir den tidigare förväntade, förutsedda.

Går Gemene Man ut i Skyfall, så kommer denna Tveklöst att bli Dyngsur.

Utsätter sig en Goth Lolita i tillräckligt många timmar för strålar från Helios, alternativt Solarium kommer Solcellerna påverka Hudcellerna. Goth Lolita kan ju mycket väl ingå i ett Trafficking-nätverk av Sugar Daddies utrustande med ett Ändlig Otålamod.

Kan solbränna orsaka permanent skada?
Ja. Solbränna tidigt i livet ökar risken för att utveckla hudcancer senare i livet. Upprepad överexponering för ultravioletta strålar kan också orsaka fräknar, torka ut och skrynkla huden permanent. Dessutom kan frekvent överexposition för ultravioletta strålar öka risken för att utveckla gråstarr och senare påverkan på näthinnan (maculadegeneration), en vanlig orsak till blindhet i högre ålder.

Hur kan solbränna och hudcancer förebyggas?
De bästa sätten att skydda sig från solbränna, och förhoppningsvis hudcancer, inkluderar:

Begränsa mängden tid för solexponering, och undvik de värsta timmarna mitt på dagen.
Bär skyddande kläder, som t ex en vidbrättad hatt, långbyxor och långärmad skjorta.
Var medveten om att solbränna kan erhållas även en molnig dag (moln skyddar inte från ultravioletta strålar!) och även när man är i vatten.
Kom ihåg att sand reflekterar solstrålar och ökar risken för solbränna.
Använd skyddande solskyddsmedel för att minska penetrationen av de ultravioletta strålarna. För att uppnå ett effektivt skydd bör en väldigt hög solskyddsfaktor användas.

Om ifall densamma eller utbytbar Goth Lolita utsätter sig för lika många Soltimmar per dag, så kommer Resultatet inte låta Vänta på Sig.

I Gråzonen är Alla Cat Women jämställa och jämlika.

Gråzonen definieras som ”konkurrenskraftiga interaktioner mellan och inom statliga och icke-statliga aktörer som faller mellan den traditionella krigs- och fredsdualiteten.” av United States Special Operations Command.

En viktig del av operationer inom gråzonen är att de förblir under tröskeln för en attack som kan ha ett legitimt konventionellt militärt svar (jus ad bellum).

Centrum för strategiska och internationella studier definierar gråzonen som ”den omtvistade arenan någonstans mellan rutinmässig statskonst och öppen krigföring.”

Den brittiske försvarsministern Ben Wallace kallade gråzonen ”det limboland mellan fred och krig.”

Före Gråzonens Inträdande, gäller Kompetens framför Könskvotering.

Det finns fler varianter av Tro än Crethi och Plethi kan föreställa sig, till och med om det Naturliga Urvalet Tillåter Endast Fantasin Utsätta Gränserna.

Men har Sinnesutvidgningen i Medvetandet en Betydligt Längre Räckvidd, än Inbillningsförmågan?

Den vanligaste, mest normaliserade formen av Tro, är att Låta sig Förföras av sitt eget, eller någon annans Önsketänkande. Lite likt ett Pyramidspel högst upp i Näringskedjan. Alla kan ju inte gå Skrattandes hela Vägen till Internetbanken.

Tretton år efter andra världskrigets slut besöker en man vid namn Peter Jenson (William Bendix) en psykoanalytiker, Dr Gillespie (Martin Balsam). Jenson berättar för honom om en återkommande dröm där han försöker varna folk för ”smytattacken” på Pearl Harbor innan den inträffar, men varningarna ignoreras. Jenson tror att händelserna i drömmen är verkliga, och varje natt reser han tillbaka till 1941. Dr Gillespie insisterar på att tidsresor är omöjliga med tanke på tidsparadoxernas natur. Medan han ligger i soffan somnar Jenson igen men den här gången drömmer han att de japanska planen skjuter och dödar honom. På Dr Gillespies kontor är soffan Jenson låg på nu tom. Dr Gillespie går till en bar där han hittar Jensons bild på väggen. Bartendern berättar för honom att Jenson hade skött baren där, men han dödades under Pearl Harbor-attacken.

Konceptet med gråzonen bygger på befintliga militära strategier, men informationsteknologin har skapat radikalt nya utrymmen som har utökat vad som är möjligt. Modern hybrid krigföring och politisk krigföring sker främst i gråzonen.

I slutet av 2010-talet eskalerade Kina till gråzonskrigföring med Taiwan i ett försök att kraftförenas med det mindre landet. Taiwans kustbevakningsadministration har varit tvungen att expandera snabbt för att möta den ökande utmaningen i gråzonen. Kinas gråzonsoperationer mot Taiwan i den maritima domänen är avsedda att etablera närvaro samtidigt som man upprätthåller rimlig förnekelse.

Tro kan försätta Berg, till exempel om Allrahögsta Instans tror på senare uppgraderingar av Little Man och Fat Boy. Atoller, som Bikini eller Mururoa, fick ta emot många Smällar från Nationer med Kontrollbehov genom Fjärrstyrning.

Riktig Tro visar sig genom Pragmatisk Trial and Error.

Hänvisning saknas vidare till Isaac Newton och Isaac Asimov.

Just i dagarna före Halloween presenteras i Media nya former av Bus eller Godis.

Om någon Förbipasserade Vuxen ser att ett Barn har en liknande Geléring i sin hand, så är det absolut ingen Brottshandling att Stjäla Godisbiten från Oskyldig Minderårig.

Även en helt Egoistiskt Styrd Narcissist bör kunna Bortförklara för sitt Obefintliga Samvete, att själva Avsikten var att Undanröja sådana Verksamma Substanser som skulle kunna Medföra Obehag för både Barnet samt Frånvarande Föräldrar.

Tilläggas bör i Sammanhanget att den Ensamstående Modern just kan Vara på väg att Återställa en alltför Kostsam Konservburk, typ Päronhalvor, medan den mer Långvarigt Frigående Frånvarande Fadersgestalten som Vanligt Lyser med sin Frånvaro.

Godiset är det gamla vanliga, mest bestående av gelatin fabricerat från Frånvarande Kreaturs Överblivna Cellstrukturer, som bör ge Önskad Effekt av Smaklöst, Osmakligt, starkt Konsistensgivande Naturprodukter, typ Kreaturens könsdelar, bindemedel, brosk och annat Smått och Gott.

Den Vana Tillverkaren av Nutida motsvarigheter till Gräddkolor, Polkakarameller och Chokladkyssar, använder gelatinet utblandat med mycket socker, tillräckligt av Frestande Färgupplevelser, samt ett och annat smakämne, typ Sackarin, Citronsyra och Salta sillar.

(Som en liten parantes bör nämnas att Salta sillar kombinerat med en eller flera Marshmallows Vita Sockerbitar, kan ge en häpnadsväckande positiv smakupplevelse.)

För enkelhetens skull, låt oss kalla den än så länge icke namngivna synnerligen Ohälsosamt Syntetiska slutprodukten för: ”Geléring”.

Tidigare förespråkare för Spice, det vill säga till exempel Pizzakryddan Oregano preparerat med Syntetiska Cannabinoider, har nu trängt sig in på Lös- och Lördagsgodismarknaden.

Problemet är varken att Geléringen innehåller för mycket av det Goda, eller att det Intagande Offret Riskerar att på sikt uppleva Estetiskt Bestående Kroniska utvecklingar av Högst Oväntade Fettbildningar, utan att när Obehörig Utomstående Doctor Feelgood sprejar Syntetiska Cannabinoider direkt på Geléringen, så vet varken den Agerande Agenten eller någon annan Närstående Anhörig, Vän, Släkting eller bara en Avståndstagande Arbetskompis, hur hög doseringen av den Verksamma Substansen kommer att påverka den Helt Oförberedda Mottagaren av Stimulansens Framtida, framför allt Psykiska, men också, via Nervsystemets Fria Associationsbanor, Fysiska Personlighetsförändringar, med som direkt eller indirekt följd kan leda till Obekväma Psykoser och Tillfälligt Återkommande Fenomen som Kräkningar, Yrsel och Ofrivilliga Darrningar, typ Tics. Anta, rent hypotetiskt, att den utsedda Geléringen, högst Troligtvis, hamnar i Fel händer.

Detta kan till Äventyrs leda till helt Oförutsägbara Affektiva känsloutvecklingar hos Barn under 15 år. Lösgodis säljer numera som Smör i Solsken.

En heltidsengagerad Ansvarbefriad Ungdom på Glid, typ på en Elektrisk Kick-bike, kan plötsligt från helt Oväntat håll, mottaga det impulsivdrivna Effektsökeriet genom att, som en Grå Mullvad från Europol, inplantera Geléringen i en helt för ändamålet avsedd Behållare för Lösgodis i en Butik nära Dig, med övrigt innehåll av motsvarande identiskt lika Geléringar där inte ens en Specialutbildad Knarkhund, eftersom den inte, på grund av Allergirisken icke kan medtagas till Butikslokalen, kan urskilja agnarna, i det här fallet den välpreparerade Geléringen från mer harmlösa repliker av samma mönsterskyddade Geléring.

Så här kan Någon mer Professionell inom samma Profylaktiska Arbetsgrupp uttrycka samma Väsentliga Substantiella Vitsord:

Fram till i somras innehöll alla Tullverkets beslag av cannabisgodis naturliga cannabinoider som till exempel THC, vilket är det huvudsakliga rusgivande ämnet i cannabis. Men i höst har tullpersonalen stoppat försändelser med godis som visat sig innehålla den syntetiska cannabinoiden 5F-EDMB-PICA. Substansen narkotikaklassades i maj i år och är kemiskt mycket likt 5F-MDMB-PICA som i Sverige förekommit i fyra obduktionsärenden varav ett (2020) bedömts varit bidragande till dödsfallet. Båda substanserna är så kallade syntetiska cannabinoider och är samma typ av ämne som fanns i Spice, som var populärt under åren 2014-2016 och som då orsakade flera allvarliga förgiftningar och även dödsfall.

Styrkan på de syntetiska cannabinoiderna varierar enormt. Laboratorietester har visat att de kan vara 2-100 gånger starkare än vanlig THC.
– Om man jämför med att röka cannabis är effekten av cannabisgodis fördröjd. Det går långsammare för kroppen att ta upp ämnena. Så det finns stor risk för överdos om man fortsätter att stoppa i sig fler godisbitar när den förväntade effekten verkar utebli. Dessutom är det risk för ojämnheter vid tillverkningen, som gör att bitarna får olika styrka, vilket också ökar risken för oavsiktlig överdos, säger Jenny Åberg.

Vad kan då en Ensamstående Mor med ett barn med ADHD, ett barn som ingår i Okänt Nätverk i Incel-miljöer, ett barn typ Dyslektisk Anorektisk Goth Lolita, en Motorburen Ungdom på El-kickbike, en son samt en För Alltid Frigående Ansvarsbefriad Frimodig Frånvarande Äkta Machoman, som hellre befinner sig på Andra sidan Gallret, än Motar Olle i Grind och Sätter sin Matz i Skolbänken?

Själva Alexanderhugget genom Columbi-ägget finns i att Spontant Välja bort Lösviktsgodiset och hellre Föredra Godisbitar förvarade i Miljöovänliga Plastförpackningar.

Tillverkare av Lösviktsgodis kan antingen Åberopa Konsumentverkets regler angående förvaring av Frestande Paradisäpplen rakt över Disk, men ännu hellre en slags VDN-märkning om att de Framtida Geléringarna inte är spetsade med några som helst, tills vidare, legala verksamma substanser, typ Spice-liknande Besprutningsmedel. Så, kanske Bästa Gratisrådet före Halloween är att inte dela ut Lösviktsgodis till Ensamkommande eller Teamarbetande Barnaskaror, som med Hotbilden Bus och/eller Godis söker Bettla sig till någon Godbit med icke Godkända Verksamma Substanser.

De som ändå trots allt vill ha bättre, men likvärdiga Effekter från Verksamma substanser kan med gott samvete vända sig till Ideella Distributörer i Vancouver, Canada.

Cannabisbaserat godis och snacks, som gummibjörnar, brownies och drycker, var några av cannabisbranschens stora glädjeämnen under fjolåret. Nu siktar Canopy och Martha Stewart på att dominera marknaden för djurprodukter baserade på cannabidiol (CBD), en nisch som väntas öka försäljningen till 460 miljoner kanadadollar fram till 2023. Detta att jämföra med prognosen för innevarande år, som är på 170 miljoner kanadadollar enligt analysföretaget BDS Analytics.

CBD är ett icke-psykoaktivt ämne som utvinns ur hampa och som för närvarande testas för flera olika medicinska användningsområden. Canopys utbud för hundar inkluderar tuggprodukter under fyra olika kategorier – lugn, aktiv, multi samt hälsosamt åldrande. Enligt bolaget gör produkterna att hundarna blir lugnare, förbättrar deras leder och flexibilitet samt utökar deras fysiska och mentala välbefinnande.